Němec Václav

Biologicky účinné estery s pyrethroidní složkou v molekule a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 268082

Dátum: 14.03.1990

Autori: Němec Václav, Kahovcová Jitka, Melichar Otakar, Křeček Jan, Romaňuk Miroslav

MPK: C07C 69/743

Značky: účinné, přípravy, estery, molekule, pyrethroidní, složkou, jejich, biologicky, způsob

Text:

...bezvodého diethyléteru při 15 až 20 °C po dobu 2 hodin. Vše bylo ponecháno při téže ceplotě stát přes noc. Poté byla reakční směs zředěna diethyléteran, Iiltrována a riltrát byl postupně promyt 5 -ním vodným roztokan kyseliny chlorovodikové nasyceným roztokem ćhloridu doaného ve vodě. Éterické vrstva byla vysušena nad bezvodým siranenhořečnatým a zo sniženěho tlaku odpařena. Odparek byl pak dělen sloupcovou chromatograrii na silikagelu s 8...

Alkoxyderiváty alifaticko-aromatických éterů s halogenem v alkoxyalkylskupině a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 264865

Dátum: 12.09.1989

Autori: Němec Václav, Kahovcová Jitka

MPK: C07C 43/225, A01N 31/14

Značky: alifaticko-aromatických, způsob, přípravy, jejich, eterů, alkoxyderiváty, halogenem, alkoxyalkylskupině

Text:

...vzorce I.V dalším je vynález bliže objasněn na příkladu provedení, aniž se na tento výlučne ome zuje. P ř 1 k 1 a d(1,1-dimethyl-2-propenyl)-(4-chlorfenyl)éter (0,01 mol) se nechá reagovat v prostředí bezvodéhc methanolu V atmosféře suchého dusíku s 0,017 molárnim množstvim N-bromsukcinimidu.Vše bylo mícháno při teplctě 0 až 5 °C po dobu 15 minut a pak bylo zředěno vodou a extrahová no diethyléterem. Po vysušení éterické vrstvy nad bezvodým...

Akaracidní prostředek a způsob přípravy účinné látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 262251

Dátum: 14.03.1989

Autori: Němec Václav, Veselý Vladimír, Peroutka Miloslav, Kahovcová Jitka

MPK: A01N 43/16

Značky: přípravy, akaracidní, účinné, látky, prostředek, způsob

Text:

...se nechá 2,3-dihydropyran reagovat za přítomnosti kyselého katalyzátoru a při teplotě 10 až 20 OC se 4-chlorbutanolem za vzniku 2-/4-chlorbutoxyl-tetrahydropyranu vzorce IIkterý dále reaguje se substituovaným fenolem obecného vzorce IIIkde R má výše uvedený význam při teplotě 60 až B 0 GC V prostředí bezvodého aprotického rozpouštědla a jako je dimetylformamid, tetrahydrofuran, aceton a podobné, za přítomnosti alkalického činidla jako...

4-(Alkoxyalkoxy)fenylalkanoly s halogenem v alkoxyskupině a jejich estery a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 261142

Dátum: 12.01.1989

Autori: Kahovcová Jitka, Němec Václav

MPK: C07C 43/23

Značky: jejich, estery, halogenem, přípravy, způsob, 4-(alkoxyalkoxy)fenylalkanoly, alkoxyskupině

Text:

...(zhlorridu sodného, vysušila nad bezvovdým MgSO 4 a za sníženého tlaku se o-djpařila. získaný odparek se pak děllil sloupcovou chromaiognafíí na silikagelu s 8 hmot. vody eluční činidlo petrolether-diethylether, obsahující .ažnu s alkylem s novným či rozvětvemýnl řetězcem s maximálně 19 uto-my uhlíku, R 3 značí alky-l s 1 až 3 atomy uhllíku s rovným či ro-zvětveným řetězcem.ZpůSOtb přípravy 4-alkoxvallnoxyjfenylal-kannollů s halogenem v...

Deriváty 2H-benzopyranu s esterovou vazbou v molekule jako biologicky účinné látky a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 260904

Dátum: 12.01.1989

Autori: Romaňuk Miroslav, Němec Václav, Kahovcová Jitka, Křeček Jan, Hrdý Ivan

MPK: A01N 43/16, C07D 311/04

Značky: přípravy, biologicky, molekule, látky, účinné, způsob, vazbou, esterovou, jejich, deriváty, 2h-benzopyranu

Text:

...1/-ZH-benzopyranu. Elementárni analýzakyseliny jantarově a 87 mg bezvodého pyridinu byla zahřivána 7 hodin na 60 DC a pak bylaponechána při tep 1 otě 10 až 20 °C stát přes noc. Reakční směs byla po obvyklém zpracování dělena sloupcovou chromatografii na silikaqelu s 8 hmot. Vody /elučni čínidloz petrolether obsahující až 75 obj. dietyletheru/. Bylo ziskáno 0,11 g /35 / 2,2-dimetyl-6-E 1-/3 ~karboiypropionyloxy/propyl-2...

