Müller Miroslav

Spôsob regulácie výkonu splyňovacieho kotla

Načítavanie...

Číslo patentu: 288260

Dátum: 09.03.2015

Autori: Műllerová Jana, Müller Miroslav, Hloch Sergej, Valíček Jan, Borovička Alojz, Lupták Miloslav

MPK: F23N 3/00, F23N 5/02

Značky: regulácie, kotla, spôsob, výkonu, splynovacieho

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu viacparametrovej regulácie výkonu splyňovacieho kotla určeného najmä na vykurovanie a/alebo ohrev teplej vody na vykurovanie rodinných domov, bytov, penziónov, reštauračných a hotelových prevádzok a priemyselných objektov ? hál. Pri termostatom nastavenej teplote teplej výstupnej vody z kotla a/alebo i pri termostatom nastavenej teplote vo vykurovanej miestnosti PID regulátory v splyňovacom kotle riadia tlak spalín...

Spôsob regulácie výkonu splyňovacieho kotla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5414

Dátum: 07.04.2010

Autori: Müller Miroslav, Valíček Jan, Hloch Sergej, Műllerová Jana, Lupták Miloslav, Borovička Alojz

MPK: F23N 1/02, F23N 3/00

Značky: regulácie, spôsob, splynovacieho, kotla, výkonu

Text:

...zvyšuje bezpečnosť,ekológiu a ekonomiku prevádzky kotla. Prevádzkové, ekologické a ekonomické výhody a dôležitosť využitia kontroly hlavných technologických parametrov v reálnom čase navrhovaným spôsobom podľa nameraných teplôt komplexne znázorňuje príklad kontroly správneho vzťahu týchto parametrov u novo vyvinutého kotla s ozn. MAGA-23 (turbo), kde sa využitím technického riešenia dosahuje prekročenie projektovaného výkonu na takomto...

Spôsob výroby dekoratívnych, reliéfovaných prvkov a nábytkových dielcov

Načítavanie...

Číslo patentu: 267904

Dátum: 12.02.1990

Autori: Kadlec Pavel, Müller Miroslav, Vargová Marta

MPK: B27D 1/00, B27D 1/08

Značky: výroby, spôsob, dekoratívnych, reliéfovaných, nábytkových, dielcov, prvkov

Text:

...pred lisovaním zvýšiťVýhoda spôsobu výroby dekorativnych, reliéfovanych prvkov a nábytkových dielcov podľa vynálezu je v tom, že umožňuje výrobu týchto dielcov a dosák s vyššou úžitkovou hodnotou ako pri výrobe nábytku, tak i pri dekoračných obkladoch interiérov a exteriérov. Vyšší účinok vynálezu sa prejavuje v možností výroby hlbšich reliéfov ako je hrúbka použitého povrchového dekoračného materiálu, čo umožňuje použiť plášťovacie...

Kompozitné aglomerované dosky

Načítavanie...

Číslo patentu: 264828

Dátum: 12.09.1989

Autori: Müller Miroslav, Kadlec Pavol, Vargová Marta, Šteller Štefan

MPK: B27N 3/06

Značky: dosky, aglomerované, kompozitné

Text:

...sú z hľadiska vysokých pevnosti v ohybe a modulu pružnosti homogénne vo všetkých smeroch na rozdiel od preglejok a rastlého dreva. Náklady na výrobu sú však nižšie a výroba stredovej aglomerovanej časti nevyžaduje kvalitnú surovinu ako výroba preglejok. výrobný postup je jednoduchý a možno ho aplikovat na šúčasne bežne používaných zariadeniach.Kompozitná trieskova aglomerovaná doska hrúbky 20 mm pojená fenolformaldehydovým lepidlom ŕca...

Spôsob výroby spevnených dýh a zosadeniek

Načítavanie...

Číslo patentu: 258685

Dátum: 16.09.1988

Autori: Kadlec Pavol, Müller Miroslav, Hespodárik Alexander, Katuščák Svetozár, Vargová Marta

MPK: B27D 1/00

Značky: výroby, spôsob, zosadeniek, spevnených

Text:

..., sa uložia vedla se-ba s medzeraml 0,2 až 5 cm na spevňujúcu podložku vo forme netkanej textílie o plošnej hmotnosti 50 g/mz, s nános-om le-piocej zmesi 60 g/mz predsušenej na sušinu 90 °/o a opatria sa zo strany spevňujúcej podložky kompenzačnou podložkou,vytvorenou súborom sita, perforovanéhoplechu »a sita. Lisujú sa v plošnom lise pri teplote 100 °C lisovacím tlakom 0,5 MPa pri absolútnom tlaku p-aroplynnýich zmesí 0,05 MPa., ktorý...

