Nagy Kalman

Spôsob prípravy kryštalickej polymorfnej formy hemivápenatej soli atorvastatínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 288276

Dátum: 25.05.2015

Autori: Nagy Kalman, Szent-kirallyi Zsuzsanna, Vereczkeyné Donáth György, Simig Gyula, Bartha Ferenc, Ruzsics György, Katona Zoltán, Barkóczy József, Németh Norbert, Kótay Nagy Peter, Cselenyák Judit

MPK: A61P 3/06, C07D 207/34, A61K 31/40...

Značky: formy, kryštalickej, polymorfnej, atorvastatínu, přípravy, spôsob, hemivápenatej

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je spôsob prípravy kryštalickej polymorfnej formy B-52 hemivápenatej soli atorvastatínu [vápenatá soľ (3R,5R)-7-[3-fenyl-4-[(fenylamino)karbamoyl]-2-(4-fluorofenyl)-5-(1- metyletyl)-1H-pyrol-1-yl]-3,5-dihydroxy-heptánovej kyseliny)].

Spôsob prípravy chetiapínu a jeho medziproduktov

Načítavanie...

Číslo patentu: 287171

Dátum: 08.01.2010

Autori: Krasznai György, Rákóczy Györgyné, Koványiné Lax Györgyi, Tömpe Péter, Bózsing Dániel, Vereczkeyné Donáth Györgyi, Nagy Kalman, Simig Gyula

MPK: C07D 295/00, C07D 281/00

Značky: medziproduktov, chetiapínu, spôsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsobu prípravy 11-[4-/2-(2-hydroxyetoxy)etyl/-1-piperazinyl]dibenzo[b,f]-1,4- tiazepínu vzorca (I), známeho ako chetiapín. Podľa tohto spôsobu je derivát halogénetylpiperazinyltiazepínu vzorca (VIII), v ktorom Hal znamená atóm halogénu, podrobený reakcii s etylénglykolom.

Spôsob prípravy amorfnej vápenatej soli atorvastatínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286861

Dátum: 29.05.2009

Autori: Bartha Ferenc, Greff Zoltán, Barkóczy József, Seres Péter, Nagy Kalman, Domán Imre, Szent Királlyi Zsuzsa, Kótay Nagy Peter, Balázs László, Vereczkeyné Donáth Györgyi, Simig Gyula, Rátkai Zoltán

MPK: C07D 207/00

Značky: atorvastatínu, amorfnej, vápenatej, přípravy, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy amorfnej vápenatej soli atorvastatínu rekryštalizáciou atorvastatínu z organického rozpúšťadla, ktorý zahŕňa rozpustenie surovej vápenatej soli atorvastatínu v nižšom alkanole obsahujúcom 2 až 4 atómy uhlíka alebo v zmesi týchto alkanolov za zahrievania, a izoluje sa amorfná vápenatá soľ atorvastatínu vyzrážaného po ochladení. Získaný atorvastatín je známou látkou použiteľnou na liečenie hyperlipidémie a hypercholesterolémie.

Spôsob prípravy (1R, 2S, 4R)-(-)-2-[(2'-{N,N-dimetylamino}-etoxy)]-2-[fenyl]-1,7,7-tri-[metyl]- bicyklo[2.2.1]heptánu a jeho farmaceuticky prijateľných adičných solí s kyselinami

Načítavanie...

Číslo patentu: 285780

Dátum: 11.07.2007

Autori: Nagy Kalman, Budai Zoltán, Simig Gyula, Lukács Gyula, Szabó Tibor, Németh Norbert, Szulágyi János, Porcs-makkay Márta, Vereczkeyné Donáth Györgyi, Mezei Tibor, Krasznai György

MPK: C07C 213/00, C07C 217/00

Značky: solí, farmaceutický, bicyklo[2.2.1]heptánu, adičných, spôsob, přípravy, kyselinami, prijateľných, 4r)-(-)-2-[(2'-{n,n-dimetylamino}-etoxy)]-2-[fenyl]-1,7,7-tri-[metyl

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob prípravy (1R, 2S, 4R)-(-)-2-(dimetylaminoetoxy)-2-fenyl-1,7,7- trimetylbicyklo[2.2.1]heptánu, t. j. deramciklanu, a jeho farmaceuticky prijateľných adičných solí s kyselinami, ktorý zahŕňa a) reakciu (+)-gáfru s fenylmagnéziumhalogenidom alebo fenylalkalickými zlúčeninami a prípadnú hydrolýzu reakčného produktu b) reakciu takto získaného (1R,2S,4R)-(-)-2-fenyl-1,7,7-trimetylbicyklo[2.2.1]heptan-2-olu s...

