Nagy Zoltán

Chlorid N-[2-hydroxy-3-(1-piperidinyl)propoxy]pyridín-1-oxid-3-karboximidoylu, jeho použitie na liečenie inzulínovej rezistencie a farmaceutická kompozícia s jeho obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 287063

Dátum: 30.09.2009

Autori: Ürögdi László, Kürthy Mária, Csákai Zita, Komáromi András, Kardos Mihályné, Biró Katalin, Korányi László, Török Magdolna, Márványos Ede, Szilbereky Jenö, Nagy Zoltán, Nagy Károly, Barabás Mihály, Nagy Melinda, Mogyorósi Tamás

MPK: C07D 213/00, A61K 31/44, A61P 3/00...

Značky: obsahom, inzulínovej, chlorid, farmaceutická, použitie, rezistencie, n-[2-hydroxy-3-(1-piperidinyl)propoxy]pyridín-1-oxid-3-karboximidoylu, kompozícia, liečenie

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný chlorid N-[2-hydroxy-3-(1-piperidinyl)-propoxy]-pyridín-1-oxid-3- karboximidoylu, jeho stereoizoméry a jeho adičné soli s kyselinami na použitie na liečenie patologickej inzulínovej rezistencie a na liečenie patologických stavov spojených s inzulínovou rezistenciou.

Opticky aktívny derivát pyridyl-4H-1,2,4-oxadiazínu a jeho použitie na výrobu liečiva na liečenie vaskulárnych ochorení

Načítavanie...

Číslo patentu: 285582

Dátum: 12.03.2007

Autori: Korom Zsuzsanna, Nagy Zoltán, Kurucz István, Bácsy Ernö, Ürge László, Dénes László, Csákai Zita, Jednákovits Andrea, Márványos Ede, Ürögdi László, Szilbereky Jenö, Török Magdolna, Acsai Károly, Barabás Mihály, Krajcsi Péter

MPK: A61K 31/5395, C07D 413/00, A61P 9/00...

Značky: použitie, derivát, výrobu, liečenie, vaskulárnych, pyridyl-4h-1,2,4-oxadiazínu, liečivá, ochorení, aktívny, opticky

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný (-)-5,6-dihydro-5-[(1-piperidinyl-metyl-3-(3-pyridyl)]-4H-1,2,4- oxadiazín určený na farmaceutické použitie a farmaceutické prostriedky, ktoré obsahujú túto zlúčeninu ako aktívnu zložku.

Způsob provzdušňování biologických podélně protékaných nádrží na čištění odpadních vod jakož i míchání odpadní vody a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 268169

Dátum: 14.03.1990

Autori: Nagy Zoltán, Koltai András, Nagy Olivér, Doma György, Kovács Attila

MPK: C02F 3/14

Značky: odpadních, podélné, čištění, provádění, odpadní, biologických, způsob, protékaných, provzdušňování, nádrží, zařízení, jakož, míchaní

Text:

...nahoře naproti tomu komoramí É lomícími se do vodorovné ro viny. Komory 6 jsou výstupnímí otvory Ä ležícími ve svislé rovine spojeny pod hladinoukapaliny 5 okolním prostorem naplněným kapalinou. Na svislý úsek prostoru 1 navazují üstrojí Q pro rozptylování plynu a s nimi spojená rozváděcí plynová potrubí 3. ústrojí Q pro rozptylování plynu jsou upravena obecně na dně prostorů 1 naplněných kapalinon, avšak někdy je üčelnější vestavět tato...

Způsob ošetření mokrých řízků cukrové řepy syrovátkou a jejich skladování

Načítavanie...

Číslo patentu: 261878

Dátum: 10.02.1989

Autori: Bujdosó Imre, Mátrai Tibor, Sándi Ottó, Nagy Zoltán

MPK: A23K 1/14

Značky: cukrové, řepy, řízků, ošetření, jejich, skladování, syrovátkou, mokrých, způsob

Text:

...na ofbou stranach. Také tyto stěny z balíků slámy se podepřou z vnější strany řízky. Naložené oddelené sekce musi mít rovný a hladký povrch, aby mohl být dokonale .zakryt plastickou fólií. Plastická fólie přelkrývá zákopové silo o 1 m a připevní se k povdkladu zatížení-m těžkými předměty. Plastická fólie musí být vodotěsné amá chránit proti počasí a vlhkosti. Doporučuje se pravidelně kontrolovat pokrytí, nebot trhlinkami může pronikat...

Způsob kontinuální tepelné přeměny plynných nebo/a kapalných odpadních látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 256359

Dátum: 15.04.1988

Autori: Lövey József, Kovács Attila, Csegezy Miklós, Bán Ferenc, Hupka György, Nagy Zoltán

MPK: F23G 7/06

Značky: kontinuální, tepelně, kapalných, odpadních, způsob, plynných, přeměny, látek

Text:

...se reguluje tak, aby tato teplota nepřevýšila zápalnou teplotu hořlavých směsných proudů, vznikajících po smichání proudů látek. Vlivem předehřáti se snižuje množství topiva a kyslíku, které jsou nutné k tepelnému rozkladu, a rovněž se snižuje poměr vodní páry a kysličnlku uhličitého v odpadnim plynu tepelného procesu. Při předehřívání se výhodně využije teplo tepelných plynů, vznikajicích při tepelném rozkladném procesu.K tepelné přeměně...

