Nadhajský Kamil

Spôsob výroby kovových odliatkov a forma na ich výrobu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7050

Dátum: 03.03.2015

Autor: Nadhajský Kamil

MPK: B22C 9/02, B22C 9/10

Značky: forma, výroby, spôsob, výrobu, kovových, odliatkov

Text:

...Pri klasickom spôsobe formovania sa fonnovacia zmes zhutňuje na model, ktorý sa potom musí od formy oddeliť . vyberanie modelu z formy je prvým zdrojom nepresnosti odliatku. Forma sa následne skladá z dvoch častí, čo je V podstate druhým zdrojom nepresnosti.Uvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje spôsob výroby odliatkov liatím tekutého kovu do pieskovej formy, ktorého podstata spočíva v tom, že tekutý kov sa leje priamo na model...

Kompaktné okno

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3759

Dátum: 06.04.2004

Autor: Nadhajský Kamil

MPK: E05C 1/10, E05D 7/02, E05D 1/04...

Značky: kompaktné

Text:

...v altemativnom vyhotovení s viacerými zachytávacímí otvormi.Príklad uskutočnenia technického riešeniaKompaktné okno podľa tohto technického riešenia bude popísané na príklade jednokrídlového okna znázomeného na obr. l. kde okenné krídlo 3 je v ráme 1 otočné uložene na jednej strane na dvoch závesových mechanizmoch 2 a na protiľahlej strane je na okennom krídle 3 a okennom ráme 1 upravený zatvárací mechanizmus 4. Okenné krídlo 3 je...

Kompaktné okno

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3049

Dátum: 06.11.2001

Autor: Nadhajský Kamil

MPK: E06B 3/24, E06B 3/54, E06B 1/40...

Značky: kompaktné

Text:

...obr. 7 bočný pohľad na držadlo uzatváracieho mechanizmu, obr. 8 čelný pohľad na voditko držadla uzatváracieho mechanizmu, obr. 9 bočný pohľad na vodítko držadla uzatváracieho mecha nizmu, obr. 10 čelný pohľad na sponu uzatváracieho mechanizmu a obr. 11 bočnýpohľad na sponu uzatváracieho mechanizmu.Príklad uskutočnenia technického riešeniaKompaktné okno podľa tohoto technického riešenia bude popísané na príklade jednokrídlového okna...

Samonosné dvojsklové okenné krídlo

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2867

Dátum: 11.06.2001

Autor: Nadhajský Kamil

MPK: E05D 7/00, E06B 3/663, E06B 3/66...

Značky: krídlo, dvojsklové, samonosné, okenné

Text:

...obvodový rám 12 vymedzuje vzájomnú vzdialenosť skiel 11 a zároveň uzatvára priestor medzi sklami Q. Na jednej strane okenného krídla 1 je upravený aspoň jeden krídlový diel závesu g tak, že je na okenné krídlo 1 nasunutý svojou upevňovacou časťou 21 a vnútornými plochami upevňovacej časti g prilepený ku sklám u. V smere od okennéhokrídla 1 je na upevňovacej časti a vytvorené aspoň jedno rameno gg, v ktorom je vytvorená diera 23 na zasunutie...

Zariadenie na šetrenie vody

Načítavanie...

Číslo patentu: U 328

Dátum: 12.01.1994

Autor: Nadhajský Kamil

MPK: E03C 1/18

Značky: šetrenie, zariadenie

Text:

...tiež v tom, že šikmo k stene nádržkyv smere k jej otvorenému koncu je vytvorená násoska.Prehľad obrázkov na výkresochPríklad prevedenie zariadenia podľa technického riešenia je schemeticky znázornený na priloženom výkrese.Na výtokovej rúrke l vodovodnej batérie je prostredníctvom upevňovacej časti Ž upravená nádržke g, do ktorej je výtoková rúrke vyústená. Z jedného konce je nádržke g otvorená po celom priereze e z druhého konca je opatrená...

Automatizovaná drtící jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: 244277

Dátum: 01.05.1988

Autori: Drgoo Milan, Húš?a Vladimír, Šimko Ján, Fröhlich Ladislav, Nadhajský Kamil

MPK: B02C 13/20

Značky: drticí, jednotka, automatizovaná

Text:

...rámu, ktorý je opatŕen podporami závěených pohonů.Každý z kyvných ránů je spojen s rámom dvojici hydraulických válců. iTakto uepoŕâdaná drtící jednotka knłkodobou změnoú stupně drcení vyloučí zastavení technologického celku. Časovou ztrátu způeobenou odstaveníu drtiče z linky při těžbě sypkých lepivých materiálů odstraňuje automatická drtíci jednotka maximálním roževřením rotorů a zprůchodněním drtiče. Vhodné konstrukční řešení vylučuje...

Variátorový prevod

Načítavanie...

Číslo patentu: 236640

Dátum: 15.02.1987

Autor: Nadhajský Kamil

MPK: F16H 15/24, F16H 9/24

Značky: variátorový, převod

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je umožniť štartovanie jednostopových motorových vozidiel, vybavených variátorovým prevodom, roztláčaním. Uvedeného účelu sa dosiahne variátorovým prevodom, ktorého hnací variátor je vystavený jedným trecím tanierom, ktorého poloha sa dá zafixovať. Ďalej je účelom vynálezu zabezpečiť plynulé riadenie v závislosti od výkonu a zaťaženia motora, čo sa dosiahne hnaným variátorom opatreným zubovým spojením, vytvoreným v jeho kotúčoch...