Musil Petr

Způsob výroby esterů sacharosy s vyššími mastnými kyselinami

Načítavanie...

Číslo patentu: 269749

Dátum: 14.05.1990

Autori: Marek Miroslav, Musil Petr, Čapek Karel, Ranný Mojmír

MPK: C07H 13/06

Značky: výroby, kyselinami, způsob, mastnými, vyššími, esterů, sacharosy

Text:

...60 k hmot. okta-0-palmítoylsacharosy a 40 k hmot. směsi penta až hepta-0-palmitoylsacharos.Směs 120 g (0,44 Ä 4 molu, přepočteno na palnitan mathylnatý) methylesterů kyselín,obsažených ve vepřovém sádle (tato sněs byla připravena reesterifikaci vepřového sádla methanolem), 120 ml methanolu a 3,9 g (0,0696 molu) hydroxidu draselného byla zahřivána 75 minut k varu, potom bylo přidáno 32 9 (0,0935 molu) sacharosy a 3,9 g uhličitanu...

Piezoelektrický snímač

Načítavanie...

Číslo patentu: 262951

Dátum: 11.04.1989

Autori: Musil Petr, Pírko Jan, Dubánek Jan

MPK: D03D 51/34

Značky: piezoelektrický, snímač

Text:

...piezoelektrického snímače podle vynálezu je znázorněn na výkrese, kde představuje obr. l pohled na snímač ve směru běbu sledovaných lineárních útvaru - částečný řez a obr. 2 řez podle čáry II -II v obr. lo Piezoelektrický snímač sestává z podlouhlé pravoúhlé des.tičky která má v podélném směru v řadě vedle sebe uspořádanéčtyři vodicí součástí g, kiždou pro jeden lineární útvar 3. Prakticky jsou tyto vodicí součástí g vytvarovány a...

Stavebnicový manipulátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 244025

Dátum: 16.11.1987

Autori: Koloušek Josef, Meissner Karel, Musil Petr

MPK: B23Q 7/04

Značky: manipulátor, stavebnicový

Text:

...polohy a v prípade potřeby i střední polohe jsou kontrolovúąy nesndsornlnými koncovými spíneči. mdromotor 13 je rísen proporcionàlním býdreulickým roevadlčen m,který umožňuje snadno nastavení plynuláho rosböhu, brsdění i maximální rychlosti otdčení.Pohon vertikálníbo voaíku 1 je odvozenuod býdromotoru u vertikálního pohybu pres osubenú kole m, pohýbový Eroub 39 s msticí ga. Pohybový Broub gg je uložený v ložiacích n. S výhodou lse použít...

Zapojení kontrolního zařízení pro zjišťování stavu periferie tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 253030

Dátum: 15.10.1987

Autori: Pírko Jan, Spišiak Juraj, Bezděk Miloslav, Novotný Ota, Musil Petr

MPK: D03J 1/00

Značky: stroje, zařízení, tkacího, zjišťování, kontrolního, stavu, periferie, zapojení

Text:

...napětí napájecíbo zdroje. Spínací tranzistor § tkeoího stroje například elektromotoru má emitor spojený se zemí s kolektor spínacího tranzistoru § je spojen přes konektor 2 s enodou druhé světlo emitující diody 1, jejíž katode je spojene se zemí a enoda druhé světlo emiĺující diody 1 je spojene přes druhý odpor § s vodičom kladného nepětí napájecíno zdroje. První rozpínecí kontakt 2 tkacího stroje je jednou svorkou spojen se zemí s druhá...

Montovaný obklad

Načítavanie...

Číslo patentu: 249081

Dátum: 12.03.1987

Autori: Ležatka Aleš, Musil Petr

MPK: E04F 13/14

Značky: montovaný, obklad

Text:

...dvou eousedních tvarovek s opačnými tverovými odchylkami tímtáž kolíkem. Při zachování jednotných vzájemných vzdálenosti otvorů V upevňovacích liětách a tím 1 kolíků s pružnými vložkami jsou výrobní odchylky šířky obkladových tvarovek eliminovány tak, že poloha kolíku v průběžném otvoru podélnéhoprůřezu se může ve směru delší oay průřezu změnit. Protominimální délka průřezu otvoru musi kroně průměru dříku použité pružné vložky zahrnovat i...

Zařízení pro kontrolu zanášení útku u tkacího stroje s vlnitým prošlupem

Načítavanie...

Číslo patentu: 230190

Dátum: 15.09.1986

Autori: Dubánek Jan, Musil Petr

MPK: D03D 47/26

Značky: zanášení, stroje, kontrolu, prošlupem, útku, tkacího, vlnitým, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro kontrolu zanášeni útku u tkacího stroje s vlnitým prošlupem, kam je útek pokládán pomocí za sebou postupijících zanašečů vedených pevným paprskem horním a dolním vedením a rotačním paprskem zajišťující přemístění a příraz útkové nitě k okraji vytvářené tkaniny, vyznačené tím, že obsahuje přijímací část (8) aig,nálu, uspořádanou po celé délce tkací roviny v prostoru mezi horním vedením (3) a pevným paprskem (2) nad dráhou zanašečů...

