Nagy József

Amidové deriváty karboxylovej kyseliny, spôsob ich prípravy, farmaceutické kompozície s ich obsahom a spôsob prípravy farmaceutických kompozícií

Načítavanie...

Číslo patentu: 287726

Dátum: 01.07.2011

Autori: Vágó István, Borza István, Bielik Attila, Bartáné Szalai Gizella, Farkas Sándor, Nagy József, Keserű Györgyi, Kolok Sándor, Horváth Csilla, Kovácsné Bozó Éva, Domány György, Ignáczné Szendrei Györgyi

MPK: C07D 295/185, A61K 31/445, A61P 25/28...

Značky: farmaceutické, kompozície, obsahom, farmaceutických, karboxylovej, přípravy, spôsob, amidové, deriváty, kyseliny, kompozícií

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú amidové deriváty karboxylovej kyseliny všeobecného vzorca (I), kde obe z -(CHR1)m- a -(CHR2)n- sú -CH2-CH2-skupiny, susediace V a U skupiny vytvárajú spoločne a s jedným alebo viacerými rovnakými alebo rozdielnymi ďalšími heteroatómami a -CH= a/alebo -CH2-skupinami 4 - 7-členný homo- alebo heterocyklický kruh, ktorý je prípadne substituovaný skupinou oxo, tioxo, metyl alebo trifluórmetyl, výhodne morfolínový, pyrolový, pyrolidínový,...

Nové 4-benzylidén-piperidínové deriváty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3503

Dátum: 21.07.2005

Autori: Nagy József, Galgóczy Kornél, Kolok Sándor, Horváth Csilla, Sághy Katalin, Gyertyán István, Borza István, Farkas Sándor

MPK: C07D 401/00, A61P 25/00, A61K 31/445...

Značky: deriváty, 4-benzylidén-piperidínové, nové

Text:

...terapeutický index), dobrou perorálnou účinnosťou (biologickádostupnosť) a schopnosťou dobrého vývoja na terapeutické účely, najmä na perorálne liečenie.0005 Nasýtene analógy zlúčenín podľa predloženého vynálezu sú opísané v patente č. W 0 2003010159 ako antagonisty selektívne pre NR 2 B podjednotku NMDA.0006 Tieto zlúčeniny sú tiež publikované v Bioorog. Med. Chem. Lett. 14 (2004) 3953.0007 EP 0 824 098 A publikuje...

Akaricidní insekticidní a fungicidní prostředek a způsob výroby účinné látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 270419

Dátum: 13.06.1990

Autori: Sántha Pál, Fodor Károly, Urszin Eszter, Dombay Zcolt, Grega Erzsébet, Tarpai Gyula, Tóth István, Nagy József, Pásztor Károly, Balogh Károly, Lörik Ernö, Magyar Magdolna

MPK: A01N 57/32

Značky: látky, účinné, prostředek, způsob, insekticidní, výroby, fungicidní, akaricidní

Text:

...zbyteko 2 až 6 atomech uhliku. cykloakyl o 3 až 6 otomech uhliku, Fenyl, benzyl, alkoxyalkyl o 1 až 3 atomech uhliku v alkylové 1 alkoxylové skupině nebo skupinu obecného vzorceQ znamená celé číslo 0 až 3, nohou aubstltuenty R 4 a R 5 tvořit spolu s atomem duaiku, na nějž jsou vázány,hexanethyleniminoskupinu, vyznočující se tím, že uvede do reakce N-subotituovený N, N-disubstituovaný glycinauid obecného vzorce IIjednotlivé subetituenty...

