Mynář Vladimír

Způsob přesouvání dopravníku v pluhovém porubu s individuální výztuží a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269716

Dátum: 14.05.1990

Autori: Mochel Jiří, Šmerda František, Nykl Jan, Koudelka Karel, Mynář Vladimír, Lédl Lumír

MPK: E21F 13/08

Značky: způsob, pluhovém, přesouvání, dopravníku, způsobu, porubu, zařízení, provádění, individuální, výztuží

Text:

...dobývaní.,.Způsob přesouvání dopravníku v pluhovém porubu a zařízení k jeho provádění Jsou zjednodušene znázorněny na výkresoch. Na obr. 1 a 2 Jsou v půdorysu části porubu s jedním aledemstoJek a jedním přesouvacím váloem dvě fáze způsobu přesouvání. Na obr. 3 Jsgwcnárysuąpřesouvaoí válec.Ve výohozí poloze jsou podel porubového dopravníku l, jehož délka může být 100 až150 m, rozmíetěny v rozteči 3, 4,5 nebo 6 m jednotlivé přesouvací válce...

Jednotka důlní kombinované výztuže pro nízké sloje

Načítavanie...

Číslo patentu: 262524

Dátum: 14.03.1989

Autori: Dzierža Emil, Koudelka Karel, Novotný Stanislav, Krumnikl Antonín, Mynář Vladimír, Mochel Jiří, Ševčík Arnošt, Tkáč Ivan, Lédl Lumír

MPK: E21D 23/00

Značky: jednotka, důlní, výztuže, sloje, kombinované, nízké

Text:

...Lze ji snadněji přizpůsobit různým provozním podmínkám i dopravovat do porubu, montovat i demontovat v důlních podmínkách. Umožňuje dobrý průchod pracovníků výztuží a zvyšuje bezpečnost práce. Ve srovnání 5 dosud u nás převažující individuální výztuží nizkých slojí lze očekávat při použití důlní kombinované výztuže podle vynálezu podstatné zlepšení pracovních podmínek a zvýšení produktivity práce.Na připojených výkresech je zjednodušene...

Pojistná spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 261380

Dátum: 10.02.1989

Autori: Koudelka Karel, Mynář Vladimír, Celta Karel, Šmerda František, Nykl Jan, Mochel Jiří

MPK: F16D 7/00

Značky: spojka, pojistná

Text:

...se znovu uvedoním pojistné spojky do provozního stavu. Ve srovnání se známou lamelovou třeeí spojkou se pak prejavuje vyšším účinkom, spočívajícím především ve spolehlivá a automatické činnosti vypínacího zařízení, ktoré nevyžaduje opätovné ruční uvedení spojky do původního stavu. Dalším přínosem je zjednodušení montáže a seřízení přítlačnýoh prvků, ochrana nosiče vnějších lamel krytom poti pádu horniny a dobrá přístupnost k součástem...

Elektrické zapojení pro nedestrukční pojistnou spojku

Načítavanie...

Číslo patentu: 258519

Dátum: 16.08.1988

Autori: Nykl Jan, Celta Karel, Mochel Jiří, Mynář Vladimír, Šmerda František, Koudelka Karel

MPK: F16D 7/00

Značky: nedestrukční, elektrické, zapojení, spojku, pojistnou

Text:

...přes oddělovací obvod gł připojen k vyhodnocovaoímu obvodu L.Zdroj § stabílizovaného napětí je vytvořen z transformátoru gg, jehož výstup je připojen k usměrňovači gl a kondenzátoru gg. K usměrňovači jsou přes kondenzátnry§g, Q 1, gá, gg,šl, äg připojeny stabilizátory âgg, ggp, z nichž jeden napájí vyhodnocovací obvod ł a druhý napájí teplotní obvod g spínací obvod 1.Zapojení podle vynálezu pracuje následujícím způsobemPři prokluzu...

Jednotka důlní mechanizované výztuže

Načítavanie...

