Myška Josef

Způsob výroby derivátů (5Z, 13E)-prostadienové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 244710

Dátum: 14.08.1987

Autori: Vráblík Otakar, Zohorna Bedoich, Myška Josef, Skružný Josef, Ježek Josef, Eejka Jioí, Hutera František, Novák Jaroslav, Šigut Jaroslav

MPK: C07C 177/00, A61K 31/557

Značky: derivátů, způsob, 13e)-prostadienové, kyseliny, výroby

Text:

...příkladech provedení, které jsou pouze ilustrativní a žádným způsobem neomezují rozsah a předmět vynálezu.K suspenzi 3,05 g trifeny 1(4-karboxybutyl)fosfoniumbromidu v 30 ml bezvodého tetrahydrofuranu (atmosféra argonu), bylo za intenzívního míchání přidáno po kapkách 13 ml 1,12 M roztoku tercbutanolátu draselného v tetrahydrofuranu tak rychle, aby teplota reakční směsi nepřestoupila 25 °C. Po 15 minutách byla oranžová suspenze ylidu vzorce...

Zařízení pro hydraulické přitlačování pracovních válců, zejména kalandru

Načítavanie...

Číslo patentu: 231899

Dátum: 15.12.1986

Autori: Košťál Stanislav, Reiter Milan, Smetana Oldřich, Myška Josef

MPK: B21B 31/00

Značky: zejména, kalandrů, pracovních, zařízení, válců, hydraulické, přitlačování

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vytvoření potřebného přítlaku mezi ložiskovými tělesy pracovního válce a zařízením pro jeho křížení a současně snížení opotřebení vodicích pouzder a pístnic. Uvedeného účelu se dosáhne zařízením podle vynálezu sestávajícího ze stojanu 1, 1´, na němž jsou vytvořeny ozuby 2, 2´, pro uchycení vidlic s přírubou 3, 3´, zajištěnými příložkami 4, 4´. Každý přímočarý hydromotor 5, 5´ je na jedné straně okem 6, 6´ spojen skrze...

Uložení pracovního válce ve stojanu, zejména víceválcového kalandru

Načítavanie...

Číslo patentu: 231898

Dátum: 15.12.1986

Autori: Myška Josef, Košťál Stanislav, Smetana Oldřich, Reiter Milan

MPK: B21B 31/00

Značky: víceválcového, válce, pracovního, zejména, uložení, kalandrů, stojanu

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zajištění rovnoměrného zatížení ložisek při správném kinematickém uspořádání ložiskových těles jednotlivých zařízení k stavění, křížení a přitlačování pracovního válce. Uvedeného účelu se dosáhne uložením podle vynálezu, jež je provedeno tak, že pracovní válec 1 je na obou stranách uložen v naklápěcích ložiskách 2, upevněných v ložiskových tělesech 3, 3´, kde ložiskové těleso 3 na straně axiálně pevné zapadá do ozubů 13...

Křížecí zařízení pracovních válců, zejména kalandru

Načítavanie...

Číslo patentu: 231884

Dátum: 15.12.1986

Autori: Myška Josef, Reiter Milan, Smetana Oldřich, Košťál Stanislav

MPK: B21B 31/00

Značky: válců, kalandrů, zařízení, zejména, pracovních, křížecí

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zajištění požadované diference tloušťky tvořené vrstvy po její šířce, menší hmotnost zařízení a dále to, že má vyšší dynamické vlastnosti vzhledem k malým hmotným momentům setrvačnosti. Uvedeného účelu se dosáhne křížecím zařízením podle vynálezu, sestávajícího ze stojanu 1, na němž jsou vytvořeny ozuby 2 pro uchycení příruby 3 přímočarého hydromotoru 4, opatřeného snímačem polohy 5. Pístnice 6 přímočarého hydromotoru 4 je...

Zařízení pro křížení pracovních válců, zejména kalandru

Načítavanie...

