Nadvorník Pavel

Zařízení celotělové stereotaxe pro cílený zásah do těla pacienta

Načítavanie...

Číslo patentu: 269664

Dátum: 11.04.1990

Autori: Hradil Jaroslav, Bolf Juraj, Pospíšil Petr, Kolařík Jaromír, Nadvorník Pavel

MPK: A61B 19/00, A61B 17/34

Značky: cílený, pacienta, zásah, zařízení, těla, celotělové, stereotaxe

Text:

...tomografem. V průběhu tomografíckého vyšetření pacienta je nalezen cíl v lidském těle a jsou»au-přiřazenyĺprostorové souřadníce. Rovněž je podle zobrazení záměrných prutů zjíštê 4na současné poloha zařízení, které je při tomograflckéa snímkovaní upevněno společně s pacíentem na stole tonografu, v blízkosti předpokládané eílené lokality. Podle snatomických možností průnlku operačního nástroje odborný lékař určí výchozí bod nimo tělo...

Způsob vyhledávání nehomogenit horského masívu při ražení dlouhého důlního díla trhací prací

Načítavanie...

Číslo patentu: 266663

Dátum: 12.01.1990

Autori: Nadvorník Pavel, Taufer Antonín

MPK: G01V 1/104

Značky: prací, nehomogenít, dlouhého, důlního, díla, trhací, způsob, masivů, horského, řazení, vyhledávání

Text:

...důl ního díla do horského masívu dovrchně. Ustálenou teplotou ve vrtu je teplota zjištěná po odezně ní rušivých vlivů způsobených vrtáním vrtu. Zjístí se například opakováním měření teploty ve vrtu v 1/4 hodinových intervalech. Přítom teplotu ve vrtu považujeme za uetálenou teprve tehdy. až dvě po sobě takto zjištěná hodnoty teplot vykazují diferenci menší než 0.1 °C.Výhodou způsobu vyhledávání nehomogenit horského masívu při ražení...

Způsob ochrany raženého dlouhého důlního díla z hlediska nebezpečí průtrží uhlí a plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 261005

Dátum: 12.01.1989

Autori: Kuba Eduard, Stejskal Jan, Šmíd Miroslav, Dittrich Horst, Nadvorník Pavel

MPK: E21F 5/00

Značky: raženého, nebezpečí, ochrany, dlouhého, díla, důlního, průtrží, hlediska, uhlí, způsob, plynů

Text:

...aplikovat, protože v nadloží do 40 m, resp. v podloží do 70 m nebyla žádné vhodná sloj,kterou by bylo možno použít jako sloj ochrannou. Proto bylo ražení dlouhého důlního díla zastaveno a byla známým způsobem vyrubána sloj v nadloží ve výšce 52 m, která měla úklon 17 °. Sloj V nadloží byla vyrubána v ploše, přesahující kolmý průmět celé plánované trasy dlouhého důlního díla do sloje v nadloží ve všech místech více než 60 m. současně s rubáním...

Způsob výroby minerální vlny

Načítavanie...

Číslo patentu: 244944

Dátum: 15.07.1988

Autori: Nadvorník Pavel, Bojanovský Josef, Šmíd Miroslav, Stejskal Jan

MPK: C03B 37/00

Značky: výroby, způsob, minerální

Text:

...idu-stk 70 až 74 0/0, kyslík 8 až 12 0/0, oxid uhelnatý 10 až 14 °/0,vodní pára a jiné látky 2 .až 4 0/0. Po do-datečném spalování oxidu uhelnatého na oxid uhličitý se stupněm účinnosti alespoň 99 0/0 vyhliži složení nasledovné dusík 70 až 74 , kyslík 1 až 4 °/0, oxid uhličitý 18 až 22 °/0 a zbytek 2 až 4 . Roztavený če»dič ve formě lávy přichází »do zvlá-kñovacího zařízení, odkud se přes usazovací komoru vede do vytvrzovací komory 5. Do...

Způsob ochrany rubání z hlediska nebezpečí průtrží uhlí a plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257897

Dátum: 15.06.1988

Autori: Kuba Eduard, Dittrich Horst, Stejskal Jan, Šmíd Miroslav, Nadvorník Pavel

MPK: E21F 5/00

Značky: uhlí, hlediska, nebezpečí, způsob, průtrží, rubání, plynů, ochrany

Text:

...je nadložní sloj ve vzdálenosti od 40 do 60 m včetně,deqazuje se mimo uhelnou sloj s nebezpečím průtrží uhlí a plynů také její nadloži do vzdálenosti min. 20 m a/nebo její podlaží do vzdálenosti min. 10 m. Pokud však je volena nadložní sloj ve vzdálenosti od 60 do 80 m, degazuje se mimo uhelnou sloj s nebezpečím průtrží uhlí a plynu, V níž je chránené rubání vedeno, vždy alespoň její nadloží do vzdálenosti min. 20 m. Teprve pote se provádí...

