Muller George

Spôsoby liečenia rakoviny použitím 3-(5-amino-2-metyl-4-oxo-4H-chinazolín-3-yl)piperidín-2,6-diónu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20397

Dátum: 09.03.2012

Autori: Chopra Rajesh, Gandhi Anita, Muller George, Man Hon-wah, Schäfer Peter, Zhang Ling-hua

MPK: A61K 31/495, A61P 35/00

Značky: liečenia, 3-(5-amino-2-metyl-4-oxo-4h-chinazolín-3-yl)piperidín-2,6-diónu, spôsoby, použitím, rakoviny

Text:

...diferencovaný Iymfocytárny lymfóm (PDL), centrocytický lymfóm, difúzny small cleaved Iymfocytárny lymfóm (DSCCL), periférne T Iymfocytárne lymfómy(PTCL), kožný T Iymfocytárny lymfóm a lymfóm z pláštovej zóny a folikulárny lymfóm nízkeho stupňa malignity.0008 Non-Hodgkinov lymfóm (NHL) je piatou najčastejšou rakovinou u mužov i žien v Spojených štátoch, v roku 2007 sa odhaduje 63190 nových prípadov a 18 660 úmrtí. Jemal A, et al., CA Cancer J...

Izoindolínové zlúčeniny na použitie na liečenie zhubných nádorov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20110

Dátum: 26.10.2009

Autori: Muller George, Ruchelman Alexander

MPK: A61P 35/00, A61K 31/45, C07D 401/04...

Značky: nádorov, zlúčeniny, použitie, izoindolínové, zhubných, liečenie

Text:

...inhibovať produkciu určitých cytokínov, vrátane TNF-U., môžu byť užitočné aj naliečenie a prevenciu rôznych ochorení a stavov.2.2 SPÓSOBY LIEČENIA ZHUBNÉHO NÁDORU0007 Súčasná terapia zhubného nádoru môže zahrnovať chirurgiu,chemoterapiu, hormonálnu terapiu a/alebo radiačné liečenie na odstránenie neoplastických buniek v pacientovi (pozrite napr. Stockdale,1998, Medicine, zv. 3, Rubenstein and Federman, vyd., Kapitola 12,Odsek IV). Vposlednej...

Tuhé formy zahrnujúce (+)-2-[1-(3-etoxy-4-metoxyfenyl)-2-metylsulfonyletyl]-4- acetylaminoizoindolín-1,3-dión, ich prostriedky a ich použitia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16689

Dátum: 27.03.2008

Autori: Ge Chuansheng, Schäfer Peter, Man Hon-wah, Xu Jean, Muller George

MPK: A61K 31/4035

Značky: +)-2-[1-(3-etoxy-4-metoxyfenyl)-2-metylsulfonyletyl]-4, použitia, prostriedky, zahrnujúce, acetylaminoizoindolín-1,3-dión, tuhé, formy

Text:

...chronické a akútne odpovede v zvieracích modeloch0007 Zvýšená alebo neregulovaná produkcia TNF-cx má za následok vírusové, genetické, zápalové, alergické aautoimunitné ochorenia. Príklady takýchto ochorení zahrnujú, ale bez obmedzovania sa na HIV hepatitídu syndróm dychovej nedostatočnosti dospelých ochorenia kostnej resorpcie chronické obštrukčné choroby pľúc chronické pľúcne zápalové ochorenia astmu dermatitídu cystickú fibrózu septický...

5-Substituované chinazolinónové deriváty ako protinádorové látky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12257

Dátum: 25.09.2007

Autori: Man Hon-wah, Muller George

MPK: C07D 401/04, A61K 31/45, A61K 31/517...

Značky: látky, 5-substituované, protinádorově, chinazolinónové, deriváty

Text:

...ochorení. Taylor a kol., Nature 2972307 (1982) Folkman a kol., Science 221719 (1983) a U.S. Pat. č 5 001 116 a 4 994 443.0011 Ešte stále tu existuje signiñkantná potreba bezpečných a účinných spôsobov liečby, prevencie a riadenia rakoviny a iných chorôb a ochorení vrátane ochorení, ktoré sú odolné voči štandardným Iiečbam, akými sú operácie, radiačná terapia a hormonálna terapia, zatiaľčo sa zníži alebo sa zabráni toxicite a/alebo vedľajším...

5-substituované chinazolinónové deriváty ako protirakovinové látky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20784

Dátum: 25.09.2007

Autori: Muller George, Man Hon-wah

MPK: A61K 31/517, C07D 401/04, A61P 35/00...

