Nečas Miroslav

Zařízení pro automatické přestavování chapače manipulátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 268902

Dátum: 11.04.1990

Autori: Nečas Miroslav, Podal Vladimír

MPK: B23Q 7/04

Značky: zařízení, manipulátoru, automatické, chapače, přestavování

Text:

...hydraulícký válec 5 uzavřený víkem 3, přecházejícím ve vnítřní pomocný vàlec uzavřený pomocným víkem g. V hydraulíckem válcí 5 je uložena hlavní pístníce §, na jejímž druhe konci je upevněno rameno lg manípulatoru s chapačem 12. Ve vnjtřním otvoru hlavní oístníce § je vsazen ozubený hřeben lg a je v ní posuvné uložena pomocné pístníce 5 s vnitřním ovládacín pístem Z. Pomocná pístníce 5 zasahuje do pomocněho válce, kde na jejím druhém duté...

Způsob přípravy směsného pigmentu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268606

Dátum: 14.03.1990

Autori: Nečas Miroslav, Plecháček Václav

MPK: C09B 65/00

Značky: pigmentů, způsob, směsného, přípravy

Text:

...nnganety. sloučeniay vytvüejí ee cenným baryiven neroopustnć soli nohou být eplikovíny take až po ukončení kopulačnł reakce. Při kopuloci nohou být v reakčnismč|i płitonny povrchově aktivní látky, jeko je například kelefunovć mýdlo, oxetylovanć nlkoholy nebo alkylfenoly, kondenzační produkty naťtaleneulfonová kyseliny e fornaldehyden atd.Kopulaoi směsi diazotowených aminoeulfonových kyselín benzenové a naftalenová řady a následujicím...

Způsob mikronizaci azolaku C. I. Pigment Red 57:1

Načítavanie...

Číslo patentu: 267529

Dátum: 12.02.1990

Autori: Plecháček Václav, Nečas Miroslav

MPK: C09B 67/04

Značky: azolaků, způsob, pigment, mikronizaci

Text:

...díoktylsulfojantaran sodný, dídecylsulfojan~ taran sodný, dítrídecylsulfojantaran sodný atd., případně mohou být použitý draselné solí příslušných sloučenín. Suspenze obsahující C.I. Pígnent Red S 7 l a sloučenínu obecného vzorce /II/ se nele ve vertíkàlních nebo horízontàlních, kontínuàlních nebo dískontínuálních perlových ulý~ nech pří teplotě 15 až 60 °C. Příton dochází k míkronízací pigmentových častíc, t.j. k rozrpšo~ vání agregátů a ko...

Spôsob povrchovej úpravy pigmentov pre polyolefínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 267060

Dátum: 12.02.1990

Autori: Zemanová Elena, Marcinčin Antón, Ondrejmiška Koloman, Marcinčinová Tatiana, Nečas Miroslav, Samuhel Jozef, Beniska Jozef

MPK: C08J 3/20, C08L 23/00

Značky: úpravy, pigmentov, spôsob, povrchovej, polyolefínov

Text:

...je možné aplikovat pri farbeni polyolefinov v hmote,pri príprave farebných koncentrátov bez alebo s použitím dispergátorov alebo použit na priame farbenie bez prípravy koncentrovaných âisperzii.Nižšie uvedené príklady ilustrujú predmet vynálezu.100 dielov hmot. pigmentu yellow 95 vo forme filtračného koláče, obsahujúceho 40 dielov čistého pigmentu a 60 dielov vody, sa zriedi dalšími 100 dielmi vody obsahujúcej 10 hmot. polyoxyetylénglykolu...

Pigmentový přípravek na bázi červeně C. I. Pigment Red 57 ku 1

Načítavanie...

Číslo patentu: 265422

Dátum: 13.10.1989

Autori: Šťastný Ladislav, Plecháček Václav, Nečas Miroslav

MPK: C09B 67/18, C09B 67/14

Značky: přípravek, pigment, pigmentový, červeně, bázi

Text:

...kondenzâtem monoetanolaminu neno dietanolaminu s nasycenou nebo nenasycenou alifatickou kyselinou o počtu atomů uhlíku 8 až 26, případně se použije směs těchto kondenzátů. Úprava se provádí tak. že se do suspenze mikronizovaného pigmentu obecného vzorce (I) připustí za míchání roztok nebo emulze uvedených kondenzátů v etanolu, acetonu, kyselině octové, vodě atd. Směs se pak může zahřát např. na 40 až 95 GC případně okyselit na pH 1 až 6,5,...