Spôsob prípravy {2-[4-(alfa-fenyl-p-chlórbenzyl)piperazin-1-yl]etoxy}octovej kyseliny a nové medziprodukty

Načítavanie...

Číslo patentu: 285641

Dátum: 20.04.2007

Autori: Vereczkeyné Donáth Györgyi, Simig Gyula, Trinka Péter, Clementis György, Vágó Pál, Bartha Ferenc, Tömpe Péter, Reiter József, Németh Norbert, Nagy Kalman

MPK: C07D 295/00

Značky: nové, kyseliny, přípravy, medziprodukty, spôsob, 2-[4-(alfa-fenyl-p-chlórbenzyl)piperazin-1-yl]etoxy}octovej

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob prípravy cetirizínu vzorca (I), ako aj {2-[4-(alfa-fenyl-p-chlórbenzyl)piperazin-1-yl]etoxy}acetamidy všeobecného vzorca (II), v ktorých substituenty R1 a R2 znamenajú nezávisle C1-4alkylovú skupinu prípadne substituovanú fenylovou skupinou, C2-4alkenylovú skupinu alebo cyklohexylovú skupinu, alebo substituenty R1 a R2 dohromady s priľahlým atómom dusíka tvoria morfolinoskupinu. Podľa opísaného spôsobu je acetamid všeobecného...

Vysoko čistý (1R,2S,4R)-(-)-2-[(2'-{N,N-dimetylamino}-etoxy)]-2-[fenyl]-1,7,7-tri- [metyl]-bicyklo[2.2.1]heptán a jeho farmaceuticky prijateľné adičné soli s kyselinami, liečivá s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 285635

Dátum: 18.04.2007

Autori: Vereczkeyné Donáth György, Lukács Gyula, Szulágyi János, Nagy Kalman, Simig Gyula, Porcs-makkay Márta, Mezei Tibor, Németh Norbert, Budai Zoltán, Krasznai György, Szabó Tibor

MPK: A61P 25/00, A61K 31/13, A61K 31/135...

Značky: 1r,2s,4r)-(-)-2-[(2'-{n,n-dimetylamino}-etoxy)]-2-[fenyl]-1,7,7-tri, vysoko, metyl]-bicyklo[2.2.1]heptán, použitie, čistý, prijateľné, obsahom, adičné, farmaceutický, kyselinami, liečivá

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú (1R,2S,4R)-(-)-2-(dimetylaminoetoxy)-2-fenyl-1,7,7- trimetylbicyklo[2.2.1]heptán, t. j. deramciklan, vo forme voľnej bázy alebo farmaceuticky prijateľnej adičnej soli s kyselinou, ktorý obsahuje nie viac než 0,2 % hmotn. (1R, 2S, 4R)-3-(dimetylaminoetyl)-1,7,7-trimetylbicyklo[2.2.1]heptan-2-ónu alebo jeho farmaceuticky prijateľnej adičnej soli s kyselinou, liečivá s jeho obsahom a jeho použitie na prípravu anxiolytických liečiv....

Spôsob prípravy olanzapínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10178

Dátum: 10.11.2006

Autori: Krasznai György, Mesterházy Norbert, Nagy Kalman, Vereczkeyné Donáth Györgyi, Szent-kirallyi Zsuzsanna, Koványiné Lax Györgyi, Németh Gábor

MPK: A61K 31/5513, C07D 495/04

Značky: olanzapínu, spôsob, přípravy

Text:

...nie je uvedená V0008 Problémom, ktorým sa predložený vynález zaoberá, je vypracovať priemyselne využiteľný proces prípravy olanzapínu, ktorý umožňuje minimalizáciu tvorby N-oxiduvšeobecného vzorca (III). 0009 Vyššie uvedený problém je vyriešený predloženým vynálezom.0010 Predložený vynález je založený na zistení, že keby sa namiesto dimetylsulfoxidu reakcia uskutočňovala v zmesi s iným dipolámym aprotickým rozpúšťadlom, t.j....

