Neuhäusl Emil

Tvářecí nástroj pro výrobu odlévacích plastových forem pro kontaktní čočky

Načítavanie...

Číslo patentu: 268978

Dátum: 11.04.1990

Autori: Neuhäusl Emil, Zeman Lubomír

MPK: B29L 11/00, B29C 39/26

Značky: nástroj, forem, čočky, odlévacích, kontaktní, plášťových, tvářecí, výrobu

Text:

...v možnosti použít typ, počet, rozměr a umístění vtokováho istí dovolující optimalizaci plnící i dotlaková fáze vstřikovacího procesu. v možnosti temperovat každou tvářecí podsestavu zvláät, v možnosti zajistit souosost optické osy odlévací formy a její válcové části.Příkladná provedení možných podsestav tvářecího nástroje podle vynálezu jsou na obrázcích l až 6, kde na obr. 1. je znázorněn příklad tvářecí podsestsvy, včetně tem perace, s...

Zařízení pro nedestruktivní zjišťování orientace povrchových vrstev polymerních a kompozitních materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263725

Dátum: 11.04.1989

Autori: Neuhäusl Emil, Czerný Jiří

MPK: G01N 21/49, G05B 13/02

Značky: orientace, materiálů, nedestruktivní, povrchových, kompozitních, zařízení, polymerních, vrstev, zjišťování

Text:

...sledovaných zpracovatelských podmínek vstřikování při různých teplotách taveniny,formy, za různého vstřikovacího tlaku a rychlosti vstřikování, 5 různým obsahem skalných vláken apod.Příkladné provedení zařízení podle vynálezu je schematicky znázorněno na připojeném vyobrazení.Zařízení pro měření orientace povrchových vrstev polymerních a kompozitních materiálů ve výrobcích se skládá ze tří částí z části stacionární se zdrojem světla, 2...

Tepelně izolační panel

Načítavanie...

Číslo patentu: 263603

Dátum: 11.04.1989

Autori: Zámyslický Luděk, Neuhäusl Emil, Zeman Lubomír, Hanke Miroslav

MPK: E04B 1/76

Značky: izolační, tepelně, panel

Text:

...vynálezu jsoupopsány v následujících příkladech a zobrazeny na obr. 1 až 7. Na obr. 1 je pohled na tepelně izolační panel, vytvořený ze dvou shodných nosných dílů, na obr.2 je podélný řez A-A tímto panelem a na obr. 3 je jeho příčný řez B-B v místech plnicích otvorů. Obr. 4 znázorňuje tepelně izolační panel, vyrobený z jednoho nosného dílu 5 vyztužujícími žebry a z jedné rovné krycídesky, na obr. 5 je řez tímto panelem. Na obr. 6 je...

Hydroizolační hmota

Načítavanie...

Číslo patentu: 263284

Dátum: 11.04.1989

Autori: Zeman Lubomír, Vencl Jan, Bucek Josef, Jasanský Jaroslav, Pinďák Jan, Neuhäusl Emil, Stejskal Ferdinand, Tomeš Oldřich, Vališ Stanislav

MPK: B32B 33/00

Značky: hydroizolační, hmota

Text:

...vlhčenou nitrocelulozu, dibutylftalát, alkydovou nebo ketonovou anebo fenolickou pryskyřici.Hydroizolační hmota podle vynálezu se osvědčuje zejměna při použití pro povrchové, pohledové hydroizolační ochrany konstrukcí, konstrukčních podskupin. dílů stavebních prvkůa spojú mezi nimi. Po získání konečných vlastností (vytékání rozpouštědla) je hydroizolační hmota nelepivá, tuhé, pružná, dobře přilnavá, lesklá, dostatečně tvrdá. barvitelná,...

Způsob výroby výstřiků s definovanou kvalitou

Načítavanie...

