Nevydal Jozef

Spôsob prípravy 3,7-dihydro-3-alkyl-1H-purín-2,6-diónov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278450

Dátum: 06.12.1995

Autori: Nevydal Jozef, Mandúch Milan, Polák Jozef

MPK: C07D 473/06, C07D 473/04

Značky: přípravy, 3,7-dihydro-3-alkyl-1h-purín-2,6-diónov, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy 3,7-dihydro-3-alkyl-1H-purín-2,6-diónov vzorca (I), kde R je H, metyl, etyl z 1-alkyl-5-nitrózo-6-amíno-2,4/1H, 3H/-pyrimidíndiónu vzorca (II), kde R je H, metyl, etyl, tým spôsobom, že zlúčenina vzorca (II) sa suspenduje vo vode, hydrogenuje sa pri teplote 20 až 100 °C a tlaku vodíka 0,1 až 3 MPa za katalýzy Pd alebo Ni katalyzátora na aktívnom uhlí, pričom po spotrebovaní ekvimolárneho množstva vodíka sa k zmesi pridajú 1 až 2...

Spôsob prípravy farmaceuticky čistých 3-metyl-7-alkylxantínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278359

Dátum: 17.06.1992

Autori: Šiška Karol, Nevydal Jozef, Polák Jozef, Mandúch Milan

MPK: C07D 473/06

Značky: farmaceutický, přípravy, 3-metyl-7-alkylxantínov, spôsob, čistých

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy 3-metyl-7-alkylxantínov všeobecného vzorca (I), kde R je H, metyl, etyl alebo n-propyl z 1-metyl-5-formylalkylamino-6-aminouracilov vzorca (II), kde R je H, metyl, etyl alebo n-propyl, pôsobením ekvivalentného množstva hydroxidu draselného alebo uhličitanu draselného v zmesi voda-alifatický alkohol s C1 až C3 uhlíkmi v pomere 1 : 1,5 až 1 : 0,1 pri teplote 50 až 80°C. Ochladením reakčnej zmesi na teplotu -20 až 25°C sa...

Spôsob čistenia 3-metyl-7-alkylxantínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278115

Dátum: 17.06.1992

Autori: Košťál Ladislav, Polák Jozef, Nevydal Jozef, Kacina Roman, Mandúch Milan, Gömöry Juraj

MPK: C07D 473/06, C07D 473/10

Značky: 3-metyl-7-alkylxantínov, čistenia, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

3-Metyl-7-alkylxantín sa prevedie na draselnú soľ vzorca II, kde R je H, metyl, etyl alebo n-propyl, pôsobením ekvivalentného množstva hydroxidu draselného alebo uhličitanu draselného v zmesi voda-alifatický alkohol s C1 až C3 uhlíkmi v pomere 1 : 1,5 až 1 : 0,1 pri teplote 20 až 60°C. Draselná soľ vzorca II sa izoluje kryštalizáciou pri teplote -20 až 10°C, rozpustí sa vo vode a okyslením na pH 4 až 6 sa vyzráža 3-metyl-7-alkylxantín.

Spôsob výroby 3,7-dimetyl-2,6-dioxo-1,2,3,6-tetrahydro-1H-purínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278897

Dátum: 13.05.1992

Autori: Mandúch Milan, Kacina Roman, Šmahovský Vendelín, Tegza Marian, Nevydal Jozef, Polák Jozef, Gömöry Juraj, Košťál Ladislav

MPK: C07D 473/10

Značky: spôsob, výroby, 3,7-dimetyl-2,6-dioxo-1,2,3,6-tetrahydro-1h-purínu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši spôsob výroby 3,7-dimetyl-2,6-dioxo-1,2,3,6-tetrahydro-1H-purínu reakciou 3-metyl-2,6-dioxo-1,2,3,6-tetrahydro-1,7H-purínu alebo jeho soli s dimetylkarbonátom v reakčnom prostredí, tvorenom rozpúšťadlom, ktorým môže byť prebytok dimetylkarbonátu alebo iné vhodné organické rozpúšťadlo, výhodne dimetylformamid, pri teplote 50 °C až teplote varu použitého rozpúšťadla. Reakcia prebieha v prítomnosti, resp. bez prítomnosti vhodného...

