Mynář Vladimír

Způsob přesouvání dopravníku v pluhovém porubu s individuální výztuží a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269716

Dátum: 14.05.1990

Autori: Lédl Lumír, Mynář Vladimír, Nykl Jan, Koudelka Karel, Mochel Jiří, Šmerda František

MPK: E21F 13/08

Značky: zařízení, individuální, pluhovém, způsob, dopravníku, porubu, provádění, přesouvání, výztuží, způsobu

Text:

...dobývaní.,.Způsob přesouvání dopravníku v pluhovém porubu a zařízení k jeho provádění Jsou zjednodušene znázorněny na výkresoch. Na obr. 1 a 2 Jsou v půdorysu části porubu s jedním aledemstoJek a jedním přesouvacím váloem dvě fáze způsobu přesouvání. Na obr. 3 Jsgwcnárysuąpřesouvaoí válec.Ve výohozí poloze jsou podel porubového dopravníku l, jehož délka může být 100 až150 m, rozmíetěny v rozteči 3, 4,5 nebo 6 m jednotlivé přesouvací válce...

Jednotka důlní kombinované výztuže pro nízké sloje

Načítavanie...

Číslo patentu: 262524

Dátum: 14.03.1989

Autori: Mochel Jiří, Krumnikl Antonín, Novotný Stanislav, Tkáč Ivan, Ševčík Arnošt, Lédl Lumír, Koudelka Karel, Mynář Vladimír, Dzierža Emil

MPK: E21D 23/00

Značky: nízké, důlní, sloje, výztuže, jednotka, kombinované

Text:

...Lze ji snadněji přizpůsobit různým provozním podmínkám i dopravovat do porubu, montovat i demontovat v důlních podmínkách. Umožňuje dobrý průchod pracovníků výztuží a zvyšuje bezpečnost práce. Ve srovnání 5 dosud u nás převažující individuální výztuží nizkých slojí lze očekávat při použití důlní kombinované výztuže podle vynálezu podstatné zlepšení pracovních podmínek a zvýšení produktivity práce.Na připojených výkresech je zjednodušene...

Pojistná spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 261380

Dátum: 10.02.1989

Autori: Nykl Jan, Mynář Vladimír, Koudelka Karel, Šmerda František, Celta Karel, Mochel Jiří

MPK: F16D 7/00

Značky: spojka, pojistná

Text:

...se znovu uvedoním pojistné spojky do provozního stavu. Ve srovnání se známou lamelovou třeeí spojkou se pak prejavuje vyšším účinkom, spočívajícím především ve spolehlivá a automatické činnosti vypínacího zařízení, ktoré nevyžaduje opätovné ruční uvedení spojky do původního stavu. Dalším přínosem je zjednodušení montáže a seřízení přítlačnýoh prvků, ochrana nosiče vnějších lamel krytom poti pádu horniny a dobrá přístupnost k součástem...

Elektrické zapojení pro nedestrukční pojistnou spojku

Načítavanie...

Číslo patentu: 258519

Dátum: 16.08.1988

Autori: Mochel Jiří, Celta Karel, Šmerda František, Koudelka Karel, Mynář Vladimír, Nykl Jan

MPK: F16D 7/00

Značky: spojku, zapojení, pojistnou, nedestrukční, elektrické

Text:

...přes oddělovací obvod gł připojen k vyhodnocovaoímu obvodu L.Zdroj § stabílizovaného napětí je vytvořen z transformátoru gg, jehož výstup je připojen k usměrňovači gl a kondenzátoru gg. K usměrňovači jsou přes kondenzátnry§g, Q 1, gá, gg,šl, äg připojeny stabilizátory âgg, ggp, z nichž jeden napájí vyhodnocovací obvod ł a druhý napájí teplotní obvod g spínací obvod 1.Zapojení podle vynálezu pracuje následujícím způsobemPři prokluzu...

Jednotka důlní mechanizované výztuže

Načítavanie...

