Němeček Václav

Zapojení pro sledování polohy válců válcovacích stolic

Načítavanie...

Číslo patentu: 266444

Dátum: 12.01.1990

Autori: Němeček Václav, Diviš Jiří

MPK: B21B 37/08

Značky: válců, polohy, sledování, stolic, zapojení, válcovacích

Text:

...vysilače a čtyři indiksční bloky 13, g, 1 §, le, tvořeně sedmisegmetovými elektronickými displeji. Jednotlivé bloky 1 až lg jsou pak zspojeny tak, že výstupy čidsl ll, lg polohy jsou spojenys odpovídajíoími informačními vstupy ll łzupravovacího bloku lg, k jehož řídícímu vstupu §je připojen výstup rekiifikačního blokug. K výstupu upravovacího bloku lg je pak připojen zadávaní vstup l druhého vstupního převáděoího bloku Q. na jehož výstup je...

Zařízení pro zastavování pásu na konci navíjeného svitku

Načítavanie...

Číslo patentu: 259958

Dátum: 15.11.1988

Autori: Macek Jan, Němeček Václav

MPK: B21B 37/00

Značky: zastavování, navíjeného, pásu, zařízení, svitku, konci

Text:

...informačního-bloku §, ktoré jsou tvořeny bez kontaktními spínacími prvky, ovládacího bloku 2, což je tyristorovýměnič s ovládací elektronikou a druhého zadávecího bloku lg, realizovaného analogočíslioovými převodníky. Jednotllvě b 1 okýł až lg jsou pak zapojený tak, že výstupy tří čidel Q, g, Q délky pásu lg, wktéré jsou mechanicky spojený s příslušným navíjedlem lg, rozvíjed~Ainformační vstupy 5, g,g.bloku.ł čítačů, jehož výstup je spojens...

Zařízení k zadávání tahu u tahových mechanismů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258973

Dátum: 16.09.1988

Autori: Hercik Petr, Němeček Václav, Mulač Petr

MPK: B21B 37/06, B65H 77/00

Značky: mechanismu, zadávání, ťahových, zařízení

Text:

...oddělovací člen včetně přenosové trasy, upravovaoího bloku §, což je v dsném případě dekodér BCD kődu na kod sedmisegmentového displeje a índikačního bloku 1, tvořeného sedmisegmentovým displejom. Dále zařízení podle vynálezu sestává z převáděcího bloku §, což je např.číalicový komparátor a čítač s nulováním a převodem seriového vstupu na paralelní výstup, generátoru g impulsů, ovládacího bloku lg, což je vícepolohový přepínač, zadávscího...

Zařízení pro zastavování konce pásu před navíjením a válcovací stolicí

Načítavanie...

Číslo patentu: 252943

Dátum: 15.10.1987

Autori: Macek Jan, Němeček Václav

MPK: B21B 37/00

Značky: navíjením, zařízení, před, pásu, stolici, zastavování, konce, válcovací

Text:

...zepojeny tak. že výstupyprvního a třetího čidla g. gg rychlostí jsou připojeny na první rychloetní vstup g a výstup druhého čídla lg rychlosti. na druhý rychlostní vstup g výkonového bloku lg. Tahový výstup g, klidový výstup 5 a směrový výstup gtvýkonováho bloku łâ jsou zapojeny na odpovídající tahový cstup u. klidový vstupra směrový vstup 3 shromažőovacího bloku §,na jehož spouštěcí vstup 5 jsou přípojeny výstupy čidel łg, gg. polohy pásu 5...

Zařízení, zejména pro vratné nastavení požadované polohy výstupního hřídele mechanismu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250317

Dátum: 15.04.1987

Autori: Němeček Václav, Macek Jan, Nechlebová Eva

MPK: H02P 3/00, B21B 37/00

Značky: polohy, zařízení, požadované, hřídele, výstupního, mechanismu, nastavení, zejména, vratné

Text:

...1, v 2. Ciudlo 3 polohy, -namontované .na výstunpním hřídeli lmechanísmu, je připojeno na informační vstup y vyhodnocovacího bloku 5. Tento informační kanál nese tří nezávislé informace.Prve dvě informace jsou rovnoměrně naotá-čku rozložené ímpulsy, vzájemné o 90 ° elektrlckých posunutá, třetí informace je na otáčku jeden krátký, tzv. nulovací ,puls. Čízdlo 3 polohy .se na hřídeli musí aretovat tak, aby v požadované poloze byal jim indikován...

Prefabrikovaný betonový velkodutinový dílec

Načítavanie...

Číslo patentu: 237567

Dátum: 15.01.1987

Autori: Hanuš Jiří, Němeček Václav, Hlaváček Václav, Slovák Miroslav, Průša Václav

MPK: E04C 2/34

Značky: dílec, prefabrikovaný, betónový, velkodutinový

Zhrnutie / Anotácia:

Prefabrikovaný betonový velkodutinový dílec je tvořen dvěma díly, které jsou nerozebiratelně spojeny svarem. Jeden z dílů je opatřen vystupujícím prvkem, který je přihnut ke styčné nebo obvodové ploše druhého dílce. Oba díly mohou být opatřeny vystupujícími spojovacími prvky, které k sobě přiléhají nebo jejich obvodové plochy obsahují spojovací prvky, pomocí nichž jsou díly propojeny. Spojovací prvky mohou tvořit destičky, které jsou vzájemně...

