Náprstek Vladimír

Snímač úhlu natočení

Načítavanie...

Číslo patentu: 258187

Dátum: 15.07.1988

Autori: Prause Petr, Náprstek Vladimír, Martínek Václav

MPK: G01P 3/36

Značky: natočení, snímač, úhlu

Text:

...sohematicky znázorněn příklad provedení snímače úhlu natočení podle vynálezu. Na obr. 1 je snímač zobrazen v nárysném řezu, na obr. 2 je uveden řez A-A a na obr. 3 je znázorněn bokorys-odměřovacího kotouče.Snímač úhlu natočení je tvořen základním válcovým tělesem 53, opatřeným předním čelem ll a zadním čelem lg, ve kterém jsou umístěna Víčka łg. z nichž jedno překrývá okénko lg. V základním válcovém tělesu 59 je souose uložen vstupní hřídel...

Zapojení koncové jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 256613

Dátum: 15.04.1988

Autori: Hudec František, Schlemmer Arnošt, Náprstek Vladimír, Chvátal Josef

MPK: G06F 9/06

Značky: jednotky, koncové, zapojení

Text:

...jehož výstup je přes čtvrtou diodu- 3 25 | 1 E 13 vyveden na výstupní svorku vypnout a přípednü na povelové relé. První vstup druhého součtového členu je též přiveden na výstup třetího logického členu i na záznanový vstup druhé pamati, jejíž výstup je přiveden na první vstup druhého součinového členu. Výstup druhého součinového členu je spojen s druhým vetupem druhého výstupního proudového členu s interní signalizací, u kterého je výstup...

Zapojení logického součinového obvodu s programovatelnou pamětí, zejména pro řídicí a zabezpečovací systémy technologických zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 220232

Dátum: 15.11.1985

Autori: Schlemmer Arnošt, Hudec František, Náprstek Vladimír, Foldyna Antonín, Chvátal Josef

Značky: zejména, zabezpečovací, programovatelnou, pamětí, obvodů, technologických, zařízení, logického, řídící, součinového, systémy, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zapojení logického součinového obvodu s programovatelnou pamětí, zejména pro zabezpečovací systémy technologických zařízení. Zapojení podle vynálezu zahrnuje dva součinové členy, dva součtové členy a výstupní reléový člen. Může být doplněno o diodoodporovou síť, čímž se Dosahuje rozšíření vstupních podmínek. Zapojení podle vynálezu umožňuje v jediném obvodu realizaci logického součinu až jednoho sta vstupních informací s možností...

Vyhodnocovací obvod se zabezpečením vedení pro čidla opatřená na výstupu tranzistorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 220094

Dátum: 15.10.1985

Autori: Náprstek Vladimír, Chvátal Josef, Hudec František, Foldyna Antonín, Schlemmer Arnošt

Značky: opatřená, vyhodnocovací, čidla, obvod, vedení, výstupu, tranzistorem, zabezpečením

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší vyhodnocovací obvod se zabezpečením vedení, který obsahuje dva komparátory a limitující obvod. Vyhodnocovací obvod je určen pro čidla opatřená na výstupu tranzistorem, vedeným svým kolektorem na napájecí svorku čidla a svým emitorem na výstupní svorku čidla. Obvod podle vynálezu nalezne uplatnění v automatizaci technologických zařízení, zvláště v zabezpečovacích a ochranných systémech, kdy zvýší provozní spolehlivost celého...

Obvod pro snímání meze teploty termistorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 218501

Dátum: 15.03.1985

Autori: Hudec František, Schlemmer Arnošt, Řanda Zdeněk, Foldyna Antonín, Náprstek Vladimír

Značky: teploty, snímání, obvod, termistorem

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší obvod pro snímání meze teploty termistorem, zejména termistorem se zaručeným teplotním průběhem odporu. Obvod podle vynálezu sestává ze dvou tranzistorů, selektivního zesilovače, komparátoru, zpožděného koncového členu, nastavitelného referenčního zdroje, stabilizátoru a vyhodnocovacího obvodu. Obvod pro snímání teploty termistorem se uplatní při zabezpečování a hlídání technologických procesů. Umožňuje získat z údaje teploty...

Obvod pro snímání mezí analogových signálů digitální metodou

Načítavanie...

Číslo patentu: 224250

Dátum: 01.09.1984

Autori: Řanda Zdeněk, Náprstek Vladimír, Schlemmer Arnošt, Foldyna Antonín, Hudec František

Značky: digitální, mezí, snímání, metodou, obvod, analogových, signálu

Zhrnutie / Anotácia:

Obvod vyznačený tím, že unifikační obvod (10) je připojen na vstup hradla (20), jehož výstup (23) je připojen na čitač (30) s předvolbou, jehož výstup je připojen na dekoder (40) s pamětí, jehož Q výstup je připojen na vstup JK obvodu (50), přičemž vstup JK obvodu (50) je připojen na výstup dekoderu (40) s pamětí, kdežto hodinový vstup (52) JK obvodu je propojen s výstupem nulovacího obvodu (70), jehož výstup je propojen s dekoderem (40) s...

Obvod pro snímání mezí analogových signálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 215732

Dátum: 15.06.1984

Autori: Schlemmer Arnošt, Foldyna Antonín, Náprstek Vladimír, Řanda Zdeněk, Hudec František

Značky: snímání, obvod, signálu, mezí, analogových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká diskrétního řízení technologických procesů na základě analogových signálů zaváděných do obvodu pozůstávajícího ze selektivního zesilovače, komparátoru, kalibrovaného nastavitelného referenčního zdroje, zpožděného koncového obvodu, odporového čidla a zdroje konstantního proudu. Ten je paralelně napojen jak na selektivní zesilovač tak i na odporové čidlo. Výstup selektivního zesilovače je připojen na jeden vstup komparátoru, na...