Neužil Lubomír

Způsob přípravy uhličitanu sodného pro zachycování příměsí plynných směsí, zejména oxidu siřičitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 270337

Dátum: 13.06.1990

Autori: Wald Jiří, Mocek Karel, Bejček Václav, Neužil Lubomír, Vlček Antonín Akademik

MPK: C01D 7/35

Značky: plynných, přípravy, zachycování, směsi, uhličitanu, oxidů, zejména, způsob, sodného, siřičitého, příměsí

Text:

...vynálezu odstranäna bez nároků na energií tzv.Odpadnim tepleml. Praktickým uskutečněním různých variant přípravy uhličitenu sodného se dochází k závěru, že způsobem přípravy podle vynálezu vzniká vysoce porézní a tím vysoce reaktívní uhličitan sodný. Reaktivita a stupeň využití /proreagování/ vzniklého uhličítanu sodného byly zjištovány zachycováním S 02 ve směsi s vlhkým vzduchem nad 120 C v diskontinuálním reaktoru. Při dosažení...

Zařízení pro sledování přítomnosti a stavu materiálu ve fluidačním zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 257887

Dátum: 15.06.1988

Autori: Koza Václav, Valenta Jaroslav, Neužil Lubomír, Doležel Zdeněk

MPK: G01D 1/18

Značky: přítomnosti, stavu, fluidačním, sledování, zařízení, materiálů

Text:

...který může obsahovat bud amplitudový nebo časový diskriminátor. Obvod g pro vyhodnocování střední hodnoty signálu je svým druhým výstupem gg spojen s prvním vstupem Al vyhodnocovacího obvodu A a svým prvním výstupem gł s prvním vstupem gł komparátoru Q střední hodnoty signálu.Výstup vyhodnooovacího obvodu 1 je spojen s prvním vstupem ll komparátoru 1, který je bud komparátoŕem variability, nebo komparátorem rychlosti kolísání signálu. Na...

Kontaktovací elektroda pro jednovrstvé keramické kondenzátorové čipy

Načítavanie...

Číslo patentu: 244261

Dátum: 01.05.1988

Autori: Neužil Lubomír, Budíeek Ludvík Praha, Mioínský Jioí, Bydžovský Jan, Mikuš Oldoich

MPK: H01L 21/70

Značky: čipy, jednovrstvé, kontaktovací, elektroda, keramické, kondenzátorové

Text:

...první vrstvu niklu nanesena druhá vrstva hliníku, zatímco na druhé straně keramické hmoty je na první vrstvu niklu nanesena třetí vrstva mědi nebo zlata.Použitím kontaktovací elektrody podle výnálezu se dosáhne úspor drahch kovů až 100 . Keramický kondenzátorový čip s kontaktovací elektrodou podle vynálezu je spolehlivější než dopo~ sud používaný jednovrstvý keramický kondenzátorový čip, je lacinější než používané monolitické kondenzátorové...

Způsob regulace výstupní teploty zrnitých materiálů při fluidním chlazení

Načítavanie...

Číslo patentu: 255001

Dátum: 15.02.1988

Autori: Stuchl Ivan, Neužil Lubomír, Mikuš Oldřich

MPK: G05D 23/13

Značky: teploty, chlazení, způsob, materiálů, regulace, zrnitých, výstupní, fluidním

Text:

...na výstupu z chladiče, se snímá v místě il. Teplota chladicího media tz přiváděného potrubím Q se měří v místě gg, tep 3 255 801 lota přídavného media t 5 přiváděného potrubím 1 se měří v místě AŽ, přičemž teplota tg je vyšší než teplota tg.Teplota směsi obou proudů t 4 se měří v místě 51. Dále je sledována teplota media na výstupu z chladiče t 5 v místě 51 a teplota zrnítého materiálu na vstupu do chladiče t 5 v místě gg. Kromě...

Zariadenie pre elektrochemické procesy s rotujúcim obrobkom

Načítavanie...

Číslo patentu: 244577

Dátum: 15.01.1988

Autori: Neužil Lubomír, Poibyl Josef

MPK: C25F 7/00, B23H 3/00

Značky: rotujúcim, obrobkom, elektrochemické, zariadenie, procesy

Text:

...pri anodickom procese na povrchu obrobku v dôsledku čoho dochádza k mapovaniu povrchu a tvorbe nežiadúcich rýhc) dlhá expozičná doba 30 minút i vyššieTieto nevýhody sú odstránené zariadením pre elektnochemické procesy s rotujúcim obrobkom, ktoré sa vyznačuje tým, že prenos jednosmerného .prúdu sprostredkuje ortutový kontakt, prostredníctvom sústavy elektród, ktoré sú vodivo spojené s hriadeľou, na ktorej je uchytený obrobok, otáča...

Zapojenie pre snímanie rýchlosti tekutého kovu v priebehu plnenia dutiny formy

Načítavanie...

Číslo patentu: 243947

Dátum: 15.11.1987

Autori: Lippert Erich, Neužil Lubomír, Mocek Karel

MPK: B22D 17/32, B22D 2/00

Značky: formy, priebehu, snímanie, rychlostí, zapojenie, dutiny, plnenia, tekutého

Text:

...sústavy. Takto je možné získať dostatočne presné paítarrietre rýchlosti tekutého kovu a ovplyvniť tak kvalitu odliatkov.Hlavné výhody zapojenia pre snímanie rýchlosti tekutého kovu v priebeh-uv plnenia dutiny formy spočívajú v jednoduchej konštrukcii a nízkej poruchovostąi.Príklady zapojenia pre snímanie rýchlosti tekutého kovu v priebehu plnenia du 243947tiny formy sú na obr. 1 a na obr. 2. Zapojenie na obr. 1 má oproti zapojenia na obr....