Zariadenie na tlmenie nárazov váhadiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 227742

Dátum: 15.05.1986

Autori: Marianek Vojtech, Janák Štefan, Němeček Václav, Trávníček Bedřich

Značky: nárazov, zariadenie, váhadiel, tlmenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na tlmenie nárazov váhadiel pri nábehu na segmenty u kruhových rotačných váh, ktoré sa skladá zo stabilného valca, na ktorom sú uchytené vonkajšie a vnútorné segmenty, vyznačujúce sa tým, že v segmentoch (30 a 31) sú umiestené držiaky (32) zaistené skrutkou (34), v ktorých je uchytený hrot (33), pozostávajúci zo zahroteného pružinového dr(tu, ktorého priemer je 0,5 až 1 mm.

Dávkovacie zariadenie sifónových a šľahačkových bombičiek a im podobných telies

Načítavanie...

Číslo patentu: 227737

Dátum: 15.05.1986

Autori: Janák Štefan, Marianek Vojtech, Němeček Václav, Trávníček Bedřich

Značky: podobných, zariadenie, bombičiek, sifónových, dávkovacie, šľahačkových, telies

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie je určené na dávkovanie sifónových bombičiek a im podobných telies do automatickej váhy. Vynálezom sa značne znižujú náklady na výrobu automatickej váhy a zvyšuje sa jej kapacita. Dávkovanie sa vykonáva tým sp(sobom, že vibrátor napĺňa bombičkami vodiacu trubku. Keď segment zdvihne pomocou kladky kyvadlo so zarážkou, uvoľní sa jedna bombička, ktorá sa pri páde zachytí na doraze a skĺzne po medzikruží nad prepadový otvor, pričom...

Zařízení pro spojení výměnné formy s vibračním stolem

Načítavanie...

Číslo patentu: 228194

Dátum: 15.05.1986

Autori: Vajtr Miloslav, Němeček Václav, Hanuš Jiří

Značky: zařízení, vibračním, výměnné, formy, stolem, spojení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro spojení výměnné formy s vibračním stolem tvořené alespoň jedním hydraulickým válcem a dvojramennými pákami, vyznačené tím, že hydraulický válec (6) je závěsy spojen s vibračním stolem (1) a výsuvná část s konci dvojramenných pák (8), otočně uložených na čepech (9) procházejícími konzolami (14) umístěnými na vibračním stole (1), kde druhé konce dvojramenných pák (8) jsou opatřeny opěrkami (12), ke kterým přiléhají dorazy (13)...

Zariadenie na nastavovanie rozmedzia tolerančného poľa hmotnosti vážených predmetov na rotačných kruhových váhach

Načítavanie...

Číslo patentu: 226640

Dátum: 15.02.1986

Autori: Němeček Václav, Janák Štefan, Marianek Vojtech, Trávníček Bedřich

Značky: hmotnosti, tolerančného, nastavovanie, poľa, kruhových, rotačných, vážených, predmetov, rozmedzia, zariadenie, váhach

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka plniarní sifónových a šľahačkových bombičiek a výrobkov telies bombičiek. Zariadenie je určené na nastavovanie ľubovoľného tolerančného poľa hmotnosti vážených sifónových a šľahačkových bombičiek a im podobných predmetov na rotačných kruhových váhach. Vynálezom sa veľmi ľahko a rýchlo nastavuje žiadané tolerančné pole. Nastavovanie rozsahu tolerančného poľa sa vykonáva tým spôsobom, že sa najskôr na rotujúcich váhadlách pomocou...

Zapojení spojovací jednotky číslicového počítače

Načítavanie...

Číslo patentu: 226464

Dátum: 15.11.1985

Autori: Jirkovský Jiří, Větrovec Jindřich, Kučera Josef, Němeček Václav

Značky: počítače, zapojení, jednotky, číslicového, spojovací

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení spojovací jednotky číslicového počítače, sestávající z impulsního čidla, vysílače impulsů, přijímače impulsů, impulsního dekodéru, reverzibilního čítače, vyhodnocovacího bloku, součinového bloku, paměťového bloku, dvou součtových bloků, časového bloku a číslicového počítače, vyznačující se tím, že výstup impulsního čidla (1) je přes vysílač (2) impulsů a přijímač (3) impulsů zapojen na impulsní vstup (c) tvarovače (4) impulsů, jehož...

Zařízení pro nastavování sekvenčních obvodů logických systémů

Načítavanie...

Číslo patentu: 214108

Dátum: 01.07.1984

Autori: Větrovec Jindřich, Jirkovský Jiří, Němeček Václav

Značky: obvodů, logických, zařízení, nastavování, systému, sekvenčních

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro nastavování sekvenčních obvodů logických systémů, zejména u válcovacích tratí a upráverenských línek. Vynález řeší nastavování a nulování sekvenčních obvodů z více než dvou míst, a to buď prostřednictvím kontaktních spínačů, nebo libovolným bezkontaktním signálem. To se děje tak, že na výstupů logického součinového bloku vznikne trvalý napěťový skok, který vybudí časový blok, na jehož výstupu vznikne krátký časový...