Alkyl-4-(alkoxyalkoxy)fenylketony s halogenem v alkoxyskupině a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 261251

Dátum: 12.01.1989

Autori: Kahovcová Jitka, Němec Václav, Křeček Jan, Sláma Karel, Romaňuk Miroslav

MPK: A01N 49/00, C07C 49/76

Značky: halogenem, jejich, způsob, přípravy, alkoxyskupině, alkyl-4-(alkoxyalkoxy)fenylketony

Text:

...IČ analýza (CC 14, 5 Q) 1 688 (V C-0), 1 604, 1 581 1 513Biologické účinky byly sledovänyu termitů, kde bylo zjištěno ovlivnění vývoje vojáků a bílých vojáků, ovlívnění zastoupení kast a z toho plynoucí nesoběstačnost a zánik kolonií. rovněž tak byla zjištěna celková retardace vývoje. Jako testovacího organismu bylo použito Prorhinotermes simplex (aplikace na chromatcqrafický papír Whatman č. 1, v acetonu). V...

Biologicky účinné deriváty 2H-benzopyranu obsahující halogen v molekule a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 252629

Dátum: 17.09.1987

Autori: Bennettová Blanka, Romaňuk Miroslav, Němec Václav, Hrdý Ivan, Křeček Jan, Kahovcová Jitka

MPK: A01N 43/16, C07D 311/04

Značky: jejich, účinné, biologicky, způsob, přípravy, molekule, deriváty, 2h-benzopyranu, halogen, obsahující

Text:

...ještě 15 minut a poté byla zředěna vodou a extrahována dietyléterem. Eterická vrstva byla vysušena nad bezvodým síranem hořeěnatým a za sníženého tlaku odpařena. zbytek byl chromatografován na silikagelu s 8 hmot. E vody leluční činidlo petroléter obsahující až 20 obj. dietyléteruö.Stejným způsobem byl připravenBiologické účinky byly sledovanýu termitů bylo zjištěno ovlivněni vývoje vojáků a bílých vojáků, ovlivnění zastoupení kast a z...

Biologicky účinné deriváty 2H-benzopyranu a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 252601

Dátum: 17.09.1987

Autori: Křeček Jan, Bennettová Blanka, Němec Václav, Hrdý Ivan, Kahovcová Jitka, Romaňuk Miroslav

MPK: C07D 311/04, A01N 43/16

Značky: způsob, účinné, deriváty, biologicky, jejich, 2h-benzopyranu, přípravy

Text:

...uvedený význam, R 2 značí OR 7, kde R 7 značí skupinu-CH(CH 3)OC 2 H 5, kde R 3 značí vodik, při němž se sloučenína IV, kde symboly R 1, R 4maji výše uvedený význam, R 2 značí hydroxyskupinu, R 3 značí vodík, nechá reagovat s ethylvinyletheremza katalýzy kyselinou para-toluensulfonovou při teplotě 10 až 20 OC.Dále je předmětem vynálezu způsob přípravy biologicky účinných derivátü 2 H-benzopyranu obecného vzorce I, kde R 1 značí fenylskupinu...

Zapojení vícenásobné signalizace a registrace dvouhodnotových hlídaných stavů

Načítavanie...

Číslo patentu: 252057

Dátum: 13.08.1987

Autori: Sklář Lubomír, Němec Václav

MPK: G08B 19/00

Značky: stavu, vícenásobné, zapojení, hlídaných, registrace, signalizace, dvouhodnotových

Text:

...dosud používanéou způsobu, dále v ury 4 chlcní odstranění případné poruchy při použití výměnných modulů.Na přiloženén výkresu je blokově znázorněno příkladné provedení zapojení vícenásobné signalizace a registrace dvouhodnotových hlidaných atavů, kde l je aignalizačni obvod tvořen tyriatoro dvou spínací jednotkou a aignálkou. Tvarovací obvod 3 je tvořsnmonostabilnin klopnýn obvoden a vyhodnocovací obvod~§ je tvořen bistabilnín klopnýn...

Způsob výroby karbonátových plniv

Načítavanie...

Číslo patentu: 237468

Dátum: 15.01.1987

Autori: Petrůj Jaroslav, Svěrák Tomáš, Němec Václav, Kunz Milan, Grenár Antonín, Veselý Karel

MPK: C09C 3/04

Značky: způsob, výroby, karbonátových, plniv

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká výroby karbonátových plniv mletím a mikromletím vápenců s mechanickým tříděním suroviny od nečistot. Pro výrobu plniva se vybírá předdrcená frakce o rozměrech částic 6 až 80 mm, která obsahuje nejčistší surovinu. Tato frakce se před vlastním mletím případně pere.