Číslo patentu: 262521

Dátum: 14.03.1989

Autori: Neuhäusl Emil, Pavlíček Jindřich, Zeman Lubomír, Linhart Jaromír, Brummel Michal

MPK: B29C 45/76

Značky: výroby, definovanou, výstřiku, kvalitou, způsob

Text:

...v době, ve které lze ještě provést účinný zásah do nastavených technologických parametrů.Pro účely výroby výstriků s deíinovanou kvalitou se s výhodou použije soustava sestávající ze vstřikovacího stroje, řidicí jednotky. manipulátoru, prístroje pre vyhodnocování stavu a vlastností výstřiku a počítače.V prvém kroku je výstžik 2 plastu obvykle pomocí manipulátoru vyjmut z formy a umístěn na váhy, kde je stsnovena jeho hmotnost jako veličina...

Způsob výroby výstřiků s požadovanými vlastnostmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 262520

Dátum: 14.03.1989

Autori: Brummel Michal, Zeman Lubomír, Pavlíček Jindřich, Neuhäusl Emil, Linhart Jaromír

MPK: B29C 45/76

Značky: výstřiku, způsob, výroby, požadovanými, vlastnostmi

Text:

...(průměr 20 mm,délka 1 30 mm, tlouěčka d 8 3 mm) s tolerancí průměru 6 20 0,02 mm z polykarbonátu,u něhož výrobce udáva smrštění vs 0,6 8.V paměti řídicího počítače, propojeného s mikroprocesorovou řídicí jednotkou vstřikoVacího stroje, jsou uložený tyto údaje o požadovaných vlaatnostech výrobku a technologických parametrochvýrobní smrätění vs - 0,6 ľ 0,1 min. teplota taveniny TTm 1 n - 280 °c max. teplota taveniny TTmAx - 320 °c min....

Zařízení ke komplexnímu vyhodnocování jakosti výstřiků

Načítavanie...

Číslo patentu: 262305

Dátum: 14.03.1989

Autori: Pavlíček Jindřich, Neuhäusl Emil, Landa Václav, Zeman Lubomír, Brummel Michal, Vašíček Alois

MPK: G01N 33/44

Značky: komplexnímu, zařízení, výstřiku, jakosti, vyhodnocování

Text:

...získané hodnoty stavu výstřiku, tj. dvojlomu, rozměrů a odrazivosti světlana hodnoty, které byly naměřeny při izotermních podmínkách po dostatečně dlouhé době relaxace. Pomocí takto získaných hodnot lze provést vyhodnocení celkové kvality Výstřikůa navrhnout korekce technologických parametrů v případě její odchylky od předepsané úrovně. Konkrétní provádění způsobu komplexního vyhodnocení vlastního výstřiku z plastu podle vynálezu lze...

Způsob řízení otáček elektromotorů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256851

Dátum: 15.04.1988

Autori: Král Jan, Vašíček Alois, Neuhäusl Emil, Valenta Svatopluk, Šedý Václav

MPK: H02P 5/16

Značky: zařízení, způsobu, otáček, elektromotorů, řízení, tohoto, způsob, provádění

Text:

...jednotky, provádět jak mnnuelně, tak také je možno zapojit Umm regulační soustavu do systémů, řízených pomocí počítačů, což je u většíny dosud používaných regulačních soustav velmi složíté a mnohdy prakticky nemožné.Příklady provedení zařízení pro řízení otáček elektromotorů podle vynálezu jsou zobrazený na výkresech, kde obr. 1 znázorňuje blokové schéma zapojení obvodu třífázového elektromotoru s kotvou nakrátko a regulačního...

Způsob řízení fáze plnění při vstřikování termoplastů

Načítavanie...