Číslo patentu: 238223

Dátum: 01.06.1987

Autori: Mynář Vladimír, Ševčík Arnošt, Dzierža Emil, Breuer Jaromír, Novotný Stanislav

MPK: E21F 15/08, E21D 23/00

Značky: jednotka, důlní, mechanizované, výztuže

Zhrnutie / Anotácia:

Jednotka důlní mechanizované výztuže k dočasnému zajištění stropu vyuhleného prostoru ve stěnovém porubu hlubinného dolu. Účelem vynálezu je vytvoření výztuže, která umožňuje provádět jen částečnou základku vyuhleného prostoru a zbytek vyplnit řízeným závalem. Podstatou vynálezu je, že k zadní části (42) stropnice (4) jednotky výztuže, sestávající ze základního rámu (1) s přesouvacím zařízením (2), stojek (3), stropnice (4), popřípadě i ze...

Způsob dočasného zvýšení odolnosti výztuže důlní chodby v oblasti přilehlé ústí porubu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232190

Dátum: 01.04.1987

Autori: Dzierža Emil, Rohovský Milan, Ševčík Arnošt, Breuer Jaromír, Děngl Jiří, Mynář Vladimír, Koudelka Karel

MPK: E21D 11/00

Značky: výztuže, ústí, důlní, dočasného, porubu, způsob, chodby, přilehlé, oblastí, odolností, zvýšení

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob dočasného zvýšení odolnosti vyztuže důlní chodby v oblasti přilehlé ústí porubu. Účelem vynálezu je docílit dočasného zvýšení odolnosti výztuže důlní chodby v rozsahu 25 až 50 metrů, zejména v oblastech, v nichž může dojít k nepředvídanému porušení horského masívu. Podstatou vynálezu je, že se v chodbě (l) pod podajnou výztuží (10) chodby, s níž nejsou všechny v trvalém dotyku, rozmisťují jednotky mechanizované výztuže (3) s rázovými...

Nůž pro důlní stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 237500

Dátum: 15.01.1987

Autori: Záruba Jaroslav, Mynář Vladimír, Měch František, Prokeš Karel, Breuer Jaromír

MPK: E21C 35/18

Značky: důlní, nůž, stroje

Zhrnutie / Anotácia:

Nůž pro důlní stroje, zejména dobývací stroje pro hlubinné uhelné doly. Účelem vynálezu je dosáhnout vyšší životnosti břitové vložky, zejména při rozpojování uhlí s velkou pevností a houževnatostí a snížení spotřeby slinutého karbidu. Podstatou vynálezu je, že břitová vložka (4) je uložena v zahloubení (30) rozšíření (3) a její osa (40) svírá ostrý úhel s osou (10) stopky. Břitová vložka (4) je zajištěna alespoň jedním čepem (5). Její vnější...

Stropnice jednotky výztuže důlní chodby

Načítavanie...

Číslo patentu: 247975

Dátum: 15.01.1987

Autori: Ševčík Arnošt, Baránek František, Dzierža Emil, Mynář Vladimír, Novotný Stanislav

MPK: E21D 11/00

Značky: jednotky, důlní, chodby, výztuže, stropnice

Text:

...k sobě čelními plochomi, která jsou kolmé na kratší oeu stropnice, přičemž v každá z čelních ploch je připojen alespoň jeden čep, k němu je eymetricky provedeno vybraní. Obě části jsou e výhodou spojeny alespoň jedním táhlem, která je připojeno k úchytu každé z častí stropnice.Stropnice jednotky výztuže důlní chodby podle vynálazu má proti dosavadním stropnicím několik přednosti. Předevěím je vytvořena ze dvou částí nižší hmotnosti...

Jednotka mechanizované výztuže důlní chodby

Načítavanie...