Značky: chinazolinónové, deriváty, protirakovinové, 5-substituované, látky

Text:

...Ešte stále tu existuje signiñkantná potreba bezpečných a účinných spôsobov liečby, prevencie a riadenia rakoviny ainých chorôb astavcv, vrátane ochorení, ktoré sú odolné voči štandardným liečbam, akými sú chirurgické zákroky, radiačná terapia, chemoterapia a hormonálna terapia, zatial čo sa zníži alebo sa zabráni toxícite a/alebo vedIajšlm účinkom spojeným s bežnými terapiami.0012 Predkladaný vynález sa týka zlúčeniny alebo jej...

N-metylaminometyl izoindolové zlúčeniny a prostriedky s ich obsahom a spôsoby ich použitia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9528

Dátum: 14.09.2007

Autori: Chen Roger, Muller George

MPK: A61P 35/00, A61K 31/4035, A61K 31/4439...

Značky: n-metylaminometyl, izoindolové, prostriedky, použitia, spôsoby, obsahom, zlúčeniny

Text:

...Taylor a kol.,Nature 2972307 (1982) Folkman a kol., Science 2212719 (1983) a U.S. Pat. Nos. 5,001,116 a 4,994,443.0011 Stále však existuje potreba bezpečných a účinných spôsobov liečby, prevencie a riadenia rakoviny a iných ochorení azdravotných ťažkostí, najmä ochorení, ktoré sú odolné voči štandardným liečbam ako sú chirurgický zákrok, radiačná terapia, chemoterapia a hormonálna terapia, pričom sa zníži alebo zabráni toxicite alalebo...

Imunologické použitie imunomodulačných zlúčenín pre vakcínu a terapiu proti infekčným ochoreniam

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9261

Dátum: 31.08.2006

Autori: Muller George, Meyer Brendan, Bertlett Justin, Schäfer Peter, Galutian Christine, Dalgleish Angus

MPK: A61K 31/4035, A61K 39/00, A61K 39/29...

Značky: zlúčenín, vakcínu, proti, terapiu, imunologické, ochoreniam, imunomodulačných, použitie, infekčným

Text:

...krvi. Prítomnosť nádorového antigénu v kontexte nízkej nádorovej záťaže, bez asociovanej imunitnej supresie, teda môže umožniť opakovanú primárnu aktiváciu imunitnej reakcie. Je teda potrebné činidlo, ktoré podporuje dlhodobú protinádorovú imunitu, pravdepodobne prostrednictvom bunkovej imunitnejreakcie typu Th 1.0006 Treg Iymfocyty sa vzťahujú k populácii špecializovaných T Iymfocytov,ktoré exprimujú CD 4 a CD 25. Treg Iymfocyty sú...

Spôsob prípravy 4-amino-2-(2,6-dioxopiperidín-3-yl)izoindolín-1,3-diónových zlúčenín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13611

Dátum: 29.06.2006

Autori: Ge Chuansheng, Chen Roger, Saindane Manohar, Muller George

MPK: C07D 401/04

Značky: zlúčenín, 4-amino-2-(2,6-dioxopiperidín-3-yl)izoindolín-1,3-diónových, spôsob, přípravy

Text:

...a pokiaľ sa neurčí inak, výraz racemický alebo racemát znamená približne 50 jedného enantioméru a približne 50 príslušného enantioméru vzhľadom na všetky chirálne centrá v molekule. vynález zahmuje všetky enantiomérne čisté, enantioméme obohatené,diastereoméme čisté, diastereoméme obohatené a racemické zmesi zlúčenín podľa vynálezu. 0019 Ako sa tu používa a pokiaľ sa neurčí inak. výraz spósob(y) podľa vynálezu alebo spösob(y) prípravy,...

Spôsoby prípravy 4-amino-2-(2,6-dioxopiperidin-3-yl)izoindolín-1,3-diónových zlúčenín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14968

Dátum: 29.06.2006

Autori: Chen Roger, Ge Chuansheng, Saindane Manohar, Muller George

MPK: C07D 401/04

Značky: přípravy, zlúčenín, spôsoby, 4-amino-2-(2,6-dioxopiperidín-3-yl)izoindolín-1,3-diónových

Text:

...približne 5 hmotnostných iných stereoizomérov zlúčeniny a najvýhodnejšie viac ako približne 97 hmotnostných jedného stereoizoméru zlúčeniny a menej ako približne 3 hmotnostné iných stereoizomérov zlúčeniny. 0017 Ako sa tu používa a pokiaľ sa neurčí inak, výraz enantioméme čistý znamená stereomérne čistý prostriedok zlúčeniny, majúcej jedno chirálne centrum.0018 Ako sa tu používa a pokial sa neurčí inak, výraz ,.racemický alebo racemát...

