Neuman Petr

Zapojení regulačního obvodu se stavovým pozorovatelem regulovaného systému s přepínáním vstupu, stavovým regulátorem, sledovací integrační a dopřednou vazbou, pozorovatelem a regulátorem neměřitelné poruchy

Načítavanie...

Číslo patentu: 269298

Dátum: 11.04.1990

Autori: Neuman Petr, Štecha Jan, Havlena Vladimír

MPK: G05B 13/04

Značky: dopřednou, vstupu, přepínáním, poruchy, regulačního, zapojení, integrační, stavovým, regulovaného, obvodů, regulátorem, systému, pozorovatelem, vazbou, neměřitelné, sledovací

Text:

...koeficientu zeeílení a. Kombínaoí výstupu integračního bloku skokové poruchy je získán V eoučtovém bloku regulátoru výstup 5 tekovým fázově posunutým odhadem neměřitelné poruohové veličiny, který přesně kompenzuje fázové zpoždění použité servosmyčky.Na připojených výkresoch je znézorněno zapojení regulačního obvodu podle vynálezu, kde na obr. 1 je znézoměno zapojení regulačního obvodu sa stavovým pozorovatelem regulovaného systému s...

Přepínač měřené a predikované veličiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 259349

Dátum: 17.10.1988

Autor: Neuman Petr

MPK: G05B 13/02

Značky: měřené, veličiny, predikované, přepínač

Text:

...bloku i chyby predikco podle bodu 2 vynálezu. r V súvislosti na výsledku vyhodnocsní je na výstupu vyhodnooovscího bloku i chyby predikcegenerována přepínací dvouhodnotovä veličina. Tato veličina je připojena na třetí přepínací vstup pžepínacího bloku l a podle její hodnoty je na výstup pŕepínacího bloku 1 prepnutsbud měřend veličina ylt) nebo predikovant veličina ýtt At) . vyhodnocovací blok g chyby predikce podle obr. 2 má...

Přírůstkový číslicový predikční proporcionálně integrační regulátor s přepínáním funkcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 259348

Dátum: 17.10.1988

Autor: Neuman Petr

MPK: G05B 13/02

Značky: integrační, číslicový, regulátor, přírůstkový, predikční, proporcionálne, přepínáním, funkcí

Text:

...lg je připojen na první vstup Al součtováho bloku A v proporcionální větvi a druhý výstup ll je připojenna druhý vstup Ag součtového bloku 1 v proporcionální větvi, jehož výstup gg je připojenna vstup Zł bloku 1 pro změnu zesílení pzoporcionální větve, jehož výstup 13 je připojenna druhý vstup gg součtového bloku g obou větví. Na výstupu gg součtového bloku 3, který sečítá hodnoty v proporoionální a integrační větvi regulátoru, se objevuje...

Způsob získávání čistých aromatických uhlovodíků C .sub.7.n., C .sub.8.n. případně C .sub.9.n. z katalytického reformátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241948

Dátum: 01.12.1987

Autori: Štepita Matej, Neuman Petr, Michálek Jaroslav, Štulík Karel

MPK: C07C 15/02

Značky: získavání, sub.7.n, čistých, uhlovodíku, katalytického, sub.8.n, reformátu, aromatických, sub.9.n, způsob, případně

Text:

...reaktoru se řídí v rozmezí 80 až 200 °C a bromový index perkolovaného extraktu mezi 20 ažZ uvedeného popisu vynálezu vyplývaji nové rysy proti běžnému postupu, v němž se izolační kolony pro aromáty totálně refluxují a perkolace se vede při maximální teplotě okolo 200 °C, aby se získaly prodejné produkty destilačně zbavené olefinů. Při postupu podle vynálezu slouží prvni kolena k oddělení větší části olefinů, ktoré znečiětuji toluen. Jeho...

Zákryt odsávacích galvanických lázní s agresivními výpary

Načítavanie...

Číslo patentu: 235264

Dátum: 01.10.1987

Autori: Neuman Petr, Novotný Aladár, Eiselt Karel, Fiala Josef, Krejčík Vladimír

MPK: C25D 21/04

Značky: zákryt, galvanických, odsávacích, lázni, výpary, agresivními

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení řeší způsob snížení množství odsávané vzdušiny od galvanických lázní tak, že galvanická vana (1) s odsávacím rámem (2) je zakryta pevným zákrytem (3) a (4) a dvěmi závěsnými zákryty (5) zavěšenými na katodové tyčí (7). Mezerami pod anodovými tyčemi (6) a pod katodovou tyčí (7) je přisáván do uzavřeného prostoru vzduch. Tím není elektrovodná armatura pod vlivem chemicky agresivních výparů.

Konstrukce polovodičového měniče s kapalinovým chlazením

Načítavanie...

Číslo patentu: 241691

Dátum: 15.09.1987

Autori: Vacík Petr, Hoíbal Vladimír, Neuman Petr

MPK: H01L 23/34

Značky: kapalinovým, konstrukce, polovodičového, chlazením, měniče

Text:

...jsou v mezeře mezi částmi měničové sestavy» uspořádaný vodorovně orientované desky z ízolačního ma 241691terlálu, kterým procházejí přívody střídaveho a stejnosměrnêho proudu a na kterých je uspořádáno příslušenství polovodičového měniče.Z hlediska snadné montáže je výhodné,jestliže přívody střídavého a stejnosměrného proudu jsou na deskách uchyceny přes izolátory, a části měničové sestavy jsou o patřeny samostatnými potrubími pro přivodNový...

Zařízení pro pohyb katodové tyče

Načítavanie...

