Musil Jindřich

Spôsob naprašovania vrstiev a zariadenie na vykonávanie tohoto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 277865

Dátum: 08.06.1994

Autori: Kadlec Stanislav, Musil Jindřich

MPK: C23C 14/34

Značky: vrstiev, zariadenie, tohoto, vykonávanie, spôsob, spôsobu, naprašovania

Zhrnutie / Anotácia:

Podľa spôsobu naprašovania tenkých oteruvzdorných vrstiev, najmä typu nitridu titánu sa zvyšuje hustota a homogenita iónového a elektrónového prúdu na substráty a umožňuje sa iónové plátovanie. Charakteristika plazmy je ovplyvňovaná tvarom magnetického poľa. Zariadenie pozostáva z elektromagnetov, posuvného anódového nadstavca alebo pomocnej elektródy.

Vakuové zařízení pro vytváření tenkých vrstev na kovových součástkách s použitím nízkonapěťového oblouku

Načítavanie...

Číslo patentu: 266513

Dátum: 12.01.1990

Autori: Frey Augustín, Routnerová Blanka, Jakeš Jan, Bárdoš Ladislav, Vyskočil Jiří, Exner Milan, Rybář Oldřich, Matouš Jaromír, Jareš František, Musil Jindřich

MPK: C23C 14/00, C23C 14/56

Značky: vákuové, nízkonapěťového, kovových, vytváření, použitím, oblouků, vrstev, zařízení, tenkých, součástkách

Text:

...a snadnou obsluhu prvků vytvářejících nízkonapěčový oblouk. Další výhodou tohoto zařízení je snadné manipulace se vsázkou.Na připojenýoh výkresech je znázorněno vakuové zařízení podle vynálezu, kde na obr. 1 je celkové uspořádání zařízení podle vynálezu a na obr. 2 je půdorys zařízení.Vakuové zařízení na obraze 1 je tvořeno vakuovou komorou 3, na jejímž obvodu jsou podle technologické potřeby rozmístěny výklopné odpařovače 3. Výklopné...

Zařízení pro rotační pohyb součástí ve vakuovém zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 262934

Dátum: 11.04.1989

Autori: Vyskočil Jiří, Třeček Jiří, Matouš Jaromír, Rybář Oldřich, Musil Jindřich, Vilda Jiří, Rajský Antonín, Exner Milan, Frey Augustín

MPK: F27D 3/12

Značky: součástí, zařízení, vákuovém, rotační, pohyb

Text:

...2 Toutorotační vakuotěsnou průchodkoug prochází nosná trubka~§ 7 která je zakončena na spodní části poháněcím ko 1 emi a systémem vakuotěsných kolektorů 17. Poháněoí kolo 1 je poháněno elektromotoram § prostřednictvím šnekové převodovky (neznázorněna). Na horní části nosné trubky 1 je upevněn odizolovaný nosič 1, který je spojen s kotoučm gg a dále s hlavicí lg. Vzájaná spojení šrouby není znázorněno. Jmenované celky jsou vzájemně...

Způsob vytváření tenkého povlaku na povrchu tělesa plazmaticky aktivovanou chemickou reakcí z plynné fáze a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251011

Dátum: 11.06.1987

Autori: Havel Josef, Bárdoš Ladislav, Hortlík František, Musil Jindřich

MPK: C23C 14/48

Značky: tenkého, vytváření, zařízení, chemickou, způsob, plynné, povlaků, způsobu, aktivovanou, fáze, reakcí, povrchu, provádění, tohoto, plazmaticky, tělesa

Text:

...depozice, ktere jsou nnohen vyšší než dosud známé. Účinné chlazení je dosaženo magnetickým rozaítánín elektronů od substrátu. Podle amerického patentu USP 4 066 659 je chráněn způsob a zařízení pro povlakování substrátu, při něnž se vytváří izolační vrstva na jedne části vodiveho terče a druhá část terče se udržuje bez izolační vrstvy iontovýa bonbardováním. Vodívý terč je na střídaven elektricke potenciálu dostatečně vysokého...