Pigmentový přípravek na bázi beta modifikace ftalocyaninu mědi

Načítavanie...

Číslo patentu: 263108

Dátum: 11.04.1989

Autor: Nečas Miroslav

MPK: C09B 67/12

Značky: modifikace, mědi, pigmentový, bázi, přípravek, ftalocyaninů

Text:

...derivátu s monoalkyloleminem nebo dialkylolaminem. Významnou výhodou technologie výroby sloučenin obecného vzorce II je to, že při výrobnim postupu nedocházi k uvolňováni zdravotné nebezpečných látek. Sloučeniny dosud používané pro výrobu připravků pro hlubotisk (Čs. aut.oev. č. 245 660) se vyráběly chlormetyleci ftalo u mědi půeobenim formaldehydu a chlorovodiku, přičemž vedlej cyanin šimi reakcemi vznikal karcerogenni...

Pigmentový přípravek pro hlubotisk

Načítavanie...

Číslo patentu: 261798

Dátum: 10.02.1989

Autor: Nečas Miroslav

MPK: C09B 67/12, C09B 67/46

Značky: hlubotisk, pigmentový, přípravek

Text:

...upraví sloučeninou obecného vzorce II, etanolamidem, propanolamidem či butanolamidem kyseliny myristové, pentadekanové. palmitové, heptadekanové, bekenové,trikozánové, o 1 ejové,lino 1 ové, stearové, nonadekanové, arachové, heneikozánové, atd. Tyto sloučeniny se aplikují ve formě roztoku v polárním rozpouštědle mísitelném s voaou, jakoje např. etanol, aceton aj. nebo jako vodná emulze připravená s použitím vhodného emulfátoru.Sloučeniny...

Pigmentový přípravek na bázi ftalocyaninu mědi

Načítavanie...

Číslo patentu: 259938

Dátum: 15.11.1988

Autor: Nečas Miroslav

MPK: C09B 67/18

Značky: ftalocyaninů, pigmentový, přípravek, bázi, mědi

Text:

...podle vynálezu obsahuje 0,5 až 6,0 R hm sloučeniny obecného vzorce II,což je substituovaný ftalocyanin, který se při mikronizací zakotví na povrch základního pigmentu. Přĺtomnost substituovaného ftalocyaninu II a sloučeniny vzorce I má za následek výrazně zvýšenou afinitu čâstic ftacyaninu mědi beta modifikace k molekulám aromatického rozpouštědla a tim i výhodné tokové vlastnosti hlubotiskové barvy.V příkladech jsou uvedeny...

Způsob mikronizace ftalocyaninu mědi

Načítavanie...

Číslo patentu: 259936

Dátum: 15.11.1988

Autori: Nečas Miroslav, Plecháček Václav

MPK: C09B 67/04

Značky: mikronizace, mědi, ftalocyaninů, způsob

Text:

...připraví vodná suspenze ftalocyaninu mědi o koncentraci 80 až 350 g/1 a sloučeniny obecného vzorce I v množství 0,5 až 40,0 g/1, případně může být použita směs těchto sloučenin. Pro mikronizaci způsobem podle tohoto vynálezu jsou vhodné např. N-metyl-N-(2-natriumkarboxyetyl)-8-heptadekanamid, N-etyl-N-(3-natriumkarboxypropyl)-hexadekanamid, případně mohou být použity kondenzační produkty hydrolyzátů bílkovin s halogenidy resp. estery vyšších...

Pigmentový přípravek pro tiskové barvy

Načítavanie...

Číslo patentu: 257738

Dátum: 15.06.1988

Autor: Nečas Miroslav

MPK: C09D 11/08

Značky: pigmentový, tiskové, barvy, přípravek

Text:

...vysoké hodnoty volné povrchové energie tvorbou agregátů. Agreqáty snižují barevnou vydatnost pigmentu a zhoršují dispergovatelnost produktu v aplikačním prostředí. Tvorba agregátú se podle tohoto vynálezu výrazně potlačí tím, že se častice pigmentu po mikronizaci upraví pomocnou látkou nebo směsí pomocných látek obecného vzorce(II). Tyto látky se mohou aplikovat ve formě roztoku např. V etanolu,kyselině octové nebo jako vodné emulze a...

Pigmentový přípravek

Načítavanie...

