Nestor Štefan

Žiarorúrkový kotol s vratným plameňom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1769

Dátum: 04.03.1998

Autori: Andrejčák Imrich, Nestor Štefan, Hruška Miroslav

MPK: F22B 9/10, F22B 11/04, F22B 7/00...

Značky: plameňom, žiarorúrkový, vratným, kotol

Text:

...A z obr. 2, čo je napojenie dutiny v uzávere s tlakovou časťou prostredníctvom spojovacieho modulu, ktorý je znázornený V reze.Žiarorúrkový kotol s vratným plameňow pozostáva zo zá Pladnéno telesa l, na ktoré je rozoberateľne ugevnený uzáver-om, do ktorej zasahuje žiarová komora 4 tvorená žia navzájom prepojené. Žiarovtvom spojovacieho modulu a/alebo v alternatívnom uskutoč není ohybrřmi hadicami lg. Spojovací LOČU 1 lg pozostáva z telesa lg,...

Teplovodný kotol

Načítavanie...

Číslo patentu: U 463

Dátum: 11.05.1994

Autori: Hruška Miroslav, Nestor Štefan, Andrejčák Imrich

MPK: F24H 1/08

Značky: kotol, teplovodný

Text:

...li a na spodnej strane čistiacim otvorom lg. Oproti horáku l je spaľovacia komora g, pozostávajúca z hornej rovinnej steny gl, na ktorú zboku naväzujú bočné steny gg a v čele čelná stena gg, ktorá prechádza dopredu šikmou stenou gl,ktorá v priestore čistiaceho otvoru lg prechádza do koluej pridavnej vykurovacej plochy Ä, ktoré pozostáva z priebežných rúrok 3, vodotesne prechádzajúcich cez vodný plášť lg,do ktorých sú vsunuté rozvirovacie...

Kondenzačný výmenník

Načítavanie...

Číslo patentu: U 392

Dátum: 06.04.1994

Autori: Andrejčák Imrich, Hruška Miroslav, Nestor Štefan

MPK: F25J 1/00

Značky: kondenzačný, výmenník

Text:

...sústavu rú rok l do stĺpcov je na každú trojicu v stĺpci, prípadne postačuje aj dvojica, daný segment Ž, pričom na susednom vedľajšomstĺpci je posunutý o výšku rovnajúcu sa jednej tretine až jednej polovine vzdialenosti medzi dvoma susednými rúrkamiV stĺpci sústavy výhodne striedavo. Vstup každého stĺpca sús 2tavy rúrok l je napojený na vstupnú rozvádzaciu komoru opatrenú prírubou C. Výstup každého stĺpca sústavy rúrok le naoojer na...