Spôsob prípravy 1-(5-oxohexyl)-3-metyl-7-alkyl-xantínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 267331

Dátum: 12.02.1990

Autori: Nevydal Jozef, Veverka Miroslav, Štibrányi Ladislav, Jendrichovský Ján

MPK: C07D 473/06

Značky: spôsob, přípravy, 1-(5-oxohexyl)-3-metyl-7-alkyl-xantínov

Text:

...uhličitenu ku uracilu 2 0,8 až 4 2 1.Výhodou postupu podľa vynálezu je skrátenia reakčnýoh stupňov eyntézy, nakoľko nie je nutné pripraviť 3-metyl-7-aikylxentin. V őalšom je postup objasnený v príkladoch bez toho. že by sa na tieto výlučne obmedzoval.Príklad 1 1-/5-oxohexyl/~ 3-metyl-7-propylxentin . Zmes 22,3 g 1-motyl-5-Č/N-formyl-N-/-propy 17 amino-6-aminouracilu a 2 B g uhličitanu drauelneho se zehreje v 100 mi dimetyltormamitu...

Spôsob prípravy 1-metyl-5-metylamino-6-aminouracilu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265783

Dátum: 14.11.1989

Autori: Veverka Miroslav, Jendrichovský Ján Ing, Nevydal Jozef, Štibrányi Ladislav

MPK: C07D 239/54

Značky: 1-metyl-5-metylamino-6-aminouracilu, spôsob, přípravy

Text:

...reakčnej zmesi vydestiluje a skvapalní sa solankovým ohladičom, čo umožňuje priemyselné využitie reakcie.V dalsom je predmet vynálezu objaanený na príkladoch bez toho, aby sa na tieto výlučne obmedzoval.4,4 g 1-metyl-6-amíno-5-brőmuracilu (0,02 M) sa zmieše k 25 ml bezvodého metylamínu a zmes sa v uzavretej tlakovej trubici zahrieva na teplotu 40 °C 4 hodiny.Po skončení zahrievania se ešte 6 hodín reakčná zmes mieša. Po skončení reakcie sa...

Hydrofilný emulzný krém

Načítavanie...

Číslo patentu: 264721

Dátum: 12.09.1989

Autori: Minczinger Štefan, Baránková Edita, Rázus Luboslav, Nevydal Jozef

MPK: A61K 7/48

Značky: emulzný, hydrofilný, krém

Text:

...hmotnostných s výhodou 0,25 hmotnostných a v hydrofilnej časti emulzie 0,10 hmotnostných až 0,50 hmotnostných 5 výhodou 0,10 hmotnostných 2-aminotridekan kyslý adipát.Pracovný ochranný hydrofilný emulzný krém podľa vynálezu bol klinicky odskúšaný a vykazuje výrazné dezinfekčné, antimikrobiálne a antimykotické účinky.Uvedená kombinácia antimikrobiálnych látok bola odskúšaná podľa britského liekopisu(B. P. Presservative Effectiveness...

Spôsob prípravy 7-n-propyl-3-metyl-3,7dihydro-1H-purín-2,6-dionu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263595

Dátum: 11.04.1989

Autori: Szemes Fridrich, Hesek Dušan, Repáš Milan Sav A Čsav, Frimm Richard, Rybár Alfonz, Nevydal Jozef, Tegza Marian

MPK: C07D 473/06

Značky: 7-n-propyl-3-metyl-3,7dihydro-1h-purín-2,6-dionu, spôsob, přípravy

Text:

...postupu podľa v-yvnálezusú vysoké výťažky zlúčeniny vzorce I, v roztoku 88 až 94 °/o. Dalšími výhodami sú získanie prakticky chromatogrraficky čistej zlúčeniny vzorce l a skutočnosť, že nie je -potrebné vopred pripravovať alkalickú sol v.ýchodzej zlúčeniny vzorca II.V ďalšom je predmet vynálezu popi-saný v príkladoch prevedenia bez toho, že by sa na tieto ohmedzoval.Zmes 8,31 g 50 mmólov zlúčeniny vzorca II, 8.60 g (62,3 mmólu bezv. uhličitanu...