Zařízení pro sledování místní okamžité koncentrace disperzních soustav

Načítavanie...

Číslo patentu: 253226

Dátum: 15.10.1987

Autori: Valenta Jaroslav, Koza Václav, Neužil Lubomír, Doležel Zdeněk

MPK: G01N 15/00

Značky: disperzních, soustav, sledování, koncentrace, okamžité, zařízení, místní

Text:

...instalace hydrodynamické poměryPříklady dvou typů konstrukce zařízení pro sledování koncentrace v disperzních soustavách podle vynálezu jsou znázorněny na příloženém výkrese, na obr. 1 a 2, kde je vždy uveden narys soustavy elektrod v řezu.V prvním případě zařízení sestává z první elektrody l, která je vytvořena jako Obvodováa z druhé elektrody g, která je centrální. První elektroda l přitom současně slouží jako upevñovací příruba. Druhá...

Sonda pro sledování kvality disperze ve fluidačních zařízeních

Načítavanie...

Číslo patentu: 250848

Dátum: 14.05.1987

Autori: Valenta Jaroslav, Neužil Lubomír, Koza Václav, Doležel Zdeněk

MPK: G01K 13/00

Značky: kvality, zařízeních, fluidačních, sledování, disperze, sonda

Text:

...zjednodušuje tak instalaci. sloučení obou snímačů umožňuje jednoduše a bezprostředně,teplotné korigovat údaj ze snímače místní okamžité koncentrace materiálu.Příklad provedení sondy podle vynálezu je uveden schematicky na přiloženém výkrese,kde je v náryse řez sondou.Sonda sestává z elektricky vodivé základové destičky à, s níž je spojeno teploměrne čidlo l s přivody 2. Základová destička 3 je z materiálu s vysokou tepelnou vodivosti a je...

Zařízení na fluidní sušení zrnitých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249662

Dátum: 15.04.1987

Autori: Votlučka Jiří, Brož Luděk, Neužil Lubomír, Mikuš Oldřich

MPK: F26B 17/10

Značky: sušení, zařízení, zrnitých, materiálů, fluidní

Text:

...zpravidla válec kombinovaný s kónickou částí, do něhož je vestavěn oddělovací prstsnsc lg. oddělovací prstensc lg má e výhodou průměr stejný nebo větší než je vnitřní průměr střední části g, Mezi oddělovacím prstencem lg a horní částí 2 Je vytvořena šroubovice ll vcelku, segmentovaná a nebo ve formě skloněných lopetek.tv horní části 2 je umíetěno uvnitř oddělovacího prstence lgsouoss válcové těleso lg opatřené nejméně jednou vnější šroubovicí...

Způsob fluidního sušení krystalohydrátu síranu hlinitoamonného nebo síranu hlinitodraselného

Načítavanie...

Číslo patentu: 235631

Dátum: 15.11.1986

Autori: Pařízek Bedřich, Bejček Václav, Mayrhofer Benitto, Neužil Lubomír, Urbánek Ludvík, Charvát Jiří

MPK: C01F 7/76

Značky: krystalohydrátů, síranu, hlinitodraselného, fluidního, způsob, sušení, hlinitoamonného

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spočívá v tom, že teplota fluidní vrstvy se udržuje na hodnotě do 90 °C Při obsahu vlhkosti vyšším než 5 molů vody na 1 mol krystalohydrátu na hodnotě 90 až 150 °C v rozmezí vlhkosti 3 až 5 molů vody na 1 mol krystalohydrátu a v rozmezí 110 až 450 °C při obsahu vlhkosti pod 3 moly vody na 1 mol krystalohydrátu. Oba krystalohydráty nacházejí uplatnění v elektrotechnickém průmyslu a především jako surovina pro výrobu hliníku.

Zařízení k provádění procesů ve fluidní vrstvě

Načítavanie...

Číslo patentu: 231095

Dátum: 01.03.1986

Autori: Somov Anatolij Maksimovič, Strach Ladislav, Neužil Lubomír, Flisjuk Oleg Michajlovič, Golikov Alexandr Nikolajevič, Raškovskaja Natalija Borisovna

MPK: B01J 8/18

Značky: zařízení, fluidní, vrstvě, provádění, procesu

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je použitelné v chemické, metalurgické, potravinářské, farmaceutické a zemědělské technologii a v průmyslu stavebních hmot. Zařízení sestává z tělesa se dnem, v jehož dolní části se nachází distributor fluidační tekutiny s otvory a vnitřní kónus. Podle vynálezu je ve vrchní části vnitřního kónusu nad distributorem vytvořena prohluben, na jejíž základně je umístěn usměrňovač a ve stěnách prohlubně jsou upraveny otvory pro přívod...

Způsob mikronizace beta modifikace ftalocyaninu mědi

Načítavanie...

Číslo patentu: 239444

Dátum: 15.05.1985

Autori: Mocek Karel, Neužil Lubomír

MPK: C09B 67/04

Značky: způsob, mikronizace, ftalocyaninů, mědi, modifikace

Text:

...měčnáho (čo. autorská oevědčení č. 177 268, 210 288). S výhodou je možno použít ttalocymninu mědi vyrobeného kontinuálním postupom a dále pak přečiětěnáho, např. s využitím ředěná wseliny sírová, čímž se pro mikronieaci níská surovina o obsahu 92 až 99 B hmot. rtalocyaninu midi.Ze surového nebo prečistěného ftalocyaninu midi se pripraví napr. ve vhodná mixsru vodná suspenze o koncentraci 50 až 300 g/lítaloweninu midi a 2 až 30 g/l...