Číslo patentu: 232069

Dátum: 01.04.1987

Autori: Kohout Zdeněk, Neuman Petr

MPK: C25D 17/00

Značky: katodové, tyče, pohyb, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno pro galvanické vany a řeší problematiku posuvného pohybu katodové tyče. Účelem vynálezu je zvýšení provozní spolehlivosti při maximální jednoduchostí vlastního zařízení. Uvedeného účelu je dosaženo nahrazením pojezdové části soustavy katodová tyč, podpěrná lůžka a pomocný rám nosnými plochými pružinami, které jsou připevněny k pevným konzolám na galvanické vaně. Ploché pružiny jsou navrženy tak, aby při zbožím zatížené...

Číslicový predikční regulátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 236597

Dátum: 15.11.1986

Autor: Neuman Petr

MPK: G05B 13/02

Značky: predikční, číslicový, regulátor

Text:

...na vstupy je opatřen výstupom pro difecenoi akřní veličiny. Výhodou číslioového predikčního regulátoru podle vyrneílezu je, še se vyznačuje dostatečnou robustnostĺ a přizpůsobivostí k pomalu se níěnícínx dymamickyml charakteristiłcčml regulované soustavy. Použití preäikoe regulované veličiny zlepšuje lcvalitu regulace, predikční regulátor reaguje s předetihem na změny regulační odchýlky způsobené například změnou zatížení. Predikční...

Zapojení regulačního obvodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236596

Dátum: 15.11.1986

Autor: Neuman Petr

MPK: G05B 13/02

Značky: regulačního, obvodů, zapojení

Text:

...je, že explioitně získaná hodnota predikce regulované veličiny pro příští okemžik vzorkování je využite v syntéze dostatečně robustního regulátoru, který je stabilní, neoitlivý k äumům a chybám v deteoh. Přizpůsohuje svou funkci ponnalým změnám dynamických charakteristík soustavy. Predikovená hodnota regulované veličiny umožnuje použít predikční regulátor omezující překmit regulované veličiny o. eliminující dopravní zpoždění regulované...

Flotační jednotka pro přetržitý provoz

Načítavanie...

Číslo patentu: 236568

Dátum: 15.11.1986

Autori: Rajdl Bohumil, Neuman Petr

MPK: B03D 1/14

Značky: provoz, jednotka, přetržitý, flotační

Zhrnutie / Anotácia:

Flotační jednotka pro přetržitý provoz je univerzální zařízení pro odlučování emulgovaných i volných olejů při zneškodňování odpadních vod malých a středních množství. Protože u takových zařízení dochází k častému přerušována provozu, dochází při každém spuštění u klasických zařízení vlivem zvíření k výnosu kalových vloček na mechanický filtr. Flotační jednotka pro přetržitý provoz je tak uzpůsobena, aby k žádnému zvíření nedocházelo. Je toto...

Zařízení pro míchání galvanických lázní s ohřevem a chlazením

Načítavanie...

Číslo patentu: 228342

Dátum: 15.09.1986

Autor: Neuman Petr

Značky: míchaní, zařízení, chlazením, galvanických, ohřevem, lázni

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problematiku stejnoměrnosti teploty galvanických lázní pomocí intenzivního míchaní s krouživým charakterem pohybu celého objemu lázně. Tento pohyb je vyvoláván míchadlem umístěným v přepážkou odděleném pomocném prostoru pro dloužené galvanické vany tak, že přibližně diagonálně umístěnými otvory v přepážce přečerpává míchadlo pomocným prostorem s chladicím a topným registrem lázeň. Ten to proud strhává ostatní lázeň v operačním...

Zařízení pro odvádění vyflotovaných kalů

Načítavanie...

Číslo patentu: 233013

Dátum: 15.08.1986

Autori: Neuman Petr, Rajdl Bohumil

MPK: B03D 1/14

Značky: kalů, vyflotovaných, zařízení, odvádění

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno pro provádění vyflotovaných kalů, pěn nebo plovoucích těles z hladiny flotačních jednotek, úpravárenských nebo jiných zařízení. Umožňuje dosáhnout vysoké účinnosti základního flotačního nebo úpravárenského procesu a přitom se do odváděné pěny nedostává voda z hladiny a neporušuje vrstvu plovoucích kalů, pěny nebo těles. Princip funkce zařízení spočívá v tom, že nejezdí lišty po celé hladině, ale pouze jediná lišta odebírá u...

Zařízení pro odsávání výparů galvanických lázní s vývinem aerosolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 229727

Dátum: 01.05.1986

Autor: Neuman Petr

MPK: C25D 21/04

Značky: zařízení, vývinem, odsávání, výparů, lázni, galvanických, aerosolů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob snížení odsávaného množství vzdušiny od galvanických lázní s vývinem aerosolu tak, že je sací štěrbina odsávacích rámů tvořena částečným zákrytem a přepážkami zasahujícími do hladiny lázně a umístěnými co nejblíže středu vany, čímž se sníží skutečně odsávaná plocha. Při tomto uspořádání lze výhodně pod takto vzniklou štěrbinu umístit na přepážku trysky postřikového systému všude tam, kde je to vzhledem k technologii...

Zařízení pro ultrafiltraci olejových emulzí

Načítavanie...

Číslo patentu: 222595

Dátum: 01.02.1984

Autori: Rajdl Bohumil, Neuman Petr

Značky: zařízení, olejových, emulzí, ultrafiltraci

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno pro čištění vody s emulgovanými oleji. Účelem vynálezu je dosažení kontinuelnosti provozu zařízení se samočinným odváděním disociované vody a oleje. Uvedeného účelu dosahuje zařízení, jehož pracovní vana je rozdělena na oběhový prostor a zásobní prostor. Čerpadlo přečerpává olejovou emulzi z oběhového prostoru ořes zásobní prostor, z kterého je hrazen úbytek vyčištěné vody, do ultrafiltračního modulu, kde se odštěpí malé...