Müller Kurt

Guľový čap a spôsob výroby guľového čapu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14199

Dátum: 08.09.2010

Autori: Dorow Reiner, Bongartz Robert, Müller Kurt

MPK: C21D 9/50, B23P 15/00, F16C 11/06...

Značky: výroby, guĺový, gulového, čapu, spôsob

Text:

...okrajovej vrstvy.0010 Predložený vynález sa týka výroby guľových čapov, ktoré pozostávajú z gule a drieku, ktoré sú spojené prostredníctvom rotačne symetrického zváraného švu. Také guľové čapy nepodliehajú zvyčajne žiadnemu zaťaženiu v ťahu, u ktorého by mohlo byť vytvrdenie okrajovej vrstvy nevýhodné, ale ich životnosť je obmedzená výlučne prostredníctvom medze únavy pri striedavom napätí v ohybe. Ďalej dovoľuje spôsob výroby podľa vynálezu...

Spôsob výroby pastotvorných polymérov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13851

Dátum: 17.02.2006

Autori: Gehrke Jan-stephan, Bankholt Heinz, Müller Kurt, Stieneker Axel, Träger Michael

MPK: C08F 14/06, B01J 8/10, C08F 2/16...

Značky: výroby, polymérov, pastotvorných, spôsob

Text:

...s takmer identickými objemovými podielmi populácii s rôznymi veľkosťami častíc v disperzii. Plastizoly, získanépo vysušení polymérov so zmäkčovadlami, vykazujú podstatne nižšiu viskozitu V porovnání s plastizolmi z mikrosuspenzného režimu, sširším rozdelením veľkosti častíc. Je možné eliminovať použitie prísad k zníženiu viskozity pasty, ako sú napríklad riedidlá alebo sekundáme plastifrkátory.0017 Spôsob podľa vynálezu ponúka možnosť...

Zařízení pro homogenizaci a řízení teploty kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 266476

Dátum: 12.01.1990

Autori: Müller Kurt, Kerl Günter

MPK: B05C 3/04

Značky: kapalin, zařízení, řízení, homogenizaci, teploty

Text:

...Hnuua Hanna uns norpymemuaz Bucowa Hanonnenna BaunmrHa paccronnnn 0,16 M cw npoqonnnmx cTop 0 H ycTpoůcTBa uns norpymenua 1 ycTaHannuaamwcx no o 6 enM cwoponau nepeŕoponxn 2. Hepenopoxu 2 ownennmw Bauny 3 or nepenuanoro peaepsyapa 4 u npuwoąnoro pesepnyapa 5. Onuoapeuenao can cnyxar ycTpoñcwBaMM.Hanpa 5 neHun noroxa. Ha neperopoxax 2 yxpennnmTca Tpyôm 6 cncTeMM àonuoro oxnameáun, HMemmne oömqao npanoyronbuoe ceqenue. ľpeu öenn...

Práškový protikorozní prostředek především pro betonářskou ocel

Načítavanie...

Číslo patentu: 258446

Dátum: 16.08.1988

Autori: Krüger Bernd, Müller Kurt, Dressler Peter, Lechte Klaus Dieter

MPK: C04B 24/36

Značky: především, prostředek, práškový, protikorozní, betonářskou

Text:

...nexa c Toqxoň pasMnrqenun sume 70 °CnonoxTcn npn amen no weuneparypu 150 - 200 °C. novou noöannamrca OCTSHBHHG Kounonearu, 10 Macconponenron nenmmnosu-2,5-auerawag4 Macconpoueura cnauuenoň Myxu ą nepeuemnnammca no ussecrnouy cnocoôy. ľoMo~renuaupoaannuü pacnnas oxnąxaercn nanee npu nonomn coowsewcrsyúmax yet poncrn, Hanpunep, oxnazammux aanbuoa, n rpauynnpyewca. nocne sroro-cneyer pasnamumanne npu,uopManbHoü renneparype n npocenaauue....

Umývárna vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 245428

Dátum: 01.07.1988

Autor: Müller Kurt

MPK: B60S 3/06

Značky: vozidel, umývárna

Text:

...Odpadá však úzká součinnost äidiče a obsluhy umývárny s více kartáči, kdy musí obsluha postupně uvádět do chodu další kurtáče.pafkladná provedení umývárny podle vynálezu je znázorněno v půdorysu na výkrese.Hlavní částí umývárny voąšdel jsou sloupy l a Q, na nichž jsou jedním koncom otočně koleĚsvislé osy zavěšeny rámy g a 1245 423 kartáčů § a Q. Na sloupech l a Q jsou pxipevněna ramena 5 a lg, na nichž jsou jedním koncem uchyceny pohybové...

Mineralizátor výpalu portlandského slínku

Načítavanie...

Číslo patentu: 228049

Dátum: 01.12.1985

Autori: Humpola Hubert, Müller Kurt, Novák Jan

Značky: výpalu, mineralizátor, slínku, portlandského

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká cementářského oboru, a to výpalu surovinové moučky nebo kalu na portlandský slínek. Vynález řeší zlepšení výpalu slínku usnadněním vzniku slínkových minerálů při výpalu portlandského slínku. Spočívá v tom, že se jako mineralizátoru používá odpadního průmyslového sádrovce z výroby titanové běloby, který obsahuje zhruba 60 % CaSO4. 2H2O, 12 % Fe2O3, 5 % MgO, 8 % SiO2, 5 % SiF6" a další oxidy a soli v malém množství. Tyto...

Mineralizátor výpalu portlandského slinku

Načítavanie...

Číslo patentu: 216637

Dátum: 01.10.1984

Autori: Vaverka León, Bulička Milan, Müller Kurt, Novák Jan, Humpola Hubert

Značky: portlandského, mineralizátor, slínku, výpalu

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu bylo nalézt náhradu za dosavadní mineralizátory výpalu slinku na bázi fluorových sloučenin. Tohoto cíle se dosáhne použitím vápence nebo vápnem neutralizovaných kalů vzniklých při zahušťování odpadní kyseliny sírové z výroby titanové běloby a případně i stejně neutralizovaného síranu železnatého pro stejný účel.