Muráni Ján

Zariadenie pre prípravu plyno-vzdušnej výbušnej zmesi

Načítavanie...

Číslo patentu: 262755

Dátum: 11.04.1989

Autori: Muráni Ján, Machava Jan

MPK: B01F 3/02

Značky: zmesí, přípravu, plyno-vzdušnej, zariadenie, výbušnej

Text:

...dýzou plynu, .prírvodným vzduchovým kanálom, zmiešavacou komorou a difúzorom.Takáto konštrukcia zmiešavacieho kusa umožňuje prípravu plyn-o-vzdušnej výbušnej zmesi bez použitia vzduchovej trasy .a tým a bez .potreby prívodu tlakovéh-o vzduchu,čim sa celé zariadenie zna~čne zjednoduší,zvýši sa jeho prevádzková spoľahlivosť, zní 4žia sa nároky na obsluhu a tiež sa znížia zriaďovacie náklady.Na priloženom výkrese je .na obr. 1 znázornená celkové...

Rošt fluidného kotla

Načítavanie...

Číslo patentu: 257492

Dátum: 16.05.1988

Autori: Gubčo Vladimír, Muráni Ján

MPK: F23C 11/02

Značky: rošt, kotla, fluidného

Text:

...následných možných deformácii roštu. Konštrukcia roštu zabezpečuje tiež neprepadovost častíc fluidnej vrstvy pod rošt v celom pásme prevádzky. ochranu chladených rúrok pred erôziou horúcimi časticami fluidnej vrstvy a zjednoduší sa montáž a jeho údržba.Rošt fluidného kotla podľa vynálezu je znázornený na pripojenom výkrese, kde na obr. 1 je nárys priečneho rezu roštu, na obr. 2 je jeho pôdorys a na obr. 3 je pozdlžny rez roštuchladené rúrky l...

Rošt fluidného kotla

Načítavanie...

Číslo patentu: 254700

Dátum: 15.01.1988

Autori: Muráni Ján, Gubčo Vladimír

MPK: F23C 11/02

Značky: rošt, fluidného, kotla

Text:

...drážkaíni v pozdĺžnej osi vystužené plochýml tyčami, na ktoré sú vždy len z jednej stranyprivarené usmerňovvacie segmenty prekrýva i júce priečne drážky, Výhoda tohoto riešenia je, že priečne drážky vytvorené takmer po celej šírke priebežných bombírovaných oceľových pásov kompenzujú pozdĺžne dilatačné rozdiely vyplývajúce z rôznej teploty oceľových pásov a chlnadených rúr-ok, čím sa odstraňujú príčiny vzniku napätí a následných možných...

Zariadenie pre impulzné čistenie regeneratívneho ohrievača vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238878

Dátum: 15.05.1987

Autori: Dóczy Anton, Muráni Ján, Bobovnický Jozef

MPK: F22B 37/00

Značky: impulzné, čistenie, ohrievača, vzduchu, regeneratívneho, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka oboru parných kotlov a rieši problematiku čistenia regeneratívnych ohrievačov vzduchu od nánosov popola impulzným spôsobom. Predmetom vynálezu je riešenie umiestnenia výstupných hubíc usmerňujúcich tlakovú vlnu na rotor regeneratívneho ohrievača vzduchu. Podstata vynálezu spočíva v tom, že rázová rúra sa prostredníctvom rozdeľovacieho kusa rozvetvuje do dvoch impulzovodov zakončených výstupnými hubicami umiestnenými nad a pod...

Výstupná hubica impulzného zariadenia pre oblast nízkých teplot spalín

Načítavanie...

Číslo patentu: 250771

Dátum: 14.05.1987

Autor: Muráni Ján

MPK: F28G 13/00

Značky: výstupná, zariadenia, nízkých, hubica, teplot, spalin, impulzného, oblast

Text:

...uhol,pod ktorým sa produkty impulzného horenia vytekajúce zo štrbín rozširujú.Uvedené .nedostatky odstraňuje výstupná hubice impulzného zariadenia pre obtlast nízkych teplôt spalín .podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že ndrážky, kto rými produkty impulz-ného horenia vystupujú, -sú orientované kolmo na pozdlžnu os výstupnej hubice s výstupným uhl-om v po zdlžnej osi 30 .až 90 ° a v priečnej osi 15 až20 °, pričom drážky sú...

