Neužil Lumír

Hydraulický rozvod tlakové kapaliny hydraulického pohonu kráčivých jednotek

Načítavanie...

Číslo patentu: 262460

Dátum: 14.03.1989

Autori: Ožana Otakar, Šafařčík Jiří, Tománek Petr, Valošek Jiří, Neužil Lumír, Čurda Antonín, Pexa Miroslav

MPK: F15B 15/00

Značky: tlakově, hydraulický, hydraulického, kráčivých, kapaliny, rozvod, jednotek, pohonů

Text:

...prostory g płímčarýoh hydromotorů g kračení. Na płívodní potrubí g jsou dále napojený vratné jednosměrné ventily g přímočarých hydromotorů g kračení, které vratnými přípojkami g jsou spojonyPred uvedením hydraulickćho rozvodu tlakové kapaliny hydraulickeho pohonu kričivých jednotok do provozu se prevode nastavení hodnoty pojistndho tlaku na hlavním pojistném ventilu g. Na pojietnom ventilu 12 płísnočarćho hydromotoru g zdvihu a na...

Hydraulický rozvod tlakové kapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 261348

Dátum: 12.01.1989

Autori: Dubnický Zdeněk, Neužil Lumír, Ožana Otakar, Voborný Antonín, Šafařčík Jiří

MPK: F15B 15/00

Značky: hydraulický, rozvod, tlakově, kapaliny

Text:

...rozvâděče gg jsou napojeny na nízkotlaký svod a, přičemž tlakový výstup dekompresního rozváděčs g je napojen přes dekomprení zpětný ventil 33 na vstup uzamykacího ventilu 11. na vstup a výstup uzamykacího ventile g je rovněž paralelné napojeno diferenční tlakové čidlo a. Na tlakové potrubí lg je paralelné dala napojen jednak dvojitý tlakový spínač13 a jednak svým vstupom škrtlcí ventil s elektrohydraulickým řízením a dvoucestným...

Hydraulický rozvod tlakové kapaliny pro hydraulický pohon hranidel a obracečů rozvalků

Načítavanie...

Číslo patentu: 236430

Dátum: 01.06.1986

Autori: Paskovský Vasil, Voborný Antonín, Šafařčík Jiří, Neužil Lumír, Ožana Otakar

MPK: F15B 1/00

Značky: tlakově, rozvod, hranidel, hydraulický, kapaliny, pohon, rozvalků, obracečů

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vyřešení progresivního a ekonomicky účelného a výhodného ovládání hranidel a obracečů. Uvedeného účelu se dosáhne použitím přímočarého hydromotoru (10) pro ovládání pákového mechanismu. Směry a velikost průtoku k přímočarému hydromotoru (10) je řízena proporcionálním rozvaděčem (5) s třícestnou tlakovou váhou (23) napojeným na zdroj (l) konstantního průtoku.

Hydraulický rozvod tlakové kapaliny pro pohon, zejména tlaček a posunovačů

Načítavanie...

Číslo patentu: 226138

Dátum: 15.04.1986

Autori: Ožana Oto, Gibl Dušan, Myška Josef, Neužil Lumír, Klečka Václav, Paskovský Vasil

Značky: pohon, rozvod, zejména, kapaliny, hydraulický, tlakově, posunovačů, tlaček

Zhrnutie / Anotácia:

Hydraulický rozvod tlakové kapaliny pro pohon, zejména tlaček a posunovačů, vyznačený tím, že tlakové přípoje regulačního hydrogenerátoru (1) jsou první cestou (2) a druhou cestou (7) napojeny na pojistné a vyplachovací zařízení (3), které je vstupní cestou (4) napojeno na vstup rotačního hydromotoru (5), výstupní cestou (6) je napojeno na výstup rotačního hydromotoru (5), odpadní cestou (11) je napojeno na nádrž (17) a první pomocnou cestou...