Pohon, zejména pro textilní stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 228476

Dátum: 15.07.1986

Autori: Musil Petr, Lev Stanislav, Jansa Miloš, Modrijan František, Bezděk Miloslav, Lapeš František, Brabec Zdeněk

Značky: pohon, zejména, stroje, textilní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká pohonu, zejména pro textilní stroje. Podstatou vynálezu je, že motor je opatřen dvěma řemenicemi, které jsou neustále v záběru se dvěma řemenicemi umístěnými na ose poháněného stroje, které je možno dvěma spojkami odpojovat a připojovat ke vstupnímu hřídeli poháněného stroje a tím měnit otáčky poháněného stroje z technologických na provozní. V případě poruchy pak dochází k odpojení obou spojek a k zabrzdění poháněného stroje,...

Způsob vytváření prefabrikovaného obkladu pomocí matrice a zpomalovače

Načítavanie...

Číslo patentu: 226587

Dátum: 15.11.1985

Autori: Polehňa Antonín, Musil Petr

Značky: pomocí, vytváření, matrice, obkladu, způsob, prefabrikovaného, zpomalovače

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob vytváření prefabrikovaného obkladu pomocí matric a zpomalovače vyznačený tím, že do profilované matrice opatřené na nosných profilech vrstvou zpomalovače na bázi sacharidů se vyskládají obkladové prvky, načež maltová směs se rozprostře a zhutněním zapraví do spár mezi obkladové prvky.

Útková zarážka kontrolující přenos útku ke tkací rovině u více prošlupních tkacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 224728

Dátum: 01.08.1985

Autori: Dubánek Jan, Musil Petr

Značky: více, tkacích, kontrolující, útková, strojů, prošlupních, zarážka, prenos, útku, tkací, rovině

Zhrnutie / Anotácia:

Útková zarážka kontrolující přenos útku ke tkací rovině u víceprošlupních tkacích strojů s postupujícími zanašeči vlnitým prošlupem, jejichž dráha je určena pevným paprskem s dolním a horním vedením zanašečů, kterážto zarážka je ovládána elektrickým snímačem nacházejícím se ve spínacím prostoru ohraničeném isolačními pruhy, přičemž spínací prostor jako celek obklopuje isolační potah horního vedení, vyznačená tím, že isolační pruhy (11), které...

Zařízení k omezení nečistot zanášených do tkacího prostoru zanášecími prostředky ze zanášecí dráhy k vytvářené tkanině na víceprošlupních tkacích strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 224727

Dátum: 01.08.1985

Autori: Jirásek Josef, Musil Petr, Kovář Stanislav

Značky: víceprošlupních, prostředky, zařízení, zanášecí, strojích, prostoru, nečistot, zanášecími, dráhy, zanášených, tkacích, omezení, vytvářené, tkacího, tkanině

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k omezení nečistot zanášených do tkacího prostoru zanášecími prostředky ze zanášecí dráhy k vytvářené tkanině na víceprošlupních tkacích strojích s dávkovacími jednotkami, rotačním paprskem a za sebou postupujícími vlnitými prošlupy, do nichž je útek ukládán procházejícími zanašeči, vyznačené tím, že v oblasti nekonečné dráty (18) zanašečů (1) a dráhy (2) dávkovacích jednotek (3) jsou umístěny ochranné a čistící prostředky, sestávající...

Keramický stěnový dílec tvořený zdicími, zejména lehčenými tvarovkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 219013

Dátum: 15.06.1985

Autori: Brunner Evžen, Vranka Ludvík, Paseka Petr Ing, Musil Petr

Značky: zejména, keramický, zdicími, lehčenými, dílec, tvořený, tvarovkami, stěnový

Zhrnutie / Anotácia:

Keramický stěnový dílec tvořený zdicími, zejména lehčenými tvarovkami. Účelem vynálezu je odstranění dodatečné izolace za současného zvýšení tepelně izolačních vlastností dílce. Vynález řeší rovněž snižování spotřeby oceli a efektivnost výroby. Uvedeného účelu se dosáhne sestavením dílce z lehčených keramických tvarovek s výztužnými trámci, přičemž do vytvořených průběžných kanálků se uloží manipulační nebo výztužné tyče.

Forma na výrobu vrstveného nárožního dílce

Načítavanie...

Číslo patentu: 218443

Dátum: 15.03.1985

Autori: Musil Petr, Brabec Zdeněk

Značky: nárožního, forma, vrstveného, výrobu, dílce

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká formy na výrobu vrstveného nárožního dílce se zaručením požadované konečné kvality dílce. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že do pevného rámu je vložena vymezující vložka, přiklopí se odklopná bočnice, přiklopí čela a vytvoří se část dílce, přičemž po přiklopení druhé odklopné bočnice, překlopení formy a odklopení první odklopné bočnice se vytvoří zbývající část dílce.

Způsob zhotovování matric ze směsi polyvinylchloridu a jeho kopolymerů pro povrchové úpravy stavebních dílců

Načítavanie...

