Niepelová Daniela

Suchá zmes na výrobu suspenzií na špeciálne zakladanie stavieb a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279524

Dátum: 08.02.1995

Autori: Niepelová Daniela, Chovan Peter

MPK: C04B 18/14, C04B 28/18

Značky: špeciálne, zakladanie, suspenzií, sucha, použitie, stavieb, výrobu

Zhrnutie / Anotácia:

Zmes je tvorená z homogénne premiešaných dvoch zložiek, a to 30 až 85 % hmotn. cementu a 15 až 70 % hmotn. anorganickej látky obsahujúcej minimálne 60 % hmotn. amorfného oxidu kremičitého. Výhodné je použitie zeolitu s obsahom aspoň 60 % hmotn. amorfného oxidu kremičitého alebo mikrosiliciového úletu, alebo popolčeka s obsahom aspoň 90 % hmotn. amorfného oxidu kremičitého. Suchú zmes okrem jej hlavného účelu na špeciálne zakladanie stavieb je...

Suchá zmes na výrobu suspenzií pre špeciálne zakladanie stavieb a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 346

Dátum: 02.02.1994

Autori: Niepelová Daniela, Chovan Peter

MPK: C04B 18/06, C04B 28/18, C04B 14/04...

Značky: zakladanie, výrobu, použitie, suspenzií, sucha, stavieb, špeciálne

Text:

...do splnenia požadovaných parametrov. Teraz sa zistilo, že ako náhradu minerálneho tesnenia je možné použiť suchú zmes podľa podľa technickéhoUvedené nedostatky rieši suchá zmes podľa technického riešenia určená na výrobu suspenzii pre špeciálne zakladanieminimálne 60 hmot. amorfnćho oxidu kremičitého. Jedným z výhodných riešení je, že suchá zmes podľa technického riešenia postáva z 30 až 50 hmot. cementu a 50 až 70hmot. zeolitu s obsahom...

Samotvrdnúca silikátová suspenzia

Načítavanie...

Číslo patentu: 263579

Dátum: 11.04.1989

Autori: Niepelová Daniela, Čuraj Marián

MPK: C04B 7/12

Značky: samotvrdnúca, silikátová, suspenzia

Text:

...vytvárajú stabilnú suspenziu. Vzhľadom k svojmu guľkovitému tvaru majú optimálne trenie, čo priaznivo ovplyvňuje čerpateľnost vzniknutej suspenzie. Vzhľadom k vysokému obsahu amorfného oxldu kremičitého v silikátovom ülete vykazuje suspenzia na báze cementu a silikatového úletu podstatne väčšie pevnostné parametre ako doteraz používané adekvátne Ilocementové, resp. bentonitocementové suspenzie. Uvedená skutočnosť je spôsobená...