Číslo patentu: 256507

Dátum: 15.04.1988

Autori: Neuhäusl Emil, Rybníček Ladislav, Vašíček Alois

MPK: B29C 45/76

Značky: termoplastů, způsob, řízení, plnění, fáze, vstřikování

Text:

...směrnici k časovému průběhu změny tlaku taveniny. Tento způ sob řízení vyohází z předpokladu, že hodnota rychlosti plně- Aní je konetantní, což nelze prakticky V žádném případě na stá 256507 m 3 Avajĺcích vstřikovacích strojich zaručiť. Tento způsob ťaké vÁ nereapéktuje oâçhylky od repŕodükováteině stanovených hodnotAtechnologických paramgťrů. u W ĺkĺ A Ašpqiečňou névýhodou obou druhů těchto známých způsobůříFĺzeí feçhnolögické fáze...

Houževnatý modifikovaný polyamid

Načítavanie...

Číslo patentu: 256326

Dátum: 15.04.1988

Autori: Černá Zdeňka, Prokopová Irena, Králíček Jaroslav, Ducháček Vratislav, Brummel Michal, Neuhäusl Emil, Kuta Antonín

MPK: C08L 77/00, C08L 9/00

Značky: polyamid, modifikovaný, houževnatý

Text:

...nebo jejich směsi a-dále některým z uvedených elastomerů nebo jejích směsi, obsahuje dále aditíva upravujicí tekutost taveniny nebo modifikujíoí i strukturu s užitné vlastnosti polymeru. K těmto adítivům patří zejména organické barviva nebo pigmsnty, maziva, jako jsou mastné kyseliny, soli a estery mast ných kyselín a jejích směsi, práškovítá a vláknitá plniva na příklad skleněné, čedičová, polyesterová apod., nebo dále iniťiátory...

Elektromagnetický pásový separátor kovových feromagnetických předmětů ze sypkých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 242078

Dátum: 01.02.1988

Autori: Neuhäusl Emil, Dostál Ludik, Pavlíeek Jindoich, Czerný Jioí

MPK: B03C 1/02

Značky: sypkých, materiálů, elektromagnetický, feromagnetických, separátor, předmětů, pásový, kovových

Text:

...odtransportování z místa působeníefektivního magnetického pole, čímž se zvyšuje odolnost proti poškození a abrazi a zvyšuje se životnost nekončitého poddejného pásu. Uohycením tyčí nebo tru~ bek na lanech je zajištěne dobrá poddajnost ochranného lože při ohybech nekončitého poddejného pásu kolem vodícíoh válců při relativní tuhosti v rovinné oblasti,a to v místech přitahování a dopedu kovových feromegnetic~ kých předmětů na toto ochranné lože,...

Způsob vysokofrekvenčního svařování plachet a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245825

Dátum: 15.12.1987

Autori: Vašieek Alois, Prudek Miloš, Valenta Svatopluk, Neuhäusl Emil, Geryk Petr, Vašina Josef, Zatloukal Antonín

MPK: B29C 65/04

Značky: způsob, zařízení, způsobu, plachet, tohoto, vysokofrekvenčního, provádění, svařování

Text:

...za sebou a pátý odvíjač 5 tvoří dvojici s ohýbacímústrojím 7, uspořadanou ve třetí řadě za se bou. Plošina B je opatřena soustavou vodicích váiečků, z nichž je znázorněn pouze vodicí váleček 8, umístěný mezi druhou a třetí řadou, s podélnou osou šikmo uloženou, vzhledem k podélné ose linky. Plošina 6 je předřazena vysokofrekvenčnímu svářecímu lisu 9, za nímž je v lince umístěno odtahovací ústrojí 1 I s vozíkem 11 a dále navíječ 12. Mezi...

Zapojenie pre združený prenos údajov

Načítavanie...

Číslo patentu: 242327

Dátum: 15.11.1987

Autori: Furman Jan, Hell Jaroslav, Neuhäusl Emil, Synovec Vladimír

MPK: G06F 13/14

Značky: údajov, prenos, združený, zapojenie

Text:

...signálu je spojená s obvodom 4 fázového závesu, ktorý je výstupom spojený s hradlovacím obvodom 2 kmitočtu. Tretia vetva vstupu I 1 združeného prenášaného signálu je spojená s dekoderom B údajov, ktoreho druhý vstup je prepojený s jednou vetvou výstupu hradlovacieho obvodu 2 kmitočtu. Druhá vetva výstupu hradlovacleho obvodu 2 kmítočtu je spojená so stavovým dekodêrom 3, ktorý dekóduje jednotlivé stavy pri príjme združeněho signálu a...