Spôsob prípravy 7-n-propyl-3-metyl-3,7-dihydro-1H-purín-2,6-dionu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263200

Dátum: 11.04.1989

Autori: Frimm Richard, Szemes Fridrich, Hesek Dušan, Nevydal Jozef, Repáš Milan Člen Korešpondent Sav A Čsav, Tegza Marian, Rybár Alfonz

MPK: C07D 473/06

Značky: spôsob, přípravy, 7-n-propyl-3-metyl-3,7-dihydro-1h-purín-2,6-dionu

Text:

...zvýšenej teploty, resp. stĺpoovou chromatoqrafiou na silikagéle pri eluovani ohlôroformom alebojeho zmasami s niiäími alifatickými alkoholmi s počtom uhlikov 1 až 3. odstránenie halogenidu alkalického kovu i 1,7-di-n-propyl-3-motyl-3.7 ~dihydro-IH-purin-2,6-dionu je možné s výhodou uskutočniť v jednej operácii tak, že sa odparok po oddestilovaní prebytku n-propylhalogenidu a aprotického rozpúštadla rozpusti v minimálne ekvivslentnom množstve...

1-metyl-5-(N-n-propyl-N-formyl)-amíno-6-amino-uracil a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 261697

Dátum: 10.02.1989

Autori: Nevydal Jozef, Jendrichovský Ján, Štibrányi Ladislav, Veverka Miroslav

MPK: C07D 239/54

Značky: 1-metyl-5-(n-n-propyl-n-formyl)-amíno-6-amino-uracil, přípravy, spôsob

Text:

...1973. Formylácia s kyselinou mravčou sa môže uskutočniť aj vv prítomnosti rozpúšiaclla .alebo priamo v je nadbytku.Ako rozpüšťadlo sa môže použiť voda alebo rozpüšťadlo inertné za podmienok reakcie,ako xylén.Podrobnosti jednotlivých spôsobov -prípravy sú uvedené v nasledujúcich príkladoch prevedenia, bez toho, že by sa na tieto vylučne obmedzovali.61,5 g 1-metyi-5-n-propylamíno-B-íamínouracilu a 150 mi kyseliny mravčej sa za miešania reiluxuje...

Spôsob stabilizácie vína na zabránenie kryštalickým zákalom

Načítavanie...

Číslo patentu: 261502

Dátum: 10.02.1989

Autori: Farkaš Ján, Kováč Jozef, Nevydal Jozef

MPK: C12H 1/14

Značky: stabilizácie, vína, zákalom, kryštalickým, spôsob, zabránenie

Text:

...rozpustné soli s karboxymetylcelulózou. Roztoky si udržujú viskozitu v širokom rozsahu hodnôt pH. Karboxymetylcelulóza v sodnej soli pridaná do vína zabezpečuje dlhodobú až trvalú stabilitu proti kryštalickým zákalom vo vine.Sodná sol karboxymetylcelulózy je rozpustná vo vode. V roztokoch, ktoré obsahujú elektrolyty, jej rozpustnosf klesá. Napr. v roztoku S 02 sa nerozpúšťa ani 0,25 U/J-ný roztok karboxymetylcelulózy. Vo vode má dobrú...

