Niederland Kamil

Spôsob výroby 2-hydroxyetylhydrazínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286400

Dátum: 18.08.2008

Autori: Niederland Kamil, Jureček Ľudovít, Komora Ladislav

MPK: C07C 243/00

Značky: 2-hydroxyetylhydrazínu, výroby, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob výroby 2-hydroxyetylhydrazínu reakciou etylénoxidu s prebytkom hydrazínhydrátu väščím ako 4 móly hydrazínhydrátu na 1 mól etylénoxidu. Etylénoxid sa dávkuje do hydrozínhydrátu alebo vodného roztoku hydrazínhydrátu s rýchlosťou 0,01 až 1,00 hmotn. dielov/h etylénoxidu na 1 hmotn. diel hydrazínhydrátu. Pri stúpnutí teploty reakčnej zmesi na 80 °C sa rýchlosť dávkovania etylénoxidu zníži a pri poklese teploty pod 40 °C sa zvýši....

Spôsob stabilizácie alkylderivátov hydrazínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286188

Dátum: 11.04.2008

Autori: Komora Ladislav, Niederland Kamil, Kavala Miroslav

MPK: C07C 241/00, C07C 243/00

Značky: hydrazinu, alkylderivátov, spôsob, stabilizácie

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob stabilizácie alkylderivátov hydrazínu prídavkom substituovaných fenolov a/alebo aminokyselín, ich derivátov alebo ich zmesí, a/alebo kyseliny fosforečnej, jej soli alebo jej derivátov v množstve 0,001 až 1,0 % hmotn., vztiahnuté na reakčnú zmes.

Spôsob separácie etylénu z pyrolýznych plynov

Načítavanie...

Číslo patentu: 280414

Dátum: 14.02.2000

Autori: Foltán Stanislav, Kmeť Vladimír, Vanko Milan, Okresa Marián, Novotný Vlastimil, Niederland Kamil, Weissensteiner Viliam

MPK: C07C 11/04, C07C 7/11

Značky: etylénu, separácie, spôsob, plynov, pyrolýznych

Zhrnutie / Anotácia:

Separácia etylénu zo zmesi obsahujúcej acetylén, oxid uhličitý, etylén, metán, oxid uhoľnatý a vodík ako hlavné zložky, pri ktorej ako reflux do absorpčno-desorpčného uzla na desorpciu etylénu sa privádza kvapalná fáza z 1. absorpčného stupňa (2), z miesta medzi 1/4 až 3/4 absorpčnej výšky, pozostávajúca z acetónu nasýteného vodíkom, oxidom uhoľnatým, metánom a etylénom, pri teplote v rozmedzí 239 až 255 °K a tlaku v rozmedzí 1,3 až 1,6 MPa v...

Spôsob získavania naftalénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269589

Dátum: 11.04.1990

Autori: Jarošek Karol, Greman Miroslav, Niederland Kamil, Paulďura Rudolf, Pogorielov Konštantín

MPK: C07C 15/24

Značky: spôsob, získavania, naftalenu

Text:

...ohrev na viac ako 80 °C. Pri vyššej teplote však docházda k prchaniu nižšie vruoich podielov z ťažkého oleja a k zvyšovaniu jeho viekozity.Pri analýze prchajúcich podielov sa zistilo, že ide predovšetkým o BT - trakciu a nartalén. Tento poznatok uožňuje využívataromátový ťažký olej z vyaokoteplotnej pyrolýzy ako výhodný zdroj naľtalánu, pretože je možné využiť jednoduchý oostup získa vania v zmysle predmetu vynálezu. Naviac získavanie...