Zařízení pro pěchování uhelné vrstvy

Načítavanie...

Číslo patentu: 247126

Dátum: 28.09.1987

Autori: Dvooák Vladimír, Sequens Jan, Králíeek Jaroslav, Marek Petr, Neuhäusl Emil

MPK: C10B 31/08, C10B 13/00

Značky: zařízení, pěchování, uhelné, vrstvy

Text:

...Gonvmaum. Á . Á ~ ą YCTPOŘCTBO uns mpauőosaaun yronbuoů mMx 7 ápa 6 oraer cneymmnu oôpasouByuxep 3 aanonnamw yronbnoů muxroň. Sareu mnxry nocTenenHo noamwlarpauőonoquym Kauepy 2. B npouecce aanonuennx xauepu 2 rpauöonxn 4 ynnornnmw muxry H oaonpeneuuo Bxnmqamw snyxonue usnyqarenn 11. Boxónue crenxu 10 Tpauñonouuoň Kanepu 2 nonnepram noaeäcrnm YHBTDESBYKOBHM Koneôaunň, únaroapa qeny na nx paöoqux nonepxnocrax sosunxaer nnöpoxunamnü cnoů...

Zařízení pro vytápění prostoru průmyslových pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 241378

Dátum: 15.09.1987

Autori: Neuhäusl Emil, Král Jan, Valenta Svatopluk, Raszka Karel

MPK: F27D 23/00

Značky: zařízení, průmyslových, pecí, vytápění, prostoru

Text:

...přicházejícímu do vysokorychlostního hořáku.V uzavřeném okruhu recirkulovaných spalín je jejích teplo využíváno tak, že spaliny částečně předávají teplo jedné nebo více perfor-ovaným stěnám, které zajištují přestup tepla sáláníín, dále potom proudí o vysoké rychlosti do pracovního prostoru tepelného zařízení, kde je využíváno kinetické energie proudících spalín k předánítepla konvekcí. V dalším potom teplo od cházejících spalín je...

Zařízení na výrobu plastových výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 249603

Dátum: 15.04.1987

Autori: Neuhäusl Emil, Vašíček Alois, Valenta Svatopluk, Král Jan

MPK: B29C 45/26

Značky: výrobu, zařízení, plášťových, výrobků

Text:

...od formovacího prostoru, vytvořen temperační prostor, do kterého se přivádí temperační látka, kterou se může poměrně rychle měnit a řídit teplota funkční plochy formy, která se tak optimálně přizpůsobqqpožadavkům technologie formování plastů.Pro dosažení optimálních výsledků při výrobě plastových výrobků v této formě je třeba zabezpečit správné dávkování reaktivních monomerů, oligomerů, popřípadě polymerů a také potřebné přivádění...

Způsob výroby výrobků z homopolyamidů nebo kopolyamidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 248310

Dátum: 12.02.1987

Autori: Marek Petr, Kubánek Vladimír, Neuhäusl Emil, Králíček Jaroslav

MPK: C08G 69/48

Značky: kopolyamidů, výroby, způsob, homopolyamidů, výrobků

Text:

...formy,nebo ve vytlačovaci hlavě e hubicí vytlačovaciho stroje. Jednim z předpokladů výroby tvářených výrobkůjôďkzvynálezu je přesné dávkováni inícíátoru do násypky vstřikovaciho stroje, jeho emísení s polyamidem a nastavení takového technologického režimu, který by odpovidal průběhu přeamidačních reakcí V čase prodlevy ve šneku nebo před šnekem.Dávkování iníciátoru lze provádět mimo násypku zpracovatelského zařízení nebo přímo do...

