Motloch Zdeněk

Prívody elektrického prúdu na pomocný a pracovný oblúk plazmového horáka

Načítavanie...

Číslo patentu: 279388

Dátum: 06.07.1994

Autori: Dembovský Vladimír, Motloch Zdeněk, Golonka Antonín

MPK: H05H 1/34

Značky: oblúk, plazmového, pracovný, horáka, přívody, elektrického, pomocný, prúdu

Zhrnutie / Anotácia:

Prívody elektrického prúdu na pomocný a pracovný oblúk plazmového horáka sú uskutočnené samostatnými vodičmi (3, 4), z ktorých vodič (3), privádzajúci prúd na pomocný oblúk (5), je napojený na dýzu (2) pomocného oblúka (5) vo vstupnej časti dýzy (2) a vodič (4), privádzajúci prúd na pracovný oblúk (6), je napojený na dýzu (2) za miestom priviazania pomocného oblúka (5) vo výtokovom kanáli dýzy (2). Alternatívne je vodič (4) napojený na dutú...

Licí forma pro odlévání ocelových bramových ingotů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270019

Dátum: 13.06.1990

Autori: Motloch Zdeněk, Jelínek Petr, Šmrha Lubomír, Saip Jiří, Brábník Josef

MPK: B22D 7/00, B22D 7/06

Značky: odlévání, bramových, licí, oceľových, forma, ingotu

Text:

...zvýšený odvod teple ee nedoctli doetetečnł ueelrnlnehe tuhnuti ve vertiktlnin eněru což ee ze neeledek výekyt eekroeegregoci v eietech nevýhodných pre jekoet breey což je epujeno ee eniženýe využitia kovu.uvedene nedoetetky řeii lici foree pro horizantllni odlóváni branových ingcto, tvořeno tepelnö vodivou epodni deekou e tepelnč izolovonýui bočnini etlneei podle vynolezu,jehož podetete epočive v ton že epodni deeke je před litie ochlezene...

Způsob odlévání a chlazení dutých předlitků

Načítavanie...

Číslo patentu: 269391

Dátum: 11.04.1990

Autori: Jelínek Petr, Saip Jiří, Motloch Zdeněk

MPK: B22D 7/04, B22D 7/00

Značky: odlévání, dutých, chlazení, předlitků, způsob

Text:

...předlitků podle vynálezu, jehož podstatou je, že během tuhnutí se předlítek V dutině ochlazuje tekutým dusíkem.Výhodou způsobu výroby dutých předlitků podle vynálezu je zaručení jejich vysoké chemické i atrukturní homogeníty jak v horizontálním, tak ve vertikálním směru, potlačení výraznoatí segregaeí a vysoké využití kovu. V důsledku použití tekutého duaíku se dosáhne řádově stejného odvodu tepla z tuhnoucího předlitku z vnějšího a z...

Způsob plazmového ohřevu licího a nasávaného proudu ve vakuové komoře a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258302

Dátum: 16.08.1988

Autori: Terlecký Jiří, Motloch Zdeněk, Brábník Josef, Dembovský Vladimír

MPK: B22D 18/06

Značky: tohoto, způsob, způsobu, proudu, plazmového, provádění, zařízení, komoře, nasávaného, vákuové, licího, ohřevu

Text:

...vysvětleni způsobu plazmového ohřevu podle vynálezu se uvádí, že prostorové nastaveni vzájemné polohyplazmových hořáků Q se před zaplněním vskuové komory l provedeé tak, že paprsky plazmatu vycházejíoí z trysek plazmových hořákůąQ se protínaji v prostoru výmezeném dnem pánve 2 a.nejvyššidosažitelnou úrovní hlediny kovu 1 přilitého do pénve g, čímž se vytvoři předpoklady pro vznik superponovaného elektrického oblouku, uzavřeného přes psprsky...

Způsob odlévání odlitku ze smrštitelného materiálu při jeho tuhnutí

Načítavanie...

Číslo patentu: 255967

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kosňovský Zdeněk, Sýkora Karel, Motloch Zdeněk, Saip Jiří

MPK: B22D 27/04, B22D 15/00

Značky: způsob, odlévání, materiálů, tuhnutí, odlitků, smrštitelného

Text:

...stávajíciho zpúsobu odlévání masivních odlitků s vývrtem, se odstraní způsobem odlévání odlitku ze smrštivého materiálu při jeho tuhnutí, 0 hmotnosti nad 20 tun,s předlitými vývrty a s prüřezy jeho jednotlivých částí situovanými ve svislé poloze nad sebou, v poměru minimálně ll,5 podle vynálezu, jehož podstata spočívá V tom, že se odlévá s částí odlitku o největším průřezu situovanou dole a obloženou chladítky s nejméně jedním chladicím...

Zařízení pro plazmový předehřev pánve a mimopecní rafinaci tekuté oceli

Načítavanie...

Číslo patentu: 250259

Dátum: 15.04.1987

Autori: Brábník Josef, Motloch Zdeněk, Dembovský Vladimír, Terlecký Jiří

MPK: B22D 1/00

Značky: rafinaci, tekuté, plazmový, zařízení, oceli, předehřev, pánve, mimopecní

Text:

...C plynové hořáky, vykazuje ohřev paprsky superponovaného elektrického oblouku vyšší účinnost přenosu tepla V důsledku zvýšení podílu radiační složky přenosu tepla z plazmových paprsků o teplotách řadu 105 až 101 °C. Oproti předehřevupánví elektrickým obloukem umožňuje plazmový předehřev přesnějšl nasměrování a přesnější řízení toku tepla na vyzdívkil pánve. Plazmový příhřev taveniny umožňuje oproti indukčnímu ohřevu i příhřev strusky a...

Způsob tepelného zpracování martensiticko-austenitických a martensiticko-austeniticko-feritických nerezavějících ocelí

Načítavanie...

Číslo patentu: 220029

Dátum: 15.10.1985

Autori: Nečas Otto, Tvrdý Miroslav, Fuciman Zdeněk, Saip Jiří, Motloch Zdeněk, Mazanec Karel

Značky: zpracování, způsob, martensiticko-austeniticko-feritických, nerezavějících, martensiticko-austenitických, oceli, tepelného

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu tepelného zpracování martensiticko-austenitických a martensiticko-austeniticko-feritických ocelí a svarových kovů s toutéž strukturou, které jsou legovány na bázi chrom - nikl a chrom - nikl - molybden, kde svarový kov může být obdobného chemického složení jako svařovaná ocel. Tepelné zpracování se provádí dvojnásobným popouštěním, kde první popouštění se provádí při teplotě 650 až 750 °C a druhé popouštění při teplotě...

Způsob výroby oceli v elektrické obloukové peci

Načítavanie...

Číslo patentu: 215662

Dátum: 01.09.1984

Autori: Brábník Josef, Motloch Zdeněk, Idzikovský Boris, Horňák Josef

Značky: oceli, způsob, výroby, elektrické, obloukové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby oceli v elektrické obloukové peci, při němž se dosahuje vysoké jakosti vyrobené oceli za výhodných technicko ekonomických podmínek. Tento způsob výroby oceli se zkrácenou dobou redukčního období je zahájen desoxidací hliníkem a přísadou kazivce nebo bauxitu pro vytvoření redukční strusky na hladinu oceli, zbavenou oxidační strusky. Podstatou vynálezu je, že se v průběhu tavení redukční strusky přisadí na strusku...