Mrva Bohumír

Emulzný prostriedok na zvyšovanie účinnosti herbicídov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 805

Dátum: 10.05.1995

Autori: Frajšták Pavol, Mrva Bohumír, Staňová Aurélia, Macko Jozef, Gahér Stanislav

MPK: A01N 25/30, A01N 37/06

Značky: herbicídov, účinnosti, prostriedok, zvyšovanie, emulzný

Text:

...mastných kyselín tvoriacich repkový olej Pozostáva z 50 až 65 hmotnostných dielov metylesteru kyseliny olejovej (kyselina cis-9-oktadecánová). 15 až 25 hmotnost ných dielov metylesteru kyseliny linolejovej (kyselina cis-9, cis-l 2-oktadekadiénova) a 5 až 15 hmotnoetných dielov metylesterov kyseliny linolenovej (kyselina cis-9, cis-12, cis-l 5-oktadekatriénová) a kyseliny palmitovej (kyselina hexadekánova) a pripraví sa esteriíikáciou...

Spôsob výroby 4-hydrxybenzénsulfónovej kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 267350

Dátum: 12.02.1990

Autori: Lacko Juraj, Mrva Bohumír, Sohler Ervín, Kvasnička Jozef, Gáliková Rosemarie, Kovačič Henrich, Vanek Juraj

MPK: C07C 143/44

Značky: kyseliny, 4-hydrxybenzénsulfónovej, výroby, spôsob

Text:

...opisuje eulfonáciu fenolu a kyselinou sirovou v závislosti na teplote. Podla výsledkov zistil. že pri eulfonácii fenolu za účelom pripravy 4 ~hydroxybenzéneulfőnovej kyseliny vzniká až 11 2-hydroxybenzéneulfőnovej kyseliny. Ďalším negatívnym znakom doteraz známych postupov výroby 4-hydroxybsnzéneulfônovaj kyseliny eulfonáciou fsnolu je vznik pomerne vysokého podielu /až 10 / 2,4-hydroxybenzéndisulfőnovej kyseliny.Teraz bol zistený spôsob...

Spôsob výroby 4-amino-1-fenyl-5-chlór-6-oxo-1H-pyridazínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265786

Dátum: 14.11.1989

Autori: Kovačič Henrich, Vanek Juraj, Lacko Juraj, Schler Ervín, Mrva Bohumír

MPK: C07D 237/04

Značky: 4-amino-1-fenyl-5-chlór-6-oxo-1h-pyridazínu, spôsob, výroby

Text:

..., vodný roztok kyseliny 4-fenolsulfönovej o koncentrácii 40 až B 0 , 4,5-dichlör-1-feny 1-6-oxo-1 H-pyridazín a chýbajúci podiel amoniaku,pričom mölový pomer medzi 4-fenolsulfčnovou kyselinou a hydroxidom sodným je 11 a medzi chloridom amônnym a hydroxidom sodným l 0,l až 1,1 a získaná zmes sa známym spôsobom necházreagovať na žiadaný 4-amino-1-fenyl-5-ch 1 ör-6-oxo-1 H-pyridazín.Výhodou postupu podľa Vynálezu je tá skutočnosť, že technický...

Spôsob výroby komplexu manganatej soli kyseliny etylénbisditiokarbamidovej so zinečnatou solou

Načítavanie...

Číslo patentu: 261052

Dátum: 12.01.1989

Autori: Mrva Bohumír, Ďulák Karol, Frajšták Pavol, Macko Jozef

MPK: A01N 59/16, C07F 13/00, C07C 155/06...

Značky: etylénbisditiokarbamidovej, výroby, manganatej, kyseliny, solou, spôsob, zinečnatou, komplexu

Text:

...(Ve-ného vodného roztoku amónnej soli kysrxtiny etylénbisditiokzarhamidovej. K suspeozii sa pridal 1 g heptahydrátu eíranvi zinočnatełio v- 10 ml vody a po 3 min. nur-šetria sa pro dukt odfiltroval, premyi a znat rczsttspendoval vo vode. Susponzĺäintel horatórnom mlyne tak. aby 80 hnzot. L. c bolo menších ako 2 mikrometrov. K suspenzii sa pridal ešte roztok 3,6 g heptahydrátu síranu zinočnatého. Po zamiešaní sa suspenzia sušila na rotačnom...

