Mutz Michael

Spôsob vzájomnej separácie epotilónov

Načítavanie...

Číslo patentu: 288058

Dátum: 01.03.2013

Autori: Hofmann Hans, Küsters Ernst, Mutz Michael, Memmert Klaus, Mahnke Marion, Petersen Frank, Schupp Thomas

MPK: C12P 17/18, C07D 493/04, C12N 1/21...

Značky: epotilónov, separácie, vzájomnej, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Predkladaný vynález opisuje spôsob vzájomnej separácie epotilónov, najmä epotilónov A a B, chromatografiou na kolóne s reverznou fázou s elučným činidlom obsahujúcim nižší alkylkyanid. Ako náplň kolóny sa použije materiál s uhľovodíkovými reťazcami obsahujúcimi 18 atómov uhlíka a ako elučné činidlo sa použije zmes vody a acetonitrilu.

Kryštalická forma epotilónu B, farmaceutická kompozícia s jej obsahom a použitie kryštalickej formy epotilónu B

Načítavanie...

Číslo patentu: 287677

Dátum: 26.04.2011

Autori: Mahnke Marion, Mutz Michael, Petersen Frank, Hofmann Hans, Küsters Ernst, Schupp Thomas, Memmert Klaus

MPK: C07D 493/00, C12P 17/00

Značky: krystalická, epotilónu, obsahom, forma, použitie, formy, farmaceutická, kompozícia, kryštalickej

Zhrnutie / Anotácia:

Predkladaný vynález opisuje kryštalickú formu epotilónu B označenú ako modifikácia A a kryštalickú formu epotilínu B označenú ako modifikácia B, farmaceutickú kompozíciu s ich obsahom a ich použitie.

Hemifumarátová soľ kyseliny 1-(4-{1-[(E)-4-cyklohexyl-3-trifluórmetylbenzyloxyimino]etyl}-2- etylbenzyl)azetidín-3-karboxylovej

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15218

Dátum: 16.12.2009

Autori: Mutz Michael, Vogel Caspar, Riegert Christian, De La Cruz Marilyn, Ciszewski Lech, Karpinski Piotr H, Schneeberger Ricardo

MPK: A61P 37/00, A61P 35/00, A61K 31/397...

Značky: etylbenzyl)azetidín-3-karboxylovej, hemifumarátová, 1-(4-{1-[(e)-4-cyklohexyl-3-trifluórmetylbenzyloxyimino]etyl}-2, kyseliny

Text:

...I.Podľa prvého aspektu sa poskytuje hemiñąmarátová soľ Zlúčeniny I.Podľa ďalšieho aspektu sa poskytuje kryštalická forma A hemifumarátovej soli zlúčeniny I. Podľa ďalšieho aspektu sa poskytuje kryštalická forma B hemifumarátovej soli zlúčeniny I. Podľa ďalšieho aspektu sa poskytuje kryštalická forma C hemifumarátovej soli zlúčeniny I. Podľa ďalšieho aspektu sa poskytuje kryštalická forma D hemifumarátovej soli zlúčeniny I. Podľa ďalšieho...

Spôsob koncentrovania epotilónov v kultivačnom médiu na biotechnologickú prípravu týchto zlúčenín, kultivačné médium a spôsob výroby epotilónov

Načítavanie...

Číslo patentu: 286517

Dátum: 12.11.2008

Autori: Schupp Thomas, Petersen Frank, Mutz Michael, Küsters Ernst, Hofmann Hans, Memmert Klaus, Mahnke Marion

MPK: C07D 493/00, C12P 17/16, C12P 17/18...

Značky: zlúčenín, kultivačnom, epotilónov, kultivačné, týchto, přípravu, médiu, spôsob, médium, koncentrovania, biotechnologickú, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob koncentrovania epotilónov v kultivačnom médiu na biotechnologickú prípravu týchto zlúčenín, kde spôsob zahrnuje mikroorganizmy, ktoré vytvárajú tieto zlúčeniny, pričom sa do média pridá jeden alebo viac cyklodextrínov ako komplexotvorná zložka, pričom cyklodextríny sú definované v patentových nárokoch. Opisuje sa tiež kultivačné médium a spôsob výroby epotilónov.