Synergický fungicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 264319

Dátum: 12.07.1989

Autori: Nagy József, Wohl László, Pavliscsák Csaba, Magyari István, Tasi László, Inczédy Péter, Tóth Oszkár, Ferenczi Attila, Bohus Péter, Dombay Zsolt, Grega Erzsébet, Bihari Ferenc, Vitányi Judit, Kertész Marianna, Tóth András

MPK: A01N 47/14, A01N 43/52

Značky: prostředek, fungicidní, synergický

Text:

...filmotvorný nebo adhezní polymer, jako je vodná disperze kopolymeru viny 1 acetát-vinylversatát a/nebo barvivo typu rhodamin.Synergická směs podle vynálezu se používá s výhodou ve formě vodných suspenzí, jejichž koncentrace se voli v závislosti od toho, zda se použiji k mořeni osiva nebo k postřikuProstředky podle vynálezu jsou bliže objasněny v následujících příkladech, na které se však neomezují.Pro moření osiva se připravĺ filmotvorný...

Cytokininový, membránově aktivní prostředek ke zvýšení rostlinné produktivity, obsahu bílkovinového dusíku a přijímání aniontů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264313

Dátum: 12.07.1989

Autori: Bódi Tibor, Szabó Ildiko, Eifert József, Szarvas Tibor, Dombay Zsolt, Poszár Béla, Koppány Enikó, Šimon Peter, Horváth László, Nagy József, Márton József, Grega Erzsébet, Keserü József, Virányi Sándor

MPK: A01N 43/52

Značky: cytokininový, aniontů, bílkovinového, zvýšení, obsahu, produktivity, rostlinné, membránové, prostředek, dusíku, přijímání, aktivní

Text:

...deriváty byly dosud připraveny jen v laboratoři v nepatrných množstvích. Přes mnohoslibné pokusné výsledky se cytokininů pro jejich vysoké výrobní náklady v praxi dosud nepoužívá. Mezi četnými známými látkami zpomalujícími růst není ani jedna s cytochininovým působením. známé prostředky nemají cytochininové působení, takže se od nich ani cytoohininové působení neočekává.Při výzkumu zvyšování rostlinného růstu, produktivity a množství...

Cytokininový, membránově aktivní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 264306

Dátum: 12.07.1989

Autori: Eifert József, Virányi Sándor, Koppány Enikó, Nagy József, Poszár Béla, Šimon Peter, Keserü József, Szabó Ildiko, Dombay Zsolt, Szarvas Tibor, Grega Erzsébet, Horváth László, Márton József, Bódi Tibor

MPK: A01N 43/58

Značky: membránové, aktivní, prostředek, cytokininový

Text:

...zvyšuje se rozkladem HTO měřitelná fotolytická účinnostq) stoupá intenzita syntézy aminokyselín a bílkovin, vzláště dochází ke značnému absolutnímu a relativnímu zvýšení množství bílkovinných dusíkatých frakcí rozpustných V 0,5 roztokuchloridu sodného,h) intenzifikuje se syntéza nukleinové kyseliny.Adenin a speciální deriváty byly dosud připraveny jen v laboratoři v nepatrných množstvích. Přes mnohoslibné pokusné výsledky se cytokininů pro...

Synergetický, několikasložkový prostředek pro potírání houbových onemocnění obilí

Načítavanie...

Číslo patentu: 264260

Dátum: 13.06.1989

Autori: Tóth András, Kertész Marianna, Vitányi Judit, Bohus Péter, Tóth Oszkár, Grega Erzsébet, Ferenczi Attila, Dombay Zsolt, Tasi László, Wohl László, Nagy József, Inczédy Péter, Bihari Ferenc, Pavliscsák Csaba, Magyari István

MPK: A01N 47/14, A01N 43/32

Značky: potírání, onemocnění, synergeticky, několikasložkový, prostředek, obilí, houbových

Text:

...připomíná obzvláště příznivé působení směsi obsahujících 1 hmotnostní díl komplexu zinku a 1 hmotnostní díl komplexu manganu.Podle maďarského piate-ntového spisu č. 1518 608 se spektrum ftmgicidního působení 2,S-dihydro-S-karboxanilid-B-methyl-1,4 oxathiinu může podstatne rozšířit, přičemž se V mnoha případech dokonce dosahuje synergickéhlo působení, jestliže se přidá sůl nebo ester, například sůl mědl, jako med-B-chinolínát, sulfát nebo...

Herbicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 262435

Dátum: 14.03.1989

Autori: Pásztor Károly, Balogh Károly, Nagy István, Kotta Kis, Filetöth László, Nagy József, Tóth András, Pavliscsák Csaba, Lörik Róbert, Bartha László, Mile Erzsébet, Grega Erzsébet, Nagy Sándor, Dombay Zsolt, Tóth István, Urszin Eszter

MPK: A01N 47/10, A01N 37/18, A01N 33/18...

Značky: herbicidní, prostředek

Text:

...překlvapením bylo však zjištěno, že dobu trvání účinku a selektivnost derivátů cc-chloracetanilldu lze podstatne zvýšit přídavkem derivátů MN-diallylacetamidu obecného vzorce II (tabulka Il, nebo derivátů N-vallyl-NNťdisubstituovaného glycinamidu obecného vzorce II tabulka Il nebo derivátů ąô-dinitroanilinu obecného vzorce IV tabulka III nebo derivatů díthiokarbamátových obecného vzorce V tabulka IV).Herbicidni prostředek s...

Herbicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 258135

Dátum: 15.07.1988

Autori: Tarpai Gyula, Tóth István, Urszin Eszter, Balogh Károly, Bajusz Judit, Bártfai Zsuzsanna, Lörik Ernö, Grega Erzsébet, Béres Ilona, Tasi László, Pásztor Károly, Dombay Zsolt, Nagy József

MPK: A01N 37/18, A01N 37/22

Značky: herbicidní, prostředek

Text:

...hmotnostních Alachloru a 0,5 dílu hmotnostních iĺąčinné látky A. Za micháni se ke směsi v znnožství 6 dílů hmotnostních pridá emulgátorová směs sestávající z vápenaté soli alkylarylsulfonové kyseliny a z polyglykolesterů mastných kyselín. získaný emulzni koncenträt obsahuje 50,5 0/0 hmotnostních účinných látek.50 hmotnostních dílů Alachloru a 1 díl txmotnostní účinné látky A se rozpustí ve srrtsi sostávajíci z 121.5 dílu hmotnostních...

Herbicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 258134

Dátum: 15.07.1988

Autori: Tarpai Gyula, Grega Erzsébet, Tóth István, Bártfai Zsuzsanna, Bajusz Judit, Urszin Eszter, Béres Ilona, Pásztor Károly, Tasi László, Nagy József, Lörik Ernö, Balogh Károly, Dombay Zsolt

MPK: A01N 47/10, A01N 37/18

Značky: herbicidní, prostředek

Text:

...koncentrát obsahuje 80 °/o hmotnostních účinné látky. Po dvou hodinách je produkt nezměněn, po 24 hodinách vykazuje minimální reverzibilní změny.Rozpustí se 0,4 0/0 hmotnostních sloučeniny ,obecného vzorce I, kde R 1 a R 5 značí allyl a R je vodík nDŽO 1,525 0 dále označována jako účinná látka A), V 13,6 dílech hmotnostních petroleje. Do roztoku se přidá 80 hmotnostnich herbicidně účinné látky EPTC a 6 dílů hmotnostních směsi...

Prostředek ke kompenzaci fytotoxických účinků způsobených herbicidy a způsob výroby jeho protijedově účinné látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 257781

Dátum: 15.06.1988

Autori: Tarpai Gyula, Bártfai Zsuzsanna, Grega Erzsébet, Urzsin Eszter, Bajusz Judit, Bombay Zsolt, Tasi László, Pásztor Károly, Béres Ilona, Balogh Károly, Lörik Ernö, Tóth István, Nagy József

MPK: A01N 25/32

Značky: prostředek, látky, kompenzaci, způsobených, výroby, účinné, protijedově, fytotoxických, účinků, způsob, herbicidy

Text:

...je také způsob výroby protijedově účinné látky v prostředku ke kompenzaci fytotoxických účinků způsobených herbicidy, tedy způsob výroby N-substituovaných, popřípadě Nľsubstituovaných N-díchloracetylglycinamidů obecného vzorce I, kde R 1, R a R 3 mají shora uvedený význam, který spočívá v tom, že se nechává reagovat N-substituovaný, popřípadě Nísubstituovaný glycinamid obecného vzorce IIkde R 1, R a R 3 mají shora uvedený význam,V...

