Nejedlý Pavel

Zařízení ke kontrole čelních ploch naložené palety

Načítavanie...

Číslo patentu: 246834

Dátum: 01.03.1988

Autori: Borovcová Želmíra, Nejedlý Pavel, Landa Václav, Vítek Jaromír

MPK: B65G 1/00

Značky: čelních, zařízení, naložené, kontrole, palety, ploch

Text:

...Za indikační světelnou závorou 5 je na rámu łupevněna světelná lišta Q podél jeho jedné vodorovné a jedné svislé strany. Na protilehlé části rámu l je uloženo otočné zroátko 1 spojené s motorem.łg. Rovina rotaoe otočného zrcátka 1 je totožná s rovinou světelné lišty Q. V téže rovině je na rámu.l.uloženo hlavní světelné čidlo 8 zaměřená na otočné zrcátka 1. S otočným3 246 534 zrcátkem 1 je spojena clona lg s výřezem, k níž je přiřazeno pomocné...

Elektrolyt pro katodické vylučování slitin niklu s fosforem

Načítavanie...

Číslo patentu: 236231

Dátum: 01.02.1988

Autori: Landa Václav, Vítek Jaromír, Nejedlý Pavel

MPK: C25D 3/12

Značky: slitin, vylučování, katodické, fosforem, elektrolyt, niklu

Zhrnutie / Anotácia:

Elektrolyt sestává z vodného roztoku amidosulfonanu nikelnatého a sulfosalicylanu nikelnatého v poměru 4 : 1 až 1:1 při celkové koncentraci niklu od 1,1 do 1,8 M a sloučeniny fosforu v koncentraci od 0,001 do 0,2 M. S výhodou obsahuje elektrolyt halogenid v koncentraci od 0,01 do 0,2 M a ionogenní a/nebo neionogenní smáčedlo v koncentraci od 0,1 do 0,4 M.

Lázeň pro přípravu povrchu ocelových materiálů před vylučováním kovových povlaků

Načítavanie...

Číslo patentu: 254352

Dátum: 15.01.1988

Autori: Vítek Jaromír, Holpuch Vladimír, Nejedlý Pavel

MPK: C23C 10/02, C25D 5/36

Značky: přípravu, lázeň, materiálů, před, oceľových, vylučováním, povrchu, kovových, povlaků

Text:

...zdroje a zvyšuje provozní náklady, protože dosažení vysoké proudové hustoty vyžaduje odpovídající zvýšení svorkového napětí. Další nevýhodou jsou, zejména pro kusovou výrobu, krátké doby vystavení leptaného předmětu lázni, ktoré se obtížné realizují s dostatečnou přesností. Jiná další nevýhoda této lázně souvisí s poměrně nízkou vodivosti složky hydroxidu sodného v lázní,která vyžaduje pro danou proudovou hustotu použít vyšší svorkové...

Elektrolyt pro katodické vylučování slitin kobaltu s fosforem

Načítavanie...

Číslo patentu: 253773

Dátum: 17.12.1987

Autori: Nejedlý Pavel, Holpuch Vladimír, Vítek Jaromír

MPK: C25D 3/12

Značky: kobaltu, vylučování, elektrolyt, slitin, katodické, fosforem

Text:

...pro zlepšení rozpustnosti kobaltových elektrod. Je vhodné použit ve vodě rozpustné halogenidy ve formě sodných, draselných nebo kobaltnatých soli, například již zminěné draselné soli nebo chlorid soduý, popřipadě chlorid kobaltnatý v koncentraci 1 až 50 g v 1 000 ml vody.Anionaktivní smáčedlo slouží v elektrolytu k odstranění vodíkového pittingu. Zvláště výhndné je použit alkylsulfonany nebo sulfonované estery kyseliny jantnrové v...

Elektrolyt pro katodické vylučování slitin kobaltu s fosforem

Načítavanie...

Číslo patentu: 253772

Dátum: 17.12.1987

Autori: Nejedlý Pavel, Vítek Jaromír, Holpuch Vladimír

MPK: C25D 3/12

Značky: fosforem, katodické, elektrolyt, slitin, vylučování, kobaltu

Text:

...může být nahrazen chloridem sodným nebo kobaltnatým o stejné koncentraci, slouží pro zlepšení rozpustnosti kobaltových elektrod.Zmíněné anionaktivní smáčedlo V koncentraci 0,01 až 10 g na 1 000 ml vody slouží k odstranění vodíkového pittingu. Zvláště výhodné je pro tento účel použít alkylsulfonany nebo sulfonované estery kyseliny jantarové.Fosfor se do elektrolytu přidává ve formě rozpustného fosfornanu nebo kyseliny fosforité....

Lázeň pro přípravu povrchu ocelových materiálů před vylučováním kovových povlaků

Načítavanie...

Číslo patentu: 253216

Dátum: 15.10.1987

Autori: Vítek Jaromír, Nejedlý Pavel, Holpuch Vladimír

MPK: C25D 5/36, C23C 10/02

Značky: před, oceľových, lázeň, materiálů, přípravu, kovových, vylučováním, povlaků, povrchu

Text:

...lázni,které se obtížně realizují s dostatečnou přesností.Uvedené nedostatky známých lázní odstraňuje lázeñ pro přípravu povrchu ocelových materiálů před vylučováním kovových povlaků, obsahující hydroxid sodný, chlorid sodný a další přísady, podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že další přísady jsou zvoleny ze skupiny obsahující karboxylové, sulfonové a sulfokarboxylové kyseliny s 2 až 7 atomy uhlíku nebo jejich soli a jsou v...

Způsob elektrolytického pokovování předmětů z materiálů na bázi kovů skupiny železa

Načítavanie...

Číslo patentu: 227469

Dátum: 15.04.1986

Autori: Nejedlý Pavel, Vítek Jaromír, Holpuch Vladimír, Landa Václav

Značky: materiálů, železa, skupiny, pokovování, kovů, předmětů, způsob, bázi, elektrolytického

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob elektrolytického pokovování předmětů z materiálů na bázi kovů skupiny železa a jejich slitin niklem a jeho slitinami z vodných roztoků, vyznačený tím, že se povrch předmětu podrobí nejprve v pokovovacím elektrolytu anodickému moření, které se poté změní rychlým přepólováním v proces katodický.

Způsob elektrolytického vylučování ternární slitiny nikl-železo-kobalt

Načítavanie...

Číslo patentu: 217566

Dátum: 15.09.1984

Autori: Nejedlý Pavel, Holpuch Vladimír, Landa Václav, Vítek Jaromír

Značky: slitiny, ternární, nikl-železo-kobalt, elektrolytického, vylučování, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu elektrolytického vylučování slitin niklu, železa a kobaltu z vodných roztoků obsahujících komplexní sulfosalicylany těchto kovů. Podstata způsobu elektrického vylučování slitiny typu nikl-železo-kobalt podle vynálezu spočívá v tom, že se elektrolýza provádí katodickým proudem sestávajícím z řady po sobě jdoucích obdélníkových proudových pulsů. Amplituda pulsů může až dvanáctinásobně převyšovat efektivní hodnotu...