Spôsob prípravy polymorfných foriem 3-(4-amino-1-oxo-1,3 dihydro-izoindol-2-yl)-piperidín-2,6-diónu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13763

Dátum: 03.09.2004

Autori: Saindane Manohar, Chen Roger Shen-chu, Cameron Louise, Jaworsky Markian, Muller George

MPK: C07D 401/04

Značky: spôsob, 3-(4-amino-1-oxo-1,3, foriem, dihydro-izoindol-2-yl)-piperidín-2,6-diónu, polymorfných, přípravy

Text:

...ako 97 hmotnostných jednej polymorfnej formy danej zlučeniny a menej ako 3 hmotnostné iných polymorfných foriem danej zlúčeniny.0013 vynález sa týka spôsobu prípravy polymorfných foriem 3-(4-amino-1-o×o-1,3 dihydro-izoindol-2-yl)piperidln-2,6-diônu, ktorý má štruktúru uvedenú nižšie0014 Túto zlúčeninu možno pripraviť spôsobmi opísanými v U.S. patentoch č. 6.281.230 a 5,635,517. Zlúčeninu možno pripraviť napríklad katalytickou hydrogenáciou...

Polymorfné formy 3-(4-amino-1-oxo-1,3 dihydro-izoindol-2-yl)-piperidín-2,6-diónu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10878

Dátum: 03.09.2004

Autori: Cameron Louise, Saindane Manohar, Muller George, Jaworsky Markian, Chen Roger

MPK: A61K 31/445, C07D 401/04

Značky: dihydro-izoindol-2-yl)-piperidín-2,6-diónu, formy, polymorfné, 3-(4-amino-1-oxo-1,3

Text:

...polymorfnej formy danej zlúčeniny a menej ako 20 hmotnostných inýchpolymorfných foriem danej zlúčeniny. výhodnejšie viac ako 90 hmotnostných jednej polymorfnej formy danej zlúčeniny a menej ako 10 hmotnostných iných polymorfných foriem danej zlúčeniny. ešte výhodnejšie viac ako 95 hmotnostných jednej polymorfnej formy danej zlúčeniny a menej ako 5 hmotnostných iných polymorfných foriem danej zlúčeniny. a najvýhodnejšie viac ako 97 ...

Nitrilová zlúčenina ako inhibítor tumor necrosis faktora alfa, farmaceutický prostriedok obsahujúci túto zlúčeninu a použitie tejto zlúčeniny ako liečiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 284144

Dátum: 23.08.2004

Autori: Muller George, Shire Mary

MPK: C07D 209/48, C07D 209/46, A61K 31/40...

Značky: obsahujúci, nitrilová, farmaceutický, túto, inhibitor, zlúčenina, zlúčeninu, alfa, necrosis, prostriedok, tumor, tejto, faktora, zlúčeniny, použitie, liečivá

Zhrnutie / Anotácia:

Nitrilové zlúčeniny všeobecného vzorca (I), ktoré sú inhibítormi tumor necrosis faktora alfa a fosfodiesterázy a je ich možné použiť na potláčanie kachexie, endotoxického šoku, retrovírusovej replikácie, astmy a zápalových stavov
farmaceutický prostriedok obsahujúci tieto zlúčeniny a ich medicínske použitie.

(+)-2-[1-(3-etoxy-4-metoxyfenyl)-2-metylsulfonyletyl]-4- acetylaminoizoindolín-1,3-dión na použitie na liečenie psoriázy orálnym podávaním

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6608

Dátum: 20.03.2003

Autori: Muller George, Schafer, Man Hon-wah, Ge Chuansheng

MPK: A61K 31/403, A61P 35/00, C07C 317/00...

Značky: +)-2-[1-(3-etoxy-4-metoxyfenyl)-2-metylsulfonyletyl]-4, podávaním, použitie, acetylaminoizoindolín-1,3-dión, liečenie, psoriázy, orálnym

Text:

...chlorovodiková, isetionová, mliečná, maleínová, jablčná,mandľova, metánsulfonová, slizová. dusičná, pamoová, pantotenova, fenyloctová, fosforečná, propiónova,salicylová, stearová, jantárová, sulfanilová, sírová, kyselina vínna a p-toluénsulfónová kyselina. Špecitické netoxické kyseliny zahrnujú kyselinu chlorovodikovú, bromovodíkovú, fosforečnú. sírovú a metánsulfónovú. Príklady špecifických solí teda zahrnujú hydrochloridové a...