Číslo patentu: 256250

Dátum: 15.04.1988

Autori: Plecháček Václav, Nečas Miroslav

MPK: C09B 67/14

Značky: přípravek, pigmentový

Text:

...produkt. Ten se nakonec usuší ve vhodném typu sušárny, například vírové, pásové aj.Pigmentový přípravek podle vynálezu vyhovuje požadavkům kladeným na červenou pigmentovou preparaci určenou pro Výrobu ofsetových a hlubotiskových barev. Přípravek se dobře disperguje V aplikačních systémech, vyrobené barvy mají vyhovující takové vlastnosti a odstínová odchylka u výsledných nátisků je v toleranci podle evropské barevné škálY 3...

Krokový dopravník s automatickým středěním obrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 254758

Dátum: 15.02.1988

Autori: Nečas Miroslav, Podal Vladimír

MPK: B23Q 7/18

Značky: středěním, automatickým, krokový, obrobků, dopravník

Text:

...valce leveho 2, jehož druhý konec je upevněn k ràeu 3 a jsou zde rovněž upevněny narižky lg. Na rleu Q je upevněn koncový spínač li a koncový spínač řodový 13.Funkce krokoveho dopravniku s sutonetłckýe středlnie spočiuà v ton, že obrobky jsou po vodicj desce 3 posouvsny priznatee 1 a segeenty à. Dvojice segmentu š vytvbři rovněž prjzee,což udržuje obrobky při posouvini saeočłnnl v podelne oee doprsvniku. Pohyb prizes 1 o segeentů ž je...

Pigmentový přípravek na bázi ftalocyaninu mědi a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 254624

Dátum: 15.01.1988

Autori: Přidal Jiří, Plecháček Václav, Šálek Jaroslav, Nečas Miroslav

MPK: C09B 67/16

Značky: ftalocyaninů, bázi, mědi, výroby, způsob, přípravek, pigmentový

Text:

...a (III) je R alifatický nasycený nebo/a nenasycený o počtu atomů uhlíku B až 24 a n je 2 až 4. Uvedený pigmentový přípravek se podle tohoto vynálezu vyrábí mletím ftalocyaninu mědi beta modifikace ve vodné suspenzi při teplotě 20 až B 0 °C a k umleté disperzi ftalocyaninu mědi se přidají sloučeniny (nebo jejich směs) obecnéhovzorce (I), (II) a (III) při pH 1 až 8, při teplotě 20 až 100 °C, načež se po vymíchání směsi produkt separuje,...

Způsob úpravy ftalocyaninových pigmentů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236324

Dátum: 01.01.1988

Autori: Nečas Miroslav, Plecháček Václav

MPK: C09B 67/50

Značky: způsob, úpravy, ftalocyaninových, pigmentů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob úpravy ftalocyaninových pigmentů beta modifikace mletím ftalocyaninu mědi v prostředí glykolů obecného vzorce kde n = 1 až 200, za přítomnosti chloridu sodného při teplotě 20 až 150 oC tak, že po umletí a oddělení pigmentu filtrací a promytím se pigment upraví povrchově aktivní látkou obecného vzorce kde R je nasycený nebo nenasycený alifatický zbytek o počtu atomů uhlíku 12 až 22, m = 2 nebo 3, rozpuštěnou v etanolu nebo kyselině...

Manipulátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 252753

Dátum: 15.10.1987

Autori: Volf Bohumil, Patík Zdeněk, Setrák Jan, Blažík Otakar, Nečas Miroslav, Vaněk František

MPK: B25J 1/04

Značky: manipulátor

Text:

...do míst mimo probíhající technologický proces.Pouiití koncových doteků ke kontrole funkcí jak v otáčení sloupu, tak v kontrole měnicích se výškových úrovní nutných pro spolehlivou funkci msnipulłtnru, jako i pro kontrolu velikosti pfídavku na opracovéní surového obrobku se současným ovlivněním řídicího programu technologického procesu, přináší výhody jednak jednoduchosti a dostupnosti těchto ovládacích prvků,jednak usnadněním oživování...