Spôsob prípravy 5,6-diamino-1-metyl-2,4-(1H,3H)-pyrimidindionu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261447

Dátum: 10.02.1989

Autori: Szemes Fridrich, Hesek Dušan, Rybár Alfonz, Nevydal Jozef, Repáš Milan Člen Korešpondent Sav A Čsav

MPK: C07D 239/54

Značky: spôsob, 5,6-diamino-1-metyl-2,4-(1h,3h)-pyrimidindionu, přípravy

Text:

...pôsobením roztoku alkalického hydroxidu obsahuje zvyškovú alkalitu, ktorá spôsobuje pri uvedenej hydrogenačnej reakciinežiadúce vedľajšie reakcie a tým aj značné znečistenie produktu hydrogenácie. Rnney-nikel zbavený zvyškov alkality a aktivovaný zlúčeninou kobaltu tieto nepriaznivé ičinky nemá. Pripravuje sa ta~k, že sa RanŽey-iiiiual so zvyškovou alkalitou suspenduje vo vode a za miešania pridá toľko vodného roztoku koblaltnatej soli, až...

Způsob odštěpování terc.butyloxykarbonylových chránících skupin při syntézách peptidů na nosičích

Načítavanie...

Číslo patentu: 245626

Dátum: 15.10.1987

Autori: Nevydal Jozef, Mandúch Milan

MPK: C07K 1/04

Značky: terc.butyloxykarbonylových, syntézách, skupin, peptidů, odštěpování, chránících, nosičích, způsob

Text:

...umožňuje botnání nosiče, kyselina octová zvyšuje rozpustnost bromovodíku. Roztok je levný a až 1 rok skladovatelný. V tabulce 1 je doba potřebné ke kompletnímu odštěpeni terc.butyloxykarbony 1 ové skupiny z Boc-Gly na nosiči v závislosti na koncentraci bromovodiku ve směsi CH 2 Cl 2-CH 3 c 00 H /51 obj./. Z tabulky vyplývá, že 3 roztok je pro úplné odštěpeni Boc-skupiny postačujioi.Bromovodik v methylenchloridu a kyselině...

Čtyřtaktní přeplňovaný motor s vnitřním spalováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 244119

Dátum: 15.07.1987

Autor: Nevydal Jozef

MPK: F02D 23/00

Značky: spaľovaním, čtyřtaktní, vnitřním, motor, přeplňovaný

Text:

...přídavxzý náraz (a tedy opotřeboní) ýfukoveho vmtilu na Iedlo, k nüul by dockizolo v případě úplnłho zovŕení ventílu před jeho novín ddatečrąýa otevłenín. tento cbytkový zdvih kromě toho zlepäuja chlazení výrukovdho ventilu. Hopoulije ee vltlího oouvieltho zbytkovdho zdvíhu bez znovuotovŕení, neboř okolo dolní dvratl píztu je volný učinný prdtokový profil nedoetatečrd pro úplná zíekdní poładovandho účinku a kronl toho by Jnltł vitlíjbytkovy...

Spôsob prípravy dimetyl-(5-oxohexyl)-xantínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 237719

Dátum: 15.04.1987

Autori: Nevydal Jozef, Rybár Alfonz, Martvoň Augustín, Jendrichovský Ján, Frimm Richard, Jendrichovská Marta, Košalko Rudolf, Štibrányi Ladislav

MPK: C07D 473/08, C07D 473/10

Značky: přípravy, dimetyl-(5-oxohexyl)-xantínov, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka prípravy farmaceutických substancií, ktoré sa používajú na prípravu liečiv obehového systému. Sp(sob prípravy je založený na reakcii teobromínu alebo teofylínu s 6-halogén-2-hexanónmi za prítomnosti alkalického uhličitanu v prostredí bezvodého aprotického rozpúšťadla.

Sposob prípravy 2-metyl-3-karbetoxy-56dihydropyránu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248932

Dátum: 12.03.1987

Autori: Nevydal Jozef, Mandúch Milan, Šiška Karol, Varga Ivan, Gattnar Ondrej, Frimm Richard

MPK: C07D 309/22

Značky: spôsob, 2-metyl-3-karbetoxy-56dihydropyránu, přípravy

Text:

...odpad.Uvedené nevýhody rieši postup podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva V tom, že do zmesi pozostávajúcej z etanolu, vody a uhličitanu draselného, za teploty varu, sa za miešania pridáva zmes acetoctanu etylnatého a 1,3-dihalogénpropánu, kde halogén je chlór alebo bróm,po dobu 0,5 až 3 hodiny a reakčná zmes sa vyhrieva pri teplote varu ešte 3 až 6 hodín.Po separácií anorganiokých solí a etanolu sa 2-metyl-3-karbetoxy-5,G-dihydropyrán...