Způsob ochrany dlouhého důlního díla protiprůtržovou trhací prací

Načítavanie...

Číslo patentu: 256693

Dátum: 15.04.1988

Autori: Šmíd Miroslav, Stejskal Jan, Neumann Pavel, Nadvorník Pavel, Ramík Milan

MPK: E21F 5/00

Značky: trhací, prací, ochrany, protiprůtržovou, díla, způsob, dlouhého, důlního

Text:

...vý vinu uhlené sloje.Domlnantní částí profilu uhelné sloje nebo jejího zbytku je celý profil uhelné sloje nebo jejího zbytku. V případě tektoniokého porušení profilu na čelbě, kdy je prifil rozčleněn do několika částí, je dominantní vždy největší část profilu uhlené sloje nebo jejího zbytku.Dosahovou zónou je oblast po obou stranách profilu uhelné sloje na čelbě dlouhého důlního díla, v níž exploze náloží zajistí ještě potřebný účinek...

Způsob regulace povrchové koncentrace galia na křemíkových deskách při difusi galia

Načítavanie...

Číslo patentu: 239975

Dátum: 01.02.1988

Autori: Podzimek Oldoich, Nadvorník Pavel, Bureš Josef, Jarolam Josef, Tůma Pavel

MPK: H01L 21/38

Značky: difusi, způsob, křemíkových, deskách, povrchové, galia, regulace, koncentrace

Text:

...odstraňuje nový způsob regulace povrchové koncentrace galia na křomikovýoh doskách tím, že 105.0 dička se vsázkou difusantu kysličniku galitého se umísti v difusb ní trubce na křemenné podlošee v místě o teplotě 700 až 900 ŠG a nosný plyn vodik vlhčený vodnimi paremi se vede přes tuto lodičku ke křemikovým deskám, přičemž na počátku difuse so nosný plyn vlhči na teplotu rosněho bodu maximálně 20 °C a tato teplota roaného bodu nosného...

Způsob zjišťování a snižování nebezpečí vzniku průtrží uhlí a plynů při ražení dlouhého důlního díla

Načítavanie...

Číslo patentu: 253359

Dátum: 12.11.1987

Autori: Šmíd Jaroslav, Stejskal Jan, Nadvorník Pavel

MPK: E21F 5/00

Značky: díla, zjišťování, nebezpečí, dlouhého, uhlí, průtrží, snižování, důlního, plynů, vzniku, způsob, řazení

Text:

...deeorpoe in situ a deeorbovatelná plynonosnost a ve kterém se měří hodnoty počáteční plynové produkce a tlaku plynů Přitom odběr vzorků vrtné drtě se provádí počínaje hloubkou 2,0 metrů vždy v intervalu 0,2 metru před doaažením hranice každého celého jednoho metru délky vrtu. Vrtání ae přerušuje pouze při dosažení této hranice, kde ee provádí nejprve měření počáteční plynové produkce a poté se utěsní poslední 0,5 až 1,0 metru vrtu, přičemž v...

Způsob zjišťování nebezpečí průtrží uhlí a plynů již vyraženého důlního díla

Načítavanie...

Číslo patentu: 252252

Dátum: 13.08.1987

Autori: Nadvorník Pavel, Šmíd Miroslav, Stejskal Jan

MPK: E21F 5/00

Značky: způsob, plynů, průtrží, díla, uhlí, zjišťování, důlního, vyraženého, nebezpečí

Text:

...hloubek. Úsek dlouhého důlního díla po obou stranách ústí jednotlivých průzkumných vrtů do vzdálenosti rovné hloubce tohoto průzkumného vrtu je bez nebezpečí průtrže uhlí a plynů, pokud jsou v tomto průzkumném vrtu naměřené hodnoty počáteční plynové produkce nižší než 3,0 1.minl a počáteční rychlost desorpce in situ v hloubce do 4 m nižší než1,5 cm 3/10 g . 35 s/l, popřípadě v hloubce 4 m a více nižší než 1,3 cm 3/log . 35 s/1 a hodnoty...

Svorka pre trakciu hlavu pri porušení krčnej chrbtice

Načítavanie...

Číslo patentu: 222862

Dátum: 15.03.1986

Autori: Tischler Ján, Nadvorník Pavel

Značky: porušení, trakciu, svorka, krčnej, hlavu, chrbtice

Zhrnutie / Anotácia:

Svorka je zdravotníckym nástrojom určeným pre trakciu hlavy pri porušení krčnej chrbtice. Podstata svorky spočíva v tom, že nastavovacie puzdrá, symetricky nastaviteľné podľa veľkosti hlavy a fixovateľné krídlovými maticami pomocou sťahovacej objímky sú nasunuté do zosilnených pólov strmeňa, pričom do nastavovacích puzdier sú zaskrutkované aj fixačné skrutky s osadeným kužeľovým hrotom. Svorku pre trakciu hlavy pri porušení krčnej chrbtice...