Číslo patentu: 234920

Dátum: 15.01.1987

Autori: Breuer Jaromír, Rohovský Milan, Koudelka Karel, Ševčík Arnošt, Děngl Jiří, Mynář Vladimír, Dzierža Emil

MPK: E21D 11/00

Značky: chodby, důlní, mechanizované, výztuže, jednotka

Zhrnutie / Anotácia:

Jednotka mechanizované výztuže důlní chodby, zejména pro oblasti, v kterých dochází k horským otřesům. Účelem vynálezu je zajistit dočasné zvýšení odolnosti výztuže důlní chodby zejména v oblasti ohrožené horskými otřesy, a tak zvýšit bezpečnost práce. Podstatou vynálezu je, že základní rám (1) má alespoň jednu výsuvnou část (10), mezi níž a základní rám (1) je vřazen příčný přímočarý hydromotor (11). K vnějšímu konci (12) výsuvných částí (10)...

Jednotka důlní mechanizované výztuže

Načítavanie...

Číslo patentu: 234595

Dátum: 01.01.1987

Autori: Ševčík Arnošt, Dzierža Emil, Koudelka Karel, Pavlíček Karel, Mynář Vladimír

MPK: E21D 23/00

Značky: důlní, mechanizované, výztuže, jednotka

Zhrnutie / Anotácia:

Jednotka důlní mechanizované výztuže, zejména pro nízké sloje. Účelem vynálezu je zjednodušení přenosu zatížení ze stropnice na počvovou část v poloze blízké minimální výšce jednotky. Podstatou vynálezu je, že stropnice (30) je na své vnitřní straně (300) opatřena alespoň jednou dosedací plochou (301), která je při minimální výšce jednotky výztuže přímo, popřípadě prostřednictvím vložky (5) alespoň zčásti v doteku s opěrnou plochou (10) počvové...

Přechodná jednotka mechanizované výztuže důlní chodby

Načítavanie...

Číslo patentu: 234552

Dátum: 01.01.1987

Autori: Bruer Jaromír, Ševčík Arnošt, Mynář Vladimír, Rohovský Milan, Děngl Jiří, Koudelka Karel, Dzierža Emil

MPK: E21D 11/00

Značky: chodby, výztuže, jednotka, důlní, přechodná, mechanizované

Zhrnutie / Anotácia:

Přechodná jednotka mechanizované výztuže důlní chodby, zejména pro oblasti, v nichž dochází k horským otřesům. Účelem vynálezu je ve spojení se základní jednotkou mechanizované výztuže důlní chodby zajistit dočasné zvýšení odolnosti výztuže důlní chodby v oblasti ohrožené horskými otřesy. Podstatou vynálezu je, že základní rám (l) má alespoň jednu první výsuvnou část (10), popřípadě i protilehle k ní druhou výsuvnou část (11). K vnějšímu konci...

Zařízení pro ovládání polohy stropní části jednotky důlní mechanizované výztuže

Načítavanie...

Číslo patentu: 234000

Dátum: 01.12.1986

Autori: Novotný Stanislav, Dzierža Emil, Ševčík Arnošt, Pavlíček Karel, Baránek František, Mynář Vladimír

MPK: E21D 23/00

Značky: zařízení, důlní, stropní, částí, ovládání, polohy, výztuže, jednotky, mechanizované

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro ovládání polohy stropní části jednotky důlní mechanizované výztuže, zejména pro nízké sloje. Účelem vynálezu je dosažení příznivějšího rozkladu sil, působících na stropní část jednotky důlní mechanizované výztuže. Zařízení je vytvořeno nejméně z jedné dvojice kloubově spojených členů (5, 6), z nichž první člen (5) je připojen ke štítu (31), a druhý člen (6) ke stropnici (30). Alespoň k jednomu z členů (5, 6) je připojen kloubově...

Zařízení pro ovládání polohy stropní části jednotky důlní mechanizované výztuže

Načítavanie...

Číslo patentu: 230638

Dátum: 15.05.1986

Autori: Mynář Vladimír, Dzierža Emil, Ševčík Arnošt, Rohovský Milan

MPK: E21D 23/00

Značky: výztuže, mechanizované, stropní, polohy, jednotky, ovládání, zařízení, důlní, částí

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro ovládání polohy stropní části jednotky důlní mechanizované výztuže, s alespoň jedním přímočarým hydromotorem, připojeným ke štítu, vyznačené tím, že první část (61) alespoň jednoho hydromotoru (6) je připojena kloubově k první konzole (63), která je připevněna k podstropnici (50) před kloubem (54), spojujícím štít (4) s podstropnicí (50).

