Németh Imrich

Spôsob nitrozácie nesubstituovaných a substituovaných alkyl-alkyl alebo aryl-aryl, alebo alkyl-aryl sekundárnych amínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 285070

Dátum: 02.05.2006

Autori: Králik Milan, Protuš Roman, Lehocký Peter, Németh Imrich, Mačák Ivan, Uhlár Ján

MPK: C07C 201/00, C07B 43/00, C07C 211/00...

Značky: substituovaných, spôsob, aryl-aryl, alkyl-alkyl, sekundárnych, nitrozácie, alkyl-aryl, nesubstituovaných, amínov

Zhrnutie / Anotácia:

Nitrozácia sekundárnych amínov sa uskutočňuje v kaskáde reaktorov s kvapalno-plynnou sústavou plynov obsahujúcich oxidy dusíka zloženia N2Ox, kde "x" je oxidačný stupeň dusíka, ktorý môže byť 2 až 4 (2,5 - 3), pri teplote 0 až 60 °C (10 až 35 °C), pri parciálnom tlaku oxidov dusíka 0,0001 až 0,4 MPa, za prítomnosti alebo bez prítomnosti vodnej fázy v nástreku, prípadne solí anorganických alebo organických kyselín a anorganických alebo...

Spôsob prípravy kryštalického dusičnanu amónneho a zariadenie k jeho vykonávaniu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268596

Dátum: 14.03.1990

Autori: Németh Imrich, Bartoš Vladimír, Krajčí Pavol, Orság Ivan

MPK: C01C 1/18

Značky: spôsob, krystalického, zariadenie, amonného, dusičnanu, přípravy, vykonávaniu

Text:

...j a/alebo kondenzátora gg. Mntečný roztok z kryštulickej kaše sa zhromažäuje v zberuči 1 mntečnáho roztoku, kryštalický dusičnan omőnny zo scparačného zariadenia 1 za tronsportným syntámom 15 a 1 § dávkuje do deaorbára 12. Vzdušnina do desorběra 11 so filtruje na flltri vzduchu 22 I ventilátorom Q so vhàňa do kondenzátora žg a do ohriovnča Q. Desorbovnný kryštalioký duničnnn amőnny z desorbéra 11 so zochytl v odlučovoči Q | vzdušnina sa...

Zariadenie na odstránenie sírovodíka z acetylénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265304

Dátum: 13.10.1989

Autori: Bizmár Jozef, Škubla Pavol, Waradzin Walter, Klausmann Vojtech, Németh Imrich

MPK: B01D 53/04

Značky: odstránenie, sírovodíka, zariadenie, acetylénu

Text:

...tým, že sa predĺži reakčný čas. Doporučuje sa, aby pri reakčných teplotách odsírenia nižších ako 100 °C nebol prietok acetylénu väčší než 300 m 3.hl 3 Zno, s výhodou nie väčší ako 200 m 3 3 Zno. Preto aj organizácia toku aoetylénu vrstvouZno by mala byt taká, aby sa minimalizoval vznik mŕtvych priestorov a tak sa aktívne využil čo najväčší objem Zno, už aj s prihliadnutím k jeho vysokej nákupnej cene.Tieto podmienky spĺňa zariadenie na...

Sposob odstránenia sírovodíka a oxidu uhličitého z procesného plynu pri výrobe acetylénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257451

Dátum: 16.05.1988

Autori: Németh Imrich, Kardoš Ladislav, Klausmann Vojtech, Waradzin Walter, Škubla Pavol, Bizmár Jozef

MPK: C10H 23/00

Značky: odstránenia, procesného, oxidů, sírovodíka, acetylénu, plynů, spôsob, uhličitého, výrobe

Text:

...80 kPavarom a to bez stripovania inertným plynom.Horúci potašový spôsob používa 30 roztok uhličitanu draselného pri teplote vypierania 80 až 110 °C a pri tlakoch 2,5 až 3,0 MPa. V regenerácii býva teplota 105 až 110 °C a tlak atmosférický. Nestripuje sa žiadným plynom. Pri vypierani sirovodika a oxidu uhličitého vodným roztokom alkalického uhličitanu z procesného plynu pri výrobe acetylénu, nie je možnévyužiť ani jeden z týchto procesov,...

