Nagy Lajos

Spôsob prípravy derivátov spiro[(4-cyklohexanón)-[3H]indol]-2′[1'H]-ónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286875

Dátum: 10.06.2009

Autori: Hermecz István, Simon Kálmán, Szomor Tiborné, Nagy Lajos, Héja Gergely, Sántáné Csutor Andrea, Illár Árpád, Gönczi Csaba, Szvoboda Györgyné, Simon Attila, Csikós Éva, Smelkóné Esek Ágota

MPK: C07D 209/00, C07B 61/00

Značky: spôsob, přípravy, spiro[(4-cyklohexanón)-[3h]indol]-2'[1'h]-ónu, derivátov

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy derivátov spiro[(4-cyklohexanón)-[3H]indol]-2'[l'H]-ónu všeobecného vzorca (I), v ktorom R1 a R2 nezávisle znamenajú vodík, C1-4 alkyl, C1-4 alkoxy-, C1-4-alkyltio-, C1-4 polyfluóralkyl-, C1-4 polyfluóralkoxy-, C3-7-cykloalkoxy-, C3-7cykloalkyltio-, fenoly-, benzyloxy- alebo nitroskupinu, charakterizovaný reakciou derivátu indolin-2-ónu všeobecného vzorca (II), v ktorom R1 a R2 majú vyššie uvedený význam, so zlúčeninou schopnou...

Kombajnové prípojné zariadenie s drvičom stebiel zbieranej úrody rastlín, hlavne slnečnice

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10047

Dátum: 25.01.2008

Autori: Szalkai László, Lipusz György, Takács Imre, Kincses Gábor, Nagy Lajos, Gyenes Kornél, Sági Gábor

MPK: A01D 45/02

Značky: úrody, drvičom, zbieranej, rastlín, zariadenie, stebiel, slnečnice, přípojné, kombajnové, hlavne

Text:

...bežnom nosníku s rozstupom korešpondujúcim s rozstupom riadkov. Z dôvodu tejto montážnejvýšky prípojne zariadenie má relatívne veľkú svetlú výškua preto s nevýhodou nie je spôsobilê na zber úrody, kde sa plody nachádzajú nízko, a ktorá má steblá nižšie, ako lm.0008 US 5921070 predstavuje najvhodnejšie riešenie z doposiaľ známych riešení. US 5921070 opisuje zberač V súlade s patentovým nárokom 1, ako aj prípojné zariadenie kombajnu s drvičom...

Spôsob prípravy 2-metoxy-4-(N-terc-butylaminokarbonyl)benzénsulfonylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286031

Dátum: 28.12.2007

Autori: Hermecz István, Szvoboda Györgyné, Simon Kálmán, Héja Gergelyné, Nagy Lajos, Smelkóné Esek Ágota, Héja Gergely, Csikós Éva, Sántáné Csutor Andrea, Szomor Tiborné, Hajdú Félix, Gönczi Csaba

MPK: C07C 303/00, C07C 309/00

Značky: spôsob, přípravy, 2-metoxy-4-(n-terc-butylaminokarbonyl)benzénsulfonylchloridu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy 2-metoxy-4-(N-terc-butylaminokarbonyl)benzénsulfonylchloridu zahrnuje (a) sulfonáciu kyseliny 3-hydroxybenzoovej vzorca (II) s 96 % kyselinou sírovou, (b) oddelenie výslednej kyseliny 3-hydroxy-4-sulfobenzoovej vzorca (III) vo forme jej soli všeobecného vzorca (IV), v ktorom Z znamená alkalický kov alebo amónny ión, (c) metyláciu zlúčeniny všeobecného vzorca (IV) s použitím dimetylsulfátu v prítomnosti katalyzátora fázového...

Spôsob prípravy N-(1,1-dimetyletyl)-4-[[5'-etoxy-4-cis-[2-(4-morfolino)etoxy]-2′- oxospiro[cyklohexán-1,3'[3H]indol]-1′(2′H)-yl]-sulfonyl]-3-metoxybenzamidu a jeho solí

Načítavanie...