Číslo patentu: 238223

Dátum: 01.06.1987

Autori: Ševčík Arnošt, Breuer Jaromír, Mynář Vladimír, Novotný Stanislav, Dzierža Emil

MPK: E21F 15/08, E21D 23/00

Značky: jednotka, důlní, mechanizované, výztuže

Zhrnutie / Anotácia:

Jednotka důlní mechanizované výztuže k dočasnému zajištění stropu vyuhleného prostoru ve stěnovém porubu hlubinného dolu. Účelem vynálezu je vytvoření výztuže, která umožňuje provádět jen částečnou základku vyuhleného prostoru a zbytek vyplnit řízeným závalem. Podstatou vynálezu je, že k zadní části (42) stropnice (4) jednotky výztuže, sestávající ze základního rámu (1) s přesouvacím zařízením (2), stojek (3), stropnice (4), popřípadě i ze...

Způsob dočasného zvýšení odolnosti výztuže důlní chodby v oblasti přilehlé ústí porubu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232190

Dátum: 01.04.1987

Autori: Mynář Vladimír, Ševčík Arnošt, Koudelka Karel, Rohovský Milan, Breuer Jaromír, Dzierža Emil, Děngl Jiří

MPK: E21D 11/00

Značky: způsob, ústí, porubu, odolností, chodby, oblastí, přilehlé, zvýšení, výztuže, důlní, dočasného

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob dočasného zvýšení odolnosti vyztuže důlní chodby v oblasti přilehlé ústí porubu. Účelem vynálezu je docílit dočasného zvýšení odolnosti výztuže důlní chodby v rozsahu 25 až 50 metrů, zejména v oblastech, v nichž může dojít k nepředvídanému porušení horského masívu. Podstatou vynálezu je, že se v chodbě (l) pod podajnou výztuží (10) chodby, s níž nejsou všechny v trvalém dotyku, rozmisťují jednotky mechanizované výztuže (3) s rázovými...

Nůž pro důlní stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 237500

Dátum: 15.01.1987

Autori: Záruba Jaroslav, Měch František, Breuer Jaromír, Prokeš Karel, Mynář Vladimír

MPK: E21C 35/18

Značky: stroje, důlní, nůž

Zhrnutie / Anotácia:

Nůž pro důlní stroje, zejména dobývací stroje pro hlubinné uhelné doly. Účelem vynálezu je dosáhnout vyšší životnosti břitové vložky, zejména při rozpojování uhlí s velkou pevností a houževnatostí a snížení spotřeby slinutého karbidu. Podstatou vynálezu je, že břitová vložka (4) je uložena v zahloubení (30) rozšíření (3) a její osa (40) svírá ostrý úhel s osou (10) stopky. Břitová vložka (4) je zajištěna alespoň jedním čepem (5). Její vnější...

Stropnice jednotky výztuže důlní chodby

Načítavanie...

Číslo patentu: 247975

Dátum: 15.01.1987

Autori: Dzierža Emil, Baránek František, Ševčík Arnošt, Mynář Vladimír, Novotný Stanislav

MPK: E21D 11/00

Značky: stropnice, jednotky, výztuže, důlní, chodby

Text:

...k sobě čelními plochomi, která jsou kolmé na kratší oeu stropnice, přičemž v každá z čelních ploch je připojen alespoň jeden čep, k němu je eymetricky provedeno vybraní. Obě části jsou e výhodou spojeny alespoň jedním táhlem, která je připojeno k úchytu každé z častí stropnice.Stropnice jednotky výztuže důlní chodby podle vynálazu má proti dosavadním stropnicím několik přednosti. Předevěím je vytvořena ze dvou částí nižší hmotnosti...

Jednotka mechanizované výztuže důlní chodby

Načítavanie...