Rozebíratelné spojení plechového profilu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243083

Dátum: 15.11.1987

Autor: Németh Imrich

MPK: F16B 17/00

Značky: rozebíratelné, spojení, profilů, plechového

Text:

...tlouštka materiálu U-pro-filu, který je opatřen -obdélníkovými otvory určenými pro nasunutí na výstupky a dále záseky, s hloubkou větší,než je tloušťka vložky, určenými pro nasa 4zení do obou k-oncůotvorů protilehlých k výstupku. vložka je posléze zajištěná proti samovolnému vysunutí.Spojení profilů p-odle vynálezu je možno použít u nejrůznějších stavebnicových konstrukcí z plechových protilů, např. skladacích žebříků, regálů, rozvaděčů,...

Spôsob odstránenia sírovodíka z acetylénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253404

Dátum: 12.11.1987

Autori: Kardoš Ladislav, Klausmann Vojtech, Bizmár Jozef, Škubla Pavol, Marek Tibor, Németh Imrich

MPK: C10H 23/00

Značky: sírovodíka, spôsob, odstránenia, acetylénu

Text:

...spracoovania, či už na acetaldehyd, vinylacetát, alebo iným spôsobom. Prejavuje sa to zníženou životnosťou používaných katalyzátorov, menšími výťažkami, zvýšenými normami spotreby a teda zhoršenou ekonomikou celej výroby.Známy je postup odstraňovanie sírovodíka z plynov, založený na jeho reakcií s oxidom zinočnatýmTeplota reagujúceho plynu býva 250 až400 °C a objemové prietoky plynnej zmesi 400 až-BOO m 3 . h 1 na 1 m 5 oxidu...

Spôsob čistenia metanolu z procesu výroby acetylénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239088

Dátum: 01.06.1987

Autori: Klausmann Vijtech, Bizmár Jozef, Waradzin Walter, Škubla Pavol, Németh Imrich

MPK: C07C 29/74, C07C 31/04, C07C 11/24...

Značky: výroby, metanolu, čistenia, spôsob, acetylénu, procesu

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je odstránenie C3, C4-acetylénov, olefínov, diolefínov, čpavku a iných prchavých látok z metanolu v procese výroby acetylénu. Tento ciel sa dosiahne stripovaním parami metanolu v kolóne pri atmosferickom tlaku a teplote na hlave kolóny 40 až 64 °C. Plyny opúšťajú kolónu cez deflegmátor. Metanol sa privádza na hlavu kolóny a odplynený metanol sa odťahuje z varáku na ďalšie použitie.

Sposob odstraňovania C3, C4-acetylénov, propadiénu aromátov a sírovodíka metanolom z procesného plynu pri výrobe acetylénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248953

Dátum: 12.03.1987

Autori: Kardoš Ladislav, Bizmár Jozef, Németh Imrich, Škubla Pavol, Klausmann Vojtech, Sikorai Štefan

MPK: C10H 23/00

Značky: spôsob, aromátov, odstraňovania, c4-acetylénov, acetylénu, metanolom, plynů, propadiénu, výrobe, procesného, sírovodíka

Text:

...pri výrobe acetylénu.Procesný plyn prechádza dvomi za sebou zapojenými chladičmi 1, 2, pričom sa ochladi z teploty 35 C na teplotu -35 °C a vstupuje do spodnej časti etážovej vypieracej kolóny 3. Po prechode kolónou 3 odchádza na dalšie spracovanie do aparátu 4. Väčšia časť metanolu z regenerácia sa privádza na hlavu kolóny 3 spolu s metanolom, ktorý sem dopravuje obeh-ové čerpadlo 5 zo spodu kolóny 3. Reguláciou na výtlačnej strane čerpadla...