Prostředek k regulaci růstu rostlin

Načítavanie...

Číslo patentu: 236690

Dátum: 15.02.1987

Autori: Tóth István, Nagy József, Grega Erzsébet, Vigh László, Horváth Ibolya, Farkas Tibor, Dombay Zsolt

MPK: A01N 37/18

Značky: regulaci, růstu, prostředek, rostlin

Zhrnutie / Anotácia:

Prostředek k regulaci růstu rostlin podle vynálezu obsahuje jako účinnou látku sloučeninu obecného vzorce I, v němž R1 a R2 mají význam uvedený v popisu v množství 5 až 80 % hmotnostních, 10 až 95 % hmotnostních alespoň jednoho pevného a/nebo kapalného nosiče a 0,5 až 15 % hmotnostních alespoň jedné povrchově aktivní látky. Ošetřováním rostlin za použití prostředku podle vynálezu je možno stimulovat růst rostlin a významně zvýšit čerstvou...

Prostředek pro zvýšení odolnosti kulturních rostlin proti působení chladu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236666

Dátum: 15.02.1987

Autori: Nagy József, Pavliscsák Csaba, Tarpai Gyula Miskolc (mlr), Dombay Zsolt, Horváth László István, Vigh László Szeged, Nagy Emilia, Farkas Tibor, Horváth Ibolya

MPK: A01N 33/04

Značky: proti, chladu, působení, rostlin, odolností, prostředek, zvýšení, kulturních

Zhrnutie / Anotácia:

Prostředek pro zvýšení odolnosti kulturních rostlin proti působení chladu obsahuje jako účinnou látku alespoň jednu sloučeninu obecného vzorce I a/nebo Ia, kde n je celé číslo 2 až 5, R1, R2 a R3 každý znamená atom vodítku nebo alkylovou skupinu s 1 až 5 atomy uhlíku, nebo R3 znamená volný elektronový pár, m je l, 2 a 3, X-m je aniont, nebo její adiční soli s kyselinou v množství hmotnostně 0,01 až 70 %, spolu s běžnými ředidly a/nebo...

Herbicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 232728

Dátum: 15.01.1987

Autori: Dombay Zsolt, Mogyoródi Ferenc, Tóth István, Nagy József, Grega Józsefné, Koppány Enikó

MPK: A01N 47/10

Značky: prostředek, herbicidní

Zhrnutie / Anotácia:

Herbicidní prostředek tvořený směsí dvou účinných látek, vyznačený tím, že obsahuje dohromady 10 až 80 % hmotnostních sloučeniny vzorce I a sloučeniny obecného vzorce II kde znamená Rl ethylový, n-propylový, isobutylový nebo cyklohexylový zbytek, R2 ethylový, n-propylový, n-butylový nebo isobutylový zbytek nebo R1 a R2 dohromady představují hexamethylenový zbytek, a R3 znamená ethylový nebo n-propylový zbytek, s tím, že R1 a R2 nemohou současně...

Herbicidní prostředek a způsob výroby jeho účinné látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 235963

Dátum: 15.12.1986

Autori: Balogh Károly, Tóth István, Nagy József, Pásztor Károly, Dombay Zsolt, Pintér Zoltán, Tasi László, Grega Erzsébet, Urszin Eszter, Tar Csaba

MPK: C07C 155/02, A01N 47/10

Značky: látky, prostředek, způsob, herbicidní, účinné, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká herbicidního prostředku a způsobu výroby jeho účinné látky. Herbicidní prostředek podle vynálezu sestává z biologicky účinné látky a z pevného nosiče, s výhodou ze syntetické amorfní kyseliny křemičité nebo z minerálu silikátového typu, nebo kapalného nosiče, s výhodou z frakce minerálního bílého oleje nebo z organického rozpouštědla nemísitelného s vodou, účelně z halogenovaných nebo aromatických uhlovodíků a alespoň z jedné...