Číslo patentu: 231875

Dátum: 15.12.1986

Autori: Reiter Milan, Myška Josef, Košťál Stanislav, Smetana Oldřich

MPK: B21B 31/00, B21B 31/16

Značky: zejména, křížení, kalandrů, pracovních, zařízení, válců

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zajištění požadované diference tloušťky tvořené vrstvy po celé její šířce při menších rozměrech zařízení o nižší hmotnosti a při vyšších dynamických vlastnostech, vzhledem k menším hmotným momentům setrvačnosti. Uvedeného účelu se dosáhne zařízením podle vynálezu, sestávajícím ze stojanu 1, v němž je upevněna matice 2, ve které je uložen šroub 3, jenž je svým jedním koncem spojen se šnekovým kolem 11 hnacího ústrojí 10 a svým...

Zařízení pro stavění pracovních válců, zejména kalandru

Načítavanie...

Číslo patentu: 231874

Dátum: 15.12.1986

Autori: Smetana Oldřich, Myška Josef, Košťál Stanislav, Reiter Milan

MPK: B21B 31/00, B21B 31/14

Značky: stavění, válců, kalandrů, zejména, pracovních, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zajištěni požadované konstantní mezery mezi pracovními válci kalandru, menších rozměrů zařízení o nižší hmotnosti a dále vyšších dynamických vlastnosti, vzhledem k menšímu hmotnému momentu setrvačnosti. Uvedeného účelu se dosáhne zařízením podle vynálezu, sestávajícím ze stojanu /1/, v němž je upevněna matice /2/, ve které je uložen šroub /3/, jenž je svým jedním koncem spojen se šnekovým kolem /11/ hnacího ústrojí /10/, a...

Hydraulické přitlačovací zařízení pracovních válců, zejména kalandru

Načítavanie...

Číslo patentu: 236552

Dátum: 15.11.1986

Autori: Myška Josef, Košťál Stanislav, Smetana Oldřich, Reiter Milan

MPK: B21B 31/00

Značky: hydraulické, kalandrů, zařízení, přitlačovací, pracovních, válců, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vytvoření potřebného přítlaku mezi ložiskovými tělesy pracovního válce a zařízením pro jeho křížení a současně snížení opotřebení vodicích pouzder a pístnic. Uvedeného účelu se dosáhne zařízením podle vynálezu, sestávajícího z přímočarého hydromotoru 1, 1´, jehož pístnice 2, 2´ je spojena s kulovou hlavou 3, 3´, jež je uložena ve vodicím dílu 4, 4´, uloženého v otvoru stojanu 5, 5´ a opatřeného na svém čele válcovou plochou...

Zařízení pro hydraulické pěstování a přitlačování hradítek, zejména kalandru

Načítavanie...

Číslo patentu: 231048

Dátum: 15.06.1986

Autori: Smetana Oldřich, Myška Josef, Reiter Milan

MPK: B21B 39/16

Značky: přitlačování, zařízení, hradítek, zejména, hydraulické, pěstování, kalandrů

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zajištění polohy hradítek tak, aby bylo dosaženo požadované šiřky tvořené vrstvy při konstantním přítlaku a současně i snížení hmotnosti a prodloužení životnosti. Uvedeného účelu se dosáhne zařízením podle vynálezu, sestávajícím ze stojanu 1, v němž je vytvořen otvor pro uložení pouzdra 2, připevněného přírubou 19 ke stojanu 1. V pouzdru 2 je uložen posuvný díl 3, pojištěný pérem 4, v jehož vrtání 5 je uložena pístnice 6 s...

Stavěcí zařízení pracovních válců, zejména kalandru

Načítavanie...

Číslo patentu: 231047

Dátum: 15.06.1986

Autori: Reiter Milan, Smetana Oldřich, Myška Josef

MPK: B21B 31/16

Značky: kalandrů, válců, pracovních, zejména, stavěcí, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zajištění požadované konstantní mezery mezi pracovními válci kalandru, menší jeho hmotnost a dále to, že má vyšší dynamické vlastnosti vzhledem k malým hmotným momentům setrvačnosti. Uvedeného účelu se dosáhne stavěcím zařízením podle vynálezu, sestávajícím ze stojanu 1, na němž jsou vytvořeny ozuby 2 pro uchycení příruby 3 přímočarého hydromotoru 4, umístěného v otvoru stojanu 1 a opatřeného snímačem 5 polohy a snímačem 6...

Stavebnicový stojan válcovací stolice trio nebo duo

Načítavanie...

