Morissey Michael

Piperazínové deriváty, farmaceutické prostriedky obsahujúce tieto zlúčeniny a ich použitie ako protizápalových činidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 285445

Dátum: 02.01.2007

Autori: Monahan Sean, Ng Howard, Bauman John, Zheng Wei, Buckman Brad, Liang Meina, Zuchun Zhao, Wei Guo Ping, Horuk Richard, Ghannam Ameen, Morissey Michael, Shaw Kenneth, Islam Imadul, May Karen, Hesselgesser Joseph, Xu Wei

MPK: C07D 241/00, C07D 403/00

Značky: zlúčeniny, použitie, deriváty, tieto, obsahujúce, protizápalových, farmaceutické, prostriedky, činidiel, piperazinové

Zhrnutie / Anotácia:

Acylpiperazínové deriváty všeobecného vzorca (Ic) a (Id), v ktorých Y znamená farmaceuticky prijateľný protiión, R4 znamená -O-, -N(R7 )-, -C(R8)2- alebo väzbu, R5 znamená alkylénový reťazec alebo alkylidénový reťazec obsahujúci 1 až 8 atómov uhlíka, alebo v prípade, že R4 znamená väzbu, potom R5 znamená alkylidénový reťazec obsahujúci 1 až 8 atómov uhlíka, prípadne substituovaný fenylovou alebo naftylovou skupinou alebo -N(R7)2, R6 znamená...

Piperazínové deriváty, farmaceutické prostriedky obsahujúce tieto zlúčeniny a ich použitie ako protizápalových činidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 285162

Dátum: 22.06.2006

Autori: Liang Meina, Islam Imadul, Zuchun Zhao, Shaw Kenneth, Zheng Wei, Ghannam Ameen, May Karen, Monahan Sean, Xu Wei, Buckman Brad, Bauman John, Hesselgesser Joseph, Horuk Richard, Wei Guo Ping, Morissey Michael, Ng Howard

MPK: C07D 241/00

Značky: činidiel, zlúčeniny, farmaceutické, použitie, protizápalových, deriváty, piperazinové, obsahujúce, tieto, prostriedky

Zhrnutie / Anotácia:

Acylpiperazínové deriváty všeobecného vzorca (Ia), v ktorom R4 znamená -O-, -N(R7)-, -C(R8)2- alebo väzbu, R5 znamená alkylénový reťazec alebo alkylidénový reťazec obsahujúci 1 až 8 atómov uhlíka, alebo v prípade, že R4 znamená väzbu, potom R5 znamená alkylidénový reťazec obsahujúci 1 až 8 atómov uhlíka prípadne substituovaný fenylovou alebo naftylovou skupinou alebo -N(R7)2, R6 znamená -C(O)-, -C(S)-, -CH2- alebo väzbu farmaceutické...