Spôsob hodnotenia pigmentov a prísad pre farbenie polyolefínov v hmote metódou filtrovateľnosti farebných disperzií a zariadenie pre vykonávanie tohoto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238305

Dátum: 01.10.1987

Autori: Marcinčin Antón, Ondrejmiška Koloman, Nečas Miroslav, Zemanová Elena

MPK: D01F 1/04

Značky: metodou, hodnotenia, farebných, filtrovateľnosti, polyolefínov, spôsob, hmotě, tohoto, disperzií, zariadenie, farbenie, vykonávanie, spôsobu, přísad, pigmentov

Zhrnutie / Anotácia:

Sposob hodnotenia podľa vynálezu spočíva v stanovení filtrovateľnosti disperzie pigmentov v polypropylénovom alebo polyetylénovom oleji o viskozite 0,01 až 100 Pa.s/25 °C ako prírastku tlaku na jednotkovu hmotnosť filtrátu a jednotkovú plochu filtračných sít. Zariadenie na vykonávanie sposobu podľa vynálezu pozostáva z výtlačného prvku, tvoreného valcom skladajúcom sa z bloku, pre temperovanie s vertikalne umiesteným piestom, ďalej zo snímača...

Pigmentový přípravek pro polygrafii

Načítavanie...

Číslo patentu: 251118

Dátum: 11.06.1987

Autori: Gorenko Valentina, Rakušan Jan, Vencl Josef, Smrček Vladimír, Aristov Boris, Grechova Natalia, Zelenka Ivan, Nečas Miroslav

MPK: C09B 67/12

Značky: polygrafii, pigmentový, přípravek

Text:

...anin mědi vyrobený bezrozpouštědlovým kontinuálním způsobem například podle čs. A 0 177 258,210 288. Surový ftalocyanin médi se mikronizuje mletím s práškovítou dispergačnĺ směsiv lopatkovóm hnětači při zvýšené teplotě například 45 až 85 °C. Používané práškovádispergační směs obsahuje 60 až 95 hm. anorganické soli, nejčastěji chloridu sodného, o velikosti částic 3 až 40 m, a 5 až 40 hm. organické kapaliny, nejčastěji polyetylen...

Trubková paleta pro zařízení na podávání tyčového materiálu zejména u soustružnických center

Načítavanie...

Číslo patentu: 237682

Dátum: 01.06.1987

Autori: Setvák Jan, Nečas Miroslav, Blažík Otakar, Borkovec Ladislav

MPK: B65G 47/74

Značky: zařízení, center, zejména, paleta, tyčového, trubková, materiálů, podávání, soustružnických

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká trubkové palety pro zařízení na podávání tyčového materiálu zejména u soustružnických center. Podstata spočívá v tom, že trubková paleta sestává z trubkového tělesa opatřeného závitem pro upevnění kleštiny a vodicího pera, zajišťujícího stálou polohu palety v bubnu zásobníku a ve vřetenu stroje. Dále z unášecího pera a stavitelných kroužků, umožňujících středění tyče v paletě. Výhodou trubkové palety podle vynálezu je možnost...

Zařízení na podávání tyčového materiálu u soustružnických center

Načítavanie...

Číslo patentu: 238132

Dátum: 16.02.1987

Autori: Blažík Otakar, Setvák Jan, Nečas Miroslav, Borkovec Ladislav

MPK: B23B 13/02, B65G 47/74

Značky: materiálů, center, zařízení, soustružnických, podávání, tyčového

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká zařízení na podávání tyčového materiálu u soustružnických center. Podstata řešení spočívá v tom, že k loži obráběcího centra je připevněno prodlužovací těleso, po jehož stranách je umístěno kluzné vedení, ve kterém je suvně uloženo podpěrné těleso s otočně uloženou prodlužovací trubkou vřetena. Na jednom konci prodlužovací trubky je ozub spojky, zapadající do vybrání ve vřetenu a na druhém konci je drážka pro vodicí pero trubkové...

Pigmentový přípravek na bázi beta modifikace fitalocyaninu mědi pro polygrafii a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 235187

Dátum: 15.02.1987

Autori: Nečas Miroslav, Plecháček Václav

MPK: C09B 67/00

Značky: fitalocyaninu, přípravy, mědi, způsob, polygrafii, pigmentový, bázi, přípravek, modifikace

Zhrnutie / Anotácia:

Pigmentový přípravek na bázi beta modifikace ftalocyaninu mědi pro polygrafii obsahující hmotnostně 60 až 96 % ftalocyaninu mědi beta modifikace a 4 až 40 % sloučeniny obecného vzorce I, kde R1 je nasycený nebo nenasycený alifatický zbytek o počtu atomů uhlíku 12 až 22, R2 je H nebo CH3 nebo (CH2)nOH a n=2 až 4, je zvláště vhodný pro polygrafické systémy pro svoji výbornou dispergovatelnost.

