Mougey Mathieu

Zariadenie na zmenu teploty média

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1010

Dátum: 20.12.2002

Autori: Mougey Mathieu, Schmadl Dieter, Burk Roland, Otto Jürgen

MPK: B60H 1/22

Značky: teploty, media, zariadenie, změnu

Text:

...že dochádza na prenos elektrického nosičaPritom je kontakt medzi prvým prvkom a lnajmenej jedným z druhých alebo tretích prvkov vytvorený tak, že je podporený prenos tepelnej energie. Ďalej podporujenajmenej jeden 2 prvkov výmenu tepelnej energie s médiom.Prvý prvok je vytvorený v podstate plochý, pričom druhý prvok a/alebo tretí prvok neprebiehajú v podstatePodľa predkladaného vynálezu sa pod pojmom plochý rozumie také uskutočnenie, ked je...

Zariadenie na výmenu tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 385

Dátum: 18.07.2002

Autori: Miss Pascal, Mougey Mathieu, Lucas Gregory, Schmittheisler Christophe, Laumonnerie Yannick, Brun Michel

MPK: B60H 1/22, H05B 3/22

Značky: tepla, zariadenie, výměnu

Text:

...tepla podľavynálezu sú uvedené V závislých nárokoch.Zariadenie na výmenu tepla podľa vynálezu obsahuje podľa výhodného uskutočnenia teplosmenný montážny celok, ktorý má najmenej jednu prvú zložku, ktorej teplota sa mení V závislosti na elektrickom prúde prebiehajúcom touto zložkou. Prvou zložkou je najmä najmenej jeden elektrickývykurovací článok, ktorý je spojený so zdrojom elektrickéhoTeplosmenný montážny celok ďalej obsahuje druhú...