Způsob přípravy substituovaných amidů kyseliny lysergové a jejích derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246643

Dátum: 13.03.1986

Autori: Šafareík Jioí, Hutera František, Neužil Lumír, Ptáeník Poemysl, Dušek Karel, Myška Josef

MPK: C07D 457/06

Značky: amidů, substituovaných, derivátů, kyseliny, lysergové, jejich, způsob, přípravy

Text:

...nutnost použít rozpoultědlo, ktoré ae n reakčaí nvm.Nyní bylo nalezeno, že k přípravě zubstituovaných mou chora uvedených kyselín lze výhodně pouäít ginko kondenzsční činidlo fcnyl-łł-fenylfoeforylmdochloríd vzorce IIIToto čínidlo je látka snadno dostupná z levnýoh s blžnýoh aurovín (víz syntnuís 1976, 185) s bylo použito k přípravě enhydrídd karbozylovýcb kyselín (Syatheeie | 981,2 ĺ 8) a peptidů (Syntheaíe 1982, 288).Výhodou použití...

Zařízení pro manipulaci s vozem při výměně válců válcovací stolice

Načítavanie...

Číslo patentu: 219793

Dátum: 15.09.1985

Autori: Neužil Lumír, Paskovský Vasil, Šafařčík Jiří, Kaštovský Jan

Značky: výměně, zařízení, stolice, manipulaci, válcovací, válců, vozem

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro manipulaci s vozem při výměně válců válcovací stolice, sestávajícího z přímočarého hydromotoru (1), jehož pístnice je opatřena na svém konci příčným čepem (4) pro spojení s vozem (5) se soupravou válců válcovací stolice, dále elekromechanického ústrojí pro posuv vozem (5) v přímém směru mimo stojanu válcovací stolice. Vůz (5) je na své čelní stěně opatřen tělesem ve tvaru vidlice, jejíž ramena (6) jsou na svých...

Hydraulický rozvod pro vyvažování pracovních válců válcovacích stolic

Načítavanie...

Číslo patentu: 219792

Dátum: 15.09.1985

Autori: Paskovský Vasil, Neužil Lumír, Čurda Antonín, Šafařčík Jiří

Značky: pracovních, vyvažování, hydraulický, válců, rozvod, válcovacích, stolic

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká hydraulického rozvodu pro vyvažování pracovních válců válcovacích stolic, sestávajícího z hydrogenerátoru (1), který je svým vstupem (2) spojen s nádrží (3) kapaliny a výstupem (4) napojen na odbočku (5), napojenou na doplňovací blok (6) strany vybudování a na odbočku (7), napojenou na doplňovací blok (8) strany pohonu. Na doplňovací blok (6) strany vybudování je sériově připojen řídicí blok (9) strany vybudování, který je...

Hydraulický rozvod tlakové kapaliny pro rotační upínací hlavu zařízení k dělení tyčového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 215864

Dátum: 01.10.1984

Autori: Ožana Otakar, Neužil Lumír, Šafařčík Jiří

Značky: kapaliny, upínací, tlakově, materiálů, rozvod, zařízení, tyčového, dělení, rotační, hlavu, hydraulický

Zhrnutie / Anotácia:

Hydraulický rozvod tlakové kapaliny pro rotační upínací hlavu zařízení k dělení tyčového materiálu, zejména trub, vyznačený tím, že je tvořen elektromotorem (1) s průběžným hřídelem, jehož jeden konec je spojen s obousměrným regulačním hydrogenerátorem (2) a druhý konec s pravotočivým regulačním hydrogenerátorem (3), kde první výstup (4) obousměrného regulačního hydrogenerátoru (2) je sériově skrz výplachový pojistný blok (5), napojen na první...

Hydraulický rozvod tlakové kapaliny pro vyvažování vřeten válcovacích stolic

Načítavanie...

Číslo patentu: 222755

Dátum: 01.02.1984

Autori: Neužil Lumír, Špaček Evald, Čurda Antonín

Značky: vyvažování, rozvod, válcovacích, vřeten, tlakově, hydraulický, stolic, kapaliny

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je hydraulický rozvod tlakové kapaliny pro vyvažování vřeten válcovacích stolic a jeho účelem je zjednodušení stávajícího rozvodu. Uvedeného účelu se dosáhne propojením hydrogenerátoru s hlavním ventilem, jenž je hlavní cestou propojen s ovládacím ventilem. Tento je ovládací cestou propojen s hydromotorem vyvažování vřetene. K hlavní cestě je jednak paralelně připojen skrze doplňovací ventil akumulátor a jednak odbočka, na...