Spôsob prípravy fyziologicky nezávadného koloidného fosforečnanu hlinitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 235594

Dátum: 15.02.1987

Autori: Nevydal Jozef, Šiška Karol, Frimm Richard, Gattnar Ondrej

MPK: C01B 25/36

Značky: spôsob, nezávadného, fosforečnanu, přípravy, koloidného, hlinitého, fyziologicky

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu prípravy fyziologicky nezávadného koloidného fosforečnanu hlinitého. Podstata vynálezu spočíva v tom, že sa zmieša roztok síranu hlinitého o koncentrácii 0,1 až 3 mol. l-1 a kyseliny fosforečnej o koncentrácii 0,2 až 6 mol.l-1 vo vode s vodným roztokom hydroxidu alebo uhličitanu alebo hydrogenuhličitanu alkalického kovu, s výhodou sodíka, o koncentrácii. 0,1 až 15 mol.l-1, pri pH 0,5 až 6,0 a teplote 5 až 100 °C a z...

Spôsob prípravy 6-chlór-2-hexanónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235185

Dátum: 15.02.1987

Autori: Jendrichovský Ján, Jendrichovská Marta, Nevydal Jozef, Rybár Alfonz

MPK: C07C 49/16

Značky: přípravy, 6-chlór-2-hexanónu, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu prípravy 6-chlór-2-hexanónu, medziproduktu pri výrobe liečiv, z 2-metyl-3-karbetoxy-5,6-dihydropyránu pôsobením HCl vo vodnom prostredí pri teplotách 40 až 80 °C v koncentrácii 25-35 % v reakčnej zmesi.

Sposob stabilizácie smotaných a mliečnych krémov karboxymetyléterškrobom

Načítavanie...

Číslo patentu: 248125

Dátum: 15.01.1987

Autori: Frimm Richard, Mandúch Milan, Selecký Ján, Gattnar Ondrej, Nevydal Jozef

MPK: A23C 3/02

Značky: karboxymetyléterškrobom, krémov, smotaných, mliečných, stabilizácie, spôsob

Text:

...do výrobkov,v množstve podľa obsahu tuku, čo je uvedené v príkladoch. Karboxymetylêterškrob má lepšie funkčné vlastnosti a lepšie odoláva nepriaznivým podmienkam vo výrobe, skladovaní, preprave a predaji. Oproti škrobu .má k-arboxymetyléterškrob konštantnú viskozitu, gel vytvára aj za studena, má dobrú stabilitu v roztoku, k mechanickému pôsobením, ku kyselinám a voči kolísaniu teplot. Neovplyvňuje arovmatické látky.Do 1000 ll...

Sposob tepelného ošetrenia kyslých mliekárenských výrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 248124

Dátum: 15.01.1987

Autori: Mandúch Milan, Gattnar Ondrej, Frimm Richard, Selecký Ján, Nevydal Jozef

MPK: A23C 3/02

Značky: kyslých, tepelného, mliekárenských, výrobkov, spôsob, ošetrenia

Text:

...zrazeniny, čim sa zabráni sťahovania micel kazeinu v priebehu tepelného ošetrenia. Karboxymetylcelulćza je najlepším nosičom pridaných aromatických látok a má pôsobnosť v najširšom rozpätí pH. Pridaním želatiny o teplote 50 až 60 °C sa nenarušujú jej vlastnosti a udržuje sa jej dobrý želatínovvitý účinok. PridaIlĺľll stabilizätorov, použitím vhodný-ch technologických teplôt sa dosahuje vyššieho účinku, ktorý sa prejavuje v tom, že kyslé...