Číslo patentu: 285818

Dátum: 01.08.2007

Autori: Szomor Tiborné, Sárosi Péter, Gönczi Csaba, Simon Kálmán, Szvoboda Györgyné, Erósné Takácsy Tünde, Nagy Lajos, Sántáné Csutor Andrea, Majláth Csilla, Halász Judit, Hermecz István, Csikós Éva, Héja Gergely

MPK: A61P 5/00, C07B 61/00, A61K 31/5375...

Značky: solí, n-(1,1-dimetyletyl)-4-[[5'-etoxy-4-cis-[2-(4-morfolino)etoxy]-2, spôsob, přípravy, oxospiro[cyklohexán-1,3'[3h]indol]-1'(2'h)-yl]-sulfonyl]-3-metoxybenzamidu

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob prípravy zlúčeniny vzorca (I) a jej solí reakciou zlúčeniny vzorca (II) so zlúčeninou vzorca (III), ktorý spočíva v tom, že reakcia sa uskutočňuje v dimetylsulfoxide pri teplote medzi 10 °C až 40 °C, výhodne pri izbovej teplote, a výsledná báza vzorca (I), ak je to potrebné, sa prevedie na svoju soľ.

Spôsob prípravy derivátov spiro-[cis-4-(ß-hydroxyetoxy)cyklohexán-[3H]indol]-2′[1'H]-ónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 285322

Dátum: 11.10.2006

Autori: Kis László, Sántáné Csutor Andrea, Héja Gergely, Halász Judit, Csikós Éva, Szvoboda Györgyné, Hermecz István, Gönczi Csaba, Szomor Tiborné, Hajdú Félix, Nagy Lajos, Simon Kálmán

MPK: C07D 209/00

Značky: přípravy, spiro-[cis-4-(ß-hydroxyetoxy)cyklohexán-[3h]indol]-2'[1'h]-ónu, spôsob, derivátov

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy derivátov spiro[cis-4(beta-hydroxyetyloxy)cyklohexán-[3H]indol-2'[1'H]-ónu vzorca (I), kde R1 a R2 sú od seba nezávisle vodík, C1-4alkyl, C1-4alkoxyskupina, C1-4alkyltioskupina, C1-4polyfluóralkyl, C1-4polyfluóralkoxyskupina, C3-7cykloalkyloxyskupina, C3-7cykloalkyltioskupina, fenoxyskupina, benzyloxyskupina alebo nitroskupina, redukciou derivátu dispiro[(1,3-dioxolán)-2,4'-cyklohexán-1',3''-[3H]indol-2'' [1'' H]-ónu všeobecného...

Deriváty imidazochinolínu ako ligandy receptorov adenozínu A3

Načítavanie...

Číslo patentu: E 740

Dátum: 11.11.2003

Autori: Gerber Katalin, Kapui Zoltán, Arányi Péter, Timari Géza, Vargane Szeredi Judit, Balogh Mária, Walcz Erzsébet, Bátori Sándor, Urban-szabo Katalin, Nagy Lajos, Boer Kinga, Mikus Endre, Balázs László

MPK: A61P 11/00, A61P 13/00, A61K 31/415...

Značky: ligandy, adenozínu, receptorov, deriváty, imidazochinolínu

Text:

...Tieto receptory boli identifikované takmer vo všetkých bunkových typoch, avšak ich expresia je najvyššia v čreve a močovom mechúre. Tento podtyp pravdepodobne takisto plní dôleži tú regulačnú funkciu pri regulácii vaskulárneho tonusu a zohrávaurčitú úlohu v rámci funkcie prsných buniek.Na rozdiel od receptorov Al a Ak, distribúcia ktorých v tkanivách sa detegovala na proteínovej úrovní, sa prítomnost receptorov Am, a A 3 detegovalaxna báze...

Spôsob prípravy derivátov 3-spiro’cyklohexán-1,3′-’3H!indolin-2′-onu!

Načítavanie...

Číslo patentu: E 171

Dátum: 25.07.2002

Autori: Héja Gergelyné, Sántáné Csutor Andrea, Szomor Tiborné, Hermecz István, Nagy Lajos, Héja Gergely, Majláth Csilla, Gönczi Csaba, Szvoboda Györgyné, Hajdú Félix, Csikós Éva

MPK: A61K 31/40, A61P 7/10, A61P 9/00...