Pigmentový přípravek na polyetylénglykolové bázi v neprašivé formě

Načítavanie...

Číslo patentu: 235113

Dátum: 15.02.1987

Autor: Nečas Miroslav

MPK: C09B 67/02, C09B 67/10

Značky: formě, neprášivé, bázi, polyetylénglykolové, pigmentový, přípravek

Zhrnutie / Anotácia:

Pigmentový přípravek na polyetylénglykolové bázi v neprášivé formě obsahující hmotnostně 60 až 95 % organického pigmentu a 5 až 40 % polyetylénglykolu o průměrné molekulové hmotnosti 200 až 2000 má nízký sypný objem a je mnohostranně použitelný.

Pigmentový přípavek na bázi ftalocyaninu mědi beta-modifikace

Načítavanie...

Číslo patentu: 247597

Dátum: 15.01.1987

Autor: Nečas Miroslav

MPK: C09B 67/50, C09B 67/13

Značky: pigmentový, přípavek, mědi, ftalocyaninů, bázi, beta-modifikace

Text:

...v hnětácích, popřípadě s využitím práškové dispergační směsi (Čs. A 0 238 764),nebo v perlových mlýnech například postupem podle čs. A 0 239 444, atp. Míkronizaci lze prcvádět za přítomnosti substituovaného ftalocyaninu mědi obecného vzorce II a pigment se pak upraví sloučeninou nebo směsi sloučenin obecného vzorce I. Mikronizaci v malaxeru lzeprovádět za pŕítomnosti obou pomocných látek.Výhodou pigmentového přípravku podle vynálezu je...

Způsob úpravy ftalocyaninových pigmentů

Načítavanie...

Číslo patentu: 234629

Dátum: 01.01.1987

Autori: Hejtmánek Milan, Nečas Miroslav, Plecháček Václav, Šťastný Ladislav, Král Jan, Přidal Jiří

MPK: C09B 67/50

Značky: úpravy, pigmentů, způsob, ftalocyaninových

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby ftalocyaninových pigmentů s příznivými reologickými vlastnostmi pro kvalitní tisk, tak, že se částice ftalocyaninového pigmentu upraví kondenzátem monoetanolaminu nebo/a dietanolaminu s nasycenou nebo/a nenasycenou alifatickou kyselinou nebo se směsí nasycených nebo/a nenasycených alifatických kyselin o počtu atomů uhlíku 10 až 22, v množství 5 až 50 % hmot. vztaženo na pigment, ve vodném prostředí při teplotě 20 až 98 °C a při pH...

Zásobník tyčí pro podávací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 236524

Dátum: 15.11.1986

Autori: Blažík Otakar, Nečas Miroslav, Setvák Jan

MPK: B23Q 7/00, B23B 15/00

Značky: tyčí, zařízení, zásobník, podávací

Zhrnutie / Anotácia:

Zásobník tyčí pro podávací zařízení vhodného zejména pro soustružnická centra. Podstata zásobníku spočívá v tom, že buben zásobníku je opatřen lůžky s drážkou pro vodicí pero, v nichž jsou uloženy trubkové palety. V rámu, v němž je uložen buben, je rovněž uloženo aretační zařízení pro zajištění palety v lůžku bubnu a k jejímu opětovnému uvolnění a fotobuňka pro signalizaci správné délky tyče. Výhody zásobníku spočívají v možnosti manipulace s...

Způsob úpravy organických pigmentů do neprášivé formy

Načítavanie...

Číslo patentu: 233042

Dátum: 15.08.1986

Autori: Gutwirth Karel, Nečas Miroslav

MPK: C09B 67/20

Značky: úpravy, organických, způsob, pigmentů, formy, neprášivé

Zhrnutie / Anotácia:

Organický pigment se mele ve vodné suspenzi s organickým esterem vzorce, kde R1 je nasycený nebo nenasycený alifatický zbytek o počtu atomů uhlíku 12 až 22, R2 je lineární nebo rozvětvený alkyl o počtu atomů uhlíku 1 až 8, v množství 5 až 30 % hmot. na pigment, při teplotě 20 °C až 60 °C. Účinný s ekonomicky výhodný způsob přivedení organických pigmentů do neprášivé formy umožňující jejich lepší manipulaci při dalším zpracování.

