Niedballa Ulrich

Perfluóralkylované komplexy s polárnymi zvyškami, spôsob ich prípravy a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 286239

Dátum: 07.05.2008

Autori: Niedballa Ulrich, Misselwitz Bernd, Platzek Johannes, Weinmann Hanns-joachim, Mareski Peter, Radüchel Bernd

MPK: A61K 49/04, A61K 49/00, A61K 38/00...

Značky: zvyškami, použitie, polárnymi, spôsob, komplexy, perfluóralkylované, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa perfluóralkylované komplexy s polárnymi skupinami všeobecného vzorca (I), kde R je polárny zvyšok, Rf je perfluorovaný uhľovodíkový reťazec, K je kovový komplex a Z je spojovacia skupina. Tieto zlúčeniny sú vhodné na intravenóznu lymfografiu, na diagnostiku nádorov a na imaging infarktov a nekróz.

Oligonukleotidové konjugáty, spôsob detekcie cieľovej štruktúry, použitie týchto zlúčenín a diagnostický kit

Načítavanie...

Číslo patentu: 284598

Dátum: 16.06.2005

Autori: Dinkelborg Ludger, Gold Larry, Pieken Wolfgang, Niedballa Ulrich, Speck Ulrich, Platzek Johannes, Radüchel Bernd, Hilger Christoph-stephan

MPK: A61K 51/04, A61K 41/00

Značky: detekcie, zlúčenín, diagnostický, oligonukleotidové, týchto, konjugáty, struktury, spôsob, použitie, cieľovej

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú oligonukleotidové konjugáty obsahujúce oligonukleotidový zvyšok N a n substituentov (B-K), kde táto zlúčenina má všeobecný vzorec (I), v ktorom N znamená oligonukleotid s 15 až 100 nukleotidmi, ktorý sa viaže špecificky s vysokou väzbovou afinitou k cieľovým štruktúram a vykazuje modifikácie, ktoré zabraňujú alebo aspoň významne zmenšujú degradáciu prirodzene sa vyskytujúcimi nukleázami, n je číslo v rozmedzí od 1 do 10, B znamená...

Perfluóralkylové skupiny obsahujúce kovové komplexy, spôsob ich výroby, prostriedky tieto látky obsahujúce a ich použitie v NMR-diagnostike

Načítavanie...

Číslo patentu: 283576

Dátum: 18.08.2003

Autori: Radüchel Bernd, Niedballa Ulrich, Platzek Johannes, Schlecker Wolfgang, Ebert Wolfgang, Frenzel Thomas, Misselwitz Bernd, Weinmann Hans-joachim

MPK: A61K 49/00

Značky: komplexy, skupiny, výroby, prostriedky, použitie, tieto, látky, kovové, obsahujúce, nmr-diagnostike, spôsob, perfluóralkylové

Zhrnutie / Anotácia:

Monomérne, perfluóralkylsubstituované paramagnetické kovové komplexy a komplexné soli všeobecného vzorca RF-L-A, v ktorom majú substituenty významy uvedené v opisnej časti. Farmaceutické prostriedky tieto zlúčeniny obsahujúce, použitie týchto komplexov ako kontrastných činidiel v 1H-NMR-diagnostike a spektroskopii, röntgenovej diagnostike, rádiodiagnostike a rádioterapii, ako i spôsob výroby týchto zlúčenín a prostriedkov.

Použitie kovových komplexov obsahujúcich perfluóralkyl ako kontrastných činidiel v MR-imaging na vyobrazenie vnútrocievnych trombov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2456

Dátum: 05.07.2003

Autori: Yokawa Takishi, Platzek Johannes, Weinmann Hanns-joachim, Niedballa Ulrich, Kawata Yoko, Misselwitz Bernd

MPK: A61K 49/06

Značky: vnútrocievnych, perfluóralkyl, kontrastných, kovových, vyobrazenie, použitie, mr-imaging, obsahujúcich, trombov, činidiel, komplexov

Text:

...Dean akol., US 4 980 148, 1990 US 5 508 020, 1996 US 5 645 815, 1997 W 0 00/61195 US 6 171 578, 2001 EP 1171166, 2002). Zlúčeniny, ktoré sú vhodné ako pre scintigrañu, tak aj pre MR-zobrazovanie, sú opísané Abelmanom (US 5 656 600, 1997). Spoločnosť DuPont Pharmaceuticals opisuje vprihláške W 0 01/77102 konjugáty kovového komplexu a pyridinónov, ktoré sú vhodné pre diagnózu trombóz pomocou scintigrafie, počítačovej tomograñe alebo...