Způsob vytváření tenkého nemagnetického povlaku na vnitřním povrchu dutého tělesa magnetronovým rozprašováním a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248804

Dátum: 12.02.1987

Autori: Bárdoš Ladislav, Štěpán Vladimír, Musil Jindřich, Hortlík František, Havel Josef

MPK: C23C 14/34

Značky: dutého, povlaků, provádění, způsob, zařízení, vytváření, povrchu, tohoto, tělesa, nemagnetického, vnitřním, rozprašováním, magnetronovým, způsobu, tenkého

Text:

...plazmatického rozprašovaní. Substráty jsou uspořádány vně válcového rotujícího bubnu,přičemž během rotace je konvexní povrch bubnu vystaven plazmatu, ve kterém se rozprašují terčové segmenty. Soubor více na povrchu umístěných obloukových terčových segmentu tvoří v podstatě váleo a je uspořádán souose a teleskopicky vzhledem k bubnu. Terčové segmenty jsou katodou vysokonapětového elektrického obvodu a buben jeho anodou.Plocha terčové jednotky...

Způsob zvýšení trvanlivosti součástí strojů, zejména součástí z hliníkových slitin pro textilní stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 233355

Dátum: 01.01.1987

Autori: Musil Jindřich, Taras Petr, Bárdoš Ladislav, Štěpán Vladimír, Rajský Antonín

MPK: D01H 7/885

Značky: textilní, součástí, stroje, způsob, zvýšení, zejména, trvanlivosti, strojů, hliníkových, slitin

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká strojírenství, zejména technologie výroby textilních strojů a řeší problém vytváření ochranných otěruvzdorných a mechanicky odolných vrstev na povrchu součástí, které jsou silně namáhané abrasivním otěrem zpracovávaných materiálů. Podstatou vynálezu je způsob zvýšení trvanlivosti součástí strojů ochrannou vrstvou na jejich povrchu, vytvořenou z otěruvzdorných a mechanicky odolných látek. Na součásti, které jsou umístěny v...

Zařízení pro nanášení tenkých vrstev plazmochemickou reakcí z plynné fáze

Načítavanie...

Číslo patentu: 227837

Dátum: 15.04.1986

Autori: Taras Petr, Bárdoš Ladislav, Musil Jindřich, Lončar Gojko

Značky: fáze, tenkých, vrstev, zařízení, plazmochemickou, reakcí, nanášení, plynné

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro nanášení tenkých vrstev plazmochemickou reakcí z plynné fáze, probíhající mimo oblast plazmatu, vytvořené z reaktoru, ze zdroje elektrického napětí a z čerpadla, vyznačené tím, že do prvního ústí (16) reaktoru (1), které je upraveno v jeho střední části, je zařazena trubice (3) přívodu aktivovaného reakčního plynu, provlečená koaxiálním vysokofrekvenčním elementem, odborně označeným surfatron (6), spojeným napájecím vedením s...

Přední část plazmového hořáku

Načítavanie...

Číslo patentu: 226238

Dátum: 01.02.1986

Autori: Musil Jindřich, Maličký Václav, Rudolf Jaroslav, Nechanický Jan

Značky: přední, plazmového, část, hořáku

Zhrnutie / Anotácia:

Přední část plazmového hořáku sestávající z tělesa hořáku, usměrňovacího kroužku a trysky anody, do níž zasahuje katoda vyznačená tím, že mezi tělesem (3) hořáku a usměrňovacím kroužkem (4) je vytvořena rozváděcí komora (2) a usměrňovací kroužek (4) fixovaný v tělese (3) hořáku pomocí trysky anody (7) je opatřen v zadní části průchozími kanály (10) v plášťové časti usměrňovacími tryskami (8) a v osové části otvorem (9), např. s cylindrickým...

Způsob vytváření tenkých vrstev na kovových a/nebo dielektrických fóliích

Načítavanie...

Číslo patentu: 221076

Dátum: 15.01.1986

Autori: Bárdoš Ladislav, Tlučhoř Zdeněk, Malec Václav, Jakeš Jan, Musil Jindřich, Rajský Antonín

Značky: tenkých, fóliích, kovových, dielektrických, způsob, vytváření, vrstev

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob vytváření tenkých vrstev na kovových a/nebo dielektrických fóliích, přičemž vytvářené tenké vrstvy jsou kovové, dielektrické, polovodivé, magnetické a supravodivé, vyznačený tím, že pevný terč, tvořící katodu magnetronového rozprašovacího systému, se rozprašuje v plazmatu vytvořeném v inertním plynu nebo ve směsi inertního a reaktivního plynu při tlaku v rozsahu 102 Pa až 102 Pa rozprášené částice pevného terče kondenzují a deponují se...

