Mužík Vladislav

Způsob oddělování netkané polypropylenové textilie od nánosu polyethylenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268622

Dátum: 14.03.1990

Autor: Mužík Vladislav

MPK: C09J 5/02, C09D 5/20

Značky: polyethylenu, oddělování, nánosu, způsob, polypropylénové, textilie, netkané

Text:

...změnu tohoto zůsobu spojení přináší tedy způsob oddělení textílie od ná nosu PE. podle vynálezu který umožňuje teplovzdušné svařeni hydroízolační fólie Netex F v Jakemkolt místě.Podle vynàlezu se textilíe od vnítřního nánosu PE odděluje odtržením, které se umožní slepením vlákem textílie vhodným lepidlem.Lepidlo se nenese v potřebném množství na textílíí. která má být Odtržena. Lepidlo po určíté době proníkne až k...

Zařízení k laboratornímu vysoušení vzorku materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258083

Dátum: 15.07.1988

Autor: Mužík Vladislav

MPK: F26B 3/08

Značky: vysoušení, laboratornímu, zařízení, vzorků, materiálů

Text:

...e ztrátám jiných látek než vody. Teplota sušení je 80 G oproti 1 o 5 °c to je o 25 °C nižší. vzorek může býti někomçaná . eobně větší, což zajiatí vyšší přeenoat zvláštěpnehomogenního materiálu. Vzorek materiálu je 50 g oproti 5 g u jiná euäárny, to znamená , že je 10 x větší. zaízení je jednoduché, nenáročné na obsluhu, lehké a snadno přenosné.Na příloženém výkresu je nakrealen pohled na-leboratorš ní eušárnu. Zařízení podle tohoto vynálezu...

Způsob úpravy zelené šťávy zvyšující výtěžnost bílkovinových koncentrátů z píce

Načítavanie...

Číslo patentu: 252552

Dátum: 17.09.1987

Autor: Mužík Vladislav

MPK: A23J 1/12

Značky: zvyšujíci, píce, bílkovinových, stavy, úpravy, zelené, způsob, koncentrátů, výtěžnost

Text:

...dochází k částečným ztrátám živin do zbylé hnědá - deproteinové ščávy.Výše uvedené nedostatky podstatné snižuje způsob výroby zvyšujicí výtěžnost bilkovinových koncentrátů z pice. Při tomto způsobu se působí na odlisovanou zelenou ščávu protékající rychlostí 0,5-3 m.s 1 magnetickým polem o sile 20 až 400 kA.m 1 podle druhu odlisované ščávy a zařízení.Magnetické pole působí na molekuly bílkovin, které při sráženi vytvářeji shluky, které se...

Způsob osazování vláknitých materiálů do kartáčnických výrobků o zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245654

Dátum: 15.09.1987

Autori: Bouše Václav, Mužík Vladislav

MPK: A46D 3/04

Značky: kartáčnických, osazování, zařízení, vláknitých, výrobků, materiálů, způsobu, způsob, provádění

Text:

...vyšší kvelity vyráběných kertáčnickýoh výrobků, zejuéns pek štětek e dále pek dojde při použití nevrhovsného řešení k zvýlení produktivity práce e k snížení podílu ruční price při oslkovde svýüsní jakosti výrobků i jejich estetická stránky.Způsob výroby kertáčnlcłdch výrobků, zejména štětek e ssříosní k provádění tohoto způeobu podle vynálezu je v príklsdnáe provedení scheeetioky zníeornänąne pripojených výkresoch. kde obrázek I znázorňuje...

Zařízení pro výrobu bílkovinového koncentrátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237924

Dátum: 15.03.1987

Autori: Řezníček Radoš, Kadrmas Josef, Nový František, Mužík Vladislav, Pecen Josef

MPK: A23J 1/00

Značky: výrobu, bílkovinového, zařízení, koncentrátů

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro výrobu bílkovinného koncentrátu se s výhodou používá při výrobě bílkovinovitaminového koncentrátu z odlisované šťávy z biologické hmoty. Sestává z koagulátoru, flotátoru, čerrpadla a sítopásového lisu zakončeného rotačním desintegrátorem. Podstata vynálezu je v tom, že koagulátor opatřený přívodním potrubím šťávy ústí do flotátoru, na jehož přepad navazuje sítopásový lis, na který může být napojen rotační desintegrátor pro drcení...

Způsob koagulace šťávy odlisované z biologické hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 248504

Dátum: 12.02.1987

Autori: Pecen Josef, Kadrmas Josef, Mužík Vladislav, Nový František, Řezníček Radoš

MPK: A23K 1/14

Značky: způsob, stavy, biologické, hmoty, odlisované, koagulace

Text:

...°c. Nejvyšší výtěžnost je při teplotě koagulace so °o. Při teplotě 85 OC dochází k oxidaci bílkovín a vitamínu, to znamená, že při vyšší teplotě se snižuje kvalita získaného produktu. Teplota koagulace musí býti proto v rozmezí 80 °C až 85 °c.Důležitým poznatkem je, že každá štáva z různé biologické hmoty má jiné charakteristické křivky výtěžnosti bílkovinovitaminového koncentrátu. Na obr.l jsou charakteristické křivky výtěžnoeti pro štávu...

Zařízení k vyhodnocování hologram-interferogramů

Načítavanie...

Číslo patentu: 234927

Dátum: 15.01.1987

Autori: Mužík Vladislav, Pejša František

MPK: G03H 1/22, G01B 9/02

Značky: hologram-interferogramů, vyhodnocování, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno k vyhodnocování hologram-interferogramů při měření deformací ve strojírenství. Při rekonstrukci hologram-interferogramů získaných konstrukcí podle obr. 1, se použije jako rekonstrukčního svazku přímo svazku laseru bez použití masky s otvorem. Rekonstrukčním svazkem lze zařízením podle vynálezu pohybovat po celé ploše hologram-interferogramu. Zařízení sestává z pevného ramene, na němž je pohyblivě umístěn držák se zrcadlem,...

Zařízení pro sušení kalu a jiných po vysušení hořlavých hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 230532

Dátum: 15.05.1986

Autor: Mužík Vladislav

MPK: F26B 25/00

Značky: zařízení, vysušení, hořlavých, jiných, sušení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro sušení kalů a jiných po vysušení hořlavých hmot, sestávající ze sušicího bubnu vytápěného ze spalovací komory, kde kalorická hodnota úsušku je vyšší než množství tepla k jeho vysušení, vyznačující se tím, že za výstupem sušicího bubnu (2) je ne potrubí (3) napojeno dopravní zařízení (5), ústící přes vstupní potrubí (6) do spalovací komory (8).