Číslo patentu: 234920

Dátum: 15.01.1987

Autori: Děngl Jiří, Koudelka Karel, Breuer Jaromír, Ševčík Arnošt, Rohovský Milan, Dzierža Emil, Mynář Vladimír

MPK: E21D 11/00

Značky: jednotka, mechanizované, výztuže, chodby, důlní

Zhrnutie / Anotácia:

Jednotka mechanizované výztuže důlní chodby, zejména pro oblasti, v kterých dochází k horským otřesům. Účelem vynálezu je zajistit dočasné zvýšení odolnosti výztuže důlní chodby zejména v oblasti ohrožené horskými otřesy, a tak zvýšit bezpečnost práce. Podstatou vynálezu je, že základní rám (1) má alespoň jednu výsuvnou část (10), mezi níž a základní rám (1) je vřazen příčný přímočarý hydromotor (11). K vnějšímu konci (12) výsuvných částí (10)...

Jednotka důlní mechanizované výztuže

Načítavanie...

Číslo patentu: 234595

Dátum: 01.01.1987

Autori: Pavlíček Karel, Dzierža Emil, Mynář Vladimír, Ševčík Arnošt, Koudelka Karel

MPK: E21D 23/00

Značky: jednotka, výztuže, důlní, mechanizované

Zhrnutie / Anotácia:

Jednotka důlní mechanizované výztuže, zejména pro nízké sloje. Účelem vynálezu je zjednodušení přenosu zatížení ze stropnice na počvovou část v poloze blízké minimální výšce jednotky. Podstatou vynálezu je, že stropnice (30) je na své vnitřní straně (300) opatřena alespoň jednou dosedací plochou (301), která je při minimální výšce jednotky výztuže přímo, popřípadě prostřednictvím vložky (5) alespoň zčásti v doteku s opěrnou plochou (10) počvové...

Přechodná jednotka mechanizované výztuže důlní chodby

Načítavanie...

Číslo patentu: 234552

Dátum: 01.01.1987

Autori: Koudelka Karel, Děngl Jiří, Ševčík Arnošt, Mynář Vladimír, Dzierža Emil, Rohovský Milan, Bruer Jaromír

MPK: E21D 11/00

Značky: jednotka, chodby, mechanizované, výztuže, přechodná, důlní

Zhrnutie / Anotácia:

Přechodná jednotka mechanizované výztuže důlní chodby, zejména pro oblasti, v nichž dochází k horským otřesům. Účelem vynálezu je ve spojení se základní jednotkou mechanizované výztuže důlní chodby zajistit dočasné zvýšení odolnosti výztuže důlní chodby v oblasti ohrožené horskými otřesy. Podstatou vynálezu je, že základní rám (l) má alespoň jednu první výsuvnou část (10), popřípadě i protilehle k ní druhou výsuvnou část (11). K vnějšímu konci...

Zařízení pro ovládání polohy stropní části jednotky důlní mechanizované výztuže

Načítavanie...

Číslo patentu: 234000

Dátum: 01.12.1986

Autori: Mynář Vladimír, Novotný Stanislav, Dzierža Emil, Baránek František, Ševčík Arnošt, Pavlíček Karel

MPK: E21D 23/00

Značky: polohy, zařízení, výztuže, ovládání, jednotky, částí, mechanizované, důlní, stropní

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro ovládání polohy stropní části jednotky důlní mechanizované výztuže, zejména pro nízké sloje. Účelem vynálezu je dosažení příznivějšího rozkladu sil, působících na stropní část jednotky důlní mechanizované výztuže. Zařízení je vytvořeno nejméně z jedné dvojice kloubově spojených členů (5, 6), z nichž první člen (5) je připojen ke štítu (31), a druhý člen (6) ke stropnici (30). Alespoň k jednomu z členů (5, 6) je připojen kloubově...

Zařízení pro ovládání polohy stropní části jednotky důlní mechanizované výztuže

Načítavanie...

Číslo patentu: 230638

Dátum: 15.05.1986

Autori: Mynář Vladimír, Rohovský Milan, Dzierža Emil, Ševčík Arnošt

MPK: E21D 23/00

Značky: ovládání, částí, jednotky, důlní, výztuže, stropní, zařízení, polohy, mechanizované

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro ovládání polohy stropní části jednotky důlní mechanizované výztuže, s alespoň jedním přímočarým hydromotorem, připojeným ke štítu, vyznačené tím, že první část (61) alespoň jednoho hydromotoru (6) je připojena kloubově k první konzole (63), která je připevněna k podstropnici (50) před kloubem (54), spojujícím štít (4) s podstropnicí (50).

