Neveu Mark Joseph

Monoklonálna protilátka proti CTLA-4, spôsob jej výroby, farmaceutická kompozícia, bunková línia, izolovaná nukleová kyselina, hostiteľská bunka, transgénny cicavec a použitie monoklonálnej protilátky

Načítavanie...

Číslo patentu: 288274

Dátum: 07.05.2015

Autori: Hanke Jeffrey Herbert, Corvalan Jose Ramon, Hanson Douglas Charles, Mueller Eileen Elliott, Geoffrey Davis, Gilman Steven Christopher, Neveu Mark Joseph

MPK: A61K 39/395, A61P 35/00, A61K 31/395...

Značky: proti, výroby, monoklonálnej, izolovaná, farmaceutická, kyselina, cicavec, buňka, nukleová, monoklonálna, protilátky, spôsob, línia, protilátka, použitie, transgénny, ctla-4, kompozícia, bunková, hostiteľská

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná monoklonálna protilátka, ktorá sa viaže na antigén 4 ľudských cytotoxických T–lymfocytov alebo jej fragment, farmaceutická kompozícia obsahujúca túto protilátku alebo jej fragment, bunková línia produkujúca protilátku alebo fragment viažuci antigén, izolovaná nukleová kyselina kódujúca ľahký a/alebo ťažký reťazec protilátky alebo fragmentu viažuceho antigén, hostiteľská bunka obsahujúca izolovanú nukleovú kyselinu alebo fragment,...

Ľudská monoklonálna protilátka viažuca sa na CTLA-4, farmaceutická kompozícia s jej obsahom, bunková línia produkujúca protilátku, nukleová kyselina a spôsob prípravy ľudskej CTLA-4 protilátky

Načítavanie...

Číslo patentu: 288057

Dátum: 01.03.2013

Autori: Corvalan Jose Ramon, Mueller Eileen Elliott, Davis Geoffrey, Hanke Jeffrey Herbert, Gilman Steven Christopher, Neveu Mark Joseph, Hanson Douglas Charles

MPK: A61P 29/00, A61P 35/00, A61K 31/395...

Značky: kyselina, protilátka, protilátky, produkujúca, přípravy, kompozícia, farmaceutická, viažuca, bunková, línia, protilátku, ctla-4, ľudská, nukleová, obsahom, spôsob, ludskej, monoklonálna

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná ľudská monoklonálna protilátka, ktorá sa viaže na CTLA-4 alebo jej fragment viažuci antigén, farmaceutická kompozícia obsahujúca protilátku alebo jej fragment viažuci antigén, bunková línia produkujúca protilátku alebo fragment viažuci antigén, nukleovákyselina kódujúca ľahký a/alebo ťažký reťazec protilátky alebo fragmentu viažuceho antigén, spôsob prípravy ľudskej CTLA-4 protilátky alebo fragmentu viažuceho antigén a použitie...