Způsob zapálení a udržení bezelektrodového výboje v proudícím molekulárním plynu při tlaku vyšším než 1 kPa a zařízení pro provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 219830

Dátum: 15.10.1985

Autori: Bárdoš Ladislav, Taras Petr, Musil Jindřich

Značky: molekulárním, způsobu, proudícím, bezelektrodového, způsob, vyšším, plynů, zařízení, udržení, tohoto, provádění, tlaku, výboje, zapálení

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob zapálení a udržení bezelektrodového výboje v proudícím molekulárním plynu při tlaku vyšším než 1 kPa, vyznačený tím, že se do prostoru vyplněného proudícím molekulárním plynem přivádí kanálem snadno ionizovatelný plyn, např. argon, při vyšším tlaku, než je tlak proudícího molekulárního plynu, např. do střední části proudového kanálu molekulárního plynu.

Vyměnitelný terč pro kruhový planární plazmatron magnetronového typu

Načítavanie...

Číslo patentu: 216730

Dátum: 01.10.1984

Autori: Rajský Antonín, Musil Jindřich

Značky: planární, kruhový, terč, magnetronového, vyměnitelný, plazmatron

Zhrnutie / Anotácia:

Problém vynálezem řešený: konstrukce vyměnitelného terče pro kruhový planární plazmatron magnetronového typu (dále jen magnetron). Stručný výklad podstaty vynálezu: vyměnitelný terč je vytvořen z kruhového kovového víčka ve tvaru převlečné matice, našroubované na katodový blok, jehož čelní plocha a styčná plocha víčka jsou planpralelní a zabroušené. Při první alternativě je víčko zhotoveno z rozprašovaného materiálu. Ve druhé alternativě je na...

Zařízení pro dodatečný vysokofrekvenční ohřev plazmatu

Načítavanie...

Číslo patentu: 215980

Dátum: 01.09.1984

Autori: Žáček František, Musil Jindřich

Značky: vysokofrekvenční, ohrev, plazmatu, dodatečný, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro dodatečný vysokofrekvenční ohřev plazmatu a patří do oboru plazmatu pro řízenou termojadernou syntézu a interakce elektromagnetických vln s plazmatem anebo jiným dielektrickým prostředím. Problém vynálezem řešený je generování zpomalených elektromagnetických vln pro dodatečný ohřev horkého plastu. Podstatou vynálezu je zařízení vytvořené s aspoň jednoho koaxiálního vedení, ukončeného dvěma elektricky vodivými...

Způsob vytváření transparentních, elektricky vodivých kysličníkových vrstev

Načítavanie...

Číslo patentu: 216395

Dátum: 01.07.1984

Autori: Musil Jindřich, Rajský Antonín, Ščobák Karel

Značky: vodivých, elektricky, vytváření, kysličníkových, transparentních, vrstev, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob se uplatní při výrobě optických snímacích elektronek, v laserové technice a ve fyzice. Podle způsobu lze vytvořit na substrátu transparentní, elektricky vodivé vrstvy typu SnO2, In2O3, In2O3 + SnO2, Cd2SnO4, TiO2 a Ta2O5. Podstatou vynálezu je rozprašování pevných terčů vytvořených z kovu M nebo jeho kysličníku MOx ve směsi argonu a kyslík za tlaku 10-2 až 10 Pa.

Způsob zvýšení životnosti kovových povrchů oproti opotřebení strojních součástí pomocí částic a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 213752

Dátum: 01.05.1984

Autori: Nepodal František, Musil Jindřich, Polouček Jiří

Značky: kovových, zvýšení, způsob, povrchu, opotřebení, provádění, strojních, oproti, životnosti, pomocí, částic, součástí, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob zvýšení životnosti kovových povrchů oproti opotřebení strojních součástí pomocí částic na bázi kovové, nebo keramické, případně keramickokovové, nanášených plazmovým stříkáním do vrstvy na povrchu základního kovového materiálu, jež jsou zakotveny ve vytvořených rýhách a po následném opracování vytvářejí nosnou plochu, v jejímž zbývajícím povrchu mezi částicemi se zadržuje mazací médium, vyznačující se tím, že po jemném opracování a...