Číslo patentu: 228374

Dátum: 15.06.1986

Autori: Hanel Ivan, Myška Josef, Smetana Oldřich, Šigut Jaroslav, Hutera František

Značky: stolice, stavebnicový, válcovací, stojan

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vyřešení požadavku přestavby stolice trio na stolici duo a ekonomicky účelné unifikace jednotlivých dílů těchto stojanů. Uvedeného účelu se dosáhne sestavením těla stojanů z horního dílu [1], středních dílů (3) a dolních dílů (2), jejichž stykové plochy jsou upraveny ve tvaru zámku. Všechny díly (1, 2, 3) stojanů jsou vzájemně staženy hydraulickým upínacím zařízením (4).

Hydraulický rozvod tlakové kapaliny pro pohon, zejména tlaček a posunovačů

Načítavanie...

Číslo patentu: 226138

Dátum: 15.04.1986

Autori: Ožana Oto, Gibl Dušan, Neužil Lumír, Myška Josef, Klečka Václav, Paskovský Vasil

Značky: pohon, tlakově, rozvod, kapaliny, posunovačů, zejména, tlaček, hydraulický

Zhrnutie / Anotácia:

Hydraulický rozvod tlakové kapaliny pro pohon, zejména tlaček a posunovačů, vyznačený tím, že tlakové přípoje regulačního hydrogenerátoru (1) jsou první cestou (2) a druhou cestou (7) napojeny na pojistné a vyplachovací zařízení (3), které je vstupní cestou (4) napojeno na vstup rotačního hydromotoru (5), výstupní cestou (6) je napojeno na výstup rotačního hydromotoru (5), odpadní cestou (11) je napojeno na nádrž (17) a první pomocnou cestou...

Způsob přípravy substituovaných amidů kyseliny lysergové a jejích derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246643

Dátum: 13.03.1986

Autori: Myška Josef, Hutera František, Dušek Karel, Ptáeník Poemysl, Neužil Lumír, Šafareík Jioí

MPK: C07D 457/06

Značky: derivátů, substituovaných, lysergové, způsob, přípravy, kyseliny, jejich, amidů

Text:

...nutnost použít rozpoultědlo, ktoré ae n reakčaí nvm.Nyní bylo nalezeno, že k přípravě zubstituovaných mou chora uvedených kyselín lze výhodně pouäít ginko kondenzsční činidlo fcnyl-łł-fenylfoeforylmdochloríd vzorce IIIToto čínidlo je látka snadno dostupná z levnýoh s blžnýoh aurovín (víz syntnuís 1976, 185) s bylo použito k přípravě enhydrídd karbozylovýcb kyselín (Syatheeie | 981,2 ĺ 8) a peptidů (Syntheaíe 1982, 288).Výhodou použití...

Hydraulické upínací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 225977

Dátum: 01.07.1985

Autori: Smetana Oldřich, Hanel Ivan, Myška Josef, Šigut Jaroslav, Hutera František

Značky: upínací, zařízení, hydraulické

Zhrnutie / Anotácia:

Hydraulické upínací zařízení vyznačené tím, že je tvořeno táhlem (1), v jehož jednom konci je vytvořen radiální otvor (20), ve kterém je uloženo příčné pero (18), jež je svými konci uloženo v opěrných kamenech (19, 19´) první spojované součásti (21) a na druhém konci táhla (1) je vytvořeno jednak horní osazení (17), ve kterém je uložen horní kroužek (13) se svým pojistným prstencem (14) a jednak dolní osazení (16), ve kterém je uložen dolní...

Uložení středního pracovního válce válcovací stolice trio

Načítavanie...

Číslo patentu: 225778

Dátum: 01.07.1985

Autori: Hutera František, Šigut Jaroslav, Smetana Oldřich, Hanel Ivan, Myška Josef

Značky: uložení, stolice, středního, válcovací, válce, pracovního

Zhrnutie / Anotácia:

Uložení středního pracovního válce válcovací stolice trio pomocí ložiskového tělesa ve stojanu, vyznačené tím, že ložiskové těleso (1) s válcovými čepy (6) je na straně axiálního zajištění uloženo v kluzných pouzdrech (3), uspořádaných ve vybrání středních dílů stojanu (4) s axiálním zámkem (5), a na druhé straně stojanu (4) je uloženo v kluzných kamenech (2), uložených suvné v axiálním směru ve vybrání středních dílů stojanu (4).