Naumov Sergej Nikolajevič

Spôsob výroby N-cyklohexylbenztiazol-2-sulfénamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 215179

Dátum: 15.10.1982

Autori: Holčík Ján, Šmída Tibor, Kačáni Stanislav, Sarapu Tinu Mjartanovič, Naumov Sergej Nikolajevič, Riška Miloslav, Mašek Ján, Sudek Vlastimil

Značky: n-cyklohexylbenztiazol-2-sulfénamidu, spôsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy N-cyklohexylbenztiazol-2-sulfénamidu. N-Cyklohexylbenztiazol-2-sulfénamid sa používa ako bezpečný urýchlovač vulkanizácie kaučuku. Spôsob výroby N-cyklohexylbenztiazol-2-sulfénamidu využíva možnosti použitia reagujúcej zložky 2-merkaptobenztiazolu alebo priamo surového reakčného produktu vysokotlakovej reakcie anilínu, sírouhlíka a síry bez predchádzajúceho čistenia tak, že sa nechajú zreagovať v nadbytku cyklohexylamínu a...