Neubauer Hans Dieter

Katalyzátor na premenu technických uhľovodíkov C8 s aromatickými frakciami

Načítavanie...

Číslo patentu: 279751

Dátum: 16.09.1992

Autori: Schreiber Erhard, Neubauer Hans Dieter, Birke Peter, Klempin Jürgen, Berrouschot Hans-dieter, Heino John

MPK: B01J 29/28

Značky: katalyzátor, přeměnu, technických, uhľovodíkov, aromatickými, frakciami

Zhrnutie / Anotácia:

Katalyzátor na premenu technických uhľovodíkov C8 s aromatickými frakciami za prítomnosti vodíka, xylénu v koncentrácii mimo termodynamickej rovnováhy a rovnako obsahuje etylbenzén. Pentasilzeolit so štruktúrou MFI obalený pred výstavbou do matrice Al2O3 obsahujúcej platinu pseudobomitom poskytuje katalyzátor s vysokou aktivitou a selektivitou, ktoré sú dobre riaditeľné bázickou väzbou a dlhým pracovným časom. Obsah platiny v katalyzátore je...

Způsob hydrogenační izomerace směsí alkanaroamatických uhlovodíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 248289

Dátum: 12.02.1987

Autori: Becker Karl, John Heino, Lippold Felix, Berrouschot Hans-dieter, Schütter Hartmut, Franke Hermann, Schreiber Erhard, Klempin Jürgen, Schraf Peter, Neubauer Hans Dieter, Weber Manfred, Doms Hans-georg

MPK: B01J 35/10, C07C 15/08, B01J 29/22...

Značky: izomerace, směsi, způsob, alkanaroamatických, uhlovodíku, hydrogenační

Text:

...o uerupex pyxaso, KOTODHG B ocHOBHOM orpaunqeuu aornywo uaornywunu nonepxnocrnnn H nmemr HaMeTp OT1,3 no 8 MM. Coornomenne qącrnu Káwannaaropa Memy aornywo H BHHYKHO n 3 orHyTuMnoBepxHOCTHMH nemnr B npenenax 11 H 100 l, npn arom panycm nsrnőoa nornyro HBmnyxno nsoruymmx nQBepxHocTeů HMemT cooTHomeHue Mexny 0,5 l H 201.Cneunànqecxuň no cBoeňopMe Karannaawop npouno ycwanannnnáewca B peaKTo pe, uepea KoTopmň npoTeKaeT nónorperax H...

Způsob přípravy kyseliny rhenisté

Načítavanie...

Číslo patentu: 233302

Dátum: 15.08.1985

Autori: Hering Rudolf, (dd), Neubauer Hans Dieter, Becker Karl

MPK: C01G 47/00

Značky: rhenisté, kyseliny, přípravy, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy kyseliny rhenisté s vyšší koncentrací z těžce rozpustných rhenistanů. Podstata vynálezu spořívá v tom, že se suspenze těžce rozpustného rhenistanu, s výhodou rhenistanu draselného, při zvýšené teplotě, s výhodou při teplotě 90 až 100 °C, uvede do styku se silně kyselým katexem v kyselém cyklu zpočátku v mechanicky míchaném loži v prvním pásmu reakce a potom se vznikající roztok uvede ve styk v druhém pásmu...

Způsob regenerace rhenia z použitých katalyzátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 233301

Dátum: 15.08.1985

Autori: Köhler Wolfgang, Becker Karl, Strauss Renate, Neubauer Hans Dieter, Hering Rudolf

MPK: C01G 47/00

Značky: použitých, způsob, rhenia, regenerace, katalyzátoru

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu regenerace rhenia z použitých katalyzátorů, zvláště reformačních katalyzátorů, obsahujících Vedle rhenia jako hlavní složky také kysličník hlinitý a platinu a případně i další složky. Při způsobu podle vynálezu se používá zásadivého loužení odpadního katalyzátoru a použití iontoměničových přyskřyc absorbci rozpustných sloučenin rhenia, obsaženém v zásaditém výluhu. Vhodně volená eluce umožňuje opakované použití přyskřyce...

Způsob získávání rhenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 215751

Dátum: 01.05.1984

Autori: Becker Karl, Hering Rudolf, Neubauer Hans Dieter

Značky: způsob, získavání, rhenia

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu získání rhenia ve formě kyseliny rhenisté a případně dalších kovů z roztoku, obsahujícího rhenium, s různou hodnotou pH použitím aniontoměničových pryskyřic. Po absorpci rhenistanových aniontů, s výhodou na silně bázickém aniontoměniči, následuje eluce rhenistanových aniontů kyselinou halogenovodíkovou. Eluce rhenistanových aniontů se s výhodou provádí při teplotě 70 až 110 °C s použitím 4 až 8 molárního roztoku kyseliny...

Způsob získávání aromatických uhlovodíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 217430

Dátum: 09.04.1984

Autori: Anders Klaus, Thomas Wilhelm, Limmer Heinz, Becker Karl, Klempin Jürgen, Vieweg Hans-günther, Franke Hermann, Kögler Wolfgang, Nowak Siegfried, Neubauer Hans Dieter, Gramm Reinhard

Značky: aromatických, získavání, způsob, uhlovodíku

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu získávání aromatických uhlovodíků heterogenní katalytickou přeměnou uhlovodíků v rozsahu teploty varu benzinů v přítomnosti vodíku nebo plynů s vysokým obsahem vodíku za zvýšené teploty v rozmezí tlaku od normálního do nízkého. Cílem vynálezu je zvýšení stupně selektivní přeměny uhlovodíků jednoduchým a technicky reálným způsobem použitím mnohosložkového katalyzátoru nového typu zejména přeměny C6 uhlovodíků na...

Způsob aktivace, reaktivace a selektivizace katalyzátorů pro aromatizaci

Načítavanie...

Číslo patentu: 217426

Dátum: 09.04.1984

Autori: Limmer Heinz, Klempin Jürgen, Neubauer Hans Dieter, Vieweg Hans-günther, Thomas Wilhelm, Franke Herman, Gramm Reinhard, Kögler Wolfgang, Becker Karl, Anders Klaus, Nowak Siegfried

Značky: aromatizaci, reaktivace, selektivizace, aktivace, způsob, katalyzátoru

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu aktivace, reaktivace a selektivizace katalyzátorů pro aromatizaci, které mohou být použity zejména pro přeměnu uhlovodíků v rozsahu teplot varu benzinů na aromatické uhlovodíky. Podle vynálezu je toto umožněno nad katalyzátory složenými z gama-kysličníku hlinitého a zejména eta-kysličníku hlinitého jako nosiče, s katalyticky účinnými látkami sestávajícími z jednoho nebo několika prvků a/nebo jejich sloučenin VIII...