Spôsob zníženia emisie formaldehydu zo stavebných dielcov

Načítavanie...

Číslo patentu: 258671

Dátum: 16.09.1988

Autori: Kubín Juraj, Müller Miroslav, Hespodárik Alexander, Dvořák Anton

MPK: B27N 7/00

Značky: formaldehydu, zníženia, emisie, stavebných, dielcov, spôsob

Text:

...hmotu, čím sa zabezpečí trvalé zníženie emisie formaldehydu na požadovanú hodnotu. Spôsob je ekonomický a technologicky ho možno .aplikovať v priebehu výroby stavebných dielcov, u vyrobenýchalebo už zabudovaných panelov a dielcov v objektoch.Do vnútorných priestorov panelu, pozostávajúceho z rámu s vnútornou vý-plňou výtlačne lisovanou, otvormi odllahčenou drevotrieskovou doskou, obojstranne obloženého drevovláknibou doskou, ktoré takto...

Jednostranne tvarovaná drevovláknitá doska a sposob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 252398

Dátum: 13.08.1987

Autori: Müller Miroslav, Šinger Ludovít, Čuhranová Marta, Matulay Štefan, Žembery Karol

MPK: B27N 3/08, B27N 3/00

Značky: drevovláknitá, výroby, doska, jednostranně, tvarovaná, spôsob

Text:

...podľa vynálezu spočívajú v možnosti vyrábať jednostranne tvarované výlisky bez nárokov na investične nenáročné strojno-technologické zariadenie, aj v jednoduchých hydraulických lisoch a to bez nárokov na potrebu nákladných prídavných látok. vyšším účinkom vynálezu je široká tvarová variabilnost výliskov i v malých množstvách priamo podľa potreby spotrebiľa. Postup podľa vynálezu sa môže realizo 4vať priamo u výrobcu finalnych...

Zařízení pro vyjímání a vkládání nosičů trvalých licích forem

Načítavanie...

Číslo patentu: 252186

Dátum: 13.08.1987

Autori: Kubíček Jan, Sitta Jaroslav, Plhák Jiří, Schiebel Antonín, Müller Miroslav

MPK: B22D 33/00, B22D 15/04

Značky: licích, forem, vyjímání, zařízení, vkládání, trvalých, nosičů

Text:

...poloze jako je zásobník21 a seřizovací pracoviště 22, to vše odvo zené od pohonu 15 pro vyvození translančního pohybu po dráze 2 přerušovaně nebo plynule v polohách určovaných vybráním 16 kulis, aretace na páce 17 .aretace s kladkou 18 aretace.Zařízení pro vyjímání a vkladaní nosičů trvalých licích forem V základní poloze 23 na dráze 2 přebírá podávacím pohonom 3 nosič 1 trvalých licích forem z rámu 25 přesuvné stanice a polohy přesuvné...

Okrasné dyhy a masívy z drevín s nevýraznou textúrou alebo z okrasných drevín a sposob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 251983

Dátum: 13.08.1987

Autori: Kovács Ladislav, Herko Vladimír, Onda Pavel, Werner Peter, Babiak Marián, Katuščák Svetozár, Müller Miroslav

MPK: B27K 5/02

Značky: nevýraznou, spôsob, okrasných, okrasné, masívy, výroby, textúrou, drevín

Text:

...o rozmeroch 6 X 6 X 40 cm o vlhkosti 60 0/0 sa opatria na čelách nánosom suspenzie polyvinylacetätu o obsahu sušiny 15 °/0 a vytvrdia sa pri teplote 20 °C po dobu 3 hodín. Na obidva konce hranola sa privedie roztok farbiva C. I. Pigment Red 4 a C. I. Pigment Black 7 o koncentrácii 100 g.1 ° 1, na ktoré sa pôsobí tlakom 0,6 MPa po dobu 360 minút. Z impregiíovaných hranolov sa nakrájajú dyhy o hrúbke 0,7 milimetra. Dyhy sa potom difúzne...

Spôsob výroby vláknitých dosák

Načítavanie...

Číslo patentu: 223651

Dátum: 15.03.1986

Autori: Dvořák Anton, Varga Dominik, Müller Miroslav

Značky: vláknitých, dosák, spôsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby vláknitých dosák a iných výliskov suchým spôsobom z hydrotermicky spracovaného lignocelulózového materiálu. Drevársky Účelom vynálezu je maximálne využitie vlastností lignocelulózového materiálu pri suchom procese výroby DVD, čo sa prejavuje zlepšením fyzikálnych vlastností nasiakavosti a napúčania ako i mechanických vlastností. Uvedeného účelu vynálezu sa dosiahne spôsobom výroby podľa vynálezu, pri ktorom sa lignocelulózový...