Nepustil Tomáš

Rotor elektrického stroje točivého

Načítavanie...

Číslo patentu: 263344

Dátum: 11.04.1989

Autori: Daniel Jiří, Nepustil Tomáš, Dresler Jaromír

MPK: H02K 1/18

Značky: rotor, točivého, elektrického, stroje

Text:

...ovlivňude požadovanou nízkou úroveň momentu setrvač253 344 nosti rotujících hmot soustavy střídavého generátoru elektrického proudu v kaskádním uspořádání. Za další závažnou nevýhodu,je pek nutno považovat i skutečnost, že plastická hmota neníu otevřenâ čelní strany ventilátoru nijak chráněna proti mechaniekým vlivům, kdy působením odstředivých sil dochází k její mechanické deformaci, převážně popraskání, a k jejímu vytlačevání do...

Stejnosměrný zdroj elektrického proudu, tvořený homopolárním alternátorem s usměrňovačem

Načítavanie...

Číslo patentu: 259607

Dátum: 17.10.1988

Autori: Mezírka Milan, Daniel Jiří, Dresler Jaromír, Nepustil Tomáš

MPK: H02K 11/00

Značky: proudu, homopolárním, stejnosměrný, tvořený, usměrňovačem, zdroj, elektrického, alternátorem

Text:

...alternátorem s usměrñovačem, jehož podstata spočíva v tom, že čelně ke statorovým jádrům a permanentním magnetům je llSpOřádán prstencovitý kotouč z elektrický nevodivého materiálu, na němž jsou umístěny polovodičové diody usměrňovače, které jsou spojený navzájem, s vinutím a se vstupními a výstupními svorkami zdroje vodivými obrazci, s výhodou tištěnými spojí, Lispořádanýml na kotoučl.Řešením podle výnálezu lze zdroj elektrického...

Střídavý generátor v kaskádním uspořádání

Načítavanie...

Číslo patentu: 238310

Dátum: 01.10.1987

Autori: Daniel Jiří, Nepustil Tomáš

MPK: H02K 19/16, H02K 21/04

Značky: kaskádním, generátor, uspořádání, střídavý

Zhrnutie / Anotácia:

Střídavý generátor v kaskádním uspořádání má vnější rotor, jehož jho s budícími póly je spojeno s nosnou částí ventilátoru a stator je pevně spojen s ložiskovým štítem. Tím je docíleno zmenšeni vestavných rozměrů generátoru, zejména jeho délky, snížení hmotnosti a úspory materiálu. Lze jej použít zejména jako budiče alternátoru.

Rotující usměrňovač elektrického stroje točivého

Načítavanie...

Číslo patentu: 251269

Dátum: 11.06.1987

Autori: Dresler Jaromír, Švéda Zdeněk, Nepustil Tomáš

MPK: H02K 19/22

Značky: usmerňovač, stroje, točivého, rotující, elektrického

Text:

...náročnější galvanické odizolování prvního sběrného kotouče a druhého sběrného kotouče od hří dele stroje.za významnou přednost lze pak u řešení rotujícího usměrñovače elektrického stroje točivého podle vynálezu považovat tu skutečnost, že pgi uspořádání galvanicky vodívých připojovacích míst na stejných stranách prvního kotoučovitého nosiče a druhého kotoučovitého nosiče spolu s jimi příslušnými prvním sběrným kotoučem a druhým...

Rotorová část mechanismu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234305

Dátum: 01.03.1987

Autori: Nepustil Tomáš, Liška Josef

MPK: F16C 31/00

Značky: část, rotorová, mechanismu

Zhrnutie / Anotácia:

Rotorová část mechanizmu uspořádaná na hřídeli s ložisky, opatřená nárazníkem a pružným dorazem axiálního posuvu ve smyslu působení axiální síly, působící zejména mimo dobu rotace součásti, umožňuje zachycení takových velikostí, axiálních sil, zejména charakteru rázu, které by při dosud obvyklém uložení součásti vedly k poškození ložisek. Zařízení je vhodné zejména pro rotory elektrických strojů točivých.