Způsob časoprostorové orientace dobývacího komplexu a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231693

Dátum: 01.05.1986

Autori: Klimeš Cyril, Ehrnberger Vlastimil, Mynář Vladimír, Petráš Lubomír

MPK: E21C 41/00

Značky: časoprostorové, tohoto, dobývacího, provádění, způsobu, komplexu, zařízení, orientace, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu časoprostorové orientace dobývacího komplexu pro hlubinné doly, zejména při dobývání ložiskového nerostu způsobem podle čs. autorského osvědčení č. 212 028. Účelem vynálezu je zjednodušení vyhodnocení polohy dobývacího stroje úseků potrubí v ložisku v reálném čase a automatizace tohoto procesu s využitím mikroprocesorů v centrální řídicí jednotce. Podstatou způsobu podle vynálezu je, že se poloha dobývacího stroje v...

Stropnice pro důlní mechanizovanou výztuž

Načítavanie...

Číslo patentu: 229457

Dátum: 01.03.1986

Autori: Dzierža Emil, Koudelka Karel, Mynář Vladimír, Ševčík Arnošt, Rohovský Milan

MPK: E21D 23/00, E21D 23/06

Značky: stropnice, mechanizovanou, důlní, výztuž

Zhrnutie / Anotácia:

Stropnice pro jednotku důlní mechanizované výztuže, používané ve stěnových porubech hlubinných uhelných dolů. Účelem vynálezu je zvýšení nosnosti stropnice u uhelného pilíře. Stropnice sestává ze základní části (l), přední části (2), opěrného štítu (3) a prodlužovatelných silových prvků (4), (5). Podstatou vynálezu je, že výsuvná část (51) druhého prodlužovatelného silového prvku (5) je připojena k opěrnému štítu (3) a nevýsuvní část (50) je...

Pilířová část stropnice jednotky mechanizované výztuže

Načítavanie...

Číslo patentu: 219150

Dátum: 15.07.1985

Autori: Ševčík Arnošt, Dzierža Emil, Breuer Jaromír, Rohovský Milan, Mynář Vladimír, Novotný Stanislav

Značky: stropnice, mechanizované, pilířová, jednotky, část, výztuže

Zhrnutie / Anotácia:

Pilířová část stropnice jednotky mechanizované výztuže, určené k vyztužování pracovního prostoru v hlubinných dolech. Účelem vynálezu je zlepšit zajištění stropu v blízkosti uhelného pilíře při současném oddělení pracovního prostoru v porubu od pilíře, zvýšení bezpečnosti práce a snížení fyzické námahy osádky. Podstatou vynálezu je, že předstropnice 64 a opěrný štít 65 jsou vůči přední části 61 stropnice uloženy výkyvně na společné ose 66, v...

Důlní dobývací kombajn

Načítavanie...

Číslo patentu: 218431

Dátum: 15.03.1985

Autori: Šimeček Josef, Breuer Jaromír, Záruba Jaroslav, Šmerda František, Mynář Vladimír

Značky: důlní, dobývací, kombajn

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká důlního dobývacího kombajnu, zejména pro stěnové poruby v nízkých slojích. Účelem vynálezu je snížit výšku kombajnu, zvýšit jeho stabilitu a přizpůsobivost nerovnostem počvy, zvýšit spolehlivost chodu kombajnu. Podstatou vynálezu je, že rozpojovací části kombajnu jsou každá umístěna na jednom z rámů uložených na počvě vedle porubového dopravníku a spojených alespoň jedním kloubem. Každý rám je opatřen vodicí deskou, zasahující...

Stropnice pro důlní posuvnou výztuž

Načítavanie...

