Musil František

Rozdružovací válce

Načítavanie...

Číslo patentu: 268029

Dátum: 14.03.1990

Autori: Musil František, Kábrt Karel, Tměj Ladislav, Bureš Karel, Bezdíček Jiří, Dolejší Emil, Síla Jan

MPK: A01F 25/18

Značky: rozdružovací, válce

Text:

...krmív, na obr. 2 je pohled na rozdružovací válce v řezu podle roviny ll-Il z obr. l, na obr. J je řez hnaným rozdružovacím válccm ve zvětšeném meřítku a na obr. A řez hnacím rozdružovacím váloem rovněž ve zvetšeném métítku.Automobil sestává z šasi l, kabiny ga korby l, která je vymczena bocními stenami 5,přední čelní stčnou 3 a zadní celní stenou Q a ve spodní části dnem 1. Na dne 1 je upraven známým způsobem latkový transportér g, který je ve...

Uložení a pohon rozdružovacích válců v bočních stěnách korby automobilu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265392

Dátum: 13.10.1989

Autori: Bezdíček Jiří, Síla Jan, Kábrt Karel, Bureš Karel, Tměj Ladislav, Musil František, Dolejší Emil

MPK: A01K 5/00

Značky: bočních, automobilů, korby, stěnách, válců, pohon, uložení, rozdružovacích

Text:

...účinek vynálezu spočíva v tom, že v průběhu každého posuvu pístnice tlakového válce se vykoná celý pracovní cyklus nůžek, tj. jejích čelísti se zavřou a znovu otevřou. Tím se zdvojnásobuje frekvence pracovních cyklů nůžek. Znehybněná čelist umožňuje přesné držení nůžek v průběhu stříhání. Výkyv čelistí pomocí táhel nebo ploché vačky je velmi jednoduchý a spolehlivý. Zapojení řídicích obvodů k prvnímu rozvaděči umožňuje opakovaní...

Krmný automobil pro dopravu objemových krmiv

Načítavanie...

Číslo patentu: 263077

Dátum: 11.04.1989

Autori: Síla Jan, Bureš Karel, Tměj Ladislav, Kábrt Karel, Bezdíček Jiří, Dolejší Emil, Musil František

MPK: A01D 90/00

Značky: krmiv, krmný, dopravu, objemových, automobil

Text:

...jehož podstata spočíva V tom, že poháněcí zarízení zahrnuje narozváděcí převodovku napojenou náhonovou skříň s čelnímí ozubenýmí koly, z nichž střední čelní ozubené kolo je svým hřídelem napojeno na hydraulické čerpadlo, spojené potrubní větVí přes přetlakový ventil na hydromotor s planetovou převo~ dovkou, spojenou s hřídelem rozdružovecího válce, a jejíž koncové čelní ozubené kolo je na svém hřídelí na jedné straně 0 patřeno...

Zařízení na válcování půdy

Načítavanie...

Číslo patentu: 262514

Dátum: 14.03.1989

Autori: Bezdíček Jiří, Tměj Ladislav, Dolejší Emil, Musil František, Bureš Karel, Síla Jan

MPK: A01B 63/10

Značky: půdy, zařízení, válcování

Text:

...rámu a pomocné hydraulické vedení na odpadní nádrž hydraulické kapaliny, upravené na traktoru.Uvedené řešení přináší výhodu V tom, že umožňuje výkyv příčné zadní osy v podélném oku vymezovacího táhla, zatímco zadní hydraulický válec má v pracovní poloze celého zařízení zasunutou pístnioi. Přední hydraulický válec má přes ovládací ventil uzavřen obvod pracovní kapaliny při odpojeném traktoru a aby byl zajištěn výkyv přední příčné osy,...

Automobil pro dopravu objemových krmiv

Načítavanie...