Spôsob prípravy vysoko čistého meloxikamu a draselnej soli meloxikamu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8928

Dátum: 16.12.2005

Autori: Nagy Kalman, Vereczkeyné Donáth Györgyi, Porcs-makkay Márta, Körtvelyessy Gyuláné, Lukács Gyula, Molnár Enikő, Volk Balázs, Krasznai György, Simig Gyula, Hofmanné Fekete Valéria, Pécsi Éva, Mezei Tibor, Mesterházy Norbert

MPK: A61K 31/427, A61P 29/00, C07D 417/12...

Značky: spôsob, vysoko, meloxikamu, přípravy, čistého, draselnej

Text:

...vzorca (III), kde R je metyl, používaná ako východisková látka. Najmenšie množstvo zlúčeniny vzorca (V) je pripravované v prípade, keď R je vo východiskovej zlúčenine vzorca (III) izopropyl. Podľa opisov v liekopisoch je úroveň koncentrácie zlúčenín vzorca (V) 0,1 hmotu. a tá môže byťdosialmutá iba niekoľkonásobnou rekryštalizáciou surového produktu z dichlórmetánu.0006 V patentovej prihláška US č. 20030109701 je opísaný spôsob prípravy...

Spôsob prípravy 1-[9'H-karbazol-4'-yloxy]-3-[{2''-(2'''--fenoxy)-etyl}-amino]- 2-propanolu (karvedilolu)

Načítavanie...

Číslo patentu: 284109

Dátum: 11.08.2004

Autori: Nagy Kalman, Rátkai Zoltán, Balázs László, Domán Imre, Szabó Tibor, Simig Gyula, Greff Zoltán, Vereczkey Donáth Györgyi, Seres Péter, Gregor Tamás, Barkóczy József, Cselenyák Judit, Kótay Nagy Peter, Németh Norbert

MPK: C07D 209/88, C07D 209/82

Značky: karvedilolu, přípravy, 2-propanolu, 1-[9'h-karbazol-4'-yloxy]-3-[{2''-(2'''--fenoxy)-etyl}-amino, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je spôsob prípravy 1-[9'H-karbazol-4'-yloxy]-3-[{2''-(2'''--fenoxy)-etyl}-amino]- 2-propanolu (karvedilolu), ako aj jeho opticky aktívneho R alebo S enantioméru, zmesí enantiomérov a adičných solí týchto zlúčenín s kyselinou, reakciou 4-(oxiranylmetoxy)-9H-karbazolu alebo jeho R alebo S enantioméru so sekundárnym amínom N-[2-(2'--fenoxy)-etyl]-benzylamínom za vzniku 1-[N-{benzyl}-2'-({2''--fenoxy)-etyl}-amino-3-[9'''H-karbazol-...

Spôsob prípravy imínového medziproduktu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4489

Dátum: 19.07.2004

Autori: Jákfalvi Elemér, Mémeth Norbert, Krasznai György, Kótay Nagy Peter, Vereczkeyné Donáth Györgyi, Gregorné Boros Livia, Nagy Kalman, Barkóczy József, Simig Gyula

MPK: C07C 209/00

Značky: medziproduktu, přípravy, spôsob, imínového

Text:

...éterovćho typu, najmä v tetrahydrofuráne.0010 Zámerom predloženého vynálezu je eliminovať hore uvedene nevýhody známych postupov a poskytnúť nový spôsob prípravy 4(S,R)-(3,4-díchlórfenyl)-3,4-díhydro-1(2 H)naftalén-1-ylídćn-metylamín vzorca I v priemyselnom meradle.001 l Hore uvedený zámer je dosiahnutý spôsobom podľa predloženého vynálezu.0012 Predložený vynález poskytuje spôsob prípravy 4(S,R)-(3,4-dichlórfenyl)-3,4-dihydro 1(2...