Číslo patentu: 214433

Dátum: 01.07.1984

Autori: Dzierža Emil, Koudelka Karel, Ševčík Arnošt, Mynář Vladimír

Značky: výztuž, důlní, stropnice, posuvnou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zdokonalení stropnice pro jednotku důlní posuvné výztuže. Vynález řeší problém zvětšení výškového rozsahu jednotky důlní posuvné výztuže, zejména pro sloje s proměnlivou mocností. Podstatou vynálezu je, že stropnice, sestávající z nejméně jedné nosné konzoly a z nejméně jedné podpěrné části má mezi konzolu a podpěrnou část vřazen alespoň jeden nástavec, s výhodou provedený jako skříňová konstrukce.

Zařízení pro dobývání ložiska užitkového nerostu bez stálé přítomnosti lidí

Načítavanie...

Číslo patentu: 214287

Dátum: 01.06.1984

Autori: Mynář Vladimír, Ehrenberger Vlastimil, Petráš Lubomír

Značky: nerostu, dobývání, přítomnosti, stálé, lidí, zařízení, užitkového, ložiska

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro dobývání ložiska užitkového nerostu bez stálé přítomnosti lidí, zejména k dobývání uhelného ložiska slojového typu. Vynález řeší problém dobývání a odtěžení rozpojeného užitkového nerostu dálkově ovládaným komplexem popřípadě i s využitím uvolňovaného plynu. Podstatou vynálezu je, že zařízení s rozpojovací částí, nakladačem, pojezdovou částí, dočasnou výztuží a řídicí jednotkou je na své závalové straně opatřeno...

Jednotka důlné mechanizované výztuže

Načítavanie...

Číslo patentu: 223543

Dátum: 01.05.1984

Autori: Dzierža Emil, Ševčík Arnošt, Novotný Stanislav, Mynář Vladimír

Značky: důlné, mechanizované, výztuže, jednotka

Zhrnutie / Anotácia:

Jednotka důlní mechanizované výztuže pro dočasné vyztužování stropu v porubu hlubinného uhelného dolu. Účelem vynálezu je zajistit zvýšení kvality základky a zvýšení bezpečnosti práce, rozšířit možnosti použití mechanizované výztuže i pro dobývání s vyuhlováním nadstropu nebo mezistropu. Podstatou vynálezu je, že štít(3) je se stropnicí (4) spojen alespoň jednou čtyřkloubovou vazbou(5), přičemž horní část štítu(3) je odvrácena od hydraulických...

Břitová část nože pro důlní stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 215379

Dátum: 29.02.1984

Autori: Záruba Jaroslav, Breuer Jaromír, Mynář Vladimír, Měch František

Značky: nože, část, důlní, stroje, břitová

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká břitové části nože pro důlní stroje. Vynález řeší problém zlepšení geometrie břitu a zvýšení jeho životnosti při snížení spotřeby materiálu břitu. Podstatou vynálezu je, že břitová část se základním tělesem válcovitého tvaru má břit vytvořen jako průnik čelní válcové plochy a hřbetní válcové plochy, jejichž osy jsou různoběžné s osou základního tělesa, přičemž poloměr čelní válcové plochy je menší, než poloměr hřbetní válcové...

Zapojení střídače proudu s vlastní komutací

Načítavanie...

Číslo patentu: 214533

Dátum: 28.02.1984

Autori: Šimeček Josef, Kondr Milan, Krtek Jan, Winkler Jiří, Cibulka Josef, Hloušek Jaroslav, Mynář Vladimír, Jelínek Richard

Značky: komutaci, vlastní, proudu, zapojení, střídače

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení střídače obsahujícího blok střídače (2°), který je připojen svorkami (2.1), (2.2) přes diodu (67) na svorky (1.1), (1.2) zdroje proudu (10°). Blok střídadče (2°) je zároveň svorkami (2.3), (2.4), (2.5) připojen k zátěži a k bloku akumulačního usměrňovače (3°), jehož svorky (3.1), (3.2) jsou spojeny se svorkami (4.1), (4.3) bloku akumulačních kondenzátorů (4°). Ke svorkám (4.1), (4.3) je paralelně připojen dobíjecí zdroj (5°). Svorky...