Nagyné Bagdy Judit

Spôsob prípravy monohydrátu a kryštalických modifikácií flukonazolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 287354

Dátum: 07.07.2010

Autori: Piller Ágnes, Szántay Csaba, Hegedüs István, Deutschné Juhász Ida, Werkné Papp Éva, Czibula László, Nagyné Bagdy Judit, Kreidl János (zomrel), Farkas Jenőné

MPK: C07D 249/00

Značky: monohydrátu, modifikácií, krystalických, flukonazolu, přípravy, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy monohydrátu a kryštalických modifikácií flukonazolu vzorca (I), ktorý zahrnuje a) hydrolýzu silyléterového derivátu všeobecného vzorca (II) pri pH výhodne buď nižšom než 3, alebo vyššom než 8 vo vodnom roztoku, následne ochladenie získanej reakčnej zmesi obsahujúcej flukonazol a izoláciu precipitovaného monohydrátu flukonazolu, a prípadne rozpustenie monohydrátu flukonazolu, získaného z hydrolýzy silylflukonazolu, v alkohole...

Spôsob prípravy hydrochloridu etylesteru kyseliny trans 4-aminocyklohexyloctovej

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16555

Dátum: 17.12.2009

Autori: Czibula László, Hegedüs László, Nagyné Bagdy Judit, Máthé Tibor Bence, Márkos Dénes, Juhász Bálint

MPK: C07C 227/16, C07C 227/04, C07C 227/18...

Značky: hydrochloridu, kyseliny, trans, 4-aminocyklohexyloctovej, přípravy, spôsob, etylesteru

Text:

...- 50 °, výhodne pri teplote 44 - 46 °C a maximálne 0,6 barov pretlaku, zostane fenylová skupina nezreagovaná, potom sa in situ získaná kyselina 4 ~aminofenyloctová ďalej hydrogenuje pri teplote medzi 50 60 °C, výhodne pri teplote 55 - 58 °C a maximálne 4 bary pretlaku. Vtomto prípade sa stane trans - cis pomer výhodnejším a konverzia trans izoméru sa dosiahne 60 - 70 . Okrem toho sa zistilo, že pri uskutočnení hydrogenácie kyseliny...

Spôsob syntézy draselnej soli losartanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286740

Dátum: 25.03.2009

Autori: Werkné Papp Éva, Balló Ildikó, Petényi Endréné, Czibula László, Hegedüs István, Kreidl János, Nemes András, Deutschné Juhász Ida, Fischer János, Nagyné Bagdy Judit, Farkas Jenőné

MPK: A61P 9/00, C07D 403/00

Značky: syntézy, losartanu, draselnej, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je spôsob syntézy draselnej soli losartanu všeobecného vzorca (I) majúcej chemický názov: draselná soľ 2-n-butyl-4-chlór-1-[(2'-(tetrazol-5-yl)-1,1'-bifenyl-4-yl)-metyl]- imidazol-5-metanolu, vychádzajúca z 2-n-butyl-4-chlór-1-[(2'-trifenylmetyl-2H-tetrazol-5-yl)-1,1'-bifenyl- 4-yl)-metyl]-1H-imidazol-4-metanolu všeobecného vzorca (III), zlúčenina vzorca (III) reaguje v alkohole všeobecného vzorca (IV), pričom substituent R znamená...