Způsob ohřívání vody slunečním zářením prostřednictvím barviv rozpuštěných ve vodě

Načítavanie...

Číslo patentu: 223427

Dátum: 15.03.1986

Autori: Horyna Jaroslav, Nečas Miroslav

Značky: zářením, ohřívání, rozpuštěných, barviv, způsob, slunečním, vodě, prostřednictvím

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob ohřívání vody slunečním zářením prostřednictvím barviv rozpuštěných ve vodě tak, že se do vody přidávají Fe-komplexy 1-nitroso-2-hydroxy-3-naftoové kyseliny v množství 0,1 až 500 ppm a na takto upravenou vodu se nechá působit sluneční záření. Použití všude tam, kde je zapotřebí ohřev většího množství užitkové vody.

Pigmentový přípravek pro barvení plastických hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 229111

Dátum: 01.02.1986

Autori: Klimešová Jitka, Nečas Miroslav

MPK: C09B 67/14

Značky: plastických, pigmentový, barvení, přípravek

Zhrnutie / Anotácia:

Pigmentový přípravek pro barvení plastických hmot obsahující 10 až 80 % hmot. pignemtu, 15 až 75 % hmot. plnidla, 1 až 20 % hmot. vápenaté soli alifatické monokarboxylové kyseliny o počtu atomů uhlíku 10 až 26 a 5 až 60 % hmot. alifatické monokarboxylové kyseliny o počtu atomů uhlíku 10 až 26 nebo směs těchto kyselin. Pigmentové přípravky pro barvení polyetylenu, polypropylenu aj. ve hmotě, které jsou snadno dispergovatelné, mají vysokou...

Způsob úpravy hlubotiskových organických pigmentů

Načítavanie...

Číslo patentu: 227779

Dátum: 01.11.1985

Autori: Šťastný Ladislav, Nečas Miroslav, Jelínek Zdeněk

Značky: pigmentů, úpravy, organických, způsob, hlubotiskových

Zhrnutie / Anotácia:

Hlubokotiskové organické pigmenty se disperguji v přítomnosti povrchově aktivních látek dvoustupňovým zpracováním ve vodném prostředí. V prvním stupni se pigment disperguje v přítomnosti 1 až 4 % hmot. na hmotnost pigmentu amfolytních sulfonátů amidů vyšších nasycených nebo nenasycených kyselin s 12 až 26 atomy uhlíku do koloidní disperzity. Vzniklá koloidní suspenze se ve druhém stupni vratně koaguluje homogenizací se 4 až 25 % hmot. na...

Organický pigment v neprášivé formě

Načítavanie...

Číslo patentu: 226363

Dátum: 01.11.1985

Autori: Kadlecová Jana, Gutwirth Karel, Nečas Miroslav

Značky: neprášivé, organicky, formě, pigment

Zhrnutie / Anotácia:

Organický pigment v neprášivé formě, vyznačený tím, že obsahuje hmotnostně 30 až 94,9 % organického pigmentu, 5 až 65 % esteru alifatické kyseliny nebo jeho směsí obecného vzorce I,II,III,IV,V kde m = 4 až 22, n = 0 až 12, p = 1 až 4, a 0,1 až 5 % neionogenního tenzidu obecného vzorce kde R je alkyl o počtu uhlíků 6 až 16 a n = 3 až 15.

Způsob přípravy hexabenzoporfyrazinového komplexu železa

Načítavanie...

Číslo patentu: 220198

Dátum: 15.10.1985

Autori: Šlosar Petr, Nečas Miroslav

Značky: přípravy, hexabenzoporfyrazinového, železa, způsob, komplexu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy hexabenzoporfyrazinového komplexu železa sumárního vzorce C48H39N14O6FE, jehož podstata spočívá v tom, že se provede reakce síranu železitoamonného, anhydridu kyseliny ftalové, močoviny a dusičnanu amonného v prostředí organického rozpouštědla při teplotě 160 až 210 °C za přítomnosti 0,1 až 2 % hmotnosti oxidu molybdenového, vztaženo na sůl železitou.

Směsné pigmenty pro barvení plastických hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 219845

Dátum: 15.10.1985

Autori: Šťastný Ladislav, Nečas Miroslav

Značky: plastických, pigmenty, směsné, barvení

Zhrnutie / Anotácia:

Směsné pigmenty pro barvení plastických hmot jako polyvinylchlorid, polystyren, polyetylén, polypropylen apod. Pigmenty obsahují hmotnostně 5 až 85 % pigmentu, 14 až 70 % uhličitanu vápenatého a 5 až 65 % monokarboxylové alifatické kyseliny o počtu uhlíků 10 až 26.