Způsob časoprostorové orientace dobývacího komplexu a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231693

Dátum: 01.05.1986

Autori: Ehrnberger Vlastimil, Petráš Lubomír, Klimeš Cyril, Mynář Vladimír

MPK: E21C 41/00

Značky: způsobu, tohoto, komplexu, časoprostorové, orientace, provádění, dobývacího, způsob, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu časoprostorové orientace dobývacího komplexu pro hlubinné doly, zejména při dobývání ložiskového nerostu způsobem podle čs. autorského osvědčení č. 212 028. Účelem vynálezu je zjednodušení vyhodnocení polohy dobývacího stroje úseků potrubí v ložisku v reálném čase a automatizace tohoto procesu s využitím mikroprocesorů v centrální řídicí jednotce. Podstatou způsobu podle vynálezu je, že se poloha dobývacího stroje v...

Stropnice pro důlní mechanizovanou výztuž

Načítavanie...

Číslo patentu: 229457

Dátum: 01.03.1986

Autori: Rohovský Milan, Dzierža Emil, Koudelka Karel, Ševčík Arnošt, Mynář Vladimír

MPK: E21D 23/00, E21D 23/06

Značky: mechanizovanou, důlní, stropnice, výztuž

Zhrnutie / Anotácia:

Stropnice pro jednotku důlní mechanizované výztuže, používané ve stěnových porubech hlubinných uhelných dolů. Účelem vynálezu je zvýšení nosnosti stropnice u uhelného pilíře. Stropnice sestává ze základní části (l), přední části (2), opěrného štítu (3) a prodlužovatelných silových prvků (4), (5). Podstatou vynálezu je, že výsuvná část (51) druhého prodlužovatelného silového prvku (5) je připojena k opěrnému štítu (3) a nevýsuvní část (50) je...

Pilířová část stropnice jednotky mechanizované výztuže

Načítavanie...

Číslo patentu: 219150

Dátum: 15.07.1985

Autori: Rohovský Milan, Breuer Jaromír, Ševčík Arnošt, Dzierža Emil, Novotný Stanislav, Mynář Vladimír

Značky: výztuže, stropnice, pilířová, mechanizované, jednotky, část

Zhrnutie / Anotácia:

Pilířová část stropnice jednotky mechanizované výztuže, určené k vyztužování pracovního prostoru v hlubinných dolech. Účelem vynálezu je zlepšit zajištění stropu v blízkosti uhelného pilíře při současném oddělení pracovního prostoru v porubu od pilíře, zvýšení bezpečnosti práce a snížení fyzické námahy osádky. Podstatou vynálezu je, že předstropnice 64 a opěrný štít 65 jsou vůči přední části 61 stropnice uloženy výkyvně na společné ose 66, v...

Důlní dobývací kombajn

Načítavanie...

Číslo patentu: 218431

Dátum: 15.03.1985

Autori: Záruba Jaroslav, Breuer Jaromír, Šmerda František, Mynář Vladimír, Šimeček Josef

Značky: důlní, kombajn, dobývací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká důlního dobývacího kombajnu, zejména pro stěnové poruby v nízkých slojích. Účelem vynálezu je snížit výšku kombajnu, zvýšit jeho stabilitu a přizpůsobivost nerovnostem počvy, zvýšit spolehlivost chodu kombajnu. Podstatou vynálezu je, že rozpojovací části kombajnu jsou každá umístěna na jednom z rámů uložených na počvě vedle porubového dopravníku a spojených alespoň jedním kloubem. Každý rám je opatřen vodicí deskou, zasahující...

Stropnice pro důlní posuvnou výztuž

Načítavanie...

