Němec Jaroslav

Laminátový lis pádla nebo vesla a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 266350

Dátum: 13.12.1989

Autori: Tesař Ivo, Němec Jaroslav, Princ Zdeněk

MPK: B32B 1/04

Značky: vesla, způsob, pádla, výroby, laminátový

Text:

...obvodové hrany mají vysokou odolnost oproti nárazu a otěru. Zvýšení pevnosti je dosaženo optimálním rozložením poměru pojive a výztužs v profilu skořepiny listu, zpevněním okraju listu pramenoem, vložením jádra z tvrdé pěnové hmoty, která má funkci stojiny, zamezující deformaci listu při zatížení a zvyšující pevnost styku listu pádla s dříkem. Zvýšení bezpečnosti je dosaženo zvýšením pevnosti listu, vyloučením štěpitelnosti a provedením...

Způsob selektivní elektrochemické redukce Eu3+ na Eu2+

Načítavanie...

Číslo patentu: 264249

Dátum: 13.06.1989

Autori: Loučka Tomáš, Němec Jaroslav

MPK: C01F 17/00

Značky: redukce, selektivní, způsob, elektrochemické

Text:

...Hi a proto nedochází k alkalizováni katolytu a srážení hydroxidů prvků vzácných zemin. Vodík vylučovaný na katodě intenzívne míchá roztok v blízkosti katody, což zvyšuje rychlost redukce europia, která je vyšší než u výše popsaných způsobů. Navíc je europium pravděpodobně redukováno také atomárním vodíkem adsorbovaným na povrchu katody před vznikem a uvolněním molekuly vodíku z katody (alespoň na některých katodových...

Způsob přípravy roztoku ke krystalizaci síranu draselnochromitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 263071

Dátum: 11.04.1989

Autori: Němec Jaroslav, Kaznějov, Broul Miroslav, Hložný Ladislav, Veverka František

MPK: C01G 37/10

Značky: roztoku, síranu, draselnochromitého, přípravy, způsob, krystalizaci

Text:

...železnatého hromadit v systému a znečištovat oba produkty.Jednodušším se jeví způsob přípravy roztoku ke krystalizaci eíran dreselnoohromitého generací chromnatých iontů elektrolyticky v membránovém nebo diafragmovém elektrolyzéru podle předkládaného vynálezu, jehož podstata spočívávtom, že přesycený roztok síranu draselnochromitého nebo přesycený roztok obsahující produkty rozpouštění ferochromu v kyselině sírové a síran draselný se...

Způsob selektivní redukce Eu3+ na Eu2+

Načítavanie...

Číslo patentu: 257166

Dátum: 15.04.1988

Autori: Němec Jaroslav, Loučka Tomáš

MPK: C01F 17/00

Značky: způsob, selektivní, redukce

Text:

...proto nelze z jejich směsi získat pouze amalgamu eruopia. Amalgamu alkalickěho kovu nebo zeminy jetřeba předem připravit. Tříelektronové redukce Eu 3 lze za určitých podmínek provést elektro lyticky s použitím rtučové katody.Není síce třeba zvláště připravít amalgamu alkalickěhokovu nebo zeminy, ale nelze ze směsi prvků vzácných zemin získat pouze amalgamu europia.Podstatné výhodnějším se jeví způsob selektivní redukce Eu 3 na Eu 2 podle...

Způsb přípravy stabilizovaných arendiazoniových solí

Načítavanie...

Číslo patentu: 252919

Dátum: 15.10.1987

Autori: Nový Jiří, Vidner Zdeněk, Chmátal Vladimír, Němec Jaroslav

MPK: C07C 113/04

Značky: přípravy, arendiazoniových, způsb, stabilizovaných, solí

Text:

...po dlouhou dobu bez sušení. Způsob připravy stabilizovaných arendiazoniových soli, zvláště arendiazoniumchlorzinkátů nitrací a následnou diazotací výchozího aminu za přítomnosti HC 1 a zinkového prachu spočívá podle vynálezu v tom, že se do roztoku diazoniovésoli před izolací vysolením chloridem sodným pridá kyselinavinná v množství 3 až 20 na objem reakční břečky a vyloužený produkt se odsaje na požadovaný obsah aktivní látky. Po jednom...

Způsob přípravy stilbenových azobarviv

Načítavanie...

Číslo patentu: 237942

Dátum: 15.03.1987

Autori: Tuťálek Jiří, Dobrovolný Jan, Kvapilová Lenka, Němec Jaroslav

MPK: C09B 56/04

Značky: stilbenových, azobarviv, přípravy, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy stilbenových azobarviv ze 4,4´-dinitrostilben-2,2´-disulfonové kyseliny a aromatických aminolátek nebo aminoazolátek za přítomnosti redukujících cukrů tak, že se v průběhu kondenzace, popřípadě po ní, dávkuje do reakční směsi směs obsahující monosacharidy a oligosacharidy s úhrnnou koncentrací redukujících cukrů 30 až 800 g/l, vyjádřeno v glukózovém ekvivalentu na 1 mol použité 4,4´-dinitrostilben-2,2´-disulfonové kyseliny,...

Způsob detekce zbytků kapalin v lahvích a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 225076

Dátum: 01.12.1984

Autori: Němec Jaroslav, Jirák Emil, Fexa Josef

Značky: způsobu, tohoto, lahvích, detekce, kapalin, zařízení, zbytků, provádění, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob detekce zbytků kapalin v lahvích, procházejících postupně sledovacím místem, opatřeným čidlem, jehož signál se porovnává v okamžiku kontroly s nastavenou srovnávací hodnotou, uloženou v paměti, a na základě zjištěné odchylky, jsou nevyhovující láhve signalizovány nebo vyřazovány, vyznačený tím, že srovnávací hodnota, která se vytvoří při průchodu první tzv. testovací láhve, se přechodně uloží do paměti a při průchodu každé další...

Usměrňovací ústrojí u zařízení pro vyřazování lahví

Načítavanie...

Číslo patentu: 224082

Dátum: 01.10.1984

Autori: Urban Antonín, Jindra Jan, Němec Jaroslav

Značky: zařízení, lahví, vyřazování, ústrojí, usměrňovači

Zhrnutie / Anotácia:

Usměrňovací ústrojí u zařízení pro vyřazování lahvi, které je opatřeno dopravní cestou, sloužící pro dopravu lahví v jedné řadě ve vertikální poloze a rozvětvující se na odváděcí kanál a na vyřazovací kanál, vyřazovačem klínového tvaru, upraveným na rozhraní odváděcího kanálu a vyřazovacího kanálu, vychylovacím ústrojím k vychýlení láhve při jejím průchou rozvětvením dopravní cesty a kontrolní stanicí k zjišťování alespoň jedné z vadných...