Mechanický rozdelovač sypkých materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 248990

Dátum: 12.03.1987

Autori: Ürge Ladislav, Muráni Ján, Večerek Jaromír

MPK: B65G 65/30

Značky: rozdělovač, materiálov, mechanicky, sypkých

Text:

...je možné viacerými spôsobmi tak, ako to vyplýva z predmetu vynálezu. Výhodou využitia vynálezu je realizácia pneumaticlcej dopravy sypkých mlateriálov viacerými potrubiami do väčšieho počtu dopravných miest zariadením jednoduchej koncepcie s nenáročným pohonom, pri 4čom je zaručené ich rovnomerné rozdelenie do jednotlivých potrubí.Na priložených výkresoch je na obr. 1 znázornená riešenie mechanického rozdeľovača sypkých materiálov podľa...

Parný kotol s výtavným ohniskom

Načítavanie...

Číslo patentu: 223656

Dátum: 15.03.1986

Autori: Bobovnický Jozef, Zuzčák Karol, Geröfi Ivan, Novotný Kazimír, Liko Ľudovít, Muráni Ján

Značky: výtavným, ohniskom, kotol, parný

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka oboru parných kotlov a rieši problematiku spaľovania vysokopopolnatého hnedého uhlia. Podstata vynálezu spočíva v konštrukčnom riešení vychladzovacieho priestoru ohniska stropu a stien medziťahu ako aj stien druhého ťahu kotla, ich radenie a umiestenie v náväznosti na použitie celokovových plynotesných rúrkových panelov, z ktorých sú tieto steny vytvorené. Vynález je možné realizovať v obore parných kotlov hlavne tam, kde sa...

Parný kotol na fluidné spaľovanie tuhých palív

Načítavanie...

Číslo patentu: 226240

Dátum: 01.02.1986

Autori: Malec Jan, Geröfi Ivan, Muráni Ján, Novotný Kazimír, Bobovnický Jozef, Liko Ľudovít, Kováčik Štefan

Značky: parný, fluidné, spaľovanie, tuhých, kotol, palív

Zhrnutie / Anotácia:

Parný kotol na fluidné spaľovanie tuhých palív vyznačujúci sa tým, že pozostáva z jednotlivých fluidných ohnísk (1,2,3,4), ktoré sú umiestnené vedľa seba a v dvoch úrovniach nad sebou. a stupne prehrievača pary (7,8,9,10) sú ponorené vo fluidných vrstvách jednotlivých fluidných ohnísk (1,2,3,4) a stupne medziprehrievača pary (21,22,23,24) sú nad fluidnými vrstvami jednotlivých fluidných ohnísk (1,2,3,4).

Zariadenie pre impulzné čistenie výhrevných plôch parných kotlov tlakovou vlnou

Načítavanie...

Číslo patentu: 218163

Dátum: 15.09.1984

Autori: Štuller Juraj, Dóczy Anton, Zuzčák Karol, Muráni Ján, Bobovnický Jozef

Značky: impulzné, čistenie, parných, tlakovou, ploch, kotlov, zariadenie, výhrevných, vlnou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka oboru parných kotlov a rieši problematiku čistenia vonkajšieho povrchu rúrok výhrevných plôch. Predmetom vynálezu je riešenie vlastného zariadenia pre impulzné čistenie výhrevných plôch parných kotlov tlakovou vlnou. Podstata vynálezu spočíva v tom, že do zariadenia tvoreného impulznou komorou, rázovou rúrou, impulzovodom a výstupnou hubicou sa privádza cez plynovú a vzduchovú trasu a cez zmiešavací kus výbušná zmes, ktorá sa...

Zariadenie pre chladenie hubice impulzného čistenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 224189

Dátum: 01.07.1984

Autori: Muráni Ján, Dóczy Anton

Značky: impulzného, zariadenie, hubice, chladenie, čistenia

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pre chladenie hubice impulzného čistenia zaústenej do parného kotla plynotesným spôsobom vyznačujúce sa tým, že vonkajší plášť hubice (6) spolu s prstencovou komorou (4) je plynotesne spojený s telesom hubice (5) pričom prstencová komora (4) je cez nátrubok (3) a prívodné potrubie (8) prepojená s výtlačným potrubím (9) vzduchového ventilátora (1).