Müller Marcel

Deriváty kyseliny octovej, spôsob ich výroby, farmaceutické prostriedky na ich báze a ich použitie na výrobu liečiv

Načítavanie...

Číslo patentu: 282058

Dátum: 21.08.2001

Autori: Weller Thomas, Steiner Beat, Alig Leo, Müller Marcel, Hürzeler Müller Marianne, Hadvary Paul

MPK: C07D 403/12, C07D 401/12, A61K 31/445...

Značky: výrobu, spôsob, farmaceutické, báze, octovej, prostriedky, výroby, liečiv, kyseliny, deriváty, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka derivátov kyseliny octovej a ich použitia na výrobu liečiv. Tieto deriváty, ktoré zodpovedajú všeobecnému vzorcu (I), môžu byť použité na liečbu alebo profylaxiu chorôb, ktoré sú vyvolané väzbou adhezívnych proteínov na krvné doštičky, ako i agregáciou krvných doštičiek a adhéziou bunka-bunka. Vyrábajú sa odštiepením chrániacich skupín zo zodpovedajúcich chránených zlúčenín alebo prevedením kyanoskupiny na amidinovú skupinu v...

Sulfonylaminopyridíny, spôsob ich výroby, použitie a farmaceutické preparáty na ich báze

Načítavanie...

Číslo patentu: 280736

Dátum: 08.03.1995

Autori: Müller Marcel, Neidhart Werner, Cassal Jean-marie, Ramuz Henri, Löffler Bernd-michael, Breu Volker, Burri Kaspar, Hirth Georges, Clozel Martine

MPK: A61K 31/505, C07D 239/69, C07D 401/12...

Značky: báze, preparáty, sulfonylaminopyridíny, výroby, použitie, farmaceutické, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa zlúčeniny so všeobecným vzorcom (I), kde jednotlivé symboly majú význam uvedený v nárokoch. Spôsob výroby týchto zlúčenín, pri ktorom sa zlúčenina so všeobecným vzorcom (II), kde R1 až R9, Ra, Rb, X, Z, m a n majú význam uvedený v nárokoch a A je hydroxy alebo amino, a) nechá zreagovať s izokyanátom so vzorcom R10NCO alebo karbamoylchloridom so vzorcom (R10R11)NCOCl, kde R10 a R11 majú význam uvedený v nárokoch, alebo b) nechá...

Amidy karboxylovej kyseliny a amidy sulfónovej kyseliny, spôsob ich výroby a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 277762

Dátum: 07.12.1994

Autori: Müller Marcel, Weller Thomas, Alig Leo, Edenhofer Albrecht, Trzeciak Arnold

MPK: C07C 233/05, A61K 31/18, A61K 31/155...

Značky: spôsob, kyseliny, výroby, sulfónovej, karboxylovej, použitie, amidy

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeniny so všeobecným vzorcom I, v ktorom A, B, W, X, Y, Z, R, R1, a, b, c majú v opise uvedené významy, ako aj fyziologicky znášanlivé soli uvedených zlúčenín, spôsob výroby zlúčenín so vzorcom I a použitie zlúčenín so vzorcom I ako účinných látok na výrobu liečiv účinných proti apoplexii, srdcovému infarktu, zápalom, artérioskleróze, ako aj nádorom.

Deriváty N-acyl-alfa-aminokyselín, ich použitie, farmaceutické prípravky na ich báze a medziprodukty na ich výrobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279688

Dátum: 14.10.1992

Autori: Steiner Beat, Hürzeler Müller Marianne, Müller Marcel, Weller Thomas, Alig Leo, Hadvary Paul

MPK: A61K 31/445, C07D 211/46, C07D 207/08...

Značky: báze, výrobu, použitie, deriváty, n-acyl-alfa-aminokyselín, medziprodukty, farmaceutické, přípravky

Zhrnutie / Anotácia:

Deriváty N-acyl-alfa-aminokyselín všeobecného vzorca (I), kde jednotlivé symboly majú význam uvedený v nárokoch, ich použitie na výrobu liečiv a farmaceutické prípravky na ich báze, najmä na liečenie a prevenciu tvorby trombov krvných doštičiek, trombózy, mozgovej mŕtvice, srdcového infarktu, zápalov, arteriosklerózy alebo osteoporózy, ako protinádorový prostriedok alebo ako prostriedok uľahčujúci hojenie rán.

Víceproudový stroj s tlakovými vlnami plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241470

Dátum: 15.09.1987

Autori: Ashton Michael John, Müller Marcel

MPK: F02B 33/42, F02B 37/00

Značky: víceproudový, vlnami, tlakovými, plynů, stroj

Text:

...v radíálním směru přerušeny děllcími ąstěnami 9, 35. Tím je pr-ovedeno rozdělení a vedení plynného pracovního média ve dvaproudy již před vstupem do r-otoru 2. Podle obr. 2 jsou hrany kanálů 19, 21 i kapes 20 kolmé k obvodovému směru rotoru, tedy radíální a rovné. V případě, že jsou stěny 15, 16 komůrek 17, 16 rotoru 2 rovněž radíální a rovné, jako je tomu u provedení rotoru podle obr. 3, má to za násle dek, .že-se komůrky 17, 18 vnitřního a...

Způsob výroby deA-steroidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 216823

Dátum: 15.01.1985

Autori: Müller Marcel, Fürst Andor, Keller Peter

Značky: dea-steroidů, výroby, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby deA-steoridů obecného vzorce I v němž R1 znamená vodík nebo acylthioskupinu s 1 až 15 atomy uhlíku, R1 znamená vodík nebo alkylovou skupinu s 1 až 8 atomy uhlíku, Y znamená vodík, A znamená hydroxyskupinu, nebo Y a A znamenají společně vazbu O-C, n znamená číslo 0 nebo 1 a tečkovaně vyznačené vazby v kruhu jsou fakultativní, přičemž R1 znamená vodík, když A znamená hydroxyskupinu, nebo když je přítomna dvojná vazba v poloze 11...