Mezylát etylamidu 5-(2,4-dihydroxy-5-izopropylfenyl)-4-(4-morfolín-4- ylmetylfenyl)izoxazol-3-karboxylovej kyseliny, jeho hydráty a polymorfy a formulácie obsahujúce takéto formy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12165

Dátum: 28.02.2008

Autori: Krell Christoph, Petersen Holger, Mutz Michael, Zheng Weijia, Dymock Brian William, Drysdale Martin James

MPK: C07D 295/00, A61K 31/5377, A61P 35/00...

Značky: takéto, 5-(2,4-dihydroxy-5-izopropylfenyl)-4-(4-morfolín-4, mezylát, obsahujúce, kyseliny, hydráty, formy, polymorfy, formulácie, etylamidu, ylmetylfenyl)izoxazol-3-karboxylovej

Text:

...2,5 mg/ml a V 0,1 N HCl je nižšia než 1 mg/ml.Rozpustnosť tartarátovej soli vo vode je viac než 2 mg/ml. Rozpustnosť fosfátovej soli vo vode je približne 0,5 - 1,0 mg/ml. Rozpustnosť hemifumarátovej soli vo vode je približne 0,1 - 0,25 mg/ml.Rozpustnosť mezylátovej soli pri pH 5 je približne 1 - 2,5 mg/ml a v 0,1 N HCl 10 - 20 mg/ml. Zistilo sa, že rozpustnosť vo vode pri pH 4 je 33,5 mg/ml.Okrem toho, čo sa uviedlo vyššie, sa zistilo, že...

Stabilizované amorfné formy imatinib mezylátu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12653

Dátum: 07.06.2007

Autori: Wirth Wolfgang, Kalb Oskar, Mutz Michael, Goncalves Elisabete

MPK: A61K 9/16, A61P 35/02, A61K 31/506...

Značky: amorfné, formy, imatinib, mezylátu, stabilizované

Text:

...ekonomických výhod, a vyššiu rýchlosťKryštalický materiál sa všeobecne získa procesom kiyštalizácie, ktorý predstavuje ďalší krok výroby. Konkrétne kompletná kryštalizácia z matečného lúhu často predstavuje procesný krok, ktorý trvá dlhý čas a z tohto dôvodu obmedzuje kapacitu výroby. Ztoho dôvodu predstavuje stabilizovaná amorfná forma imatiníb mezylátu z ekonomického hľadiskaatraktívnu altematívu kryštalických foriem.Látka v amorfnej...

Organické zlúčeniny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12348

Dátum: 03.11.2005

Autori: Koch Bernd, Hoehn Pascale, Mutz Michael

MPK: C07D 498/22

Značky: organické, zlúčeniny

Text:

...formy N-benzoylstaurosporínu.0017 Obr. 4 znázorňuje röntgenový difraktogram prášku v podstate amorfnej formy N benzoyl-staurosporínu.0018 Ak nie je uvedené inak, všetky technické a vedecké výrazy používané v tomto dokumente majú rovnaký význam ako je všeobecne známe odbomíkoví V odbore, do ktorého predkladaný vynález patrí. Hoci môžu byť použité pri praktickom uskutočňovaní alebo testovaní predkladaného vynálezu všetky spôsoby a materiály...

Polymorf B známeho dodekahydrocyklopenta[a]fenantrenylesteru tiofenkarboxylovej kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1685

Dátum: 28.07.2003

Autori: Mutz Michael, Jordine Guido

MPK: C07J 33/00, A61P 11/00, A61K 31/58...

Značky: tiofenkarboxylovej, dodekahydrocyklopenta[a]fenantrenylesteru, známeho, kyseliny, polymorf

Text:

...zápalové alebo obštruktívne ochorenia dýchacích ciest, pri ktorých je predložený vynález použiteľný, patrí preumokonióza(zápalové ochorenie pľúc, obvykle z povolania, často sprevádzané obštrukciou dýchacích ciest,či už chronickou alebo akútnou, a spôsobené opakovanou inhaláciou prachu) akéhokoľvek typu alebo genézy, čo napríklad zahŕňa aluminózu, antrakózu, azbestózu, chalikózu, ptilózu, siderózu,silikózu, tabakózu a byssinózu.Vzhľadom k...