Spôsob prípravy kryštalického polymorfu liečiva na báze inhibítora agregácie doštičiek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7459

Dátum: 30.06.2004

Autori: Farkas Béla, Gregor Tamás, Nagy Kalman, Kótay Nagy Peter, Szent-kirallyi Zsuzsanna, Körtvelyessy Gyuláné, Vereczkeyné Donáth Györgyi, Simig Gyula, Barkóczy József

MPK: C07D 495/00

Značky: polymorfu, agregácie, přípravy, doštičiek, inhibítora, báze, spôsob, liečivá, krystalického

Text:

...riadenej polymorfnej formy 2, okrem prípadu, keď je použitý 2-propanol. V tomto prípade vzniká polymorfná forma IV.0011 Rôzne výsledky sú získané V prípade, keď je roztok klopidogrel hydrogensulfátu odparovaný do sucha a zvyšok je triturovaný s ďalším rozpúšťadlom alebo je iné rozpúšťadlo, Vktorom je rozpustnosť klopidogrelu nízka, tzv. antirozpúšťadlo, pridané do roztoku klopidogrelhydrogensulfátu, čím sa zníži rozpustnosť V danej zmesi a...

Spôsob prípravy 3-etyl-5-metyl-2-(2-aminoetoxymetyl)-4-(2-chlórfenyl)-6-metyl-1,4- dihydro-3,5-pyridíndikarboxylátovej soli benzénsulfónovej kyseliny a medziprodukty na jej prípravu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283422

Dátum: 30.05.2003

Autori: Blaskó Gábor, Bózsing Dániel, Krasznai György, Német Gábor, Simig Gyula, Donáth Vereczkey Györgyi, Németh Norbert, Lax Koványi Györgyi, Tömpe Péter, Nagy Kalman

MPK: C07D 211/86, C07D 211/82

Značky: 3-etyl-5-metyl-2-(2-aminoetoxymetyl)-4-(2-chlórfenyl)-6-metyl-1,4, přípravu, benzénsulfónovej, spôsob, medziprodukty, dihydro-3,5-pyridíndikarboxylátovej, kyseliny, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy 3-etyl-5-metyl-2-(2-aminoetoxymetyl)-4-(2-chlórfenyl)-6-metyl-1,4- dihydro-3,5-pyridíndikarboxylátovej soli benzénsulfónovej kyseliny vzorca (I), ktorého podstata spočíva v tom, že sa 2-chlóretanol použije na O alkyláciu v inertnom rozpúšťadle pri teplote v rozsahu -20 °C až -10 °C s etyl-(4-brómacetoacetátom) za vzniku etyl-(4-(2-chlóretoxy)acetoacetátu), ktorý sa podrobí aldolovej kondenzácii v polárnom rozpúšťadle pri teplote...

Zlepšený spôsob prípravy 3-{2-[4-(6-fluór-1,2-benzizoxazol-3-yl)-1-piperidyl]etyl}-6,7,8,9- tetrahydro-2-metyl-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidín-4-ónu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2201

Dátum: 13.11.2002

Autori: Vereczkeyné Donáth Györgyi, Nagy Kalman, Clementis György, Simig Gyula, Körtvelyessy Gyuláné, Pongó László, Slegel Péter, Koncz László, Reiter József, Szulágyi János, Berecz Gábor

MPK: C07D 471/00

Značky: spôsob, 3-{2-[4-(6-fluór-1,2-benzizoxazol-3-yl)-1-piperidyl]etyl}-6,7,8,9, tetrahydro-2-metyl-4h-pyrido[1,2-a]pyrimidín-4-ónu, zlepšený, přípravy

Text:

...stave techniky vôbec opísaná ani uvedená ako príklad, a teda má tento spôsobprípravy len teoreticky význam.0008 Podľa ďalšieho známeho spôsobu sa zlúčenina všeobecného vzorca(kde L je odstupujúca skupina). V doterajšom stave techniky chýba opis spôsobu prípravy a ztohto dôvodu ho odborníci V odbore nemôžu vykonávať.0009 Patent ES-P 2,050,069 si nárokuje prekonanie nevýhod známych spôsobov. Podľauvedeného španielskeho patentu sa...