Číslo patentu: 224930

Dátum: 01.11.1984

Autori: Musil Petr, Ponížil František, Polehňa Antonín

Značky: zhotovování, úpravy, polyvinylchloridu, způsob, stavebních, povrchové, matric, směsi, dílců, kopolymerů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob zhotovování matric ze směsi polyvinylchloridu a jeho kopolymerů pro povrchové úpravy stavebních dílců, vyznačený tím, že směs z 55 až 75 hmotnostních dílů pastotvorného polyvinylchloridu nebo jeho kopolymerů nebo kombinace pastotvorného a nepastotvorného typu o střední molekulární hmotnosti 45 000 až 85 000, 25 až 45 hmotnostních dílů změkčovadel, zejména na bázi esterů kyselin ftalové, adiové, sebakové a fosforečné s výhodou...

Způsob výroby keramického stěnového dílce

Načítavanie...

Číslo patentu: 224658

Dátum: 01.10.1984

Autori: Musil Petr, Brunner Evžen, Vranka Ludvík

Značky: výroby, stěnového, způsob, dílce, keramického

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby keramického stěnového dílce, vyznačující se tím, že zdicí, zejména lehčené tvarovky, se nejprve spojují pojivem, zejména rychletuhnoucím tmelem, v tyčové prvky, které se po dosažení manipulační pevnosti spojů vzájemně spojují pojivem, zejména rychletuhnoucím tmelem, jehož vrstva se zejména v příčném směru přeruší alespoň jednou vzduchovou mezerou, do plošných stěnových dílců.

Pohon zejména pro tkací stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 224244

Dátum: 01.09.1984

Autori: Lev Stanislav, Lapeš František, Bezděk Miloslav, Jansa Miloš, Modrijan František, Brabec Zdeněk, Musil Petr

Značky: tkací, stroje, zejména, pohon

Zhrnutie / Anotácia:

Pohon, zejména pro tkací stroje, dvěma elektromotory, vyznačující se tím, že na hřídeli poháněného stroje (1), opatřeného první brzdou (2), je upevněna první řemenice (3), která je v záběru s druhou řemenicí (4), upevněnou na hřídeli prvního motoru (5), na němž je upevněna i třetí řemenice (6), která je v záběru se čtvrtou řemenicí (7) upevněnou na hnané části spojky (8), jejíž hnací část je pevně spojena s hřídelem druhého motoru (9),...

Zařízení pro kontrolu dávkování útkové příze do zanašeče u víceprošlupních tkacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 217848

Dátum: 15.07.1984

Autori: Musil Petr, Dubánek Jan

Značky: tkacích, víceprošlupních, zanašeče, kontrolu, příze, útkové, zařízení, dávkování, strojů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kontroly a snímání poklesu napětí příze v pracovním procesu při výrobě tkanin. Jedná se o zařízení pro kontrolu dávkování útkové nitě v prostoru místa soukání na cívku zanašeče. Podstatou vynálezu je snímač poklesu napětí na tkacím stroji umístěný bezprostředně v místě soukání útkové nitě do zanašeče vybavený vodicími elementy a clonkou v pracovním poli čidla. Snímač na kontrolovaném útku spočívá vlastní vahou a při sníženém...

Způsob dopínání útku na výstupní straně zanašečů z prošlupu u tkalcovských stavu s postupujícími prošlupy a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 213902

Dátum: 01.06.1984

Autori: Jirásek Josef, Musil Petr, Chrtek Milan

Značky: tohoto, výstupní, tkalcovských, způsob, prošlupu, prošlupy, zanašečů, způsobu, dopínání, stavu, postupujícími, zařízení, útku, straně, provádění

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata vynálezu spočívá v dopínání útku nasávaným proudem vzduchu v době jeho provázání osnovními nitěmi na výstupní straně zanašečů z prošlupu a to až do doby jeho úplného zafixování ve tkanině. Dopínání útku provádí vzduchová hubice, která nasávaným proudem vzduchu udává volnému konci útku na výstupu příslušné napětí. Je na stroji stavitelně upevněna v těsné blízkosti krajové lamely rotačního paprsku, přirážející vystupující útek ze...

Optoelektronický spínač s upravovačem signálu pro kontrolu útku u víceprošlupního tkacího stroje s vlnitým prošlupem

Načítavanie...

Číslo patentu: 213601

Dátum: 01.03.1984

Autori: Pírko Jan, Novotný Otakar, Dubánek Jan, Musil Petr

Značky: útku, spínač, víceprošlupního, prošlupem, tkacího, kontrolu, upravovačem, vlnitým, optoelektronický, signálu, stroje

Zhrnutie / Anotácia:

Optoelektronický snímač s upravovačem signálu pro kontrolu útku u víceprošlupního tkacího stroje s vlnitým prošlupem, do něhož jsou útky pokládány pomocí zanašečů, pohybujících se za sebou v prošlupní dráze určené pevným paprskem, horním vedením upraveným těsně nad horní prošlupní rovinou a spodním vedení pod spodní prošlupní rovinou, kde útek je k okraji tkaniny přirážen rotačním paprskem vytvořeným kotoučovými přírazy lamelami a v krajích...