Murgaš Marian

Spôsob horizontálneho kontinuálneho liatia kovov a sústava induktorov horizontálneho elektromagnetického kryštalizátora

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7431

Dátum: 01.06.2016

Autori: Tehlár Pavol, Pokusová Marcela, Murgaš Marian

MPK: B22D 11/01, B22D 11/04

Značky: kovov, spôsob, kontinuálneho, liatia, horizontálneho, induktorov, sústava, elektromagnetického, kryštalizátora

Text:

...s polomerom r, ktorým tečie prúd I, vo vzdialenosti I od elektricky vodivej roviny povrchu taveniny vytvorí rovnaké magnetické pole ako vodič nulovej hrúbky s rovnakou hodnotou prúdu I, ale vo vzdialenosti I od povrchu, keď Z 2 12 12. Hodnota intenzity magnetického poľa H,- na povrchu taveniny potom bude vektorovým súčtom oboch zložiek od samotného vodiča H a od jeho zrkadlového obrazu H . Pri vzdialenosti induktora od taveniny a, keď I ...

Spôsob elektrotroskového odlievania antikoróznych chrómových a chrómniklových ocelí

Načítavanie...

Číslo patentu: 278004

Dátum: 15.07.1992

Autor: Murgaš Marian

MPK: B22D 23/10

Značky: antikoróznych, chromových, elektrotroskového, spôsob, oceli, odlievania, chrómniklových

Zhrnutie / Anotácia:

Pri elektrotroskovom odlievaní antikoróznych chrómových a chrómniklových ocelí sa proces primárnej kryštalizácie ovplyvňuje aplikáciou magnetického poľa. Na kryštalizátor počas elektrotroskového liatia sa pôsobí magnetickým poľom indukcie 0,085 T až 0,11 T.

Spôsob elektrotroskového zvárania

Načítavanie...

Číslo patentu: 280762

Dátum: 15.07.1992

Autor: Murgaš Marian

MPK: B23K 9/18, B23K 13/01, B23K 25/00...

Značky: elektrotroskového, zvárania, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob elektrotroskového zvárania a navárania, ktorý je založený na vedení procesu odtavnou elektródou zosintrovanou na 70 až 80 % teoretickej hustoty, keď do miesta zvaru je privedené magnetické pole 0,1 až 0,15 T. Navrhované riešenie umožňuje odstránenie hrubej liatej štruktúry zvarového kovu, výrazné zlepšenie mechanických vlastností zvarového kovu s prechodovou oblasťou, podstatné zmenšenie hĺbky závaru a zníženie tepelného ovplyvnenia...

Spôsob modifikácie ocele pri elektrotroskovom procese

Načítavanie...

Číslo patentu: 280604

Dátum: 15.07.1992

Autori: Murgaš Marian, Pokusová Marcela

MPK: B22D 27/02

Značky: elektrotroskovom, modifikácie, ocele, procese, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob modifikácie ocele elektrotroskovo pretavovanej s použitím odtavnej elektródy neúplne skompaktovanej z práškového polotovaru, pri ktorom sa dosahuje v prierezoch do 200 cm2 zlepšenie a izotropnosť mechanických vlastností vytaveného materiálu, rovnorodé zjemnenie a výrazné potlačenie znakov liatej štruktúry, keď útvary tvoriace makroštruktúru majú po celom priereze rozmery porovnateľné s rozmermi granúl použitých na výrobu odtavnej...

Spôsob elektrotroskového liatia s použitím práškového polotovaru

Načítavanie...

Číslo patentu: 280345

Dátum: 17.06.1992

Autori: Čaus Alexander, Murgaš Marian, Pokusa Anton

MPK: B22D 27/02, B22F 9/00

Značky: polotovarů, spôsob, elektrotroskového, použitím, práškového, liatia

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka spôsobu elektrotroskového odlievania s ovplyvnením procesu tuhnutia, pri ktorom je použitá odtavná elektróda z neúplne kompaktného materiálu. Podstatou riešenia je, že v prvej fáze sa práškový polotovar speká pri teplote 950 až 1200 °C na 65 až 80 % maximálnej hustoty do odtavnej elektródy a v druhej fáze sa odtavná elektróda elektrotroskovo pretavuje za pôsobenia magnetického poľa 0,04 až 0,15 T.

