Nádvorník František

Mazací olej s prísadou pre silne namáhané zážihové a vznetové motory

Načítavanie...

Číslo patentu: 260337

Dátum: 15.12.1998

Autori: Stacho Dušan, Hrabovecký Imrich, Štaňko Nikolaj, Jánošík Štefan, Bačovský Milan, Nádvorník František, Náter Pavel

MPK: C10M 169/04

Značky: mazací, motory, zážihové, silně, namáhané, přísadou, vznětové

Text:

...viskozity a viskozitného indexu sa základové oleje doplnia podľa potreby znižovačom teploty tuhnutia, napríklad polyalkyhnetakrylátového alebo alkyluaftalenového typu a modifikatorom viskozity, akými sú polyméry a kopolyméry nenasýtených zlúčením, napríklad typu polybuténov, polymetakrylatov alebo kopolymérov etylén-propylénových alebo styrén-izoprénových.Základový olejový ratinat alebo regenerít bežne obsahuje ešte zložky, ktoré znižujú...

Motorový olej znižujúci spotrebu paliva

Načítavanie...

Číslo patentu: 263153

Dátum: 11.04.1989

Autori: Jánošík Štefan, Nádvorník František, Ctacho Dušan, Stuchlík Jiří, Bučko Miloš, Štaňko Nikolaj, Kotek Jiří, Kopernický Ivan, Náter Pavel

MPK: C10N 40/00, C10M 141/00

Značky: paliva, znižujúci, spotrebu, motorový

Text:

...kopolyslru a 0,5 i nsot. polyaetakrylltu, čin se ziskal motorový olejviskosity SAB 1011/30 s vlsstnotani Vviekozita pri 1 oo °c 12,24 mmz/s viskozita pri -1 s °c 2 730 mPms viskozitný index 175Na meranie úspory energie sa použil motor z automobilu LADA 1500 poháňaný elektromotorom(tzv. skúška metored engine) pričom se meral elektrický príkon potrebný na pretáčanie rýchlosťou 2 000/min. Merania, ktoré sa robili v rozsahu teplôt 40...

Olej pre preplňované naftové motory

Načítavanie...

Číslo patentu: 261083

Dátum: 12.01.1989

Autori: Štaňko Nikolaj, Nádvorník František, Kopernický Ivan, Náter Pavel, Jánošík Štefan, Stacho Dušan

MPK: C10M 169/04

Značky: přeplňované, motory, naftové

Text:

...0,2 0/0 hmot. metylén-bis-alkylfenolu, 0,2 0/0 hmot. alkyldlfenylaminu, 1,9 hmot. bázického sulfonátu vápenatého, 4,8 0/0 hmot. nízkobazického sulionátu vápenateho, 0,5 0/0 hmot. bázického fenolátu vápenatého, 1,6 hmot. sukcínimidu a 1,5 hmot. polymetakrylatu, čím sa ziskal motorový olej s takýmito vlastnosťamibod vzplanutia 246 °C bod tuhnutia -26 °C obsah porpola 1,17 °/o hmot. TBN 7,0 mg KOH/gMotorový olej podľa vynälezu formulacla F...

Mazací olej pre tepelne a mechanicky namáhané prevodové mechanizmy a strojné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 254195

Dátum: 15.01.1988

Autori: Bačovský Milan, Nádvorník František, Štaňko Nikolaj, Hrabovecký Imrich

MPK: C10N 40/04, C10M 169/04

Značky: strojně, zariadenie, mechanizmy, převodové, mazací, tepelně, namáhané, mechanicky

Text:

...zabezpečeniu požadovanej teploty tuhnutia, viskozity a viskozitného indexu sa zákl.adově oleje doplnia podľa potreby znižovačom teploty tuhnutia, napríklad polyalkylmetakrylatoveho. alebo alkylnaftalénového typu a modifikátorom viskozity, akými sú polyméry a kopolyméry nenasýtených zlúčenín, napríklad typu polybutěnov, polymetakrylátov alebo kopolymérov etylétn-propylénových alebo styrén-izoprenových.Základový olejový ratinát alebo regenerât...

Zařízení pro kontinuální dávkování záměsové vody pro výrobu tuhnoucí důlní zakládky

Načítavanie...

Číslo patentu: 246674

Dátum: 15.10.1987

Autori: Novák Václav, Polanka Vladimír, Matijovský Vladimír, Štipina Václav, Železný Miloslav, Nádvorník František, Dostál Ludik, Poláeek Antonín, Štaoko Nikolaj

MPK: E21F 15/10, E21F 15/00

Značky: tuhnoucí, dávkování, výrobu, kontinuální, zakládky, důlní, záměsové, zařízení

Text:

...nenáročné na prostor.Na přiloženem výkresu je schematicky znázorněno příkladné uspořádání zařízení pro kontinuální dávkování záměsové vody pro výrobu tuhnoucí důlní zakládky.zařízení pro kontinuální dávkování záměsové vody pro výrobu tuhnoucí důlní zakládky je tvořeno beztlakovým zásobníkem ł vody, který je v horní části g opatřen přívodem vody § opatřeným klapkou § s ovládací pákou 1 vybavenou hladinovým plovákem Q. Ve střední části 3 je...

Tepelne a oxidačne stabilná prísada do mazacích olejov pre prevodové mechanizmy

Načítavanie...

Číslo patentu: 252527

Dátum: 17.09.1987

Autori: Štaňko Nikolaj, Hrabovecký Imrich, Nádvorník František, Bačovský Milan

MPK: C10M 141/00, C10N 40/04, C09K 15/04...

Značky: oxidačne, prísada, převodové, mechanizmy, mazacích, olejov, stabilná, tepelně

Text:

...alebo derivát močnoviaiy, alebo skupina -«CH 2 OH, kde n je 2 alebo 3, pričom na 1 atóm fosforu pripadá najmenej 0,5 IIlIOlu skupín ~~CH 20 H a kov v soli dialkylesteru ditiofosforečnej kyseliny je výhodne zinok.Prísada dalej môže obsahovat najviac 40 hmot. orga-nickej zlúčeniny síry typu sulfidov, dísulfidov a sírených alkénov s obsahom síry do 50 hmot. 0/0.V prísade prítomné soli dialkylesterov iditioůosforečnej kyseliny sa...