Upínací systém

Načítavanie...

Číslo patentu: 253903

Dátum: 17.12.1987

Autori: Szegheo Mikuláš, Tóth Imrich, Nagy Zoltán

MPK: B23Q 3/152

Značky: systém, upínací

Text:

...pero 223 prestavavacieho prvku 220. Blokovacie teleso 320 je otočne uložené na prestavovacom hriadeli 330, ktorý na svojom prednom konci je prispôsobený niektorým zo známych s ôsobov pre pohon kuželového prevodov ho súkolia 250 zabezpečujúceho otáčanie prestavovacích prvkov 220 čeľustí 240. V tomto prípade radiálnych skrutiek, uložených napríklad v základných čelustiach skľučovadia otočné. Blokovacie teleso 320 je opatrené čelným unášacím...

Způsob plynulé filtrace kapalin a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248049

Dátum: 15.01.1987

Autori: Ujhidy Aurél, Pallós Imre, Gombás Károly, Rauschenberger Jenoe, Pásti József, Nagy Zoltán, Kovács Attila

MPK: B01D 35/22

Značky: provádění, filtrace, zařízení, kapalin, způsobu, plynule, způsob, tohoto

Text:

...je tak V Lirčitém úzkêm rozsahu samostavitelný. Při většíchzměnách je třeba změnit velikost štěrbiny ve dně dopravní trubky a množství kapaliny. V proplachovacím úseku může být proud proplacho-vé kapaliny měněn v širokém rozsahu změnou přívodu vzduchu a tím se mohou měnit podmínky regenerace la její kvality.Tato možnost široké regulace je výhodná zvláště tehdy, jestliže obsah vzášejících se látek ve filtrované vodě kolísá v širokých mezích a...

Hořák na uhelný prach

Načítavanie...

Číslo patentu: 241967

Dátum: 15.12.1986

Autori: Merouge Gilbert, Tanaka Shizuya, Nagy Zoltán, Papp József, Mori Takashi, Rauschenberger Jeno, Yamamoto Shigeo, Schmidt Fere Nc, Allegre Jean, Ruelle Gilbert, Kato Toshiro

MPK: F23D 1/00

Značky: prach, uhelný, horák

Text:

...oóocneumnaer nnneznocrt paoorx n nsroronxeuno no ropoä rexaoaornqecun npooro.COIUIGGHO ĽZŠOÓPGTGHED IIHJOYPOJBBGS POPOJIRS. 000130 H 3 OOBJIBHOHEOPO OQmaauen xopnyca, Koropü aananunaaeroa nounuocxun cyzennen n annanmayroasaoro numonñoro conna. Buyrpn xopnyca Haxonrca neurpaubąaa rpyóa aaa zona ounoanrean, na noane xoropoü ranze neeron conao. kauzy xopnycou n uenrpannaoä rpyooä naxosmca axeneuru nxa uoaun yroahuoñ umaa. 913 aneuenru...

Upínacie skľučovadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 227928

Dátum: 15.05.1986

Autori: Nagy Zoltán, Tóth Imrich, Jakab Vojtech

Značky: upínacie, skľučovadlo

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je upínacie skľučovadlo, kde sa rieši obmedzenie vysúvania nesených čeľustí z telesa skľučovadla prestaviteľných voči základnej čeľusti. Upínacie skľučovadlo podľa vynálezu o podstatne zvýši bezpečnosť prevádzky ako aj obmedzenie porúch z d(vodu preťaženia skľučovadla pri upínaní, pričom riešenie je technologicky nenáročné.

Zařízení k odlučování kapaliny z plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 223825

Dátum: 15.04.1986

Autori: Csáko Dénes, Gudrum Kázmér, Paczuk László, Szalai Ottó, Mika György, Nagy Zoltán

Značky: zařízení, kapaliny, odlučování, plynů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení k odlučování kapaliny z plynu tvořeného odstředivým odlučovačem, v jehož stěně je vstupní tryska pro směs plynu a kapaliny a z jehož osového prostoru se odvádí plyn. Vynález řeží zkvalitnění odlučování o snížení investičních nákladů na odlučovací zařízení. Podstata vynálezu spočívá v tom, že odstředivý odlučovač je ve své stěně opatřen nejméně jedním výtokovým otvorem pro kapalinu, který je napojen na odlučovací nádrž,...

Vedenie pohyblivých čeľustí najmä pre upínacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 226579

Dátum: 15.11.1985

Autori: Nagy Zoltán, Práznovský Mikuláš, Tóth Imrich, Motús Dušan

Značky: upínacie, zariadenie, čelustí, najmä, vedenie, pohyblivých

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši tvar vodiacich ploch pohyblivých čeľustí, umožňujúci ich rychlu výmenu. Použitím vedení pohyblivých čeľusti podľa vynálezu sa zjednoduší konštrukcia upínacieho zariadenia, pričom sa zachová možnosť rýchlej výmeny pohyblivých čeľustí. Na ich uvolnenie zo záberu s pevnou časťou nie potrebné prídavné ovládacie zariadenie, lebo sa na to využíva pohyb potrebný na vyvodenie silového zdvihu čeľustí.