Číslo patentu: 262248

Dátum: 14.03.1989

Autori: Kábrt Karel, Musil František, Bezdíček Jiří, Dolejší Emil, Tměj Ladislav, Síla Jan, Bureš Karel

MPK: A01D 90/00

Značky: automobil, dopravu, objemových, krmiv

Text:

...korby. Zadní stěna je na vnitřní straně opatřena šikmým náběhovým krytem, vystupujícím před zadní stěnu. Tento náběhový kryt slouží k překrytí mezery mezi koncem latkavého tranlsportéríj. a. zadní stěnou korby. Tím je těžiště zadní stěny umístěno na vnitřní straně korby a vzhledem k uložení čepů na vnější straně má zadní stěna snahu se sama vyklopit směrem dozadu, po uvolnění příslušných zavíracích zámků. Tím se snadno dostane objemový...

Zařízení pro jištění neseného zemědělského stroje při nárazu na překážku

Načítavanie...

Číslo patentu: 255286

Dátum: 15.02.1988

Autori: Sporek František, Souček Zbyněk, Roneš Jan, Musil František

MPK: A01D 75/18

Značky: překážku, jištění, neseného, zařízení, nárazů, stroje, zemědělského

Text:

...jsou opatřena spodními horizontálními závěsnými čepovými spojí É, 1, a to levým spodnim horizontálním závěsným čepovým spojem § a pravým spodním horizontálním závěsným čepovým spojem 1.Spodní horizontální závěsné čepové spoje É, 1 mohou být provedeny například v podobě horizontálního závěsného hřídele 3, jehož konce jsou jako spodná horizontální závesné čepové spoje Q, 1 upravený. Prostřednictvím horního závěsného čepového spoje § je k...

Opěrné zařízení rotačních žacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 238982

Dátum: 01.07.1987

Autori: Vondrák Jiří, Dvořák Jiří, Musil František

MPK: A01D 34/63

Značky: zařízení, rotačních, žacích, strojů, opěrné

Zhrnutie / Anotácia:

Opěrné zařízení je určeno zejména pro diskové rotační žací stroje a ovlivňuje styk skříně stroje s terénem. Podstata řešení spočívá v tom, že pod skříní je upravena alespoň jedna opěrná lyžina, opatřena na jednom konci vodicím nosem, jímž zasahuje volně do štěrbinovitého otvoru v ochranném náběhu nebo skříni a na druhém konci ohybem, v němž je alespoň jeden otvor, kterým je opěrná lyžina připojena k úchytnému čepu na skříni přes pružný člen,...

Zařízení pro třídění střel diabolo

Načítavanie...

Číslo patentu: 243326

Dátum: 15.05.1987

Autori: Volný Jaromír, Musil František

MPK: B07C 5/02

Značky: třídění, zařízení, střel, diabolo

Text:

...střel od výrobního stroje ke Kontrolnímu místu. Do spotřebitelské krabičky se nedostanou žádné zmetkové střely.rřídicí zařízení umožňuje přesné počítâní, a tím i dávkování do spotřebitelských krabiček. Také umožňuje počítání zmetkových střel a počítání výkonu za směnu. Zařízení pro třídění střel diabolo je znázorněno na připojených výkresech, kde na obr. 1 je nárys měřicího místa a na obr. 2 je půdorys měřioího místa s třídicím...

Rotační žací ústrojí

Načítavanie...

Číslo patentu: 233429

Dátum: 15.08.1986

Autori: Souček Zbyněk, Musil František, Svoboda Karel, Valouch Lubomír, Vondrák Jiří

MPK: A01D 35/264

Značky: rotační, ústrojí, žací

Zhrnutie / Anotácia:

Rotační žací ústrojí je určeno k ekonomické a kvalitní sklizni porostu, zejména zelené píce. Je opatřeno rotačními talíři, z nichž každý je tvořen středovým kuželem, který na částech svého spodního obvodu přechází v nejméně dvě krajní dopravní plochy. Ty jsou tvořeny strmou náběhovou částí s náběhovou hranou širší, než je zadní hrana rovinné části krajní dopravní plochy. Ta je též opatřena vzhůru zvednutým okrajovým límcem. Středový kužel je...

Převodové zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 227849

Dátum: 15.04.1986

Autori: Bursa Miloslav, Musil František, Podmela Ladislav

Značky: převodové, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká mechanického převodového zařízení k přenosu a transformaci středních a vysokých krouticích momentů při nízkých a středních otáčkách. Převodové zařízení obsahuje dvojici převodových členů, opatřených na vzájemně přivrácených čelních plochách lícními přenosovými drážkováními a valivě uloženými přenosovými elementy, a dále vodicí ústrojí přenosových elementů, upravené ve společném čelním prostoru těchto převodových člena. Vodicí...

