Moser Hans

Katodový terč pro reaktivní magnetronové naprašování

Načítavanie...

Číslo patentu: 245243

Dátum: 01.07.1988

Autori: Rischák Katalin, Maier Ludwig, Markovits Imre, Moser Hans, Schnitta Antal

MPK: C23C 14/00, Budapest /hu/

Značky: naprašování, magnetronové, terč, reaktivní, katodový

Text:

...plynu v magnetronu ku atomovému čislu příslušného prvku terče. Jednotlivé plochy prvků jsou upraveny podle požadavku pro optimálni složení naprášené upravodivé fáze, která nemusi být ste chiometrickou.Obvykle se používá u magnetronového naprašováni argonu. Při reaktivnim naprašováni může jim být například dusik, čpavek,metan. Doutnavý výboj v magnetronu působenim Lorenzovy sily velmi rychle rotuje, při čemž promíchává jednotlivé prvky...

Způsob výroby 1-alkyl-6, 7-metylendioxy-4(1N)-oxo-cimolin-3-karbonových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 245275

Dátum: 15.06.1987

Autori: Stanek József, Wedemeyer Karlfried, Moser Hans, Halász Edit, Schmitt Hans-georg, Petzoldt Karl

MPK: C07D 491/056

Značky: 7-metylendioxy-4(1n)-oxo-cimolin-3-karbonových, kyselin, způsob, výroby, 1-alkyl-6

Text:

...samecmreJm apomarmecxoro KOJILIIB., B ocoóermocwu aJncoKcn rpymm, nonneprammca Kameumaamopnoü amane, -nosrowry noJIytxamrca zname BHxoJm rum Ke KcIUnoquTeJmHo cMoJmcTHe upo mKTH.Honyąenne xnopaHrnnpunoB, çnyxamx mcxonnum nponynwom nas nuxxnsaunn, mmeer Henocwarxn Ha~sa arpeccnnnocwn peaxmauTOB n Tpeóyer noóanoqnux méxxnqecxnx pacxonoa.B coomnewcmnnu c Hacmoamnm nsoópemennem nenzax öuno npeuBĽHGTB pemeHna aanau, Tan Kax He ynauocz...

Fungicidní prostředek a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 219274

Dátum: 15.07.1985

Autori: Moser Hans, Kunz Walter, Eckhardt Wolfgang, Hubele Adolf

Značky: fungicidní, prostředek, způsob, složky, účinné, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Fungicidní prostředek, vyznačující se tím, že jako účinnou složku obsahuje alespoň jeden acylovaný naftylamin obecného vzorce I v němž R2 znamená vodík nebo methylovou skupinu, R3 znamená skupinu -CH(CH3)COOR4 nebo skupinu vzorce přičemž R4 znamená popřípadě chlorem nebo methoxyskupinou substituovanou alkylovou skupinu s 1 až 3 atomy uhlíku, alkenylovou skupinu se 2 až 4 atomy uhlíku, alkinylovou skupinu se 3 až 4 atomy uhlíku nebo...