Myers Peter Leslie

Deriváty camptothecinu, spôsob ich výroby, farmaceutické prostriedky s ich obsahom, ich použitie a medziprodukty

Načítavanie...

Číslo patentu: 279298

Dátum: 09.09.1998

Autori: Luzzio Michael Joseph, Myers Peter Leslie, Evans Michael, Besterman Jeffrey

MPK: C07D 319/18, A61K 31/33, C07D 317/66...

Značky: prostriedky, farmaceutické, výroby, deriváty, camptothecinu, spôsob, obsahom, medziprodukty, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Vo vode rozpustné deriváty camptothecinu všeobecného vzorca (I), ktorého substituenty sú uvedené v hlavnom patentovom nároku, ako aj ich farmaceuticky prijateľné soli a solváty, spôsob výroby derivátov camptothecinu, farmaceutické prostriedky s ich obsahom, ich použitie na liečbu nádorov.

Způsob přípravy 2-(2-(1,4-benzodioxanyl) )-2-imidazolinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254956

Dátum: 15.02.1988

Autori: Myers Peter Leslie, Chapleo Christopher Bourne

MPK: C07D 405/04

Značky: způsob, přípravy, 2-(2-(1,4-benzodioxanyl, 2-imidazolinu

Text:

...bylo navrženo, .aby byl metabolismus glukózy a lipldu kontrolován bud přímo nebo nepřímo přes insulin inhibiborovým mechanismem zahrnujícím Z-adrenoreceptory Berthelsen Pittinger, Life, Sciences, 1977,21, 595. Zodrenoreceptory mohou mit roli při kontrole metabolické poruchy jako diabetu a obezitě.Konečne proximální ledvin-ové kainálky moerčat jsou bohaté na Z-adrenoreceptory,jejichž aktivace vede k zadržování sodíku Young Kubar, Eur. I....

Způsob výroby imidazolinových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 229938

Dátum: 15.11.1986

Autori: Chapleo Christopher Bourne, Myers Peter Leslie

MPK: C07D 405/04

Značky: způsob, derivátů, imidazolinových, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby imidazolinových derivátů obecného vzorce I nebo jejich netoxických solí, přičemž v uvedeném obecném vzorci R1 znamená vodík nebo alkylovou skupinu s 1 až 6 uhlíkovými atomy, R2 znamená vodík, methylovou skupinu nebo chlor a R3 znamená vodík, methylovou skupinu, methoxylovou skupinu, fluor, chlor nebo brom, vyznačený tím, že se sloučenina obecného vzorce II ve kterém R1, R2 a R3 mají výše uvedený význam a R znamená alkylovou...

Světlocitlivý záznamový materiál pro fotoduplikaci

Načítavanie...

Číslo patentu: 246302

Dátum: 13.03.1986

Autori: Prices Risborough, Schmidt Hans-werner, Myers Peter Leslie, Beisswenger Hans, Reh Lothar

MPK: G03C 1/72

Značky: světlocitlivý, materiál, fotoduplikaci, záznamový

Text:

...apod.Orproti jiným. světlocitlivým systêmům, .které využívají fotochevmicky aktivo-va-né tvorby Volných radikálü z organickú Halogensloučeniny, viz Karesh M. S. -, j. Am. Chem. Soc. 68, 1946, 155 Sprague R. H.,Fichter H. L., Weiner E., Phatog. Sci. Engng. 5, 1961. 99 má tento systém výhodu V tom, že poskytuje pozitivní kopií transparentní predlohy a výsledný obraz je hluboce zbarven. Absovrpce .sloučeniny ll nebo...