Převodové zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 227848

Dátum: 15.04.1986

Autori: Podmela Ladislav, Musil František

Značky: převodové, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata převodového zařízení podle vynálezu spočívá v tom, že přenosové elementy jsou rovnoměrně kruhovitě rozmístěny a natáčivě uloženy ve vodicím ústrojí, otočně upraveném mezi převodovými členy. Vodicí ústrojí podle první alternativy tvoří deskovitá vodicí klec s pravidelně kruhovitě uspořádanými otvory pro přenosové elementy. Podle druhé alternativy jsou v pravidelně kruhovitě uspořádaných otvorech vodicí klece ustaveny vložky pro...

Lícní valivá převodovka

Načítavanie...

Číslo patentu: 228653

Dátum: 15.03.1986

Autori: Sládek Zdeněk, Bursa Miloslav, Musil František, Podmela Ladislav

MPK: F16H 1/24

Značky: převodovka, valivá, lícní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká mechanického převodového zařízení, zejména k přenosu a transformaci středních a vysokých krouticích momentů při nízkých a středních otáčkách. Planetová lícní valivá převodovka, zejména k regulaci úhlové rychlosti otáčení, má mezi čelně koaxiálně upravenými vstupním převodovým členem a výstupním převodovým členem otočně na výstředném vodicím čepu hnacího hřídele uložený satelitový převodový člen. V obou společných čelních...

Čelně nesený rotační žací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 222832

Dátum: 15.03.1986

Autori: Musil František, Blažek Václav, Zavadil Jan

Značky: rotační, čelně, nesený, žací, stroj

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém uspořádání čelně neseného rotačního žacího stroje pro samojízdný nosič za účelem zabezpečení dobrých pracovních podmínek a kopírovacích schopností, především při práci na svazích. Podstata vynálezu spočívá v tom, že k základnímu rámu, v němž je upravena rozvodová skříň, je vpředu připojena prostřednictvím konzol převodová skříň dvojice žacích bubnů, kdežto boční žací bubny opatřené skříněmi jsou připojeny k základnímu rámu...

Zařízení pro uchycení usměrňovacího disku rotačních žacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 221141

Dátum: 15.01.1986

Autori: Musil František, Březinová Jitka

Značky: rotačních, strojů, uchycení, zařízení, disků, žacích, usměrňovacího

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém zařízení pro uchycení usměrňovacího disku pro čelně nesené rotační žací stroje, jehož účelem je zajistit spolehlivé usměrnění sečeného porostu bez větších nároků na prostorové uspořádání. Podstata vynálezu spočívá v tom, že na nosném držáku je stavitelně uspořádána objímka s trubkou, nesoucí prostřednictvím další objímky desku, k níž je prostřednictvím čepu připojeno přestavitelné rameno opatřené vodicím pouzdrem, v němž je...

Trojcestné rychlouzavírací a přepouštěcí zařízení pro potrubí s tekutinou, zejména se sodíkem pro parní generátory

Načítavanie...

Číslo patentu: 217447

Dátum: 15.02.1985

Autori: Musil František, Dosoudil František, Jukl František, Matal Oldřich

Značky: rychlouzavírací, přepouštěcí, tekutinou, zařízení, zejména, generátory, trojcestné, potrubí, parní, sodíkem

Zhrnutie / Anotácia:

U trojcestného rychlouzavíracího a přepouštěcího zařízení podle vynálezu je nůž zavěšen alespoň jedním závěsem na závaží, zachyceném na rameni alespoň jedné dvouramenné páky, opřené druhým koncem o zvon a opatřené centrálním otvorem, jímž prochází táhlo s objímkou, která tvoří část zařízení obráceného pohybu. Nůž je tvaru dutého průchozího válce, je orientován ostřím k dělicí stěně a má alespoň jeden radiální otvor. Uvedené zařízení pracuje...