Müller Rudolf

Obvod dynamického nulování

Načítavanie...

Číslo patentu: 251701

Dátum: 16.07.1987

Autor: Müller Rudolf

MPK: H03K 21/38

Značky: nulování, obvod, dynamického

Text:

...klopného obvodu a zároveň nulovaei impuls generuje synchronně 3 funkcí centrální jednotky, a to v době, kdy nemůže dojít k poruše zápisu dat do paměti či čtení dat z paměti, to jest v době, kdy centrální jednotka provádí dekődování operačního kődu instrukce. I2 251 701 vynález je dále blíže popsán podle přiloženěho výkresu, na němž je znćzorněno schema zapojení příkladného provedení obvodudynamického nulování podle vynálezu.Klopný obvod I. je...

Obvod statického nulování

Načítavanie...

Číslo patentu: 234449

Dátum: 01.03.1987

Autor: Müller Rudolf

MPK: H03K 21/30

Značky: nulování, obvod, statického

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká obvodu statického nulování. Podstatou vynálezu je, že je tvořen prvním dvouvstupovým hradlem NAND CMOS, jehož dva vstupy jsou připojeny k běžci odporového trimru, zapojeného svým prvním vývodem přes první rezistor ke svorce napájecího napětí a svým druhým vývodem přes druhý rezistor na zem, přičemž výstup prvního dvouvstupového hradla NAND CMOS je spojen jednak přes třetí rezistor, jednak přes čtvrtý rezistor a diodu v záběrném...

Regulátor odběru elektrické energie

Načítavanie...

Číslo patentu: 248752

Dátum: 12.02.1987

Autori: Müller Rudolf, Šnajdr Milan, Šmíd Tomislav, Pondikas Tanosaky, Mikula Pavel, Šulc Zdeněk, Petrák Martin, Neštický Jan

MPK: G05F 1/66

Značky: energie, odběru, elektrické, regulátor

Text:

...s výstupem přechodového modulu 3, svým drvhým vstupem s výstupem impulsního elektronického elektroměru i a svým třetím vstupem s de) ődérem 121 dál kového dispečerského ovládání.V činnosti přicházejí od impulsního elektronického elektroměru A přes desku gg dálkového dispečerského ovládání na čítačový vstup jednodeskového mikropočítače l impulsy, jejichž četnost vyjadřuje spotřebu elektrické energie. Přitom je zřejmě, že čím menší je...

Upevnění pásů respirátorů s plnou maskou

Načítavanie...

Číslo patentu: 237204

Dátum: 15.06.1986

Autori: Schurig Horst, Müller Rudolf, Görner Walter

MPK: A62B 18/08

Značky: maskou, plnou, respirátorů, pásu, upevnění

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká upevnění pásů respirátorů s plnou maskou umístěného na tělese masky a tvořeného spojovacím nástavcem s propustným otvorem. Průřez otvoru se postupně zvětšuje ve směru délky a na straně zasunutí spojovacího nástavce je zkosený, obloukovitý nebo jinak tvarovaný omezovač pohybu. Zaváděný pás je opatřen zarážkou, montuje se snadno a rychle a je zajištěn proti zpětnému vyklouznutí.

Řídicí systém automatických přístrojů pro umělé dýchání s řízením tlaků, intervalů nebo objemů

Načítavanie...

Číslo patentu: 233303

Dátum: 15.08.1985

Autori: Jehmlich Klaus, Müller Rudolf

MPK: A61M 16/00

Značky: automatických, intervalu, umělé, řízením, objemu, systém, tlaku, přístrojů, dýchání, řídící

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se vztahuje na řídicí systém automatických přístrojů pro umělé dýchání s řízením tlaku, intervalů nebo objemu při udržovaném nebo kontrolovaném umělém dýcháni s řídicím obvodem pro interminované nucené umělé dýchání. Podstata vynálezu spočívá ve zlepšení režimu provozu interminovaného nuceného umělého dýchání a v možnosti samovolného dýchání pod stálým přetlakem na konci výdechu při zachování stálého přetlaku v dýchacích cestách. Řídicí...

Výdechový ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 231554

Dátum: 05.06.1985

Autori: Görner Walter, Müller Rudolf, Schurig Horst

MPK: A62B 9/02

Značky: výdechový, ventil

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká výdechového ventilu s předkomůrkou a v ní umístěnou membránou, který se používá v kyslíkových maskách, které mají například chránit před jedovatými plyny. Cílem vynálezu je odstranění nedostatků a vytvořit výdechový ventil, který zajišťuje spolehlivou práci při využití účinku předkomůrky. Úkolem vynálezu je vytvořit předkomůrku výdechového ventilu a její krycí víko tak, že na jedné straně geometrické umístění předkomůrky ve...

Upevnění vnitřní masky na připojovacím kuse ochranné dýchací masky

Načítavanie...

Číslo patentu: 217266

Dátum: 15.07.1984

Autori: Müller Rudolf, Görner Walter, Zemelka Steffen, Krüger Klaus, Schurig Horst

Značky: dýchací, vnitřní, připojovacím, masky, ochranné, upevnění

Zhrnutie / Anotácia:

Upevnění vnitřní masky na připojovacím kuse ochranné dýchací masky, vyznačené tím, že připojovací kus (2) je opatřen na svém obvodu přivráceném k vnitřní masce (1) zesílením (3) a přední okraj vnitřní masky (l) je opatřen protilehlou drážkou (5), a že zesílení (3) a drážka (5) jsou opatřeny alespoň jedním aretačním prostředkem.