Modifikátor liatiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 278920

Dátum: 12.11.1991

Autori: Lekach Semjon Naumovič, Tribuševskij Vladimír Leonidovič, Sluckij Anatolij Grigorijevič, Wachter Igor, Bestužev Nikolaj Ivanovič, Murgaš Marian

MPK: C22C 35/00, C21C 1/10, C21C 1/08...

Značky: liatiny, modifikátor

Zhrnutie / Anotácia:

Modifikátor liatiny, ktorý zabraňuje vzniku horúcich trhlín a znižuje sklon liatiny k tvorbe defektov sťahovania, obsahuje 6 až 15 % hmotn. kovov vzácnych zemín skupiny céru, 1 až 4 % hmotn. vápnika, 0,1 až 4 % hmotn. medi, 5 až 15 % hmotn. železa, 5 až 25 % hmotn. kremíka, 0,1 až 1,5 % hmotn. horčíka, 2 až 7 % hmotn. bizmútu a zvyšok tvorí hliník.

Spôsob premiešavania tekutého kovu pri kontinuálnom liatí brám

Načítavanie...

Číslo patentu: 277974

Dátum: 12.11.1991

Autor: Murgaš Marian

MPK: B22D 27/02

Značky: brám, spôsob, premiešavania, tekutého, kontinuálnom, liatí

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatou riešenia je, že na bramu sa súčasne pôsobí jednosmerným elektrickým prúdom privedeným v mieste kryštalizátora a na opačnom konci bramy s hustotou elektrického prúdu 2 až 5 A/cm2 a magnetickým poľom aspoň jedného elektromagnetu s indukciou 0,05 až 0,2 T. Pritom magnetické pole je orientované kolmo na smer tečúceho prúdu.

Podávací mechanizmus drôtu s programovaním prítlačnej sily podávacích čeľustí

Načítavanie...

Číslo patentu: 270535

Dátum: 12.07.1990

Autori: Kováč Marián, Murgaš Marian, Podolský Michal, Fülle Jozef, Sojka Benedikt

MPK: B21G 3/12

Značky: programovaním, drôtu, prítlačnej, podávací, čelustí, podávacích, mechanizmus

Text:

...pohybu týchto na vodiacu lištu 33 spojenú ao ěmýkadlom Q, voči ktoremu je perom lg vedoný podávač ll, ktorý je voči ämýkadlu g odpružený pružinou 2 s nastaviteľným predpätim pomocou mstic g, kde v hlave podáveôa ll. poauvne uloženeho v danom ěmýkedle Q je ueporiadená pevná üelust lg a pritleöná öerue lg ovládané druhou pružinou 51, ktorej sila je vyvodzovand druhým emýkadlom lg pomocou kladky lg odvalujúcej aa po platni gg.Poloha platne gg...

Spôsob elektrotroskového zvárania, najmä legovaných ocelí

Načítavanie...

Číslo patentu: 256063

Dátum: 15.04.1988

Autori: Adamka Jozef, Musil Zdeněk, Pilárik Stanislav, Murgaš Marian

MPK: B23K 25/00

Značky: oceli, legovaných, zvárania, spôsob, najmä, elektrotroskového

Text:

...v tekutej oblasti ingotu. Daně zariadenie v prevedení podľa vynalezu umožňuje sýtenie podstatne vyššie pri nižšej spotrebe energie. Pokrok tohoto riešenia sa prejavil vo vnesení vibrácií tak do roztaveného, ako aj do tuhnú 4ceho kovu, čo sa prejavuje aj vyšším účinkom na kvalitu materiálu a tým aj výrobku.Prenešenim tejto známej technológie v spojení s procesom eiektrotroskového zvárania a prispôsobením zariadenia v tom, že sa...

Zapojení pro měření odporů a propojovací sítě na osazených deskách plošných spojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246527

Dátum: 15.12.1987

Autori: Murgaš Marian, Musil Zdenik, Teren Ján

MPK: G01R 31/04, G01R 31/20

Značky: deskách, odporu, spojů, plošných, osazených, propojovací, sítě, zapojení, měření

Text:

...je zapojen na prvý vstup bloku 4 řídicích obvodů. Výstup bipolárního přesného zdroje 1 napětí je zapojen na čtvrtý, společný vodič ötyřvodíčove matice 9 adresovatelných spínačů. Druhý společný vodič čtyřvodičové matice 9 adresovatelných spínačů je zapojen do prvého vstupu 29 převodníku 2 proud-napětí. Druhý výstup přepínače 3 rozsahů je zaveden do čtvrtého vstupu 24 převodníku 2 proud-napětí. Druhý vstup 22 převodníku 2 proud-napětí je...

