Ng Howard

Triazolové zlúčeniny, ktoré modulujú aktivitu HSP90

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16978

Dátum: 25.05.2007

Autori: Zhou Dan, Demko Zachary, Zhang Shijie, Sun Lijun, Foley Kevin, Du Zhenjian, Qin Shuzhen, Chimmanamada Dinesh, James David, Chae Junghyun, Ying Weiwen, Li Hao, Ng Howard, Przewloka Teresa

MPK: A61K 31/4196, A61P 35/00, C07D 249/12...

Značky: triazolové, aktivitu, hsp90, modulujú, zlúčeniny

Text:

...pri glióme, sarkóme, rakovine prsníka, cholangiokarcinóme a rakovine pečene. Väčšina mutácií V B-raf, ktoré sa zistili pri rakovine človeka, sú bodovými mutáciamí, ktoré sa vyskytujú V kinázovej doméne a sú sústredené V exónoch 11 a 15 génu,ktorý obsahuje niekoľko regulačných fosforylačných miest (S 446, S 447, D 448, D 449, T 599 a S 602). (Beeram a kol., Journal of Clinical Oncology (2005), 23 (27) 6771-6790). Najčastejšou mutáciouje...

Piperazínové deriváty, farmaceutické prostriedky obsahujúce tieto zlúčeniny a ich použitie ako protizápalových činidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 285445

Dátum: 02.01.2007

Autori: Shaw Kenneth, Wei Guo Ping, Zuchun Zhao, Liang Meina, Morissey Michael, Ghannam Ameen, Ng Howard, Monahan Sean, Buckman Brad, Bauman John, Horuk Richard, Hesselgesser Joseph, Zheng Wei, Islam Imadul, May Karen, Xu Wei

MPK: C07D 241/00, C07D 403/00

Značky: deriváty, tieto, piperazinové, prostriedky, obsahujúce, použitie, zlúčeniny, protizápalových, farmaceutické, činidiel

Zhrnutie / Anotácia:

Acylpiperazínové deriváty všeobecného vzorca (Ic) a (Id), v ktorých Y znamená farmaceuticky prijateľný protiión, R4 znamená -O-, -N(R7 )-, -C(R8)2- alebo väzbu, R5 znamená alkylénový reťazec alebo alkylidénový reťazec obsahujúci 1 až 8 atómov uhlíka, alebo v prípade, že R4 znamená väzbu, potom R5 znamená alkylidénový reťazec obsahujúci 1 až 8 atómov uhlíka, prípadne substituovaný fenylovou alebo naftylovou skupinou alebo -N(R7)2, R6 znamená...

Piperazínové deriváty, farmaceutické prostriedky obsahujúce tieto zlúčeniny a ich použitie ako protizápalových činidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 285162

Dátum: 22.06.2006

Autori: Zheng Wei, Islam Imadul, Ng Howard, Bauman John, Ghannam Ameen, Monahan Sean, Zuchun Zhao, Buckman Brad, May Karen, Hesselgesser Joseph, Morissey Michael, Horuk Richard, Xu Wei, Liang Meina, Shaw Kenneth, Wei Guo Ping

MPK: C07D 241/00

Značky: činidiel, deriváty, tieto, piperazinové, farmaceutické, obsahujúce, použitie, protizápalových, zlúčeniny, prostriedky

Zhrnutie / Anotácia:

Acylpiperazínové deriváty všeobecného vzorca (Ia), v ktorom R4 znamená -O-, -N(R7)-, -C(R8)2- alebo väzbu, R5 znamená alkylénový reťazec alebo alkylidénový reťazec obsahujúci 1 až 8 atómov uhlíka, alebo v prípade, že R4 znamená väzbu, potom R5 znamená alkylidénový reťazec obsahujúci 1 až 8 atómov uhlíka prípadne substituovaný fenylovou alebo naftylovou skupinou alebo -N(R7)2, R6 znamená -C(O)-, -C(S)-, -CH2- alebo väzbu farmaceutické...

Triazolové zlúčeniny, ktoré modulujú aktivitu HSP90

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13421

Dátum: 17.11.2005

Autori: Chae Junghyun, James David, Barsoum James, Du Zhenjian, Ng Howard, Foley Kevin, Przewloka Teresa, Zhang Shijie, Chimmanamada Dinesh, Ying Weiwen, Lee Chi-wan, Kostik Elena

MPK: A61P 35/00, C07D 249/12, A61K 31/4196...

Značky: hsp90, zlúčeniny, aktivitu, triazolové, modulujú

Text:

...tvorbe žliaz apod.). Bolo ukázané, že c-Met receptor jeexprimovaný u veľkého množstva ľudských karcinómov. Bolo taktiež ukázané,že c-Met a jeho ligand, HGF, sú spoločne exprimované vo zvýšených hladinách v celom rade ľudských karcinómov (obzvlášť sarkómov). Avšak, pretože receptor a Iigand sú zvyčajne exprimované rôznymi bunkovými typmi, je c-Met signalizácia najčastejšie regulovaná prostredníctvom interakcií medzi nádorom a stromatómom...

Benzamidínové deriváty substituované aminokyselinovými alebo hydroxykyselinovými derivátmi, farmaceutický prostriedok obsahujúci tieto deriváty a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283306

Dátum: 25.04.2003

Autori: Morrissey Michael, Yun Weija, Mohan Raju, Ng Howard, Kochanny Monica

MPK: C07C 43/20, C07C 211/26, C07C 321/28...

Značky: tieto, substituované, použitie, hydroxykyselinovými, derivátmi, deriváty, aminokyselinovými, obsahujúci, prostriedok, farmaceutický, benzamidínové

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa benzamidínové deriváty substituované aminokyselinovými alebo hydroxykyselinovými derivátmi a ich farmaceuticky prijateľné soli vo forme jediného stereoizoméru alebo zmesi stereoizomérov, vybrané zo skupiny zlúčenín so všeobecnými vzorcami (I), v ktorom majú R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, Z1, Z2 a A významy špecifikované v opise, ktoré inhibujú enzým, faktor Xa, pričom sú vhodné ako protizrážacie činidlá. Ďalej sa opisujú farmaceutické...