Rozvaděč kapalin a plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 247933

Dátum: 15.01.1987

Autori: Král Jan, Neuhäusl Emil, Vašíček Alois, Valenta Svatopluk

MPK: F16K 11/10

Značky: rozvaděč, kapalin, plynů

Text:

...kolmou na osy vstupních kanálků, a na obr. 2.je pohled na soustavu rozváděcích jednotek s jejichStavebnicový rozvaděč kapalin je v příkladu provedení určen pro hydraulický systém vstřikovacího stroje a sestává ze soustavy paralelné spojených rozváděcich jednotek ve formě rozváděcíoh kostek, z nichž každá umožňuje pŕivádět k hydraulickému zařízení kapalinu ze dvou zdrojů samostatne i společně a umožňuje také měnit směr průchodu...

Způsob výroby plastových výstřiků

Načítavanie...

Číslo patentu: 233961

Dátum: 01.12.1986

Autori: Neuhäusl Emil, Hell Jaroslav

MPK: B29F 1/06

Značky: plášťových, způsob, výstřiku, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynálezem je způsob výrob plastových výstřiků s minimálním vnitřním pnutím. Postupuje se tak, že se při vstřikování konkrétního plastu v časovém intervalu pracovního cyklu, kterému se říká doba dotlaku a zahrnuje časový interval od okamžiku naplnění formy až do zamrznutí vtoku, působí na chladnoucí taveninu ve formě přes čelo pístu nebo šneku vstřikovací jednotky takovým dotlakem, jehož součin s dobou jeho působení v poměru k součinu...

Způsob zvyšování houževnatosti tvářených výrobků z termoplastů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236983

Dátum: 01.10.1986

Autori: Neuhäusl Emil, Czerný Jiří, Šmíd Jaroslav

MPK: C08L 23/30, C08J 7/08

Značky: houževnatostí, výrobků, termoplastů, zvyšování, tvářených, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob až několikanásobného zvyšování houževnatosti tvářených výrobků z termoplastů pro jejich zlepšené využití zejména v technické aplikační praxi. Podstata vynálezu spočívá v tom, že výrobky z termoplastů se zahřívají ve zvenku působícím oxidačním prostředí za spolupůsobení kovových katalyzátorů přítomných v polymerních výrobcích při teplotách od 30 do 300°C po dobu od 5 sekund do 50 hodin.

Výztuha školní aktovky

Načítavanie...

Číslo patentu: 230607

Dátum: 15.05.1986

Autori: Mařík Jiří, Šindelář Vlastimil, Voříšek František, Neuhäusl Emil, Popelíková Anna, Macháček Václav

MPK: A45C 3/02

Značky: výztuha, aktovky, školní

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je výztuha školní aktovky. Podstata vynálezu spočívá v tom, že výztuha je vytvořena jako jednodílný skelet, obsahující zadní stěnu a dvě boční stěny, jež jsou spolu se dnem nastaveny obvodovým lemem přední stěny. Vynálezu lze využít při výrobě školních aktovek.

Způsob výroby kompozitů s nevyztuženým jádrem

Načítavanie...

Číslo patentu: 214309

Dátum: 01.06.1984

Autori: Pscheidt Jiří, Neuhäusl Emil

Značky: způsob, kompozitů, nevyztuženým, jádrem, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Jedná se o výrobu kompozitů zejména z vyztužených plastů kombinovaných kompaktním nebo lehčeným jádrem z termoplastu, reaktoplastu či elastomeru. Podstata řešení spočívá v tom, že teplem formy ohřáté na teplotu 50 až 250 °C, v níž jsou fixovány prepregové přířezy a vstřikovací taveniny o teplotě 60 až 350 °C tlaku 1 až 200 MPa se vyvolá v pojivu prepregu chemická reakce a za současného tváření na požadovaný tvar v tvarové dutině formy se pojivo...