Polymorfy derivátu 1-pyrolu, medziproduktu pri príprave atorvastatínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4100

Dátum: 13.09.2002

Autori: Kótay Nagy Peter, Vereczkeyné Donáth Györgyi, Bartha Ferenc, Nagy Kalman, Greff Zoltán, Simig Gyula, Barkoczy Júzsef, Szent Királlyi Zsuzsa

MPK: C07D 405/00

Značky: derivátů, medziproduktu, 1-pyrolu, polymorfy, přípravě, atorvastatínu

Text:

...heptánu a tetrahydrofuránu (12421) v prítomnosti pivalovej kyseliny ako katalyzátora. Izolácia produktu z reakčnej zmesi nie je opisaná, ani tu nie je uvedené, či zlúčenina vzorca (I) vzniká v pevnej forme.0008 V poslednom čase je kladený veľký dôraz na čistotu a morfologicky jednotné produkty. Technologické postupy vyžadujú stále viac a viac produkty, ktoré majú konštantné, stabilné a rovnaké filtračné a sušiace vlastnosti. Kvôli ekonomickým...

Spôsob prípravy 8-{4′-[4''-(pyrimidin-2'''-yl)-piperazin-1''-yl]-butyl}-8- azaspiro[4,5]dekan-7,9-diónu a jeho hydrochloridov

Načítavanie...

Číslo patentu: 281622

Dátum: 03.04.2001

Autori: Koncz László, Furdyga Éva, Szegö Judit, Budai Zoltán, Klebovich Imre, Simig Gyula, Csörgö Margit, Nagy Kalman, Mezei Tibor, Mándi Attila, Blaskó Gábor, Vereczkey Née Donáth Gyöngyi, Sztruhár Ilona, Reiter Née Esses Klára

MPK: C07D 401/12

Značky: azaspiro[4,5]dekan-7,9-diónu, hydrochloridov, 8-{4'-[4''-(pyrimidin-2'''-yl)-piperazin-1''-yl]-butyl}-8, přípravy, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob prípravy 8-{4'-[4''-(pyrimidin-2'''-yl)-piperazin-1''-yl)-butyl}-8-aza- spiro[4,5]dekan-7,9-diónu vzorca (I) a jeho hydrochloridov s vysokou čistotou katalytickou hydrogenáciou 8-{4'-[4''(pyrimidin-2'''-yl)-piperazin-1''-yl)-but-2'-inyl}-8-aza- spiro[4,5]dekan-7,9-diónu vzorca (II) v prítomnosti paládiového alebo Raney-niklového katalyzátora v inertnom organickom rozpúšťadle a prípadne jeho prevedenie na hydrochlorid, pri...

Zariadenie na odoberanie vzoriek a analýzu polycyklických aromatických uhľovodíkov a iných organických zlúčenín ako aj fluorovodíka a oxidov síry

Načítavanie...

Číslo patentu: 281617

Dátum: 06.04.1994

Autori: Kolderup Herman, Nagy Kalman, Foosnaes Trygve, Bergli Knut

MPK: G01N 7/02, G01N 7/04, G01N 1/10...

Značky: zlúčenín, odoberanie, uhľovodíkov, fluorovodíka, síry, zariadenie, oxidov, iných, aromatických, organických, analýzu, vzoriek, polycyklických

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zariadenia na odber a spracovanie vzoriek pri analýze PAH a iných organických zlúčenín, rovnako ako aj fluorovodíka a oxidov síry vo vzduchu a plyne z produkčných zariadení. Prístroj zahrnuje z vrstiev pozostávajúcu adsorpčnú jednotku (1), v ktorej sú suché adsorbenty. Počas vzorkovania je adsorpčná jednotka (1) spojená svojím horným koncom so vzorkovnicou (8), ktorá sa privedie do kontaktu s predmetom, ktorý má byť vzorkovaný,...