Spôsob výroby manganovej soli kyseliny etylénbisditiokarbamidovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 261051

Dátum: 12.01.1989

Autori: Ďulák Karol, Frajšták Pavol, Macko Jozef, Mrva Bohumír

MPK: C07F 13/00, C07C 155/06, A01N 59/16...

Značky: manganovej, etylénbisditiokarbamidovej, výroby, kyseliny, spôsob

Text:

...je prekvapujúci a nebolo ho možné predpokladať, pretože autori uvedených patentov a v literatúre všeobecne sa uvádza, že pri vyšších teplotách vznikajú pri príprave manebu rôzne splodiny rozkladu, ktoré znižujú čistotu získa-iného produktu Pri tejto príležitosti ako vznikajúce nečistota sa uvádza najčastejšie etyléntiomovčovina ETU).Dalšia výhoda spočíva v tom, že pri sušení produktov s vyššou teplotou rozkladu sa umožní práca pri vyšších...

Spôsob výroby 2-alkylamino-4-chlór-6-metyltio-1,3,5-triazínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 226627

Dátum: 15.02.1986

Autori: Ungvarský Cyril, Mrva Bohumír, Truchlik Štefan, Michálek Milan, Paldan Milan

Značky: 2-alkylamino-4-chlór-6-metyltio-1,3,5-triazínov, výroby, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby 2-alkylamíno-4-chlór-6-metyltio-1,3,5-triazínov všeobecného vzorca I v ktorom R znamená alkyl s počtom najviac 6 atómov uhlíka, reakciou 2,4-dichlór-6-metyltio-1,3,5-triazínu s alkylanínom všeobecného vzorca II R-NH2 v ktorom R má už uvedený význam, v prítomnosti látok viažúcich chlorovodík v dvojfázovom organicko-vodnom prostredí, vyznačujúci sa tým, že reakcia sa uskutočňuje pri teplotách až do teploty varu použitých...

Spôsob výroby substituovaných acetanilidov

Načítavanie...

Číslo patentu: 227535

Dátum: 01.09.1985

Autori: Truchlik Štefan, Mrva Bohumír

Značky: výroby, spôsob, substituovaných, acetanilidov

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby substituovaných acetanilidov všeobecného vzorca I v ktorom R1 a R2 znamenajú alkylskupinu s 1 až 3 atómami uhlíka, X znamená atóm chlóru alebo alkoxyskupinu s 1 až 3 atómami uhlíka a Y znamená etylovú skupinu prípadne jeden alebo dvakrát substituovanú netylovou, metoxykarbonylovou alebo metoxylovou skupinou, reakciou N-substituovaného-2,6- dialkylanilín všeobecného vzorca II v ktorom R1, R2 a Y majú už uvedený význam s...

Spôsob výroby N-(1-formamido-2,2,2-trichlóretyl)-morfolínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 218091

Dátum: 15.06.1984

Autori: Jaras Albert, Mrva Bohumír

Značky: spôsob, výroby, n-(1-formamido-2,2,2-trichlóretyl)-morfolínu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu výroby N-(1-formamido-2,2,2-trichlóretyl)morfolínu reakciou morfolínu s 1,2,2,2-tetrachlóretylformamidom v organických rozpúšťadlách alebo reakciou morfolínu s reakčným roztokom vzniknutým reakciou chloralu a formamidu, nasledujúcou reakciou vzniknutého chloralformamidu, bez jeho izolácie s tionylchloridom v organických rozpúšťadlách. Na viazanie vznikajúceho reakčného chlorovodíka sa použijú pevné alebo práškovité...