Číslo patentu: 214433

Dátum: 01.07.1984

Autori: Ševčík Arnošt, Mynář Vladimír, Koudelka Karel, Dzierža Emil

Značky: důlní, stropnice, posuvnou, výztuž

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zdokonalení stropnice pro jednotku důlní posuvné výztuže. Vynález řeší problém zvětšení výškového rozsahu jednotky důlní posuvné výztuže, zejména pro sloje s proměnlivou mocností. Podstatou vynálezu je, že stropnice, sestávající z nejméně jedné nosné konzoly a z nejméně jedné podpěrné části má mezi konzolu a podpěrnou část vřazen alespoň jeden nástavec, s výhodou provedený jako skříňová konstrukce.

Zařízení pro dobývání ložiska užitkového nerostu bez stálé přítomnosti lidí

Načítavanie...

Číslo patentu: 214287

Dátum: 01.06.1984

Autori: Mynář Vladimír, Petráš Lubomír, Ehrenberger Vlastimil

Značky: dobývání, užitkového, ložiska, zařízení, stálé, lidí, nerostu, přítomnosti

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro dobývání ložiska užitkového nerostu bez stálé přítomnosti lidí, zejména k dobývání uhelného ložiska slojového typu. Vynález řeší problém dobývání a odtěžení rozpojeného užitkového nerostu dálkově ovládaným komplexem popřípadě i s využitím uvolňovaného plynu. Podstatou vynálezu je, že zařízení s rozpojovací částí, nakladačem, pojezdovou částí, dočasnou výztuží a řídicí jednotkou je na své závalové straně opatřeno...

Jednotka důlné mechanizované výztuže

Načítavanie...

Číslo patentu: 223543

Dátum: 01.05.1984

Autori: Novotný Stanislav, Dzierža Emil, Mynář Vladimír, Ševčík Arnošt

Značky: výztuže, důlné, jednotka, mechanizované

Zhrnutie / Anotácia:

Jednotka důlní mechanizované výztuže pro dočasné vyztužování stropu v porubu hlubinného uhelného dolu. Účelem vynálezu je zajistit zvýšení kvality základky a zvýšení bezpečnosti práce, rozšířit možnosti použití mechanizované výztuže i pro dobývání s vyuhlováním nadstropu nebo mezistropu. Podstatou vynálezu je, že štít(3) je se stropnicí (4) spojen alespoň jednou čtyřkloubovou vazbou(5), přičemž horní část štítu(3) je odvrácena od hydraulických...

Břitová část nože pro důlní stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 215379

Dátum: 29.02.1984

Autori: Měch František, Mynář Vladimír, Záruba Jaroslav, Breuer Jaromír

Značky: stroje, břitová, část, důlní, nože

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká břitové části nože pro důlní stroje. Vynález řeší problém zlepšení geometrie břitu a zvýšení jeho životnosti při snížení spotřeby materiálu břitu. Podstatou vynálezu je, že břitová část se základním tělesem válcovitého tvaru má břit vytvořen jako průnik čelní válcové plochy a hřbetní válcové plochy, jejichž osy jsou různoběžné s osou základního tělesa, přičemž poloměr čelní válcové plochy je menší, než poloměr hřbetní válcové...

Zapojení střídače proudu s vlastní komutací

Načítavanie...

Číslo patentu: 214533

Dátum: 28.02.1984

Autori: Winkler Jiří, Hloušek Jaroslav, Cibulka Josef, Šimeček Josef, Kondr Milan, Jelínek Richard, Krtek Jan, Mynář Vladimír

Značky: vlastní, zapojení, proudu, komutaci, střídače

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení střídače obsahujícího blok střídače (2°), který je připojen svorkami (2.1), (2.2) přes diodu (67) na svorky (1.1), (1.2) zdroje proudu (10°). Blok střídadče (2°) je zároveň svorkami (2.3), (2.4), (2.5) připojen k zátěži a k bloku akumulačního usměrňovače (3°), jehož svorky (3.1), (3.2) jsou spojeny se svorkami (4.1), (4.3) bloku akumulačních kondenzátorů (4°). Ke svorkám (4.1), (4.3) je paralelně připojen dobíjecí zdroj (5°). Svorky...