Spôsob prípravy 2,3,5-trimetylhydrochinónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232616

Dátum: 15.12.1986

Autori: Samochvalov Gleb Ivanovič, Beregovych Valerij Vasiljevič, Frimm Richard, Afanasjev Igor Borisovič, Nevydal Jozef, Mandúch Milan

MPK: C07C 39/08

Značky: přípravy, 2,3,5-trimetylhydrochinónu, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy 2,3,5-trimetylhydrochinónu katalytickou hydrogenáciou 2,3,5-trimetylbenzochinónu v prostredí organického rozpúšťadla a paládia na nosiči ako katalyzátora vyznačujúci sa tým, že sa hydrogenácia prevádza v prostredí chloridu paládnatého za súčasnej tvorby katalyzátora in situ.

Spôsob výroby N-fenylpiperazínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 227949

Dátum: 15.05.1986

Autori: Zlatinský Emil, Gattnar Ondrej, Miklovič Jozef, Nevydal Jozef, Frimm Richard

Značky: výroby, n-fenylpiperazínu, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Sp(sob výroby N-fenylpiperazínu, vyznačujúci sa tým, že sa uvedie do styku dietanolamín a anilín vo forme báze alebo len jeden z nich vo forme hydrochloridu, za súčasného p(sobenia plynného chlorovodíka a vyhrievania reakčnej zmesi po dobu 8 až 24 hodín pri teplote 220 až 240 °C, pričom molárny pomer dietanolamínu k anilínu je 1:1,0 až 1,5 a plynný chlorovodík je 5 až 20 % hmot. nadbytku od stechiometrického množstva.

Spôsob izolácie 6-halogén-2-hexanónov a zariadenie na jeho prevádzanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 224020

Dátum: 15.04.1986

Autori: Frimm Richard, Jendrichovský Ján, Rybár Alfonz, Nevydal Jozef

Značky: spôsob, 6-halogén-2-hexanónov, zariadenie, prevádzanie, izolácie

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob izolácie 6-halogén-2-hexanónov, obecného vzorca I CH3C0(CH2)4-x (I), kde x je bróm, chlór, zo surových produktov destiláciou, vyznačený tým, že sa surový produkt kontinuálne destiluje s vodnou parou, pričom sa na hlavu náplňovej kolóny kontinuálne privádza surový produkt a zospodu kolóny protiprúdne vodná para.

Vodorozpustná podvojná soľ vápnika a spôsob jej prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 225885

Dátum: 15.10.1985

Autori: Minczinger Štefan, Nevydal Jozef, Frimm Richard, Jozefíni Ľubor

Značky: vodorozpustná, spôsob, vápnika, přípravy, podvojná

Zhrnutie / Anotácia:

Lakto-gluceptát vápenatý štruktúrneho vzorca Ca5(C3H5O3)1-9(C7H13O8)9-1 . x H2O

Způsob výroby 6.alfa.-methylprednisolonových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244115

Dátum: 31.08.1985

Autori: Rybár Alfonz, Košalko Rudolf, Martvoo Augustín, Nevydal Jozef, Svobodová Xénia, Eupka Pavol

MPK: A61K 31/57, C07J 5/00

Značky: derivátů, způsob, výroby, 6.alfa.-methylprednisolonových

Text:

...kyseliny ortopropionové. Během 20 minut se oddestlluje byli henzen s tikavýni eloikani rozpouätädel. Po přidání 12 m 1 pyridinu se reekční slede koncentruje ve vekuu a zíekd ee 17,21-(l-etoaqpropylídendioq)-lbeta-Iwdron-őelfe-metyl-l ,4-preuxedíen-3,20 ~d 1 on ve fomi olejovité kapaliny.b) Suspenze výše popeeného surověho produktu ve 300 m 1 metanolu se vaří pod zpětnúm chledičel ee emdeí 12 m 1 0,1 11 vodného roztoku octenu eodnáho e...

Spôsob odstraňovania chloridov, síranov, fenolov a purínových alkaloidov z organických zlúčenín

Načítavanie...