Značky: spôsob, derivátov, přípravy, 3-spiro'cyklohexán-1,3'-'3h!indolin-2'-onu

Text:

...fázového prenosu a podrobia sa reakcii tak, že sa k nimpridá a.) vodný roztok zásady alebo b.) priamo zásada v pevnej formečím sa získa zlúčenina vzorca (I), ktorá sa - ak je to žiaduce - môžepreviesť na jednu z ich solí.Organickými rozpúštadlami môžu byť predovšetkým halogénované uhľovodíky, výhodne dichlórmetán, dichlóretán, trichlóretylén aleboAko katalyzátory fázověho prenosu sa môžu použit zlúčeniny obsahujúce kvartêrny...

Synergický insekticídny prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: 279882

Dátum: 07.05.1999

Autori: Pap László, Bertók Béla, Hidasi György, Botár Sándor, Deák Anikó, Zoltán Sándor, Hegedüs Ágnes, Gajáry Antal, Sárkőzi Péter, Székely István, Szegó András, Somfai Éva, Nagy Lajos

MPK: A01N 53/00

Značky: prostriedok, insekticídny, synergický

Zhrnutie / Anotácia:

Synergický artropodicídny prostriedok obsahuje niekoľko pyretroidných účinných látok netoxických pre teplokrvné živočíchy, a to 1S-R-alfa-kyano-3-fenoxybenzyl-3-(2,2-dichlórvinyl)-2,2- dimetylcyklopropán-karboxylát všeobecného vzorca (I), tetrametrín alebo trans-tetrametrín vzorca (II) a prípadne ďalšiu pyretroidnú látku, ako i piperonylbutoxid vzorca (III), kde substituenty majú významy uvedené v opise. V prostriedkoch podľa vynálezu je...

Viaczložkový pesticídny prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: 278527

Dátum: 06.08.1997

Autori: Hidasi György, Szegó András, Nagy Lajos, Zoltán Sándor, Pap László, Hegedüs Ágnes, Somfai Éva, Gajáry Antal, Tóth Andrea, Székely István, Deák Anikó, Botár Sándor, Bertók Béla

MPK: A01N 57/12, A01N 53/00, A01N 57/16...

Značky: pesticídny, prostriedok, viaczložkový

Zhrnutie / Anotácia:

Viaczložkový pesticídny prostriedok proti artropódam, ktorý ako účinnú látku obsahuje pyretroidy, fosfátové estery, prípadne piperonybutoxid a prísady. Ako pyretroidovú zložku obsahuje 0,1 až 40 % hmotn. cypermetrínu, vzhľadom na celkovú hmotnosť , ktorý z ôsmich možných izomérov obsahuje 40 až 100 % hmotn. 1RcisS a/alebo 1RtransS stereoizoméru, a ako druhú zložku najmenej jednu zlúčeninu fosforu všeobecného vzorca (I), ktoré sú toxické voči...

Synergický insekticidní prostředek a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 254994

Dátum: 15.02.1988

Autori: Bertók Béla, Szabolcsi Tamás, Nagy Lajos, Pap László, Somfai Éva, Radvány Erzsébet, Botár Sándor, Hegedüs Ágnes, Székely István, Soós Rudolf, Gajáry Antal, Hidasi György, Zoltán Sándor

MPK: A01N 53/00

Značky: způsob, účinné, insekticidní, prostředek, složky, výroby, synergický

Text:

...LDso měřených na krysách 5 000 mg/kg a mouše domácí 0,64 mg/kg. Tento index selektivity činí pro enantiomerní pár la 50/045 111.Isomerní pár lb je méně toxický vůči parazitům než isomerní pár Ia, což je zvláště důležité. Z těchto důvodů může být insekticidní prostředek podle tohoto vynálezu používán bezpečněji, vzhledem k tomu. že na okraji ošetřované plochy a po ošetření tj. na ploše ošetřené nízkou koncentrací účinné latky nejsou parasité...

Insekticidní prostředek a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 254993

Dátum: 15.02.1988

Autori: Hidasi György, Radvány Erzsébet, Pap László, Soós Rudolf, Gajáry Antal, Székely István, Bertók Béla, Hegedüs Ágnes, Somfai Éva, Nagy Lajos, Szabolcsi Tamás, Zoltán Sándor, Botár Sándor

MPK: A01N 53/00

Značky: složky, výroby, účinné, způsob, insekticidní, prostředek

Text:

...než Ia. Tak při použití těchto dvou enantiomer nich párů na mandelinku brambor-ovou Leptinotarsa decemlineata dochází k výraznému synergismu. Tyto výsledky jsou detaiiněji diskutovány v přikladech.Na základě shora uvedených zjištění jsme prov.edli nový výběr z již známých směsi isomerů, který vedl k novému prostředku podle vynálezu.Kromě synergického účinku má prostředek podle vynálezu rovněž řadu dalších předností n představuje tudíž...

