Neubauer Hans Dieter

Katalyzátor na premenu technických uhľovodíkov C8 s aromatickými frakciami

Načítavanie...

Číslo patentu: 279751

Dátum: 16.09.1992

Autori: Klempin Jürgen, Heino John, Neubauer Hans Dieter, Birke Peter, Berrouschot Hans-dieter, Schreiber Erhard

MPK: B01J 29/28

Značky: katalyzátor, přeměnu, uhľovodíkov, frakciami, technických, aromatickými

Zhrnutie / Anotácia:

Katalyzátor na premenu technických uhľovodíkov C8 s aromatickými frakciami za prítomnosti vodíka, xylénu v koncentrácii mimo termodynamickej rovnováhy a rovnako obsahuje etylbenzén. Pentasilzeolit so štruktúrou MFI obalený pred výstavbou do matrice Al2O3 obsahujúcej platinu pseudobomitom poskytuje katalyzátor s vysokou aktivitou a selektivitou, ktoré sú dobre riaditeľné bázickou väzbou a dlhým pracovným časom. Obsah platiny v katalyzátore je...

Způsob hydrogenační izomerace směsí alkanaroamatických uhlovodíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 248289

Dátum: 12.02.1987

Autori: Lippold Felix, Franke Hermann, Weber Manfred, Becker Karl, Doms Hans-georg, Schreiber Erhard, John Heino, Neubauer Hans Dieter, Klempin Jürgen, Schütter Hartmut, Schraf Peter, Berrouschot Hans-dieter

MPK: B01J 29/22, C07C 15/08, B01J 35/10...

Značky: alkanaroamatických, uhlovodíku, způsob, izomerace, hydrogenační, směsi

Text:

...o uerupex pyxaso, KOTODHG B ocHOBHOM orpaunqeuu aornywo uaornywunu nonepxnocrnnn H nmemr HaMeTp OT1,3 no 8 MM. Coornomenne qącrnu Káwannaaropa Memy aornywo H BHHYKHO n 3 orHyTuMnoBepxHOCTHMH nemnr B npenenax 11 H 100 l, npn arom panycm nsrnőoa nornyro HBmnyxno nsoruymmx nQBepxHocTeů HMemT cooTHomeHue Mexny 0,5 l H 201.Cneunànqecxuň no cBoeňopMe Karannaawop npouno ycwanannnnáewca B peaKTo pe, uepea KoTopmň npoTeKaeT nónorperax H...

Způsob přípravy kyseliny rhenisté

Načítavanie...

Číslo patentu: 233302

Dátum: 15.08.1985

Autori: Neubauer Hans Dieter, Becker Karl, (dd), Hering Rudolf

MPK: C01G 47/00

Značky: způsob, kyseliny, přípravy, rhenisté

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy kyseliny rhenisté s vyšší koncentrací z těžce rozpustných rhenistanů. Podstata vynálezu spořívá v tom, že se suspenze těžce rozpustného rhenistanu, s výhodou rhenistanu draselného, při zvýšené teplotě, s výhodou při teplotě 90 až 100 °C, uvede do styku se silně kyselým katexem v kyselém cyklu zpočátku v mechanicky míchaném loži v prvním pásmu reakce a potom se vznikající roztok uvede ve styk v druhém pásmu...

Způsob regenerace rhenia z použitých katalyzátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 233301

Dátum: 15.08.1985

Autori: Becker Karl, Neubauer Hans Dieter, Hering Rudolf, Köhler Wolfgang, Strauss Renate

MPK: C01G 47/00

Značky: rhenia, katalyzátoru, použitých, regenerace, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu regenerace rhenia z použitých katalyzátorů, zvláště reformačních katalyzátorů, obsahujících Vedle rhenia jako hlavní složky také kysličník hlinitý a platinu a případně i další složky. Při způsobu podle vynálezu se používá zásadivého loužení odpadního katalyzátoru a použití iontoměničových přyskřyc absorbci rozpustných sloučenin rhenia, obsaženém v zásaditém výluhu. Vhodně volená eluce umožňuje opakované použití přyskřyce...

Způsob získávání rhenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 215751

Dátum: 01.05.1984

Autori: Neubauer Hans Dieter, Becker Karl, Hering Rudolf

Značky: způsob, rhenia, získavání

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu získání rhenia ve formě kyseliny rhenisté a případně dalších kovů z roztoku, obsahujícího rhenium, s různou hodnotou pH použitím aniontoměničových pryskyřic. Po absorpci rhenistanových aniontů, s výhodou na silně bázickém aniontoměniči, následuje eluce rhenistanových aniontů kyselinou halogenovodíkovou. Eluce rhenistanových aniontů se s výhodou provádí při teplotě 70 až 110 °C s použitím 4 až 8 molárního roztoku kyseliny...

Způsob získávání aromatických uhlovodíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 217430

Dátum: 09.04.1984

Autori: Franke Hermann, Limmer Heinz, Nowak Siegfried, Thomas Wilhelm, Gramm Reinhard, Kögler Wolfgang, Anders Klaus, Becker Karl, Neubauer Hans Dieter, Klempin Jürgen, Vieweg Hans-günther

Značky: aromatických, způsob, uhlovodíku, získavání

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu získávání aromatických uhlovodíků heterogenní katalytickou přeměnou uhlovodíků v rozsahu teploty varu benzinů v přítomnosti vodíku nebo plynů s vysokým obsahem vodíku za zvýšené teploty v rozmezí tlaku od normálního do nízkého. Cílem vynálezu je zvýšení stupně selektivní přeměny uhlovodíků jednoduchým a technicky reálným způsobem použitím mnohosložkového katalyzátoru nového typu zejména přeměny C6 uhlovodíků na...

Způsob aktivace, reaktivace a selektivizace katalyzátorů pro aromatizaci

Načítavanie...

Číslo patentu: 217426

Dátum: 09.04.1984

Autori: Becker Karl, Kögler Wolfgang, Neubauer Hans Dieter, Franke Herman, Vieweg Hans-günther, Nowak Siegfried, Anders Klaus, Thomas Wilhelm, Klempin Jürgen, Limmer Heinz, Gramm Reinhard

Značky: katalyzátoru, aktivace, aromatizaci, selektivizace, způsob, reaktivace

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu aktivace, reaktivace a selektivizace katalyzátorů pro aromatizaci, které mohou být použity zejména pro přeměnu uhlovodíků v rozsahu teplot varu benzinů na aromatické uhlovodíky. Podle vynálezu je toto umožněno nad katalyzátory složenými z gama-kysličníku hlinitého a zejména eta-kysličníku hlinitého jako nosiče, s katalyticky účinnými látkami sestávajícími z jednoho nebo několika prvků a/nebo jejich sloučenin VIII...