Číslo patentu: 222106

Dátum: 15.07.1985

Autori: Nevydal Jozef, Jendrichovský Ján, Baránek Bohuslav

Značky: síranov, alkaloidov, zlúčenín, odstraňovania, fenolov, chloridov, purínových, spôsob, organických

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu odstraňovania chloridov, síranov, fenolov a purínových alkaloidov, ktoré v stopových množstvách znečišťujú organické zlúčeniny, pri ktorom sa na organickú látku pôsobí silne bázickým makroporéznym anexom styrén-divinylbenzénového typu v OH- cykle za bezvodých podmienok. Vynález má hlavné uplatnenie pri výrobe čistých organických chemikálií a farmaceutických substancií.

Způsob výroby vodorozpustného škrobu, zejména pro farmaceutické a potravinářské účely

Načítavanie...

Číslo patentu: 219107

Dátum: 15.07.1985

Autori: Nevydal Jozef, Kodet Josef, Zemek Juraj, Frimm Richard, Kuniak Ľudovít

Značky: farmaceutické, škrobu, účely, výroby, vodorozpustného, zejména, způsob, potravinářské

Zhrnutie / Anotácia:

V prvém reakčním stupni se rozpustí kyselina monochlóroctová v množství 8 až 20 % počítáno na hmotnost suchého škrabu v alifatickém alkoholu, s počtem uhlíků 1 až 3 o hmotnostní koncentraci 80 až 100 procent v množství, které činí 1,5- až 2,5 násobek hmotnosti suchého škrobu a v zápětí se neutralizuje ekvivalentní dávkou hydroxidu sodného ve formě vodného roztoku o hmotnostní koncentraci 30 až 45 . Ve druhém stupni se vnese do reakční směsi...

Sypký vitamín E pre veterinárne a krmovinárske účely

Načítavanie...

Číslo patentu: 219180

Dátum: 01.06.1985

Autori: Baránek Bohuslav, Nevydal Jozef, Major Milan, Žák Jiří

Značky: krmovinárske, vitamín, sypký, účely, veterinárne

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka prípravku vitamínu E v sypkej forme pre veterinárne a krmovinové účely. Prípravok obsahuje vitamín E na nosiči vysoko dispergovanom kysličníku kremičitom československého pôvodu (Siloxid) a stabilizovaný je terciárnym butyloxytoluénom a želatínou. Prípravok je určený na použitie v živočíšnej výrobe.

Způsob výroby směsných sádropucolánových pojiv

Načítavanie...

Číslo patentu: 239261

Dátum: 15.05.1985

Autori: Rybár Alfonz, Zlatinský Emil, Mahrla Zdeno, Nevydal Jozef, Svobodová Xénia

MPK: C04B 11/28

Značky: způsob, sádropucolánových, výroby, směsných, pojiv

Text:

...schnoucích aqlomerátů lze využívat spalín o poměrně vysoké teplotě, aniž by došlo k překročení mezí stability hemihydrátu.Oblast vhodných teplot schnoucích aglomerátů je vymezena 60 až 200 °c. Uvedené reakční podmínky poskytují sádrové pojivo maximálně dosažitelných kvalít. Vhodnou volbou poměru sádrového pojiva a pucolánových pŕíměsí lze pokrýt rozsáhlou oblast komerčné požadovaných pojiv tohoto druhu.3 239261 V případě obsahu 95 látek...

Spôsob výroby pentaacetylsalicylotrialuminiumdioxidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 215374

Dátum: 29.02.1984

Autori: Mandúch Milan, Nevydal Jozef, Baránek Bohuslav

Značky: pentaacetylsalicylotrialuminiumdioxidu, spôsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu výroby pentaacetylsalicylotrialuminiumdioxidu (Aloxiprínu), ktorý je surovinou pre farmaceutické výrobky. Vynález rieši prípravu uvedenej substancie v kvalite, vyhovujúcej požiadavkám liekopisu. Podstata spočíva v tom, že sa pred izoláciou produktu analyticky stanoví v ňom množstvo zhydrolyzovanej kyseliny acetylosalicylovej a pridá sa na každé 0,1 % stanovenej kyseliny salicylovej 100 g 2-propanolátu hlinitého.