Způsob přípravy Fe(III)-bis-(ansa-dioxy-diaminoisoindolino)-dioxy-diamino-diaza-cyklo- tetraisoindolinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 219447

Dátum: 15.08.1985

Autori: Černý Otakar, Šlosar Petr, Nečas Miroslav

Značky: fe(iii)-bis-(ansa-dioxy-diaminoisoindolino)-dioxy-diamino-diaza-cyklo, přípravy, způsob, tetraisoindolinu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy hexaisoindolinového komplexu železa reakcí anhydridu kyseliny ftalové, močoviny, síranu železnatého a dusičnanu amonného tak, že se reakce provádí v prostředí organického rozpouštědla při teplotě 130 až 250 °C, za katalýzy molybdenanem amonným nebo oxidem molybdenovým v množství 0,05 až 0,4 % hmot. na ftalanhydrid.

Pigmentové přípravky se sypným objemem 1,5 až 4,0 l/kg

Načítavanie...

Číslo patentu: 226270

Dátum: 15.04.1985

Autor: Nečas Miroslav

Značky: objemem, přípravky, pigmentové, sypným

Zhrnutie / Anotácia:

Pigmentový přípravek se sypným objemem 1,5 až 4,0 1/kg, vyznačený tím, že obsahuje 70 až 95 % hm. azokondenzačního pigmentu obecného vzorce I, kde A, B, C, D jsou vodík, metyl, chlor, metoxyl, trif1uormetyl, nitro, CONH2, karbmetoxy a, X,Y,Z jsou vodík, metyl, chlor, kyano, a 5 až 30 % hm. organokřemičité sloučeniny vzorce II, (C6H5)mSi(OR)n (IÍ) kde n = l nebo 2, m + n = 4 a R je lineární nebo rozvětvený alifatický zbytek o počtu atomů uhlíku...

Oddělovač tyčového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 215409

Dátum: 01.01.1985

Autori: Setvák Jan, Beránek Břetislav, Blažík Otakar, Nečas Miroslav

Značky: oddělovač, tyčového, materiálů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká universálního oddělovače tyčového materiálu s přiváděcím skluzem. Vynález řeší oddělování tyčí různých průměrů bez požadavku na další složité nastavování zařízení. Podstata vynálezu spočívá v tom, že sestává z oddělovacího segmentu opatřeného ramenem pro oddělování tyčí a dosedací plochou, z přidržovacího segmentu, pevného dorazu a z přiváděcího skluzu. Nad přiváděcím skluzem jsou v rámu konstrukce opatřeném pevným dorazem...

Způsob přípravy hexaisoindolinového komplexu železa

Načítavanie...

Číslo patentu: 224818

Dátum: 01.11.1984

Autori: Šlosar Petr, Nečas Miroslav, Rejlek Antonín

Značky: přípravy, komplexu, hexaisoindolinového, způsob, železa

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy hexaisoindolinového komplexu železa sumárního vzorce C48H39N1406Fe reakcí příslušných složek v organickém rozpouštědle, vyznačený tím, že se provede reakce 2,6 až 3,2 dílu hmot. bezvodého síranu železitoamonného, 8,7 až 18 dílů hmot.diiminoftalimidu, 0,5 až 1,5 dílu hmot.dusičnanu amonného, 2 až 7 dílů hm. močoviny a 0,05 až, 0,3 dílu hmot. oxidu molybdenového nebo molybdenanu amonného, při teplotě 100 až 180 °C.

Způsob přípravy neprášivých organických pigmentů

Načítavanie...

Číslo patentu: 216590

Dátum: 01.08.1984

Autori: Kadlecová Jana, Gutwirth Karel, Nečas Miroslav

Značky: neprášivých, způsob, organických, přípravy, pigmentů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy neprášivých forem disazokondenzačních pigmentů se provádí ovlhčením pigmentového prášku roztokem esteru kyseliny nebo směsi esterů mastných kyselin o počtu uhlíků 6 až 22 v polárním, výhodně nízkovroucím, rozpouštědle. Roztok se aplikuje v množství 5 až 80 % hmot. esterů na pigment a vzniklý produkt se usuší při teplotě 25 až 120 °C.