Chladicí tunel pro řízené nucené chlazení ohřátého materiálu, zejména otlitků

Načítavanie...

Číslo patentu: 246553

Dátum: 20.08.1987

Autori: Kravec Ján, Ce1uch Ján, Kováeik Vladimír, Murgaš Marian, Pilárik Stanislav

MPK: C21D 1/62, F27D 9/00

Značky: materiálů, zejména, chladicí, nuceně, chlazení, tunel, otlitků, ohřátého, řízené

Text:

...cocToxHneM.ox narenbnoro TyHąeñK. -pyrné nmronume nunonuenna usoöpeweunx onucanu 9 nonnyHKTaxopMynu nsoö peweunn. Hsoöpeweune őonee nonpoöuo ohucuaaercn 5 npuuepe sunonueuna. A FHpnuep nuonaeunn Hpnuep nunonnenun usoöperenun noxaaunaerOur. 1 sun nsoópefenuoro oxnannwenbuoro Tynnena B nónonuurenbnom paspese c coowaewcwnymunnosnymuo-Texuuuecxnmu npncnoco 6 neHHHMM 3 cxeua ruuecxou usoöpaxennn, Our. 2 nonepeuuoe ceuenne oxnanmwenbuoro...

Spôsob výroby zápustiek z podeutektoidných ocelí elektrotroskovým odlievaním v magnetickom poli

Načítavanie...

Číslo patentu: 251453

Dátum: 16.07.1987

Autori: Pilárik Stanislav, Murgaš Marian

MPK: B22D 27/02

Značky: elektrotroskovým, zápustiek, oceli, odlievaním, podeutektoidných, výroby, spôsob, magnetickom

Text:

...odlievaním v magnetickom poli podľa vynálezu, kterého podstata spočíva v tom, že na zâpustku -počas jej elektrotroskového odlievania sa pôsobí magnetickou indukciou 0,04 až 0,08 T.Odllevaním zápustky podla vynálezu sa dosiahne vysoká kvalita odliatku. Takto získaná zápustka má mechanické vlastnosti na úrovni tvárneného materiálu, navyše V požadovanom tvare. Po tepelnom spracovaní je štruktúra tvorená vysokým podielom dvoj 4čateného...

Sposob výroby ozubeného kolesa s velkým modulom

Načítavanie...

Číslo patentu: 248566

Dátum: 12.02.1987

Autori: Beleš Ladislav, Murgaš Marian, Pilárik Stanislav

MPK: B22D 27/02

Značky: spôsob, modulom, výroby, ozubeného, velkým, kolesa

Text:

...materiálov. U ozubonýoh kolies s veľký modulom sa to prejavuje najmä u parametrov tažnoot a vrúbová húžovnatosť.Uvedené nsvjhody doterajšieho stavu techniky sú odstránená spôsobom výroby ozubenćho kolesa s veľkým modulom Hnrěho predhotovený venieo z liste uhlikcvej ocele s obsahom uhlíka c od 0,1 z do 0,25 as ná. po obvode do hĺbky jedno) ittrtiny hrúbky vence vytvorená vyhrania na pitnú šírku zubov, do ktorýoh sú z konštrukčne logovanoj...

Spôsob zápustkového kovania s krutom a zariadenie na vykonavanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 229237

Dátum: 01.03.1986

Autori: Polák Karol, Adamka Jozef, Murgaš Marian, Podolský Michal

MPK: B21J 5/02

Značky: spôsob, vykonávanie, zápustkového, kovania, zariadenie, tohto, krutom, spôsobu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oblasti tepelnotechnologického spracovania kovov a týka sa spôsobu a zariadenia pre zápustkové kovanie s krutom. Účelom vynálezu je zvýšenou pohyblivosťou zŕn, z ktorých sa polovýrobok skladá, odstrániť póry a necelistvost a strhnúť oxidické povlaky zo zŕn, čím sa intenzívnejšie prejavia adhézne a difúzne prepojenia jednotlivých zrń, mikroobjevov a komponentov viaczložkovej sústavy. Tým sa dosiahne vysoká hustota výkovkov so...