Způsob optimalizace a kontroly procesů tváření termoplastů, termosetů a elastomerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241616

Dátum: 01.01.1988

Autor: Nagy Lajos

MPK: G05B 13/02

Značky: elastomerů, termosetů, termoplastů, procesu, optimalizace, kontroly, způsob, tváření

Text:

...polystyren a jiné, jako termosety modifikované moěovino-formaldehydová pryskyřice a epoxidová pryskyřice s různým obsahem mletého křemene. Jako elastomery byly použitý silikonové kaučuky a jiné.K měření byl použit komerční typ fotoelektrického spektrálního fotometru. Na část povrchu.měřeného výrobku dopadá pa dobu řádově sekundy svazek monochromatic kých světelných paprsků o konstantní intenzitě a pod konstantním úhlem dopadu vzhledem k...

Insekticidní nebo/a akaricidní prostředek a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 253733

Dátum: 17.12.1987

Autori: Radvány Erzsébet, Somfai Éva, Szegó András, Nagy Lajos, Lányi György, Dénes Valéria, Visnyovszky Mária, Detre Tamás, Pap László

MPK: A01N 43/12

Značky: účinné, akaricidní, výroby, složky, insekticidní, prostředek, způsob

Text:

...vzorce XIv němž R 2 a R 3 maji shora uvedené významy, anhydridu obecného vzorce XIIR 2 a R 3 mají shora uvedený význam, nebo aktívovaného esteru, výhodné sloučeninyTato reakce se výhodně provádí v přítomnosti aprotického rozpouštědla, jako benzenu nebo toluenu nebo terciárního aminu. Jako terciárni aminy se mohou používat trialkylaminy.Reakční teplota se pohybuje mezi 10 až 30 OC.Při provádění postupu b) se výhodné postupuje tak, jak je...

Herbicidní a růst rostlin regulující prostředek a způsob výroby účinné látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 250690

Dátum: 14.05.1987

Autori: Szatisz Janisz, Soeptei Csaba, Bélai Iván, Gimesi Antal, Pelejtei Krisztina, Nagy Lajos, Seboek Dezsoe, Matolcsy Gyoergy, Cserháti Tibor, Tombor Ágota, Kardos Mariann, Gerlei Anikó, Dukai József

MPK: A01N 47/36

Značky: regulující, účinné, výroby, rostlin, prostředek, látky, herbicidní, způsob, růst

Text:

...°C.Příprava výchozích látek az-Chlorbenzensulfonyichlorid se připraví podle DE PS 2 308 262.G-MethyI-Ii-methoxy-Z-aminotriazin se řipraví podle P P S 66-92 a 66-1115, CMeziprodukty podle a a b) se hechajĺ reagovat způsobem popsaným v evropském pat. spise 34431.způsobem popsaným v příkladu 1 se nechá reagovat odpovídající benzensulfonylníočovina s ů-cyklodextrinem v~ molárním poměru 12. Molekulární hmotnost kom plexu 2 634. Při stanovení TEA...

Způsob výroby námelových alkaloidů, zejména ergokorninu a ß-ergokryptinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 215148

Dátum: 15.10.1984

Autori: Nagy Lajos, Lengyel Zsuzsa, Wack Géza, Zalat Károly, Kiss János, Nagy Udvardy Éva

Značky: námelových, alkaloidů, ergokorninu, zejména, výroby, ß-ergokryptinu, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby námelových alkaloidů, zvláště ergokorninu a ?-ergokryptinu fermentací Claviceps purpurea, za aerobních podmínek, na živném médiu, obsahujícím zdroj uhlíku a dusíku, minerální soli a případně jiné přísady. Pro postup je významné, že jako kmen pro dukující alkaloidy je použit kmen Claviceps purpurea MNG 00186. Tento kmen je uložen v Maďarské národní kmenové sbírce.