Neužil Vojtech

Vkladač panelov do glejacích lisov

Načítavanie...

Číslo patentu: 250048

Dátum: 15.04.1987

Autori: Mikletič Miroslav, Neužil Vojtech

MPK: B30B 15/30

Značky: panelov, glejacích, vkladač, lisov

Text:

...vynálezu umožňuje skupinové ukladanie a ,odoberanie panelov, do glejacich lisov pri obsluha jedným pracovníkom.Zariadenie -podľa vynálezu je v prikladnom prevedení znázornené na .prlpojenom výkrese, kde na obr. 1 je ná-rys .a na obr. 2 je pôdorys uikladača.Zariadenie pozostáva z mobilného podvozku 1, na »ktorom sú upevnené dve rovnobežné, vodorovné, v-o-diacetyče 2 nesúce zasúvač 3 tlačných ,tyčí 4 v počte podľa počtu etaží li-sov. Illačné...

Bubon miešačky betónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232142

Dátum: 15.12.1986

Autori: Neužil Vojtech, Balla Štefan, Schäffer Július

MPK: B01F 9/02

Značky: miešačky, betonů, bubon

Zhrnutie / Anotácia:

Konštrukčné zjednodušenie miešačky betónu a zníženie energetickej náročnosti tým, že umožňuje vyprázdňovanie bubna bez potreby jeho preklápania. Podstatou vynálezu je vertikálne rozdelenie bubna na časť pevnú a posuvnú, pričom obe časti sú vzájomne prepojené spojovacou tyčou a na stykovej ploche opatrené tesnením.

Zariadenie na využitie krútiaceho momentu pre posuv

Načítavanie...

Číslo patentu: 232141

Dátum: 15.12.1986

Autori: Balla Štefan, Neužil Vojtech, Schäffer Július

MPK: B01F 9/02

Značky: posuv, využitie, momentu, zariadenie, krútiaceho

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka náhonového mechanizmu spádovej miešačky betónu miešacím bubnom deleným vertikálnou rovinou a rieší presné objosmerné posúvanie na konštantnú a regulovateľnú vzdialenosť, odvodenú od krútiaceho momentu vyvolaného otáčaním náhonu miešacieho bubna miešačky.

Redukčná skriňa

Načítavanie...

Číslo patentu: 232140

Dátum: 15.12.1986

Autori: Balla Štefan, Neužil Vojtech, Schäffer Július

MPK: B01F 9/02

Značky: redukčná, skriňa

Zhrnutie / Anotácia:

Redukčná skriňa náhonového mechanizmu spádovej miešačky betónu s miešacím bubnom deleným vertikálnou rovinou rieší ovládanie otvárania miešacieho bubna miešačky, resp. jeho trvalé uzavretie počas miešania betónu. Podstatou vynálezu je zariadenie pozostávajúce z hnacieho hriadeľa prenášajúceho krútiaci moment cez ozubený pastorok a ozubené koleso na hnaný hriadeľ, pričom krútiaci moment je možné po zapnutí spojky prenášať aj na pastorok a...